Het CDA is niet christelijk meer, want Christus Deed Anders

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Werkgelegenheid http://www.sdnl.nl/van-aartsen-banen.htm">

Kwaliteitstest voor de democratie met heel kleine papiertjes in het
politieke CDA-debat in Utrecht met minister Donner en kamerleden

CDA-bijeenkomst in het Beatrixgebouw te Utrecht

Het CDA hield op 3 oktober 2005 in het Beatrixgebouw in Utrecht een debatvergadering met bestuursleden uit de regio. Uitgenodigd waren o.a. minister http://www.sdnl.nl/uitspraak-donner-vrom.htm">J.P.H. Donner en Tweede Kamerleden van Fessem en van Haersma Buma. Tweede Kamerlid van Fessem vroeg ik: "Mag de minister van Justitie meineed afdekken?" De heer van Fessem reageerde spontaan met: "Nee natuurlijk niet", en ik gaf hem het briefje met de twee vragen. Vrijwel alle deelnemers hebben uit handen van 4 kritische burgers (geen CDA-leden) enkele folders uitgereikt gekregen en deze werden allemaal meegenomen. Voorwaar een compliment waardig. Maar al te vaak laat men het liggen. De kleine briefjes bevatten de onderstaande tekst.

Cruciale vragen met zware politieke lading

Mag minister Donner massale meineed van de vakbonden afdekken ??
Mag het Openbaar Ministerie arresten van het Gerechtshof en de Hoge raad en uitspraken van de rechtbank in de prullenmand laten verdwijnen !!??
Antwoord van minister Donner: Ja, dat mag wanneer het Justitie zo uitkomt !! Wetten doen voor de CDA-minister er dan niet toe.
Zie: www.sdnl.nl/de-werd.htm

Christus Deed Anders

Het sociale gezicht van het CDA, is niet meer. Marcus 10: Jezus zei tegen de Rijke Jongeling: "Verkoop alles wat gij bezit en schenk het de armen". Het CDA doet precies het omgekeerde en neemt weg van de armen en schenkt aan de rijken. Dit met de idee dat de staatsschuld een gevaar zou zijn voor de betaalbaarheid van de AOW. Niets is minder waar, maar wie wil dat weten? Ook U wordt een schuldcomplex aangepraat. Ik zoek dus mensen die vragen durven stellen over de geldpolitiek die oorzaak is van alle ellende. Lees daarom: www.sdnl.nl/staatsschuld.htmIk sprak na Ad van Velsen de minister aan en overhandigde hem de twee hierboven getoonde briefjes. Minister Donner verklaarde op mijn vraag aan hem: "U hebt als door mij gewraakte rechter (staatsraad) bij de Raad van State na uw aftreden als staatsraad, alsnog officieel een uitspraak ondertekend, terwijl u toen al minister was en afgetreden als staatsraad". Minister Donner verklaarde waar getuigen bij waren: "Dat weet ik nog wel, en ik heb getekend toen ik nog staatsraad was.". Had de heer Donner werkelijk getekend toen hij nog staatsraad was en geen minister ??

Analyse van de uitspraak

Ik stond perplex, omdat dat niet mogelijk kon zijn. Want volgens mijn raadsman in die rechtszaak, ing. A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum (EKC), heeft hij met die uitlating in Utrecht ook nog valsheid in woord gepleegd. Dit omdat een rechterlijke uitspraak altijd in het openbaar moet plaatsvinden en deze pas ondertekend mag worden nádat is uitgesproken. De uitspraak in het register van de Raad van State is dan ook voorzien van twee verschillende data. (zie de uitspraak). Dit impliceert dat de heer Donner met het vermelden van een andere datum van twee weken daarvoor, boven aan de uitspraak, ook nog valsheid in geschrift heeft gepleegd; hetgeen ingevolge art. 225 van het Wetboek van Strafrecht zwaar aangerekend dient te worden. Directeur A.M.L. van Rooij stelt het op prijs in een tweegesprek met minister Donner hierover op televisie te discussiëren.

Ad van Velsen, de politiek vluchteling uit Nederland naar Canada, bood minister Donner zijn pamflet aan met de mededeling: dat hij meende dat na 6 jaar vechten om recht tegen Justitie het hoog tijd is dat er een oplossing komt voor zijn probleem. Hij informeerde de minister dat zijn boek "Mijn Pleidooi" waarin zijn schokkende ervaringen als politiek vluchteling uit Nederland naar Canada zijn opgetekend, in oktober wordt uitgebracht. Iedereen kan zijn wederwaardigheden lezen op internet en nog meer in zijn onthullende boek.

Bram Snoek, als voorzitter van de Stichting Bellamy, overhandigde minister Donner ter plaatse ook het onlangs uitgebrachte het boek waarin de Wet Algemene Inkomensvoorziening wordt gepresenteerd met de titel: "De Maatschappelijke hervorming van Nederland, Europa en de rest van de Wereld" (andere planeten niet meegerekend), als oplossing voor veel sociale en economische problemen en ontwrichting.

De 'AWI' is inmiddels een topic bij de SER. Ook in de Tweede Kamer gonst het achter de gordijnen over deze mooie sociale wetgeving. De pers weet van niks, die snurkt nog gewoon verder, ondanks dat de beschrijving van deze Algemene Wet Inkomensvoorziening bij de Sociale Databank Nederland al breeduit is beschreven. Het boek is geregistreerd met ISBN 90.71794.93.8 en bij uitgeverij Boekenplan te bestellen, danwel in de boekwinkel.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!