De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Kamerzetel 151 en Crisis en EuroStaete en http://www.sdnl.nl/nulpunt-energie-drenthe.htm" target="new">Energie en Jeugdzorg en Parlement en Video/TV en Discussie

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Bruggenbouwen


Rob Brockhus geef bij de Partij Mens & Spirit
een lezing over kredietcrisis en het geldsysteem


Rob Brockhus over de kredietcrisis in ons land
en stelt lastige vragen aan politici en economen

Open discussie, over ons Geld en Alternatieve geldsystemen

Anekdootje

U wilt naar de super voor wat boodschappen. U pakt de fiets en merkt dat de banden te zacht zijn geworden. Wat doet u? U grijpt de fietspomp en perst er wat lucht bij om de spanning te verhogen en u de banden dan niet lek rijdt.

Vraag: Waar komt de lucht vandaan die u in de banden pompt? Antwoord: Van buiten de band natuurlijk, uit de open lucht. Compliment een heel intelligente conclusie.

Nu gaan we de economie bekijken. We bezien die net als een fietsband als een geheel met daarin een hoeveelheid geld die de economie op spanning houdt en dus productief. We krijgen plotseling een recessie als gevolg van de klapband bij Lehman Brothers in de VS. Paniek all over the place. Wat zou u doen om die recessie (te zachte banden) te bestrijden?

Een beetje slimmerd zegt dan: we brengen meer geld (lucht) in het systeem om de zaak weer normaal aan de praat te krijgen. Maar wat doet onze regering met de demagogische boodschap die via de politiek en de massamedia op u en mij wordt losgelaten? Precies het omgekeerde. De door u gekozen regering, die zo goed is in het vertellen van sprookjes en loze beloftes, doet iets anders dan dat u met uw heldere oplossing voor de te zachte banden van uw fiets voorstelde. Namelijk, niet meer lucht (geld) van buitenaf in de beperkte ruimte van uw economisch systeem (banden) brengen, maar precies het omgekeerde, door de economische banden verder leeg te laten lopen met bezuinigen en korten. Wat nodig is wordt Keynesiaans genoemd met het oppompen van de geldhoeveelheid met meer geld in omloop en met investeringen die met geleend geld van de Nederlandsche Bank NV, ofwel het bijdrukken van miljarden euro's, worden gefinancierd, net als de Amerikanen en de Japanners dat doen.

De stijgende staatsschuld is dan wel een schuld aan de eigenaar van de Nederlandsche Bank NV, namelijk de Staat der Nederlanden zelf, en hoeft nooit en te nimmer worden terugbetaald. Die schuld is demagogisch en fictief. Een aanwijzing daarvoor vindt u in het verslag van de vragen die ik stelde aan premier Rutte in Nieuwspoort op 13 april 2012. Twintig parlementaire journalisten stonden daar omheen, Frits Wester, Dominique van der Heijden, Jos Heijmans enz. Maar niemand van deze luizen in de pels van de politiek waagde het mij daarover een vraag te stellen. O.a. de vraag: "Waar kwamen de miljarden vandaan (€ 16,8 mlrd. en € 14 mlrd. aan lijken uit de kast) om in het weekend toen alle beurzen en banken gesloten waren de Belgen cash te betalen voor de terugkoop van ABN-Amro en Fortis Nederland? Stel deze vraag zelf eens aan deze beëdigde functonarissen en parlementariërs en Eerste Kamerleden.

Wat doet de regering van VVD en PvdA met steun van nog wat andere partijen die het begrip Schuld en Boete hanteren? Uw regering doet iets volkomen doms. Die brengt niet meer capaciteit (geld) in het systeem, maar pompt hooguit de economische drager van de economie: geld, van de ene kant naar de andere kant binnen het systeem, zonder van buitenaf de noodzakelijke middelen in het systeem te brengen. Sterker nog, met de bezuinigingen doet de regering en het parlement hetzelfde als de chirurgijn in de middeleeuwen en zet bloedzuigers op de economie (bezuinigingen) die de economische capaciteit van het systeem nog verder verzwakt. Alleen de export stijgt (wat de bedoeling is) omdat de kosten per eenheid product dalen met lastenverzwaring voor de burger en het wegbezuinigen van sociale en culturele uitgaven. Maar niemand praat daarover, ook niet bij RTLZ.

U krijgt met dit beleid dus een kunstmatige, beleidsmatige en politiek geïnitieerde recessie, omdat enkele dwaallichten menen dat de uitgavenspanning in het economische systeem onder de drie procent moet blijven. Ergo: Rutte en Samsom en alle bezuinigingsadepten laten de band van het economisch systeem nog verder leeglopen dan dat al was gebeurd met de kapitaalvernietiging op de beurs en op de huizenmarkt. Leuk hè zo'n politieke economie waar niemand vragen durft te stellen over hoe het systeem functioneert, en waarmee de zaak aan het draaien blijft of met inkorting van de capaciteit juist inkrimpt. Moeilijk? Nee hoor, alleen maar vragen stellen aan mensen die niet geestelijk gedeformeerd zijn met achterhaalde theorieën.

Maar, gebeurt er ook iets goeds? Ja hoor ook dat. De Staat der Nederlanden financiert de tekorten op de begroting nu met obligaties met een negatieve rente. Met kapitaal dat uit de hele wereld staat te dringen om in de veilige haven van Nederland hun centjes te beschermen tegen koersval, devaluatie en inflatie. De grootkapitalisten op de kapitaalmarkt vluchten nu naar landen als Duitsland, Nederland en Finland om verliezen te beperken. Voor Nederland betekent dit dat de staat grof verdient aan elke nieuwe staatslening die de Agent van Financiën veilt. De Staatsschuld is begroot op € 362 miljard (voor Brussel), terwijl die voor binnenlands gebruik 459 miljard groot is. Dit laatste om met demagogie en angst aanjagen van de burger deze bereid te laten zijn om verder in te leveren. Kim Jong-Un doet het niet beter. Zie ook mijn leunstoeltirade.

Maar niemand in de media, de politieke en de universitaire wereld waagt het vragen te stellen over de consequenties daarvan. En dus krijgt u wat hiervoor in mijn anekdote is duidelijk gemaakt: een kunstmatige recessie met mogelijk uw eigen werkloosheid, faillissement, waardedaling van uw huis en uiteindelijk de deurwaarder, van het zo geroemde rechtssysteem, die u op straat flikkert, wat in zeker 400 gevallen per jaar leidt tot zelfmoord van de ongelukkige die het noodlot treft. Jammer dat het zo triest kan aflopen. Maar ja, u kiest voor zwijgen; en dus neemt u het vermijdbare risico om alles kwijt te raken wat u bezit voor lief, inclusief uw gezin en uw leven. Voor zover u een ambtelijke, journalistieke of politieke functie bekleedt, bent u wel verantwoordelijk voor de maatschappelijke ellende van de mensen die het noodlot treft vanwege uw zwijgen. Dat geldt natuurlijk niet voor uzelf meent u, want u blijft zwijgzaam wegduiken voor uw eigen intelligentie vanwege de positie en privileges die u tot op de dag van vandaag en morgen geniet. Wel erg laf hè?

Nog even dit. De verschrikkelijke staatsschuld als toekomstige last voor onze kinderen (snik, snik) loopt per dag op met 50 miljoen euro. Dat is per jaar dan: € 18,3 miljard. Als gewone arme sloeber schrik je je het laplazerus daarvan. Maar wanneer je de economie van bovenaf bekijkt en ook de inflatie daarbij betrekt, dan krijg je een heel ander beeld. Die staatsschuld is per 12-12-12 op de kop af bijna € 414 miljard groot. Trekken we daar de inflatie van 2,8% vanaf met € 11,6 miljard, dan resteert een echte groei van de schuld in koopkracht die moet worden terugbetaald op termijn met slechts € 6,3 miljard over het jaar 2012. Afgezet tegen de nationale productie BNP van 2012 geschat op € 600 miljard komt het tekort dan uit op 1%. T.a.v van de begroting komt dat effectief in koopkracht uit op een tekort van 2,1% van het Nationaal Inkomen van ca. € 300 miljard in 2012, een schitterend resultaat.

Let wel, de Amerikanen drukken per maand 45 miljard dollar bij om de werkloosheid te bestrijden. In ons land doet de regering precies het omgekeerde door werkloosheid te creëren met bezuinigingen. Niemand bij de pers en politiek stelt er vragen over. U krijgt wat u wenst met uw zwijgen: werkloosheid en verpaupering.

Rob Brockhus, uitvinder van de Belgische Verdwijntruc en de inspraak van de burger in de Tweede Kamer.

Van: Rob Brockhus [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 12 december 2012 7:41
Aan: tips@vandaagdedag.nu; voorzitter@tweedekamer.nl; voorlichting@raadvanstate.nl; postbus@eerstekamer.nl
CC: cie.fin@tweedekamer.nl; cie.biza@tweedekamer.nl; cie.szw@tweedekamer.nl; cie.vj@tweedekamer.nl; cie@ssc-noord.politie.nl
Onderwerp: Compliment voor uw optreden bij Pauw en Witteman prof. Dr. Ewald Engelen

Eerste Kamerlid prof.dr. H.M. Dupuis

Hartelijk dank voor uw reactie. U en Tiny Kox zijn tot nu toe de enigen die fatsoenshalve gereageerd hebben. Maar uw toezegging dat het in de VVD-fractie zal worden besproken, is voor mij helaas nog geen garantie dat er echt iets gaat gebeuren, hoewel mijn analyse aan alle leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal persoonlijk is gemaild. Ik hoop dat er eindelijk een open discussie in de media ontstaat over de structuur en eigenschappen van ons geldsysteem. Zie daarvoor mijn leunstoeltirade met een mogelijke oplossing van de crisis, en niet alleen voor Nederland.

U krijgt de recessie die u verdient, want u, journalisten en politici durven geen vragen te stellen! Micha Kuiper geeft een helder inzicht in ons geldsysteem en onze reactie daarop. Geef 't door! Bij verlaging van de koopkracht van minima hoorde ik nooit VVD-protesten. Bij een bescheiden procentuele verhoging van de zorgpremie bij de hoge inkomens is het gesputter oorverdovend Met 'n inkomen van € 100.000 en € 3000 meer premie, houd je maar € 97.000 over. Dat doet pijn! Waarom de zorgkosten verschuiven ? Om de inflatie voor de minima te kunnen compenseren ? De waanzin van de rente, volgens de wijsgeer Aristoteles, daarop uw mening over exponentiële groei van het geldvolume in omloop, als gevolg ervan. Waarde, waardevastheid van onze munt

Hoe redt Griekenland zichzelf ? Sluit alle grenzen met Zwitserland en eis die € 560 miljard terug! Nederlandse Orde van Advocaten probeerde met antidatering om aansprakelijkheid te ontlopen Meer dan 400 zelfmoorden per jaar zijn geen reden om democratisch daarover te discussiëren ! Dag Diederik, waarom laat je je afschepen met 250 mln. en laat je de hoofdprijs 10 mlrd. liggen ? Grappig: niemand vraagt wat het verschil is tussen nivelleren via de zorgkosten of belastingen! Duitsland geeft nu toe dat 't ESM-fonds naar minimaal 2 biljoen euro moet worden opgehoogd ! Dit met garantiestelling! Zodat de ECB met nieuw geld kan financieren; net als de FED in de VS! De pseudodemocratie is de perfecte maskering voor de plutocratie op de politieke achtergrond Japan brengt 1000 miljard yen vers bijgedrukt geld in omloop. Waar blijft de ECB, wat is geld ?! 'The origin of money', niemand stelt vragen, politici niet, economen niet, burgers en media niet!

Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Ook Jan Peter Balkenende ziet beren op het pad m.b.t. de staatsschuld
Brief van R.M. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
Hoe pseudo-geld Europa verstikt
Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: anekdootje.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer