ZEVEN LOCATIES AAN REMBRANDTLAAN EN IN BLOEMENWIJK VERVUILD


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English
27 februari 2003

ZEVEN LOCATIES AAN REMBRANDTLAAN EN IN BLOEMENWIJK VERVUILD

Door Annelies van Uden

Bodemverontreiniging niet schadelijk voor gezondheid

VEGHEL - De bodemverontreiniging op zeven locaties in de Bloemenwijk en aan de Rembrandtlaan is niet -schadelijk voor de Volksgezondheid. Dat werd maandagavond bekend gemaakt tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor bewoners van het gebied.

In opdracht van de gemeente Veghel en provincie Noord-Brabant werd een bodemonderzoek gedaan in het gebied tussen de Rembrandtlaan de Lelielaan en de Asterstraat, naar voormalige teersloten, afkomstig van de gasfabriek aan de Violenstraat "We hebben 301 handboringen gedaan en 63 peilbuizen geplaatst voor het grondwater", vertelde Patrick Trikels van milieuonderzoeksbureau Milon de aanwezigen. "Na onderzoek in het laboratorium blijkt dat op zeven locaties meer aan de hand is."

Zware metalen

Op vijf adressen aan de Rembrandtlaan en in groenstroken aan de Rozenstraat en de Leeuwenbekstraat werd meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid verontreiniging aangetroffen. Op grotere schaal was dat het geval in de oude Janssens kuil aan de Riddersporenstraat en de Van Houts kuil tussen de Lelielaan en de Asterstraat. Milon vond na analyse van 422 grondmonsters onder andere zware metalen, kooldeeltjes en cyanide. In het grondwater werd op acht plaatsen een verhoogd gehalte benzo(ghi)peryleen gevonden.

Vijver

De bodemverontreiniging vormt volgens Henk Jans van de GGD geen risico voor de volksgezondheid. "De `spots' bevinden zich op 0,4 tot 0,6 meter beneden het maaiveld " zei hij. "Je kunt op die grond alles doen wat je wil. Voor spelen of groenten verbouwen bestaat geen enkel risico, je moet alleen niet een vijver gaan graven van een meter diep." Ook de verontreiniging van het grondwater levert geen problemen. Jans: "De kwaliteit zit net iets onder die van drinkwater. Qua risico is er niks aan de hand, maar het moet wel in de gaten gehouden worden."

Riolering

Het grondwater wordt de komende jaren geregeld geanalyseerd.Wat met de verontreinigde grond gebeurt, is nog niet duidelijk. De gemeente Veghel wil de riolering in de Bloemenwijk renoveren en zal daarbij rekening moeten houden met de bodemgesteldheid. "Maar", zei wethouder Christ van Bree, "de vervolgstappen zijn wat de gemeente betreft nog niet duidelijk."