Eis van R.M. Brockhus via het EKC aan de 12 provincies:
Stop op basis van de uitspraak van de Raad van State het
versnipperen van geïmpregneerd, giftig hout vandaag nog!


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

ONDER EMBARGO

tot na de TV-uitzending van Omroep Brabant op dinsdag 1 september