Politieke Perikelen en Actualiteiten


EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Huizen, vrijdag 19 juni 2009

Wouter Bos, (minfin-listman@minfinmail.nl)

Excellentie,

Want zo spreek je een minister toch nog wel aan. In het 'Gesprek met de minister-president' op televisie van vrijdag 19 juni 2009, reageerde u op de massaal om hulp roepende ondernemers met een al te lakonieke en zelfs schofferende sneer: 'Dat slechte ondernemingen geen hulp van de overheid kunnen verwachten'. Tot zover de samenvatting van uw opmerking.

Het is duidelijk dat u zelf nog nooit een onderneming voor eigen risico hebt geleid en zeker niet hebt bezeten. U moet uw ogen uit de kop schamen om behalve de maffia onze ondernemingen die het loodje leggen 'slechte ondernemingen' te durven noemen. Waar haalt u de brutaliteit vandaan !! Er zijn behalve criminele sjacheraars wel plunderende en incompetente managers bij banken (ABN-Amro, ING) en grootbedrijf (KPN) die veelal door coöptatie en old-boys netwerk op die toppositie zijn geparachuteerd.

Het feit dat ondernemingen in moeilijkheden komen hebben zij vooral te wijten aan een tekortschietende controle van o.a. de overheid en centrale bank op de zwendel van het bankwezen met o.a. valutering, graaicultuur en fractionele geldschepping, die mede door buitenlandse banken en overheden is veroorzaakt. Ondernemers die zich te barsten werken om met dienstbaarheid aan hun klanten proberen een boterham te verdienen, mogen door wegvallende omzet wat u betreft gewoon creperen. Dat geldt voor o.a. (melk)boeren voor het overgrote deel van het Midden- en Kleinbedrijf en in sommige gevallen zelfs voor grotere ondernemingen, om van geprivatiseerde (semi)overheidsbedrijven niet te spreken.

Met name het Midden- en Kleinbedrijf krijgt zware klappen door enerzijds het wegvallen van bestedingen van de consument - ik herinner u aan mijn pleidooi om alle Nederlanders twee keer 1000 euro te schenken op kosten van de staat - en het wegvallen van een redelijke financiering door weigerachtige banken die niet durven uitlenen, omdat ze niet weten of de ondernemingen die zij financieren deze crisis wel zullen overleven. Dat laatste snap ik heel goed, maar daarom heb ik ook gepleit voor de verplichte financieringsfunctie - binnen normen - van de staatsbank ABN-Amro tegen een wat hogere rente dan andere banken rekenen. U weet waarom.

Al met al, meen ik dat u een excuus moet maken aan al die ondernemers die door u met uw opmerking in de zeik zijn gezet, en wat u betreft gewoonweg kapot mogen gaan, omdat u denkt dat u ruzie krijgt met vooral het CDA die bang is voor een oplopende staatsschuld vanwege de rente. U weet net zo goed als ik dat het meeste van de opgelopen staatsschuld niet en nooit door de burgers via de belastingen zal hoeven worden terugbetaald. Met als hamvraag AAN WIE DAN ??

Ik verwacht van u een fatsoenlijke reactie, niet omdat ik mij onrecht voel aangedaan, maar om een oplossing te vinden voor vermijdbare faillissementen met massale werkloosheid als gevolg. Ik verlang van u dat u de informatie serieus neemt die ter beschikking staat (al heel lang) over het functioneren van ons geldsysteem. Misschien is het dan nog te redden. Openbare discussie daarover is een absolute noodzaak, juist om de verantwoordelijkheid voor een falend beleid te kunnen spreiden. Een fraai voorbeeld van de onwetendheid en angsthazerij van politici en regeringspersonen vindt u op de videopagina met een samenvatting van: Een verslag van de verkiezingsavond in Den Haag met lijsttrekkers en prominenten.

In afwachting van uw razendsnelle reactie,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

P.s., ABN-Amro moet als staatsbank de financiering op zich te nemen voor bedrijven en particulieren, die nu binnen normale normen niet gefinancierd worden door andere banken. Dit tegen een iets hogere rente dan andere banken. Zie: www.sdnl.nl/mail-aan-klaas-knot.htm

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!