Nog even en we hebben ook een Pikmeer-arrest III in ons zogenaamde "rechtssysteem"


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


Inspraaknotitie in raadsvergadering
Van 27 maart 2003 van de Gemeente Sint Oedenrode.

Van:

  Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen,
  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode.

Sint Oedenrode, 27 maart 2003.

   OPEN BRIEF
  Aan:
  • P. Schriek (CDA, voorz)
  • J. Verhagen (CDA, raadslid)
  • N. van Dijk (CDA, raadslid)
  • F. Tymstra (CDA, raadslid)
  • G. v/d Staak Reijkens (CDA, raadslid)
  • H. v/d Berk van de Laar (CDA, raadslid)
  • A. Buiting (Hart voor Rooi/PvdA, raadslid)
  • J. Hendriks v. Kemenade (Hart voor Rooij/PvdA, raadslid)
  • R. Meijs (Hart voor Rooi/PvdA, raadslid)
  • M. Prins-Afman (VVD, raadslid)
  • R. Dekkers (VVD, raadslid)
  • X. van Vessem (Rooise Partij, raadslid).
  • W. van Gerwen (Rooise Partij, raadslid)
  • H. Hulsen (DGS, raadslid)
  • J. Wijn (DGS, raadslid)
  • P. Bok (zelfstandig, raadslid)
  • T. Hageman (ouderenpartij, raadslid)
  • F. v/d Boomen (ouderenpartij, raadslid)


Geachte voorzitter, raadsleden,

Voor u ligt het voorstel om mijn bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit van het agrarische bouwvlak van CDA-voorzitter Jan Jansen aan de Ollandseweg 129 niet-ontvankelijk te verklaren.

De feiten zijn als volgt:

 1. Bij onherroepelijke uitspraak E03.1096/p90 en F03.98.0645 van 13 januari 1999 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat op de locatie Ollandseweg 129 vanaf 17 juli 1995 tot 13 januari 1999 geen agrarisch bedrijf was (zie bijlage 1).

 2. Bij besluit van 24 september 1998 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan "buitengebied 1997" vastgesteld. Van het in dit raadsbesluit opgenomen agrarische bouwvlak op het adres Ollandseweg 129 kan geen sprake zijn omdat op 24 september 1998 ter plaatse geen agrarisch bedrijf was (zie onder punt 1).

 3. Ondanks deze onder punt 1 en 2 genoemde wetenschap heeft de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Sint Oedenrode, bestaande uit de personen mr. drs. J.A.J. Vugts (voorz.) mr. drs. E.J. Govaers, lid, mr. drs. F.J.P. Lock, plv. lid en H.A.M. Hendriks, secretaris aan u het advies voorgelegd om mijn bezwaarschrift daartegen niet-ontvankelijk te verklaren.

 4. Met het onder "punt-3" gegeven advies pogen de daarin genoemde personen bewerkstelligt te krijgen dat aan CDA-voorzitter Jan Jansen zo'n 50.000,- aan overheidsgeld wordt gegeven zonder dat hij daar recht op heeft om zich daarmee persoonlijk te verrijken.
  Dit is corruptie.

De voorzitter en/of raadsleden die bovengenoemd corrupt advies van de commissie bezwaren- en beroepsschriften overneemt maken zich persoonlijk schuldig aan deze corruptie.

Zoals u kunt lezen onder "punt 3" is raadsgriffier H.A.M. Hendriks, als secretaris van de commissie bezwaar- en beroepsschriften, mede verantwoordelijk voor het onder "punt 3" genoemde corrupte advies dat aan u is voorgelegd. Juist om die reden heeft hij mij op onrechtmatige wijze mijn inspraakrecht in deze raadsvergadering van 27 maart 2003 ontnomen.

RAADSGRIFFIER H.A.M. HENDRIKS VORMT DAARMEE DE SPIL VAN DEZE CORRUPTIE.

In geval u ondanks deze aangeleverde inspraaknotitie, en als ik op grond van bovengenoemde corruptie niet mag inspreken "inleesnotitie", als hoogst verantwoordelijk raadscollege bovengenoemd corrupt advies overneemt en mij in mijn bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaart, dan doet u dat om daarmee CDA-voorzitter Jan Jansen op corrupte wijze met zo'n 50.000,- overheidsgeld persoonlijk te verrijken.

IN DAT GEVAL ZIJN ALLE RAADSLEDEN EN VOORZITTER P. SCHRIEK VAN DE GEMEENTE SINT OEDENRODE CORRUPT EN ZAL IK HEN ALLEN MET NAAM EN TOENAAM ALS ZODANIG BIJ DE STICHTING SOCIALE DATABANK NEDERLAND OP INTERNET ZETTEN. (www.sdnl.nl/ekc.htm)

Het is aan u of u met naam en toenaam als corrupt op internet komt te staan.

Hoogachtend, Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

  C.c.
 • M. van Boxtel, lokale Socialistische Partij
 • R. Brockhus, Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl)
 • J. Egmond, Eindhovens Dagblad.
 • A. Kempe, Midden Brabant
 • D. Hobbelen, LOSS TV.

Bijlage:

 1. Van toepassing zijnde gedeelte uit de uitspraak E03.98.1069/p90 en F03.98.0645 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (1 pagina)
 2. Het artikel "Fors subsidie op sloop stal" uit het Eindhovens Dagblad van 27 juli 2002 (1 pagina)