Echt heel erg pissig

http://www.sdnl.nl/promo-1.htm">Promotor . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Marcel van dam zei het nuchter: Volledige werkgelegenheid is een illusie

Marcel van Dam zei het heel ontnuchterend in de Volkskrant van 24 januari: Volledige werkgelegenheid is een illusie. Van Dam heeft gelijk, maar het concurreren in de verkiezingstijd met werkgelegenheid is nu eenmaal hoofdthema. De Volkskrant komt de eer toe als eerste te publiceren dat de werkgelegenheid al dertig jaar lang rond de negen miljard werkuren ligt. We kunnen er zeker van zijn dat die hoeveelheid werk niet zal toenemen in de nabije toekomst. Bovendien is het de vraag of die werkgelegenheid en de opdeling van de arbeid om milieuredenen eigenlijk nog wel zo wenselijk is.

het vooren van meer (volume) werkgelegenheid door de politieke partijen is daarom ook weinig minder dan volksverlakkerij, waaraan het CPB een niet geringe bijdrage levert. Want werkgelegenheid laat zich namelijk niet theoretische bepalen, laat staan politiek creëren. Marcel van Dam pleit weliswaar voor een drastische herverdeling van werk, maar dat betekent wel dat de mobiliteit drastisch toe zal nemen, met uiterst schadelijke gevolgen voor het milieu.

Van Dam kritiseert weliswaar de onzuivere voorstelling van zaken door de VVD, maar accepteert feitelijk de analyse van het Centraal Planbureau, dat bezuiniging op loonkosten en verlaging van uitkeringen meer werkgelegenheid zouden opleveren. Niets is minder waar, omdat elke gulden die door bezuiniging wordt onttrokken aan de koopkracht van de minima en aan de werkgelegenheid in de collectieve sector, zich indirect vertaalt in nieuwe werkloosheid; zelfs voor de volle honderd procent. De bezuiniging van CDA en VVD levert in eerste instantie 15 en 17 miljard aan nieuwe werkloosheid op, die slechts gedeeltelijk zal worden gecompenseerd door nieuwe werkgelegenheid uit de door de bedrijven verkregen financiële ruimte.

Per saldo schat ik dat het verlies aan werkgelegenheid half zo groot zal zijn als de door het CPB berekende groei aan werkgelegenheid. Precies het omgekeerde van wat voorspeld wordt. Het rapport van het CPB hangt bij mij dan ook in de enig toepasselijke plaats: de wc!

    R.M. Brockhus (langdurig werkloze)
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    Telefoon: 035-5244141