SUGBA 10 jaar actief in Rotterdam

http://www.sdnl.nl/promo-1.htm">Promotor . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Actie voeren tegen afbraak van de sociale voorzieningen

"Het blijkt dat we ongeveer 200 maal in actie zijn gekomen, terwijl we enkele honderden malen vergaderd hebben, vele honderden brieven en persberichten verstuurd hebben, met tientallen politici "gesproken" hebben, duizenden affiches hebben opgeplakt, vele tientallen spandoeken hebben gemaakt, honderden kilometers in demonstraties hebben gelopen, duizenden uren van onze vrije tijd er in hebben gestoken en ruwweg 100.000 pamfletten hebben uitgedeeld. Getallen waar je moe van wordt, maar waar we trots op kunnen zijn, zeker als we ons realiseren dat al dat werk verricht is door ons zelf, zonder ondersteuning van beroepskrachten of subsidies en vaak tegen de verdrukking in." ...

"Onze eerste actie en eis was er dan ook op gericht om de uitkeringen met 300 gulden te verhogen. Tegelijk voerden we dat jaar acties tegen jet stijgen van de huren onder het motto: WOONLASTEN OMLAAG! Nu, ruim tien jaar verder, zijn de uitkeringen 20% in koopkracht verlaagd, de huren 70% gestegen en de woonlasten bijna verdubbeld. Het zal duidelijk zijn dat we het gevoerde overheidsbeleid verwerpen en dat er voor ons alle reden is om onverkort met ons verzet door te gaan. Met de dreiging van Brinkman als toekomstig premier boven ons hoofd zullen we de mouwen ook de komende jaren op moeten stropen."

Dit schrijven de mensen van de SUGBA

Stichting Uitkeringsgerechtigden
De La Reystraat 30
3072 TK Rotterdam
telefoon: 010-4849339

***** naar aanleiding van hun tienjarig bestaan. *****