Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Stel de Algemene Rekenkamer de vraag: Is het waar wat hier bewezen wordt? Tel. 070-3424344

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Europese Groenen

Wilt u weten hoe politiek-rechterlijke corruptie in Nederland en België samenwerkt? Nee? klik dan snel weg
De correspondentie met Pieter Omtzigt m.b.t. spoorloos verdwijnen van € 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Theo van Gogh en de krokodillentranen die geplengd worden door de AIVD die in de website van de SDN inbrak!


Op het FNV-conferentie van 17 oktober in Utrecht, werden de leden, Ton Heerts en Jetta Klijnsma geÔnformeerd
over terugeisen van het verdwenen Spaarfonds voor de AOW. Menigeen geloofde niet maar bewijzen zijn helder !
Verplicht kijken naar de uitzending van TROS-Radar over het geldsysteem, bankenzwendel en waanzin van rente

Geachte heer Brockhus,

In het AOW spaarfonds zaten louter beloftes van de staat aan zichzelf.
Bij de definitie van de 3% regel is er door Zalm bewust voor gekozen omdat hij bang was een boete te betalen. Door de opheffing van het fonds is er geen geld verdwenen.

Vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt

Verstuurd vanaf mijn iPad


Van: Sociale Databank Nederland [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: donderdag 4 september 2014 11:26
Aan: 'sdn@planet.nl'
Onderwerp: Spaarfonds AOW, de grootste geldroof aller tijden in Nederland, met boekhoudfraude en audit van de Algemene Rekenkamer

Huizen, 3 september 2014.

Dag meneer Omtzigt.

Bedankt voor dit heldere antwoord. Wanneer welke burger dan ook deze balletje-balletje-truc uithaalt, net als banken dat elke dag doen, waardoor de crisis is ontstaan en voorlopig nog jaren en jaren zal voortduren, dan komt deze daar niet mee weg, maar verdwijnt voor jaren achter de tralies. Want welke waarde moeten wij toekennen aan de audit van de Algemene Rekenkamer? Welke juridische implicatie komt op ons af, wanneer ook en bewust een valse audit is gemaakt en daarmee de bevolking en de Tweede Kamer onjuist en onvolledig, maar valselijk zijn geïnformeerd over een kennelijk virtueel spaarfonds? Heeft oud-minister drs. G. Zalm ook Brussel een oor aangenaaid?

De financiŽle crisis komt niet uit de lucht gevallen, maar is resultaat van onbegrip over de eigenschappen van het geld zelf, het ontstaan en verdwijnen ervan. Dit, omdat men de structuur en capaciteit van het geld niet begrijpt, en buigt voor de belangen van het grootkapitaal met de angst voor diens macht en de eisen daarvan. Toch is er wat hoop nu het zwerfkapitaal (700.000 miljard dollar !!!!) zelfs negatieve rente accepteert om ergens een veilige haven te vinden. Het aanbod van 'goedkope leningen' aan particulieren en bedrijven is gigantisch.

De deflatie die in de economie nu plaatsvindt is een gevolg daarvan, want in de winkel is het vaak 'twee met twee cadeau'. Een heel slechte zaak, ook al denkt u dat hierdoor de inflatie wordt beteugeld en de koopkracht vergroot. Een minimale inflatie van ca. drie procent is een absolute ondergrens om net als alles in het universum, zaken te laten slijten (Maynard Keynes). Mijn leermeester de overleden dr. W.P. Roelofs bewees de structuurfout in de theorie van Keynes. Kapitaal plus rente is de enige 'stof' in het heelal dat tegen de zwaartekracht in omhoog valt. (lijkt grappig maar is helaas werkelijkheid). Aristoteles was daar 2400 jaar geleden ook al achter. Mijn anekdote hierover is verhelderend, evenals de verklaring van Nobelprijswinnaar prof. dr. Jan Tinbergen op een briefkaart aan mij: "Van geld heb ik geen verstand", citaat.

Flikt een burger dat wat u nu goedpraat, maar puur crimineel gedrag is, dan verdwijnt die burger bij deze omvang van fraude voor jaren achter de tralies. Hoe dan ook, de miljoenennota's gedurende het bestaan van het 'virtuele' fonds dat gevoed werd met 'virtueel' geld en beheerd door een virtuele beheerder, dat met een officiŽle audit van de Algemene Rekenkamer werd verantwoord, is pure misleiding, oplichting, vervalsing en fraude, dat leugenachtig aan het volk is voorgehouden als schijnzekerheid voor de oude dag. Echt meneer Omtzigt, dat is doodgewoon pure oplichterij en in strijd met de ambtseed die ook u hebt gezworen. De begrotingsonderhandelingen zijn slechts een gevecht om de verdeling van wat er is, en niet om een grotere economische productie met belastingopbrengst te laten ontstaan. Ik vernoem daarom het parlement tot: 'Koninklijke Nederlandse Verenigde Budgetschuivers' (KNVB) wat niets te maken heeft met voetballen, behalve met het missen van het doel.

Mijn directe vraag aan iedereen is: Wie maakt het geld dat in omloop is? (M1). En wat zijn de voorwaarden daarvoor? Er is geen enkele reden om te stellen: 'Dat er geen geld is', want de overheid heeft feitelijk net als bij de islamieten het alleenrecht om nieuw geld te creŽren. Maar dat gebeurt nu door particuliere systeembanken volkomen onwettig, net als de FED als particuliere entiteit dat doet in de VS. Alle girale geldmiddelen zijn functioneel virtueel en bestaan uit louter getallen in een computer. Wanneer u en de zogenaamde deskundigen niet snappen HOE het systeem echt werkt, wat ik zeker weet, dan komt de maatschappij in de problemen die we nu zien. Die drie-procentregeling is domweg een blok aan het been om economisch te kunnen functioneren.

Ik heb u een klein deel overhandigd in Amsterdam op de Whistleblower Conference, waar ik u vroeg om een afspraak te maken om over deze zaken te overleggen. Ik hoorde niets van u, maar ben blij dat via CDA-wethouder Janny Bakker u nu een reactie geeft. Zie: enkele reacties van gemeentebesturen.

Ik stuur deze mail nu ook naar wethouder Bakker, Renske Leijten en naar mevr. Antoinette Hertsenberg van TROS-Opgelicht en prof. Ewald Engelen

© Met kritiesche groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s., Waarom is er geen politieke en journalistieke aandacht voor de 500 slachtoffers PER JAAR van het juridische steekspel van advocaten, deurwaarders en rechters met de zelfdoding van burgers die geen kant meer uit kunnen? Dit als rechtstreeks gevolg van rechterlijke uitspraken en executies van vonnissen door empathieloze gerechtsdeurwaarders! Dit o.a. met 30 huisuitzettingen per dag, 300.000 gezinnen met huurschuld die moeten kiezen tussen wonen en eten, en 1,4 miljoen huiseigenaren met een hypotheek onder water !

Die JAARLIJKSE stoet lijkwagens is meer dan twee keer zo lang als die van de vliegtuigramp bij elkaar, waarvoor het parlement op 3 september staande enkele minuten stilte heeft gehouden uit medeleven en respect. Is het niet zinnig om ook op de stoep voor het Gerechtsgebouw in Den Haag en voor de deur van de Tweede Kamer een bloemenzee te laten ontstaan, als blijk van medeleven en respect voor diegenen die het leven zijn ontvlucht, vanwege het overheidsbeleid dat niet meer te verdragen was? Kunnen we dit eens organiseren om de politiek en journalistieke aandacht op dit gigaprobleem te vestigen? Bij toeval hoorde ik op de radio 1 op 4 september 2014, dat Bas van Werven vragen stelde over dit in Nederland verzwegen, maar zeer pijnlijke onderwerp: zelfmoord.

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW


leunstoeltirade           -               poster met eis van teruggave             -            luister eens naar dit voorstel


Van: Omtzigt P.H. [mailto:P.omtzigt@tweedekamer.nl]
Verzonden: dinsdag 2 september 2014 15:11
Aan: Sociale Databank Nederland
CC: j bakker; Renske Leijten (SP); Omtzigt P.H.
Onderwerp: Re: Spaarfonds AOW

Geachte heer Brockhus,

In het AOW spaarfonds zaten louter beloftes van de staat aan zichzelf.

Bij de definitie van de 3% regel is er door Zalm bewust voor gekozen omdat hij bang was een boete te betalen. Door de opheffing van het fonds is er geen geld verdwenen.

Vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt

Verstuurd vanaf mijn iPad


Van Arjan Gelder

Geachte heer Omtzigt

Met belangstelling heb ik onder mijn aandacht gekregen de communicatie tussen u en de heer Brockhus van de Sociale Databank Nederland.

"Geachte heer Brockhus, In het AOW spaarfonds zaten louter beloftes van de staat aan zichzelf.

Bij de definitie van de 3% regel is er door minister Zalm bewust ervoor gekozen, omdat hij bang was een boete te betalen. Door de opheffing van het fonds is er geen geld verdwenen.

Vriendelijke groet,

Pieter Omtzigt

========

Tot dat u uw antwoord gaf aan de heer Brockhus had ik u vrij hoog zitten. Maar met uw antwoord schaarde u zich achter al die andere Kamerleden die niet de vinger op de zere plek durven te leggen. Vanuit de informatie van o.a. de heer Brockhus hebben wij het nodige bloot weten te leggen. Een WOB-verzoek maakte het ťťn en ander duidelijk, dat er inderdaad het nodige mis is en wij te maken hebben met grootschalige boekhoudfraude.

De handelingen van de Tweede Kamer rond de opheffing onderstreept dit, toen toenmalig minister Kamp van Sociale Zaken het weglachte n.a.v. een motie van SP-Kamerlid Ulenbelt. Opmerkingen als virtueel en balletje-balletje waren normaal taalgebruik.

Met uw gedachtegang lijkt het of fondsen alleen maar wat te betekenen hebben wanneer dit goed uitkomt. Vertrouwen in fondsen wordt tot een nulpunt gereduceerd. Hoe onzinnig uw antwoord is, blijkt uit het feit dat er er geen geld verdwenen is, omdat het fonds is opgeheven. Met andere woorden in uw beredenering zou het geld wel verdwenen zijn als het fonds nog zou bestaan. Hoe zot kun je iets verklaren.

Steeds meer wordt ons duidelijk, dat Kamerleden alleen maar binnen de marge mogen denken, voor de rest moet men de mond houden. Onze nieuwe politieke beweging doet dit niet en heeft nadat wij zonneklaar wisten vast te stellen dat boekhoudfraude aan de orde is, aangifte gedaan tegen De Staat der Nederlanden; en vervolgens tegen De Vereniging Nederlandse Gemeenten die weigert volgens art. 162 Sv haar leden van dit strafbare feit in kennis te stellen. In feite zou ook aangifte tegen u en uw mede-Kamerleden te overwegen zijn. De aangifte ligt inmiddels bij het Hof in Amsterdam. Zo nodig gaan wij naar het Europese Hof. Voor ons moet de onderste steen boven komen.

Onze beweging heeft begin dit jaar besloten voorlopig niet met de huidige politiek mee te doen. Wij zouden gelijk ongeloofwaardig overkomen, wanneer wij mee zouden doen met een corrupt systeem dat ons land naar de afgrond brengt en vol zit met leugens. Vandaar dat wij bezig zijn samenwerking te zoeken met organisaties die net zoals wij vinden, dat het anders kan en moet. Om te strijden voor een paar zetels hier en daar is zonde van onze tijd.

Kamerbreed is de de politiek verantwoordelijk voor de teloorgang van ons land. Niemand durft de vinger op de zere plek te leggen, dat de ingezette bezuinigingen volledig overbodig zijn. Veel is veroorzaakt door corruptie, fraude en allerlei prestige projecten binnen onze niet dienende overheid. Ik zou zeggen: "Slaap lekker verder!"

Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder (Tel. 06-40332423)
Voorzitter en Oprichter Wil Nu.
www.wilnu.nu

Onderwerp: Vanmorgen kreeg ik van het FD onderstaande mail over de huren

Redactie RTLZ

Vanmorgen kreeg ik van het FD onderstaande mail over de huren. Dat heeft alles te maken met de belastingverhogingen al dan niet in geprivatiseerde vorm met verhuurdersbelasting, eigen bijdragen en risico, en bevriezing van subsidies en andere aanslagen op de koopkracht van de burger. Met name de armen worden hierdoor zwaar getroffen, om maar te zwijgen over de kaalslag in de werkgelegenheid voor de zachte sector, die volgend jaar met zeker 80.000 ontslagen zullen vallen. Mijn poging om daaraan iets te doen stranden op onwil en de wens om vooral geen pottenkijkers en bemoeizuchtigen in de politieke arena binnen te laten. Neem nu de bewijsbare boekhoudfraude van FinanciŽn met het balletje-balletje-spel om een buffer van Ä 50,9 miljard voor te spiegelen en die dan weer spoorloos te laten verdwijnen. Pieter Omtzigt schrijft mij dat het fonds was opgeheven omdat het een schuld was aan de overheid zelf. Compleet waar, maar dat geldt ten dele ook voor elke spaarpot bij een bank of pensioenfonds.

Mijn vraag aan jullie, want jullie vragen mij een vraag te stellen, hoewel ik nooit een reactie krijg, gaat over de koopkracht. Mario Draghi verlaagt de interbancaire rente tot bijna nul en denkt dat ie daarmee de economie in beweging kan krijgen. Niet dus, het probleem ligt volledig bij het gebrek aan koopkracht bij de bevolking en de weigering van banken (ook staatsbank ABN-AMRO en de anderen) om krediet en financiering te verstrekken aan het om hulp schreeuwende Midden- en Kleinbedrijf. De economische moordenaar is dus de Staat der Nederlanden zelf.

Dus is mijn vraag aan jullie: Is het verstandig dat de ECB de koopkracht van vooral de armen en werklozen aan de onderkant van de economie gaat versterken niet slimmer dan die aan de bovenkant te vullen met nieuw bijgedrukt geld? Dit met het opkopen van staatsobligaties en andere waarde(loze) papieren? Is mijn voorstel om alle Europeanen binnen de EU vanuit de ECB gedurende twee jaar per maand ca. 80 euro te schenken, waardoor de koopkracht voor de afzet van de productie (BBP) werkgelegenheid creŽert, waarvoor ook het opschonen van de hele kolom aan schulden kan worden opgeruimd? Wie durft voor te stellen wat George W. Bush twee keer heeft gedaan met duizend dollar te schenken aan alle Amerikanen?

Het is duidelijk dat er een vlucht naar voren wordt gedaan door het grootkapitaal, door bedrijven en particulieren te bombarderen met aanbieding van zogenaamd goedkope leningen die ik nu massaal in de mailbox krijg. Welk signaal gaat daarvanuit?

https://fd.nl/economie-politiek/612479-1409/vernieuwd-huurbeleid-jaagt-de-huren-ruim-9-op

© 2014 Het Financieele Dagblad

Vernieuwd huurbeleid jaagt de huren ruim 9% op Van onze redacteur vrijdag 05 september 2014, 05:23 update: vrijdag 05 september 2014, 05:31  

ANP

Huren van woningen zijn sinds de ingang van het nieuwe huurbeleid vorig jaar met gemiddeld 9% gestegen. In juli, het jaarlijkse moment waarop huren worden verhoogd, steeg de gemiddelde huurprijs van een woning met 4,4%. Een jaar eerder steeg de huur al met 4,7%. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Trefwoorden: CBS, woningmarkt Hiermee ligt de huur gemiddeld ruim 9% hoger dan voor de invoering van het inkomensafhankelijke huurbeleid. De huurstijging was het grootst voor huurders met een hoog inkomen in een sociale huurwoning. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. Gemiddelde huurprijs omhoog

De maximale huurverhoging in 2014 was voor het tweede achtereenvolgende jaar gebaseerd op de inflatie van het voorafgaande jaar, een vast opslagpercentage en een inkomensafhankelijke verhoging. De maximale huurstijging varieerde hierdoor in 2014 van 4,0% voor de huurders met de laagste inkomens tot 6,5% voor huurders met de hoogste inkomens. De gemiddelde huurprijs steeg volgens het CBS in twee jaar tijd met 9,2% terwijl de inflatie 4,0% bedroeg. Het verschil van 5,2 procentpunt ontstaat door het nieuwe huurbeleid. In het verleden stegen de huren op 1 juli met het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar.

Sociale verhuurders Vier van de vijf huurwoningen worden verhuurd door sociale verhuurders, zoals woningcorporaties. Bij de sociale verhuurders was de huurstijging op 1 juli 2014 met gemiddeld 4,7% beduidend hoger dan bij de particuliere verhuurders (3,2%). Voor bewoners van duurdere huurwoningen, waarvoor het inkomensafhankelijke huurbeleid niet geldt, gingen de huren 2,9% omhoog. Sociale verhuurders hebben de maximale huurstijging vaker toegepast dan particuliere verhuurders. Zo was voor 62% van de huurders met een laag inkomen de huurstijging gelijk aan de maximale huurstijging van 4,0% en kreeg ruim de helft van de middeninkomens de maximale huurstijging van 4,5%.

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl