WOB-Verzoek over de schade-aansprakelijkheid wanneer geïmpregneerde hout sloophout is geworden


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

  Burgemeester en wethouders Van Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

  Sint Oedenrode, 7 september 2002

   OPEN BRIEF

  Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060.

  Ons kenmerk: Aar/07092/WoB.

  Betreft: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur over de schade-aansprakelijkheid die ontstaat als de consument (veelal Rooise inwoners) het bij houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. gekochte met CCA-zouten geïmpregneerde hout moet afvoeren wanneer het "sloophout" afval is geworden.


  Geacht college,

  De Gebr. Van Aarle B.V. heeft van u al 10 jaar lang zo'n 5000 m3 hout per jaar mogen impregneren met CCA-zouten en aan particulieren mogen verkopen. In het totaal heeft de gebr. Van Aarle B.V. van u tot op heden zo'n 50.000 m3 met CCA-zouten geïmpregneerd hout mogen produceren en aan veelal Rooise inwoners mogen verkopen.

  Na 10 tot 15 jaar is dit met CCA-zouten geïmpregneerde hout voor al deze particulieren "sloophout" afval geworden. Overeenkomstig de Europese afvalstoffen lijst (EURAL) moeten de particulieren die dit met CCA-geimpregneerde hout bij de gebr. Van Aarle B.V. hebben gekocht onder code 170204* als gevaarlijk afval afvoeren. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het voorblad blz 21 t/m 24 uit de Handreiking EURAL van het ministerie van VROM. (zie bijlage). De verwerkingskosten van dit met arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en koperIIoxide vergiftigde gevaarlijke afval bedragen tussen de 500 en 1000 euro per kuub.

  Houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. heeft tot op heden zo'n 50.000 m3 van dit met CCA-geimpregneerde hout geproduceerd en verkocht aan veelal Rooise particulieren. Dit komt neer op de totale afvoer- en verwerkingskosten van 25 tot 50 miljoen euro voor die particulieren zodra betreffend geimpregneerd hout door hen als sloopafval moet worden afgevoerd. De Rooise inwoners hebben recht om te weten wie deze hoge afvoer- en verwerkingskosten moeten betalen.

  1. Zijn dat de consumenten die het met CCA-zouten geïmpregneerde hout bij houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. hebben gekocht?
  2. Is dat de gemeente Sint Oedenrode omdat houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. dit met CCA-zouten geïmpregneerde hout van u heeft mogen produceren en heeft mogen verkopen aan die consumenten?
  3. Is dat het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. zelf omdat het tegenover betreffende consumenten het gebrek, dat het in de afvalfase als gevaarlijk afval moet worden afgevoerd, heeft verzwegen.

  Aan alle Rooise inwoners dient u hierover volstrekte duidelijkheid te verschaffen. Om die reden verzoek ik u mij op grond van de Wet openbaarheid van Bestuur bovengenoemd 3-tal vragen binnen het maximaal wettelijke termijn van twee weken eenduidig te beantwoorden.

  In afwachting van uw besluit binnen 14 dagen na heden, teken ik,


   Hoogachtend,
   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
   voor deze,

   Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  C.c.

  • Houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V.
  • Socialistische Partij, Sint Oedenrode.
  • Rooise partij, Sint Oedenrode.
  • CDA, Sint Oedenrode.
  • VVD, Sint Oedenrode.
  • Pv/dA, Sint Oedenrode.
  • DGS, Sint Oedenrode.
  • Ouderenpartij, Sint Oedenrode
  • Tweede kamerfractie van de LPF.
  • Vereniging Milieudefensie, afd. Sint Oedenrode.
  • Sociale Databank Nederland
  • Eindhovens Dagblad
  • Midden Brabant
  • Omroep Brabant
  • Katholiek Nieuwsblad
  • Twee Vandaag
  • Trouw

  Bijlage: Voorblad, blz. 21 t/m 24 uit de EURAL (5 pagina's).