Antwoord van het Kabinet op het ontslagvoorstel gedaan aan Hare Majesteit de Koningin

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

KABINET DER KONINGINDe Heer A.M.L. van Rooij
't Achterom 9A
5491 XD SINT OEDENRODE
REFERENTIE            'S-GRAVENHAGE

     13 augustus 1999
KENMERK

Rek 99.002654


In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U, dat de Koningin Uw faxbericht en
Uw brief van 8 augustus jl. heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
De Directeur van het Kabinet der Koningin, voor deze


(Drs. F. A.P. van de Waart)