De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Voedselbanken in een schatrijk land is een beschamende vertoning

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Werkgelegenheid

Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam

Huizen, 4 maart 2005

Onderwerp: Armoede in Rotterdam
Uitzenddatum: Vrij. 4 maart 2005, 20.30u

In Netwerk aandacht voor de groeiende armoede onder de allerlaagste inkomens in Rotterdam. De Voedselbank, een particulier initiatief om overtallig voedsel uit te delen aan mensen die onder het bestaansminimum leven, is sinds de oprichting in 2003 explosief gegroeid. Een reportage met commentaar van de Rotterdamse CDA-wethouder Sociale Zaken, Lucas Bolsius.

Voedselbank
Twee jaar geleden bracht Netwerk al een bezoek aan de voedselbank. Toen maakte zo'n 60 gezinnen gebruik van het initiatief. Inmiddels zijn er in de regio Rijnmond meer dan 1000 gezinnen aangewezen op de hulp van de Voedselbank. Deels omdat meer mensen het weten te vinden, maar ook omdat steeds meer mensen ervan afhankelijk zijn.

Succesverhaal
De voedselbank is een absoluut succesverhaal. Een treurige boodschap, omdat kennelijk steeds meer minima in Nederland afhankelijk zijn van de noodhulp die de voedselbank verleent. Het is daarmee de graadmeter van de verborgen armoede.

Koopkracht achteruit
De groep lage inkomens groeit en huishoudens hebben grote moeite met hun financiële situatie. Steeds meer mensen doen een beroep op de schuldhulpverlening en de koopkracht van de meeste Nederlanders gaat achteruit. De dure euro en de economische malaise lijken de boosdoeners. Het gevolg is dat vooral de minst welvarende gezinnen moeite hebben om rond te komen.

Afdankertjes
Zij komen in aanmerking voor de gratis voedselpakketten van de voedselbank. De organisatie zamelt bij voedselproducenten levensmiddelen in die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden. Het gaat om bijvoorbeeld productie-overschotten of artikelen met een scheef geplakt label.

Indrukwekkend netwerk
Normaal gesproken zouden bedrijven de etenswaren vernietigen, nu vinden deze producten gretig aftrek bij de voedselbank. De organisatie heeft inmiddels een indrukwekkend netwerk van leveranciers opgebouwd.

Diep in de schulden
Noodzakelijk, omdat steeds meer armlastigen de weg naar de voedselbank weten te vinden. Elke week melden zich tussen de tien en vijftien nieuwe gezinnen. Vooral gezinnen met jonge kinderen die diep in de schulden zijn geraakt, hebben behoefte aan deze noodhulp. De voedselbank ziet de ellende onder de minima toenemen.

Forum
De groep lage inkomens stijgt en vooral onder eenoudergezinnen neemt de armoede toe. Gevolg is dat steeds meer mensen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Het aantal mensen dat afgelopen jaar met grote schulden kampt is verdubbeld ten opzichte van 2001. Hoe kun je dit voorkomen en doet de overheid daar wel genoeg aan?

Mailbericht aan Tweede Kamerlid Ten Hoopen (CDA)

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 4 maart 2005 23:24
Aan: 'J.tenhoopen@tweedekamer.nl'
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment): cda-de-geus.htm

Schaam u als CDA kamerleden voor zoveel doelbewuste verpaupering.

Ik denk dat iedereen wel weet dat u bezig bent met het het doelbewust leegplunderen van de armen. Vanavond zag ik bij Netwerk iets over de verarming in Rotterdam met voedselbanken. Inmiddels zijn er 30 uitdeelpunten. Deze regering, maar ook het parlement zijn de schaamte en de beschaving echt voorbij. Het is alleen maar liegen en bedriegen. Lees daarvoor mijn verslag van het bezoek van minister De Geus van SoZaWe aan mijn woonplaats Huizen.

http://www.sdnl.nl/cda-de-geus.htm en de opkomst van voedselbanken en extreme huurverhogingen. Deze regering is een zooitje struikrovers...!!!

Het antwoord van: CDA-kamerlid J. Ten Hoopen

Suggestie aan de armen in Nederland:
stuur deze pagina naar alle Tweede Kamerleden

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!