Promotor woonlasten

http://www.sdnl.nl/promo-1.htm">Promotor . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Koopkracht van minima wordt mede bepaald door waar die wonen

Hoge gemeentelijke belastingen en heffingen verzwaren de woonlasten

Gemeentelijke belastingen en heffingen voor onder meer huisvuil, gas, water en elektriciteit verschillen enorm per gemeente. Zij zijn de afgelopen tien jaar 82 procent gestegen en zullen in 1994 nog eens 10 procent stijgen. De grootste toename komt voor rekening van de reinigingsheffingen.

De riool- en reinigingsrechten zijn de afgelopen tien jaar 138 procent gestegen en volgens zowel de Consumentenbond als de Woonbond zijn er flinke verschillen in tarieven tussen de verschillende woonplaatsen in Nederland. Inwoners moeten soms drie keer zoveel gemeentelijke belastingen betalen als inwoners uit andere gemeenten.

"De gemeentelijke lasten zijn aanmerkelijk meer gegroeid dan de rijksoverheid bedoelde toen ze de bevoegdheden om belastingen te heffen overhevelde naar de gemeenten", aldus de Consumentenbond. De Woonbond geeft in het voorlaatste nummer van "Woonpeil" een overzicht van de kosten voor gas, water en elektriciteit in gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. "Een huurder in Waddinxveen met een gemiddelde huurwoning en een gemiddeld water- en energieverbruik betaalt jaarlijks 1400 gulden meer dan een huurder in Rosmalen. En dit zijn standaard-woonlasten die bij de kale huur komen", zo concludeert de Woonbond. *****

    PLOA-NIEUWSBRIEF


Walpoort 14 5211 DK Den Bosch

De minima zijn in 1993 geconfronteerd met een gemiddelde huurstijging van 7,4 procent. De huurstijging is ruim 2 procent meer dan de gemiddelde huurverhoging van 5,3 procent en staat haaks op Heerma's beleidsuitgangspunt dat de huurverhoging voor mensen met een huursubsidie 1 procent onder de gemiddelde huurstijging diende uit te komen. De stijging is vooral veroorzaakt dor de bezuinigingen die de staatssecretaris heeft doorgevoerd bij de huursubsidie.