Bijbanenregisters Arrondissement Zutphen

Rechtbank Zutphen - Arrondissementsparket Zutphen
Kantongerecht Zutphen - Groenlo - Apeldoorn - Harderwijk - Terborg

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nlBijbanenregister Zutphen.

Bijgewerkt door J. Hop tot 21 april 1999.

Met dank aan het gerecht Zutphen voor toelichting d.d. 100599 op vragen van J. Hop.


  BUTTINGER
J.C. geboren 000148 (of J.Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10575
Substituut Officier van Justitie Parket Almelo 150581
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 50782
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Zutphen 101287
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid bestuur Hanzehof Zutphen
Lid jeugdbestuur Hockeyclub Zutphen
Bijgewerkt 160497, inzage Zutphen C210499.


  GROENEVELD-STUBBE
Marielle Mw
NLRM
Zutphen raio
Zutphen raio parket
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 270298, inzage Zutphen C210499.


  HECK
R.E.H.M. van geboren 0254 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 40280
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 30686
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 40687
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid begeleidingscommissie De Tender te Deventer
Lid jeugdbestuur Rotary
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  HEUS
E.J. geboren 0354 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10382
Substituutofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 110388
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Zutphen 10294
NU
Zutphen parket
TEVENS
Bestuurslid Juridisch Genootschap arrondissement Zutphen
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  JONG
P. DE
Zutphen Arrondissementsofficier van Justitie
Zutphen Officier van Justitie
NU
Zutphen parket
TEVENS
Gecommitteerde bij afstudeerscriptie Hogeschool Enschede
Lid Arbitragecommissie EAC geschillen van Kwikfit
Bestuurslid woon- en zorgcentrum "De Diessenplas" Hattem
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  JONGERIUS
C.B.M. geboren 0560 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 010386
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 050292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 030593
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Oldenkotte
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.
WAARSCHUWING BELANGENVERSTRENGELING!
Europees Hof Hop contra Netherlands II kind-86.htm


  KOPPES
C.C.S. geboren 000167 mw
NLRM 97
Raio rechtbank Zutphen 10495
Raio parket
NU
Zutphen parket
TEVENS
Nakijkwerk BOA-examens CITO Arnhem
Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.


  LUNENBORG
A. geboren 000144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 010282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 010283
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 291283
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 011195
NU
Zutphen parket
TEVENS
Secretaris Stichting fietsen voor een ander.
Bijgewerkt 150797, inzage Zutphen C210499.
ATTENTIE!
Europees Hof Hop contra Netherlands II kind-86.htm


  POERINK
A.L. geboren 0949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 160876
Substituut Officier van Justitie Parket Zwolle 121182
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 221283
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Assen 101286
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klassearrondissementsparket Arnhem 27 0990
Den Haag Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse ?
Zutphen Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse ?
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  POPPE
P.E.F. geboren 000656 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 231090
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 11191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10492
Officier van Justitie Zutphen
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid bestuur Stichting De Garve te Lochem
Lid bestuur Stichting Kringloopbedrijf De Cirkel te Lochem
Bijgewerkt 160497, inzage Zutphen C210499.


  ROBBEN
G.P.N. geboren 0965
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10490
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 10496
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10497
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  ROON
R. de geboren 0952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10883
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 270784
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 310785
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010492
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 10792
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010794
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 011096
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  SCHÜSSEL
J.H. geboren 0354
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Hoofd Douane district Enschede
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10594
ZutphenArrondissementsofficier van Justitie KB 97003423010597
Officier van Justitie Zutphen
NU
Zutphen parket
TEVENS
Ministerie van Justitie Lid Commissie van Toezicht van de Penententiaire Inrichting Almere
Ministerie van Justitie Voorzitter beklagcommissie van de Penententiaire Inrichting Almere
Bestuurslid Overijssel Veilig verkeer Nederland
Bestuurslid District Overijssel Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Bijgewerkt 140498 inzage Zutphen C210499.


  SCHUT
A.A.
NLRM ?
Zutphen plaatsvervangend Officier van Justitie
Zutphen arrondissementsofficier van Justitie ?
Plaatsvervangend Officier van Justitie Zutphen
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 050997, inzage Zutphen C210499.


  TOOREN
R.L.H. van geboren 0161
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 1 1087
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 11193
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 11194
NU
Zutphen parket
TEVENS
Bestuurslid slachtofferhulp IJsselstreek-Achterhoek
Redactielid en Penningmeester Trema
Penningmeester PvdA afdeling Gorssel
Bestuurslid Christelijke School De Borgerweide te Eefde
Aanklager sectie Betaald Voetbal KNVB
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  WEERT
M.H. de geboren 0955 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 11084
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 70488
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10489
Officier van Justitie Zutphen
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid oudercie buitenschoolse opvang Apeldoorn
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.


  WETZELS
K.A.J.M. geboren 0559 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bestuur Stichting Nederlandsche Mettray te Eefde (Mettrayweg 25 7211 LC Eefde)
Raio rechtbank Zutphen 10985
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10293
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 170497 inzage Zutphen C210499.


  WOOLDRIK
H.P. geboren 0142
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 96 97
Ministerie van Justitie Directort-Generaal Politie en Criminaleitsbestrijding directie politie
Ministerie van Justitie Directie Staats en strafrecht waarnemend hoofd
Proeftijd artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit R.O. te Zwolle Raio 101067
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 100268
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 011169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 100272
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 100272
Substituut Officier van Justitie arrondissement Haarlem 180174
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 050176
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 051280
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 040382
Hoofd sector strafrecht beleid Directie Beleid Ministerie van Justitie
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010296
NU
Zutphen parket
TEVENS
Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
Lid bestuur Stichting persprijs Jacques van Veen
Voorzitter Commissie van Beroep IPABO te Amsterdam
Bestuurslid Vereniging Vrienden Muziekschool Zutphen
Bijgewerkt 170497, inzage Zutphen C210499.
ATTENTIE!
Twee maal verhoord door Commissie van Traa
ATTENTIE!
Europees Hof Hop contra Netherlands II kind-86.htm


  ZUIL
A. Annelien geboren 231265 mw
NLRM 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 1 1091
Zutphen parket Officier van Justitie 011097 BENOEMING KB97004417
NU
Zutphen parket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 050198, inzage Zutphen C210499.


  AERDE
J.A.O.M. van geboren 0850
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1974
Raio rechtbank Zwolle 010978
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 031281
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 031281
Rechter rechtbank Zwolle 070283
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
KantonrechterZwolle 030789
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter oir
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Voorzitter Commissie Maatstaven Werklastmeting kantongerechten
INFO 100697 in Zwolle
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BAKKER
P.S. geboren1032
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex ad. 3 Opl. en vormingsbesluit R.O.to Leeuwarden 180259
Secretaris 1e klassearrondissementsparket Roermond 180659
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 180661
Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor Groningen 10963
Griffier kantongerecht Nijmegen 160665
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 71066
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 280267
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 60870
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 60870
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 60870
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 130887
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 290794
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Comm Toezicht Penitentiaire inrichtingen Voorzitter
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor de gebiedsaanwijzing in de provincie Friesland ingevolge Wet op de Geneesmiddelen.
Voorzitter van Commissie Toezicht van het Huis van Bewaring te Leeuwarden
Voorzitter van de beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Leeuwarden
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BEIJMA THOE KINGMA
C.L. van geboren 1128 jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Volontair gemeemnte secretarie Franeker1157
Advocaat en Procureur te Assen 0958
Griffier Meppel 280563
Griffier Steenwijk 280563
Griffier Zwolle 280563
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 300964
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 40365
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 200165
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 230966
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160170
Rechter rechtbank Almelo 90971
Kantonrechter Enschede 130375
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 130375
Kantonrechter Almelo 191181
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 120386
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 10995
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 150196
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Zwolle 100697


  BELJAARS
C. geboren1035
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 291280
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 030284 ONTSLAG010197
Lid hoog militair gerechtshof Den Haag 040484
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 070688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 060192
Militair lid rechtbank Den Haag 010792
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger (sector bestuursrecht ivm militaire ambetnarenzaken)
TEVENS
Hoofd geen Generaal Majoor buiten dienst
TEVENS
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Stichting Sint Jansdal Harderwijk
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
C160798
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BERGHUIJS
H.K. geboren 0349
NLRM 93 94 95 96 97
Directeur van Uitgeverij DAVO b.v. te Deventer
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 240392
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Uitgeverij Davo BV Deventer
Directeur Drieka BV Deventer
Directeur HKB49 BV Deventer
Directeur BGB48 BV Deventer
TEVENS
Secretaris Algemene Deventer Sinterklaas Commissie
Penningmeester Vereniging de Waag Deventer
Penningmeester Stichting Arsenaal Mariakerk Deventer
Lid Arbitrage Commissie Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren NVPH Den Haag
Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.


  BEUGE
F. van geboren 0748
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond110690
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond010992
Rechter rechtbank Roermond060193 ONTSLAG
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
TEVENS
Bestuurslid van de Stichting Aen Godes Vertrout te Arnhem (woonvormen voor geestelijk gehandicapten)
Bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor Jongens en Meisjes (Aleida Gezinaschool voor ZMOK-onderwijs te Arnhem
Voorzitter Commissie Ethiek van het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Bestuurslid Stichting Sport en Recreatie "De Bakenberg" te Arnhem
Docent (ad hoc) van de cursus voor hulpofficieren van Justitie van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie/De Nedrelandse Politie Academie.
De eerste twee functies bekleed ik al een jaar of tien, derhalve vanaf een tijdstip dat voor mijn benoeming in een rechterlijke functie ligt. De derde functie is ingegaan op het moment dat ik tot de rechterlijke macht toetrad. De vierde functie stamt uit 1997 en de vijfde uit 1998.
Bijgewerkt 0302499, inzage Zutphen C210499.


  BIE
I.P. de geboren 0245
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 271186
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 280387
Rechter rechtbank Zutphen 12 0988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 0893
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
Vice-president rechtbank Zutphen 290794
NU
Zutphen Vice-president
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penintentiaire inrichting Zutphen
Voorzitter Commissie van Toezicht bij de penintentiaire inrichting Zutphen
Lid het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BIERMAN
J.R. geboren 0428
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur te Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 260379
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
Kantonrechter Groenlo 200788
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489 ONTSLAG KB 97004417 per 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 90780
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Kantonrechter Den Bosch020591 ONTSLAG KB 97003422 per 300498
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 rrei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 8 juf' 1991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter arbitragecommissie van de KVG Gerechtsdeurwaarder
Houdt zich prive bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BIESMA
J
Zutphen RAIO
TEVENS
Lid gemeenteraad Amersfoort
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BLAAK
Zwolle kinderrechter (klik bbr-zwol)
Apeldoorn kantonrechter
ATTENTIE! Stichting Nationale Ombudsman 035-6722722
AJL Ambulant Jeugdwelzijnswerk Leger des Heils
Mevrouw Raamsdonk stuurt pamfletten naar zoveel mogelijk instanties, rechter en opvanghuizen:
"Het ambulante Jeugdwelzijnswerk van het Leger des Heils en een kinderrechter in Zwolle maken zich schuldig aan wanbeleid! Dit is psychische kindermishandeling." Mr Blaak rechter Zwolle stopt met zijn werk aan kinderrechter. ONTSLAG (klik kind-10)


  BLAISSE
S.J. geboren 0540 Voorsterweg 124, 6971 KC Brummen
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lagere school 1946-1952 Schoolvereniging Amsterdam
Gymnasium 1952-1953 Barleus Gymnasium Amsterdam
1954-1958 Gymnasium alpha
Nederlands recht Gemeentelijke Universiteit Amsterdam
Candidaatexamen 0561
Doctoraal examen 1165
Militaire dienst
Luchtmacht 1966-1967 24 maanden instructeur KMA te Breda
1968-1971 stage bij de Jonge Advocaten Zutphen.
1972-1975 Medewerker Star Bussman & Hooft Grafland te Utrecht.
1975-1997 Maatschap Bitter & van hoorn later van driel & Bitter later Nysingh Bitter & de Vries Robbé thans Nysingh Advocaten.
1977-1980 Bestuur Volksuniversiteit
1985-1995 Voorzitter Stichting Vliegveld Hilversum
1983-1984 Bestuur afdeling zweefvliegen Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL)
1992-1995 Hoofdbestuur KNVvL
1992-1995 Voorzitter beheerscommissie Terlet
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 171284
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 140387
rechter-plaatsvervanger Zutphen 98
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter Arbitragecommissie Sportsponsoring
Bestuur oud leden vereniging Nereus
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BLOEM
H.H. geboren 000641 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 260686
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 281188
Kantonrechter Gouda 150989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290190
Kantonrechter Amersfoort 060892
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Bezwaar en Beroepschriften tegen besluiten gemeenteraad Apeldoorn
Lid Commissie voor geschillen NPCS (Ned Prot Chr Scholenraad)
Plaatsvervangend lid Commissie geschillen MBO (Confensioneel Middelbaar Beroepsonderwijs)
Voorzitter Klachtencommissie sexuele intimidatie Prot Chr voortgezet onderwijs en culturele instellingen Apeldoorn
Medewerker cultuurwinkel Apeldoorn
250697
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BLOM
H.J.T. geboren 000646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270284
Rechter rechtbank Arnhem 100389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
NU
Arnhem Rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van Raad van Toezicht van Groot Klimmendl
Lid bestuur van deStichtingDe Vriendenkring
Voorzitter van de Raad van Toezicht en advies van de Gelderse ZSt voor Jeugdhulpverlening te Arnhem
Lid de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Archipel te Arnhem
Binnen de rechtelijke macht: Lid Commissie rechtspositie NVvR
Voorzitter Commissie van beroep ex art 30 vande regeling erkenning Installateurs van EnergieNederlandte Arnhem beeindigd per 0101097
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening Lindenhout (CFSJ Lindenhout) te Arnhem
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BOER
H.E. de geboren 0555
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Adviescommissie BOPZ Piket Raad voor de Rechtsbijstand te Arnhem
Penningmeester Zutphense Amateur Fotografen Vereniging
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30782
Raio rechtbank Zutphen 10982
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10588
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10588
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Rechter rechtbank Zutphen 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid gemeenschappelijk Hof van justitie en de Nederlandse Antillen en Aruba.
Lid gerecht in eerste aanleg Aruba
Lid gerecht in eerste aanleg Sint Maarten
Voorzitter Commissie Toevoeging van Strafzaken in Aruba
Bijgewerkt 270398, inzage Zutphen C210499.


  BOM
H.C.M.
NLRM
Rechter Zutphen
NU
Zutphen rechter
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie regionaal Ziekenhuis Twenteborg Almelo


  BOON
H.C.M. geboren 0847 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter van de klachtencommissie van het Twenteborg Ziekenhuis voor Almelo en Omstreken.
Advocaat en Procureur te Almelo
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 241189
Rechter rechtbank Zutphen 250391
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0933
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.


  BORGERHOFF-MULDER
H.R. geboren 0346 mw
NLRM 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 191180
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem11081
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 280683
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120985
Vice-president rechtbank Zutphen 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 1t 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 30894
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen Coördinerend vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.


  BOSCH
J.H. geboren 000646
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Den Bosch 10976
Raio rechtbank Zwolle11179
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 221283
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 220284
Rechter rechtbank Zwolle 230185
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 20689
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 20493
Kantonrechter Zwolle 70693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 101193
Vice-president rechtbank Zwolle 211293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerendvice-president
TEVENS
Secretaris en Penningmeester van de stichting Johan Georgh Godlieb Bosch en anna Uyt den Bogaard Stichting gevestigd te Heerde
2e Secretaris van de buurtvereniging "Hoornerveen" gevestigd te Heerde
Inkomend Secretaris van Rotaryclub Epe
feb 96
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BOSCH VAN HINTE
J.C. geboren1029 mw
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amsterdam 10359
Proeftijd ex art 3 Opl. en vorminqsbesluit R.O. te Amsterdam 1 nov IM
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10362
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 000173
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 0982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 0982
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HR 049
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BOVEND'EERT
P.P.T. geboren 000647 dr
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Ministerie VWS 1990
Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Min OCW 1997
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent staatsrecht KUN 1990
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BRANDSMA
H.C. geboren 000147
NLRM 87 88/89 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130880
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 101094
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Apeldoorn Nysingh Bitter & De Vries Robbé 0273
TEVENS
Lid bestuur StichtingBeheer derden gelden Nysingh Bitter & De Vries Robbé 110290
Lid Raad van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten
Bestuurder advocatenkantoor Brandsema BV 310398
INFO
Zaak Hop Raad voor Discipline (verschoond)
Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.


  BROUWER
J.H. Postbus 1313, 7301 Apeldoorn
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120392
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Procureur Apeldoorn Advocatencollectief Apeldoorn
TEVENS
Deken Orde van Advocaten arrondissement Zutphen 1096
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BÜCKMANN
L.M. Leendert Mrten geboren 000145
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht (of Utrecht) 80373
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 280779
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130181
Rechter rechtbank Utrecht 20982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 161188
rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar110589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110589
Kantonrechter Zwolle 70990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80791
Deventer kantonrechter ?
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter?
TEVENS
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vrouwen "Het Spoor" te Utrecht
maart 96
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BUIJS
D.J. geboren 0446
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissie diverse gemeentelijke diensten
Raio rechtbank Dordrecht 90270
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Dordrecht 9 000670
Secretaris 1e klasse arrondissement pkt. Utrecht 10472
Als stagiair Werkzaam Raad van State 10974
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 10276
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 290476
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291276
Rechter rechtbank Zutphen 180378
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 290781
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 290781
Kantonrechter Harderwijk 80383
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 251183
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 20485
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter Apeldoorn 25 000189
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 110189
Kantonrechter Apeldoorn 250189
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger incidenteel actief Info griffier Harderwijk030697
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger (wordt niet meer als rechter ingezet)
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
TEVENS
Lid Commissie van advies van de geschilzaken van rechtsbeschjerming en veiligheid van het CBS
Voorzitter gecshillencie wonen parket en reizen vStichtinggecshillencie te Den Haag
Deelredacteur jurisprudentie arbeidsrecht sociaalrecht
Docent arbeidsrecht kluwer (juridische) opleidingen
Docent Elsevier opleidingen enNederlandVer Personeelsbeleid
Lid bestuur Vereniging IJsland Rijders Noord
Voorzitter bedrijfscie van de academie ziekenhuizen BEDAZ
Voorzitter geschillencommissie LOAZ
Voorzitter interpretatie privatisering instellingen godshuizen te Den Bosch
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Reclasering Nederland Den Bosch
Plaatsvervangend lid geschillencommissie van reclassering Nederland
Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.


  BUITENDIJK
J.W.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30573
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30573
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30573
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30573
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 171073 Ontslag KB 070973 nr 45
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110784
Kantonrechter-plaatsvervanger GroenIo 10 000185
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  DEE
D.J.
NLRM 93 94 95 96 97
Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
Militair lid rechtbank Arnhem 070391
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120896
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 041196
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Laatste militaire functie in de militaire kamer van de rechtbank Arnhem
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.
ATTENTIE! BELANGENVERSTRENGELING!
kinderen.htm
kind-86.htm
eurohof.htm


  DELISSEN
F.J.P. geboren 1256
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 280297
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Nijmegen
TEVENS
Lid bestuur Stichting Filmhuis Nijmegen Cinemarienburg
Lid bestuur Stichting Architectum Centrum Nijmegen
Lid bestuur Stichting Armada (culturele vloot)
Bijgewerkt 161298, inzage Zutphen C210499.


  DITZHUYZEN
M.M. van geboren 0840 mw
NLRM 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 0171
Docente Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn 1971 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem 0272
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 030473
Zutphen rechter-plaatsvervanger 260376 ONTSLAG KB97004417 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 070285
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 061285
Kantonrechter Utrecht 230986
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 240595
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  DORP
I.C.J.I.M. van geboren 000161 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo 10487
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231192
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10493
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270433
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Rechter rechtbank Zutphen 10894
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie BOPZ Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Twente en Oost-Achterhoek 010198
Lid bestuur Stichting Just Kids Zutphen 010198
Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.


  DRIEL
G.W. van geboren 14061932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101160
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  DRIEL VAN WAGENINGEN
D. van geboren 1240
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem 0368
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 280177
Rechter rechtbank Arnhem 40778
Vice-president rechtbank Arnhem 230885
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260189
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 160894
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10995
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline
C280198 Nijmegen
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  DUYVENDIJK
K. van geboren 0347
NLRM 93 93 94 95 96 97
Redacteur Ruimtelijk Bestuursrecht Kluwer Uitgeverij te Deventer
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 310792
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 000194
Rechter rechtbank Zutphen 110394
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101094
Kanton rechter-plaatsvervanger Groenlo 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 101094
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Stad en West Utrecht te Utrecht
Docent Opleiding grondverwerving en schaderegeling Kon PBNA te Arnhem/Utrecht
Redacteur Praktijkboek Huisvestingsrecht VVGA Uitgeverij Den Haag
Plaatsvervangend lid Com voor de bezwaar en beroepschriften Gemeente Almere te Almere
Bijgewerkt 270298, inzage Zutphen C210499.


  EIGENBERG
H. geboren 0550
NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 15 0975
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 60781
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 0982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10687
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260290
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
NU
Arnhem Rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent rechercheschool
Gastdocent SSR
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  EIJKELESTAM
W.M. geboren 0946
NLRM 94 95 96 97
Voorzitter strafcommissie Koninklijke Nederlandse Hockeybond Bunnik
Commisaris Klooster Vastgoed BV te Deventer bezoldigd
Voorzitter Stichting Sint Martinus Winschoten te Winschoten
Advocaat en Procureur bij Trip & De Goede te Assen
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 7 000693
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 250893
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 250893
Kantonrechter Apeldoorn 1 0995
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120896
NU
Apeldoorn kantonrechter
Meppel kantonrechter plv
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter Plaatsvervanger incidenteel actief info030697 ACTIEF 97
Terborg kantonrechter HOOFD
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Voorzitter Stichting Conservatie Transportmiddelen te Assen
Bijgewerkt 170398, inzage Zutphen C210499.


  EIJKELHOF
F.H. geboren 1151
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792 ONTSLAG KB010597
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792 ONTSLAG KB 250697 nr 97003049
TEVENS
Senior bestuursacademie Oost-Nederland Velp
Docent recht HBO/HEAO Zwolle/HEAO Enschede
Raadslid gemeente Zevenaar
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  ELDERS
A.W.M. geboren 0749
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoogleraar R.U. Limburg
Oud Vice-president rechtbank Rotterdam
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10589
Rechter rechtbank Zutphen 130293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen Z50293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen
Voorzitter van de Paolo Scarampellastichting te Zutphen
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem
Voorzitter van de Beklagcommissie van Nederlandse Mettray te Eefde (Gem Gorssel)
Gastdocent politieopleiding de Cloese
Gastdocent landelijk selectiecentrum en opleidingscentrum Nederlandse Politie Akademie
Voorzitter Stichting Rentray
Bijgewerkt 141298, inzage Zutphen C210499.


  EMPEL
W.H. van geboren 000149
NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 141281
Kantonrechter Tiel 230687
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290690
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 apr 1Og1
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur van de Heuzen de SitteStichtingte Tiel
Voorzitter van de VOGG (Ver van ouders/verwanten ve kind met een verstandelijk handicap te Utrecht
Voorzitter van het steunfonds VOGG te Utrecht
Voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
Voorzitter van de European Committee of Inclusion International gevestigd te Brussel
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  ENGELBERT-CLARENBEEK
M. Marjoleine geboren 0264 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10494
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10494
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 101094
Rechter rechtbank Zutphen 51295 XI KB97005580
NU
Zutphen rechter Info KB97005580
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Beheerouderling Hervormde/Gereformeerde Wijkgemeente Julianakerk Apeldoorn tevens voorzaitter van de kerkeraad van bovengenoemde kerk
Lid de kerkeraad voor Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn
Voorzitter Just Kids Zutphen 1197
Bijgewerkt 210497, inzage Zutphen C210499.


  ESHUIS
P.J. geboren 0549
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 210185
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem bij Remmelink
HR 066
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  ESTATIA
J.M.
NLRM
rechter-plaatsvervanger Zutphen
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Kandidaat notaris
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  FIKKERSVAN DER SPEK
M.E.L. geboren1056 mw
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle110289
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 200489
Rechter rechtbank Zwolle 91190
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolie 260291
Kantonrechter Zwolle 60193
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de redactieraad van Sociaal Recht
Lid plaatsingscommissie Heerenloo Lozenoord te Ermelo
Voorzitter Klachtencommissie SWO Harderwijk
jan 97
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  FOLLENDER-GROSSFELD
J.W.T.M. geboren 0347
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 290993
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Hekkelman Terheggen & Rieter (VPFA) Velperweg 8, 6824 BH Arnhem,0264455444
TEVENS
Vice-voorzitter kerkbestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouw te Arnhem
Secretaris Stichting Arnhemse Nooden te Arnhem
Lid bestuur Katholieke Bejaardenoord Insula Dei te Arnhem
Lid Commissie van bezwaar bij Raad van rechtsbijstand te Arnhem
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  FREIJTERS
J.Ph.M.of M. Ph.M. geboren 0434
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Amsterdam 1961
Werkzaam notariskantoor Rotterdam 1962
Werkzaam bedrijfsleven/bankwezen resp. Amsterdam Rotterdam en Utrecht 1964
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140777
Rechter rechtbank Zwolie 191079 ONTSLAG
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 151081
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010194
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Overijssel
Voorzitter Grondkamer Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland
De drie Stichtingen vallen binnen de sfeer van de Noorse Broederschap en de functies zijn onbezoldigd
De Noorse Broederschap vraagt Freijters in incidenteel voorkomende gevallen wel eens om juridisch advies Freijters geeft dat op grond van het feit dat hij deel uitmaakt van de Broederschap en niet omdat hij een functie als juridisch adviseur zou vervullen
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  GEER
D.J. de geboren 1134
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Vogelbescherming Nederland te Zeist
rechter-plaatsvervanger Zutphen 110385
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Rechter rechtbank Zutphen 1 feb 1DS0
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Michaelshoeve/Overkempe te Brummen
Stichting onderzoek Eigen werk
Arbiter voor Internationale Organisatie voor biologische landbouwprodukten
Arbiter Stichting Geschillenbeslechting
Lid klachtencommissie Vereniging Nederlandse Verslavingsinstituten
Lid algemeen bestuur Ioma stichting te Amsterdam
Bijgewerkt 270298, inzage Zutphen C210499.


  GELEIN VITRINGA
W. van
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120392
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Deventer De Jonge Peters ook vestiging in Zutphen 81
Lid Raad van Toezicht Zwolle
Commissaris Woningbouwvereniging Gorssel
Lid bestuur Stichting Balvin Den Haag
Raad van Toezicht NOVA Zwolle
Secretaris Sallandse Golf Diepenveen
Lid bestuur Uneatief Centrum Deventer
Oudervereniging GGC Deventer
Voorzitter Secretaris Ronde Tafel Deventer
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  GIJN
L. van geboren 0854
NLRM 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Defensie
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 201291
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Haag 201291
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag l0792
Rechter rechtbank Den Haag 240893
Rechter rechtbank Zutphen 1 0994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 101094
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 130694 ACTIEF
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Selecteur bestuursrechtelijke uitspraken vor SDU uitgave Jurisprudentie Bestuursrecht
De betrekking wordt uitgeoefend in mijn woonplaats en is bezoldigd
Vice-voorzitter Stichting Bibliotheek en Leeszaal in mijn woonplaats
Bijgewerkt 081298, inzage Zutphen C210499.


  GORP
A.M. van 190251
Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005799
Rechter Zutphen ?conform bijbanenopgave
NU
Zutphen rechter
Arnhem parket
TEVENS
Luitenant-kolonel bij de militair juridische dienst van de Koninklijke Landmacht
Verbindingsofficier voor de krijgsmacht bij het arrondisementsparket te Arnhem
Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.


  GROOT
E.W. de geboren 0562 mw
NLRM 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Enschede
Docente Universiteit Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 200493
Rechter rechtbank Zutphen 230695
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161195
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Hoes te Hengelo Hengelo
Voorzitter Klachtencommissie Sexuele intimidatie agressie en geweld van de Alarmsys Ambulancedienst Oost te Enschede
Bestuurslid Stichting Vrienden Stichting Heerdertvriel Hengelo
Voorzitter klachtencommissie Huisartsenvereniging Twente
Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.


  HARREVELD
H.W. van geboren 000139
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingcommissie poliklinisch Oldenkotte
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 221287
Rechter rechtbank Zutphen 301188
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid begeleidingcommissie poliklinisch De Tender Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.


  HEEREGRAVE
C.A.M. geboren 0946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Gemeentelijke Sociale Diensten te Zutphen 11169
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem170579
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem220280
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem2 0981
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 300782
Kantonrechter Deventer 140284
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 140284
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem280284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 70285
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 1305B7
Lid NA en Aruba 10888
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 250294
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter
TEVENS
Voorzitter Athletiekvereniging AV de Veluwe te Apeldoorn
Voorzitter Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn
Voorzitter bezwarencommissie Delta te Zutphen


  HEESSELS
M.C.J. geboren 0556
NLRM 93 94 95 96 97
Juridisch Stafmedewerker bij de GIBO Groep te Arnhem
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130293
Rechter rechtbank Zutphen 1 0994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 101094
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Begonnen juridisch medewerker GIBOGroep
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad o6s Het Forum te Warnsveld
Vertrouwenspersoon vertrouwenscommissie o6s Het Forum te Warnsveld
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  HEKFLINTERMAN
D.A. van 't geboren 000644 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker R.U. te Groningen 1971
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 300782
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Rechter rechtbank Zwolle 10390
Rechter rechtbank Groningen 161091
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen rechter
TEVENS
Lid college van advies voor de justiteële kinderbescherming
Bestuur van Pro Exolendo Jure Patrio
C020399
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  HILLEN
A.E.F. geboren 010661 mw Thijsselaan 2, 6881 AX Velp
NLRM 92 93 94 95 96 97 NB: NLRM 93 94 als KEMPENAERHILLEN
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 171291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 60192
Rechter rechtbank Den Haag 261092
Rechter rechtbank Zutphen 190293 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004736 Ons besluit van 2 augustus 1997, no.97003664 benoemd tot kantonrechter te Groenlo BENOEMING KB97004736 Ons besluit van 2 augustus 1997, no.97003664
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter (vaste kantonrechter info 140797)
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren
Plaatsvervangend lid Ombudscommissie van de gemeente Rheden
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  HOF
J van 't geb0741
NLRM97
Raio rechtbank Amsterdam 16 0968
Plaatsvervanger lid NA en Aruba 201172
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 50275
rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1275
Rechter rechtbank Middelburg 240776
Kantonrechter Arnhem 100282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 250352
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 1612B5
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
Lid gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba tot 010897
Arnhem kantonrechter 010897
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Nevenfuncties zijn opgevraagd, maar aangezien de heer van 't Hof werkzaam is op St. Maarten zijn deze nog niet ontvangen.


  HOLLEMAN
W. geboren 0929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Bennekom 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 240470
Kantonrechter Wageningen 250276
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10676
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 40491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 301194
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter
Den Bosch rechter-plaatsvervanger wordt niet opgegeven in opgave 150198
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid kerkeraad Remonstrantse Gem Oosterbeek
Lid Raad van Toezicht vStichtingWoningcoöperatie "Plicht Getrouw" te Bennekom
Plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de makelaarsver NvM te Arnhem
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  HONIG
J.F.M. geboren 0246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid vereniging io Bomenbelang
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 180386
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 180386
Rechter rechtbank Zutphen 22 0987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Deelen
Medeorganisator Sportevenement VVV Vorden
Bijgewerkt 141298, inzage Zutphen C210499.


  HOOFT
J.C. van der geboren 0348
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 121284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 80791
Rechter rechtbank Zutphen 130293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250283
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Torborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Arbitrage van de Nederland IJshockeybond Bezoldigd
Voorzitter Klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Gooi Eemland NW Veluwe
Lid Commissie van Toezicht van Rijksjongeren Inrichting De Overberg te Overberg Gem Amerongen (Dwarsweg 45 3959 AE)
Bijgewerkt 020198, inzage Zutphen C210499.


  HOOFT GRAAFLAND
J.A.Z. geboren 0443 jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven
Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
Voorzitter patienten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110881
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21182
Rechter rechtbank Arnhem 20383
Kantonrechter Nijmegen 211086
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141186
Vice-president rechtbank Arnhem 150690
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260790
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 210695
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid HestiaStichtingArnhem
Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
NU2
Persrechter
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  HOOGLAND-KELKBOOM
C.M.M. geboren 1251 mw
NLRM 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 0993
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 0993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10394
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 140294
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10494
Rechter rechtbank Zwolle 160395
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter regionale Klachtencommissie Noordwest Veluwse Woningbouwcorporaties
Lid Commissie van Toezicht Penintentiare Inrichting Lelystad
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporatie NW Veluwe
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Samenwerkende gezondheidscentra Lelystad
Voorzitter klachtadviescommissie Openbaar Belang Zwolle
Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.


  HOUTEN
L.W. geboren 0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 0883
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200688
NU
Advocaat te Apeldoorn bij Nysingh Bitter & De Vries Robbè Apeldoorn
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
HR 060
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  HUIDEKOPER
P.A. geboren 0547
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Stichting Orthopedagogisch Centrum Michiel te Wijchen
Lid bestuur Dr. Van Rooyschool Wijchen
Lid bestuur Orthopedagogisch Centrum Zonne-oord Ede
Lid bestuur Dagcentrum Zonne-oord Ede
Commissaris Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Landrefonds
Lid algemeen bestuur Stichting Oud Leden Groninger Studenten Corps Vindiaal Alque Polit Groningen
Lid Stichting Middeleeuwse Spelen Hanzestad Zutphen
Voorzitter Lionclub Renkum-Ostrabeke Oosterbeek
Voorzitter klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Raad voor de Certificatie Zeist
Reserve Officier Koninklijke Landmacht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31279
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 41182
Rechter rechtbank Arnhem 50385
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80391
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 170691
Vice-president rechtbank Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Vice-president cokantonrechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter 010194
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
TerborgKantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Ortopedagogisch Instituut Ottho Gerhard Heldring te Zetten
Voorzitter WL Slotstichting "De Dreef" te Wapenveld
Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
Lid Algemeen bestuur StichtingOudLeden Groninger Studenten Corps
Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
Luitenant kolonel MJD
Lid mobiele rechtbank vanaf 98
Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.


  HUIZINGA
W.D. geboren1051
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 90893
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat en procureur 77
Lid bestuur Stichting Airborne Trophy (Organisatie internationaal schermtoernooi)
Bijgewerkt 211298, inzage Zutphen C210499.


  HUSSON
L.F.A. geboren1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 260282
Kantonrechter Arnhem 230884
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 000690 ONTSLAG KB 180497
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter Den Haag 10996
NU
Arnhem kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter JA
TEVENS
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut NAI
Plaatsvervangend lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaatnotarissen te Den Haag
C10/97
NU
Brainstorm commissie
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal


  JANSEN
A.E. geboren 0429
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97
Waarnemend griffier kantongerecht Harderwijk 40457
Gerechtssecretaris 1e klasse Harderwijk 18 0757
Gerechtssecretaris kantongerecht Amsterdam 16 0957
Gerechtssecretaris kantongerecht Hilversum 16 1258
Griffier kantongerecht Assen en Emmen 130460
Mede benoemd griffier kantongerecht Winschoten 161160
Griffier kantongerecht Zuidbroek 170261
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 241161
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 100463
Rechter rechtbank Roermond 22 0965
Kantonrechter Alkmaar 14 1271
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 160474
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 130187
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 150993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 150993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 150993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 150993 ONTSLAG KB 090499 nr 99001582
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  JONKERS
W. geboren 0339
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Arnhem 1965
Docent Politieacademie te Apeldoorn 1975
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle111079
Rechter rechtbank Zwolle 31280
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20983
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 20982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 20982
Raadsheer Hof Den Haag 260485
NU
Den Haag Hof raadsheer
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lidmaatschap Prov Kerkvoogdijcie van de Herv Kerk in Zuid Holland Vlaardingen
Lidmaatschap Examencie kandidaatdeurwaarders te Den Haag


  JORDAN
C.E.
Zutphen RAIO
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 210498, inzage Zutphen C210499.


  KALLEN
E.A.M. van der geboren 0943 mw
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 (voor 1995 als HOUTENVAN DER KALLEN)
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1967
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 140881
Raadsheer Hof Den Bosch 190188
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 70593
Vice-president rechtbank Zutphen 70593
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Vice-president
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Juridisch Genootschap Zutphen
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  KATERBERG
R.R. geboren 0962 mw
NLRM 88/89 90 93 94
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 010186
Gaud tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 011092
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493
Rechter rechtbank Utrecht 000194
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter (kinderrechter)
TEVENS GEEN
INFO kantongerecht Apeldoorn CH4/98
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  KESTER
H.P.M. geboren 270554 mw drs
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 40280
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280486
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
Bezijnder rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Arnhem 180789
Rechter rechtbank Arnhem 10190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger KB 97005929 010198
NU
Arnhem rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent beroepsopleiding advocatuur
Docent bewijsrecht SSR secretarissen opleiding 1995
Lid bestuur basisschool De Biezenkamp in Beek
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Bolke in Beek
Plaatsvervangend lid bestuur WSNS verband Groesbeek/Hemmes/Ubbergen/Milligen
C160298


  KEURENTJES
R.B.M. geboren 0454
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 230585
rechter-plaatsvervanger Zutphen 230585
Rechter rechtbank Zutphen 120887
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Vice-president rechtbank Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Penintentiaire Inrichting de Kruisberg te Doetinchem
Annotator bij Kluwer Uitgave wet BOPZ jurisprudentie
Verzorger lezingen Meditex
Lid commissie Piketregeling Wet BOPZ Raad voor rechtsbijstand Arnhem
Bijgewerkt 260298, inzage Zutphen C210499.


  KNOOP
S.W. geboren 0949
NLRM 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zutphen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 250490
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 31292
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 31292
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Nysingh Bitter en de Vries Robbe Zutphen
TEVENS
Lid bestuur Stichtingbehoud Synagoge Zutphen
Deputaat kerk en Israel SOW kerken
Bijgewerkt 030398, inzage Zutphen C210499.


  KOOIJMAN
J.J.A geboren 0755
NLRM 93 94 95 96 97
Subcommissie bestuursrecht
Examencommissie deelopleiding SSR
Lid van de faculteitsraad van de K.U. te Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 170892
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent sociaal recht KUN
TEVENS
Docent OSR Opleidingen Sociaal recht Utrecht
Lid Commissie Bezwaar en beroepschriften Rheden
Lid klachtencommissie sexuele intimidatie Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid redaktieraad sociaal zekerheid Opleidingen Sociaal recht OSR Utrecht
Medewerker Juridisch zakboek Uitgave Kluwer Utrecht
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  KORTEWEGWIERS
M.J.S. geboren 0846 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam als stagiaire E.E.G. 1971
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1972
Medewerker F.N.V. Juridisch en Rechtsk. dienst 1973
Gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 221280
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 1 000687
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 1 000687
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 11189
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 200891
Rechter rechtbank Amsterdam 1 0792
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 60793
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  KUIKEN
K.R. geboren 0344
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Vice voorzitter bestuur Stichting Michaelhoeve Overkempe
Lid Bestuur Stichting Vrienden Overkempe
Voorzitter Geschillencommissie Stichting Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Gelderland (JJG?)
Voorzitter Geschillencommissie BDbedrijf Neander Brummen
Raio rechtbank Almelo 150573
Gerechtssecr 1e klasse rechtbank Almelo 150573
Secretaris arrondissementsparket Breda 010375
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 151076
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Breda 751076
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 10878
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 080978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 60580
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 0983
Rechter rechtbank Zwolie 51084
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
Kantonrechter Harderwijk 230689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 230689
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20790
Kantonrechter Apeldoorn 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Vereniging beoefening der Toonkunst Zutphen
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  LAMPE
P.P. geboren 0440
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam verz. maatschappij 10764
Raio rechtbank Groningen 10265
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10665
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 160967
Idem rechtbank Arnhem 10669
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 10669
SubstituutGriffier rechtbank Arnhem 280471
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 50672
Rechter rechtbank Arnhem 81073
Buitengewoon verlof Nederlandse Antillen en Aruba 210277
Vice-president rechtbank Zwolle 310882
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 31182
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 31182
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 31182
President rechtbank Groningen 10886
President rechtbank Maastricht 100596
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht President
TEVENS
Lid bestuur StichtingStudiecentrum Rechtsplefging
Lid Redactie van het tijdschrift voor de rechtelijke macht TREMA
Lid de Tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie
Lid diverse commissies van de vergadering van rechtbankpresidenten
Lid de Raad van advies van de stichtingen Erven A de Jager en Groninger Historische Publicaties
Docent SSR cursus beroepsethiek rechterlijke macht
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  LEE
M.J. van geboren 0856
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Vrijwillege Hulpdienst De Kap te Apeldoorn
Vakgroepleider, rechter in de arr Zutphen
Vakgroep Bestuursrecht SSR
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 160883
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 251089
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 290690
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 220791
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10692
Rechter rechtbank Zutphen 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Hardenwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuiscentrum Apeldoorn
Lid bestuur Stichting Marlant Apeldoorn
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  LITJENS-ROESSEL
M.I. geboren 000134 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240275
Rechter rechtbank Arnhem 20776
Rechter rechtbank Utrecht 140379
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 121084
Kantonrechter Nijmegen 101284
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
KantonrDchterplaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1391
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter StichtingOpenbare Bibliotheek te Doetinchem
C280198 Nijmegen
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  LOK
J.A. geboren 0854
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10398
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
ZutphenRechter 97
Zutphen Senior juridisch medewerker bij de sector bestuursrecht RB Zutphen
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Redacteur woningwet WRO uitgave Samson
Redacteur bestuursrechtelijk Bouwrecht uit VUGA
Bijgewerkt 160298, inzage Zutphen C210499.


  LOO
H. van geboren 000151
NLRM 87 88/89 9091 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 190886
Rechter rechtbank Arnhem 200788
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg030391
Raadsheer Hof Arnhem 100395
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100395
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
Arnhem Hof Raadsheer 100195
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Hogeschool Gelderland te Arnhem
Secretaris Societeit De Harmonie Nijmegen
Secretaris Vereniging Nederlandse Centrale van Practische Hulpverlening Groesbeek Groesbeekse Tehuizen
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
Lid bestuur Nijmeegse Kruisvereniging
C160798
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  LOO-JANSSEN
M.J. van geboren 0733 mw
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 50967
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30568
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Rechter rechtbank Zutphen 191184
Vicepres. rechtbank Zutphen 30786 ONTSLAG KB 260593 nr 93004202?
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190 ONTSLAG KB 260593 nr 93004202?
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger ONTSLAG info griffie
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  LOOGEN
E.R. geboren 0461
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 280297
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Advocaat Hekkelman, Terheggen & Rieter Arnhem
TEVENS
Adjunctpenningmeester van woningbouwvereniging De Eenvoud te Arnhem
Voorzitter werkvereniging HTR de Bazel Arnhem
Bijgewerkt 221298, inzage Zutphen C210499.


  LUITEN
J.G. geboren1049
NLRM 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur mixed Hockey Club Oosterbeek
Lid bestuur Lionsclub Oosterbeek
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130293
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
(VPFA) Luiten Advocaten, Telefoonweg 193, 6711 NB Ede, 0318653555
TEVENS
Lid bestuur Stichting Dagverblijven Zuid Veluwezoom te Ede
Lid bestuur Stichting Ateliers Zeist te Zeist
Lid bestuur Stichting Rick Beheer te Ede
Lid bestuur Stichting Grafica te Barneveld
Lid Klachtencommissie De Hartenberg te Ede onderdeel Stichting Zorgverlening 's-Heerenloo Amersfoort
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  MEES
R.A.J. geboren 1034 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de Soroptemistenclub Deventer.
(President Soroptemistenclub Deventer bijbaan register 1996)
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120184
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kentonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Rechter rechtbank Zutphen 010290
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
eurohof.htm
ATTENTIE!
Kinderroof Hop
Kinderroof Zander
Kinderroof Lukic
Kinderroof Westerbeek
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356.
Ik beschouw kinderrechter R.A.J. Mees als een van de twee gevaarlijkste rechters van Nederland op grond van het feit dat deze rechter in de zaak M. Lukic na wraking in een OTS-zaak waar procureurstelling niet verplicht is gewoon is doorgegaan afgedekt door de toenmalige rechtbankpresident J.J. van Oostveen die inmiddels als President is ontslagen. De aangifte tegen mevrouw Mees is door de Hoofdofficier van Justitie doorgestuurd naar Procureur-generaal Steenhuis. Vervolgens gaat deze aanklacht in de Justitiedoofpot.

ONDERZOEK/PARLEMENTAIRE ENQUETE NAAR DEZE KINDERRECHTER.

Ik verzoek om onderzoek en analyse van alle beschikkingen van deze kinderrechter om na te gaan wat deze kinderrechter IN NAAM VAN DE KONINGIN bij ouders en kinderen aanricht en na te gaan of er sprake is van partijdigheid en vooringenomenheid en vrijwel steeds beslissen in het voordeel van een bepaalde belanghebbende. Tevens verzoek ik na te gaan of deze kinderrechter verzoek- en verweerschriften van kinderen niet ontvankelijk verklaart als deze niet conform de wet via een procureur zijn ingediend of dat de ouders in deze zaken systematisch procedureel worden achtergesteld. Bijgewerkt 1298, inzage Zutphen C210499.


  MENS
B.M. geboren 000148 mw
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen &1089
Rechter rechtbank Zutphen 51192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de KC Ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
(Beroeps en volwassenen onderwijs)
Bijgewerkt 180299, inzage Zutphen C210499.


  MISDORP
J.H.H. geboren 0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Lochem
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 151282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210383
Rechter rechtbank Arnhem 60683
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
Kantonrechter Nijmegen 50291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem110391
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger + coördinerend kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Coordinerend kantonrechter
TEVENS
Adviserend lid van de Commissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel, Flevoland en Gelderland van de Nederlands Hervormde Kerk
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Ver van Protestants Chr Basisonderwijs in de gemeente Rheden
C280198 Nijmegen
Lid Kamer vanm Toezicht over de Notarissen en kandidaatnotarissen
C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  MOLLEMA
K.E. geboren 1149
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 180777
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 20583
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 280683
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200884
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 311084
Rechter rechtbank Zutphen 191184
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 290387
Kantonrechter Harderwijk 300687
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120887
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 310588
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 40491
Raadsheer Hof Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70693
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 130694
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20395
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 20395
NU
Leeuwarden Hof raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 070693 ACTIEF
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie politie IJsselland
Voorzitter Klachtencommissie GGD IJsselvecht
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuiSecretaris StichtingSt. Jansdal
Voorzitter Stichting Vormingscentrum De Essenburgh te hardertwijk
Voorzitter Stichting Kasteel de Essenburg te Harderwijk
Lid bestuur Stichting SISKO te Soesterberg
Lid bestuur ST SEK te Soesterberg
Voorzitter Stichting 2001 te Harderwijk
Voorzitter Stichting Gehnadicaptenzorg Polen te Harderwijk
Voorzitter BBcie gemeente Harderwijk
Plaatsvervangend voorzitter BBcie gemeente Ermelo
Voorzitter Landelijke werkgroep Classificaties Civielrecht
Lid adviescommissieBurgerlijk procesrecht
Voorzitter BOPZ klachtencommissie van 's Heerenloo Lozenoord Ermelo
Sector Civiel
NU
Voorzitter Politieregio IJsselland Onafhankelijke klachtencommissie
INFO: Klacht Zander registratienummer O&A:C707.
Bijgewerkt 130298, inzage Zutphen C210499.


  MOLLEMA-DE JONG
H. geboren 0354 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 14 000187
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
NU
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Opgave in aantocht 070197 Groenlo
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  MYJER ROVJ
B.E.P. Bernard Egbert Paul geboren 310747, gehuwd met Rijnders M.F. 1947 sociaal pedagoge docente MDGO 3 kinderen
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Redakteur deelrubriek Rechten van de Mens Delikt en delinquentie
Lid bestuur Buro Rechtshulp Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter beklagcommissie Penententiaire Inrichting Doetinchem
Voorzitter Landelijk overleg Economische Politierechters
Persrechter
Lid Commissie jurisprudentiedocumentatie commissie Moltmaker
Voorzitter commissie toewijzing landelijke vrijwilligersbudget Reclassering Nederland
Oud lid Commissie Werkbelasting Hoge Raad commissie Haak
Wetenschappelijk medewerker R.U. te Leiden 11072
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 310579
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 100380
Rechter rechtbank Zutphen 160781
Vice-president rechtbank Zutphen 30786
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 000190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 000190
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 20491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 240491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80595
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 240491
Plaatsvervanger Procureur Generaal ressortparket Amsterdam 10396
Plaatsvervanger Procureur Generaal ressortparket Den Haag 10396
NU
Den Haag ressortparket Advocaat-generaal bbr-haag.htm
Zutphen rechter-plaatsvervanger bbr-zutf.htm
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger bbr-zutf.htm
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger bbr-zutf.htm
Utrecht rechter-plaatsvervanger bbr-utrec.htm
TEVENS
Redacteur Nieusbrief Strafrecht SDU
Hoofd van verzorgingstehuis te Amsterdam
Diverse docentschappen SSR Rechercheschool
Redacteur NJCM bulletin Tijfschrift voor mensenrechten
Redacteur Nieusbrief
Lid College van Advies NJCM Nederlands Juristen Comite Mensenrechten
Lid bestuur Sticht Beroepsmoreel en Criminaliteitspreventie
Strafrecht en mensenrechten
Organisator excursies Straatsburg SSR
Hoofd ressort parket
Lid adviescommissie wetgeving Openbaar Ministerie
Lid beheerscommissie opleidingen Openbaar Ministerie
Voorzitter ontwikkelteam gedragscode Openbaar Ministerie
Voorzitter reorganisatieproject Openbaar Ministerie informatievoorziening advocatuur
Lid bestuur stichting Strafrecht Praktijk
Gastdocent Passin
Coordinator Opleiding Rechten vande Mens t.b.v. rechterlijke macht Moldavie VNOP
Lid screening committee samenwerking rechten van de mens Moldavie
Lid Nederlandse Juristenvereniging
Lid Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Nederlands Juristencomitee voor de Mensenrechten
Juridisch Genootschap "Door Tijd en Vlijt" 1777
Vereniging voor vergelijkende studie van het recht van Belgie en Nederland 1948 afd Strafrecht
International association of Prosecutor
Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.
ATTENTIE!


  OFFERS
P.A. geboren 0442
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 1 000170
Gerechtssecretaris la kl. rechtbank A33en 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 10971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 10174
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 10574
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 260376
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 171276
Rechter rechtbank Den Haag 171177
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 21181
Vice-president rechtbank Den Haag 271184
President rechtbank Dordrecht 210691
President rechtbank Zutphen 210499
Hof Arnhem ?
NU
Zutphen President
Arnhem Hof ?
TEVENS
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
INFO
Bijbanen moeten in Zutphen of Hof Arnhem nog overgeschreven worden.
INFO
kind-87.htm


  OOSTEN
A.A.M. van 020446
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 180281
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140581
Rechter rechtbank Zutphen 131282
Vice-president rechtbank Zutphen 200488
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390 Ontslag info griffie Groenlo
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger ONTSLAG 270897 KB97003976
Zwolle rechter-plaatsvervanger dvb dagtekening ONTSLAG KB97003976
ONTSLAG 030398 KB 98001090
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  OOSTVEEN
J.J. van geboren 0837
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Selectiecommissie Raio's
Assistent Gemeentelijke Universiteit Amsterdam 011162
Raio rechtbank Arnhem 190765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 191165
Secretaris 1e klasse arrondissement parket Arnhem110967
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 160985
Substituut griffier rechtbank Zutphen 071271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 281273
Rechter rechtbank Zutphen 030574
Vice-president rechtbank Assen 210479
Vice-president rechtbank Zutphen 111280
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270483
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270483
President rechtbank Zutphen 071085
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010199?
Arnhem rechter-plaatsvervanger 010199?
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Lid bestuur Oud en Nieuw Gasthuis Zutphen
Lid Commissie van Beroep KNLTB Hilversum
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356.
Ik beschouw kinderrechter R.A.J. Mees als een van de twee gevaarlijkste rechters van Nederland op grond van het feit dat deze rechter in de zaak M. Lukic na wraking gewoon is doorgegaan afgedekt door de toenmalige rechtbankpresident J.J. van Oostveen die inmiddels als President is ontslagen. De aangifte tegen mevrouw Mees is door de Hoofdofficier van Justitie doorgestuurd naar Procureur-generaal Steenhuis. Vervolgens gaat de aangifte in de Justitiedoofpot.
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
Ik verzoek om een systematisch onderzoek naar alle beschikkingen van kinderrechter mevrouw mr R.A.J. Mees om na te gaan wat deze kinderrechter in naam van de Koningin bij ouders en kinderen aanricht.
INFO
kind-87.htm
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  OSELT
M.F.J.N. van geboren 0956
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 221194
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Nijmegen
TEVENS
Lid college van afgevaardigdenNederlandOrde van Advocaten
Lid ouderraad Pieter Breugelschool Arnhem
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  OTTEN
A.C. geboren 000644
NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft111086
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161189
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 20330
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
Partime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
NU
Arnhem Rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN 010198 C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  OUDE-AARNINKHOF
H.W.H. geboren 000670 mw
NLRM 97
Raio rechtbank Zutphen 10496
NU
Zutphen raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 270298, inzage Zutphen C210499.


  POTHOF
J.W.M. geboren 0848
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 221194
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 221194
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 221194
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 221194
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 221194
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  PRAKKE-NIEUWENHUIZEN
R. mw
Advocaat en procureur te Amsterdam
rechter-plaatsvervanger Zutphen
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Senior advisor Moret Ernst & Young
Lid redaktieraad It & recht
Commissaris Van Elzen & Nieuwenhuizen BV Vennootschap van vader in Heemstede
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  PRISSE
W.L.F. geboren 0953 jhr.
NLRM 91 92 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 40294
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Zutphen Kantoor De Jonge Peters & Leppink
TEVENS
Voorzitter Roeivereniging Zutphen
Breed bestuur Reunistenfonds Leiden
Plaatselijk bestuurder Zutphen LUF Leids Universiteits Fonds
Commissaris Stichting genaamd Fonds gesticht door Heer Dufs Hubert stoop te Dordrecht 1998
Bijgewerkt 111298, inzage Zutphen C210499.


  PRUIM
J. geboren 000131
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Raad van toezicht Zorgcombinatie Grensland Winterswijk
Opdr. Kantonrechter werkz.heden Wageningen 270479
Pres.plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht301281
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883
Opdracht te Nijmegen 130484
Kantonrechter-plaatsvervanger GroenIo 200688
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190 ONTSLAG KB010597
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 000191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 230966
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 111170
Kantonrechter Terborg 200778 ONTSLAG tot 0497
Presidentplv arr krijgsraad Arnhem 301281
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883 ONTSLAG info griffie
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 0001Dl
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
Rechter Zutphen ?
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd antiquer in Bredevoort Boekenstad
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe Groenlo
Voorzitter contractcommissie Zuivelindustrie Haarlem
Voorzitter Raad van Toezicht Arnhem Nederlandse Vereniging Makelaars Nieuwegein
Voorzitter regionale klachtencommissie Volkhuisvesting Aalten
Voorzitter Gemeenschappelijke klachtencommissie Para-commercialisme Aalten
Voorzitter Stichting Handboekbindersgilde Hanzaland te Bredevoort
Lid bestuur Vereniging Natuurbehoud Achterland te Zelhem
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  RAVENHORST
H. van geboren1043
NLRM 94 95 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210394
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat in Arnhem bij Hekkelman Terheggen & Rieter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie woonruimteverdeling HA Lorentshuis HSHB Broekerhave en HSHB de Ulenpas
Bijgewerkt 280298, inzage Zutphen C210499.


  REICHARDT
T. geboren 0551 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 20180
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220486
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 220486
Rechter rechtbank Zutphen 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  REINDS
W. geboren 000651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 250584
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advo te Etten Zeddamseweg 30
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  ROERINK
G.M. geboren 0843 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200485
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200485
Rechter rechtbank Arnhem 31086
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 030091
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 010195
NU
Arnhem rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuursfunctie portefeuille jeugdzaken van de hockeyvereniging Union Nijmegen
Lid Commissie van Toezicht op de Hunnerberg te NijmegenRIJ Berg en Dalsenweg 287 6522 CH Nijmegen 0243602981 C160298
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  ROWEL VAN DER LINDE
J.M. geboren 000159 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220390
Rechter rechtbank Zutphen 210192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur PC Basisschool De Schutse
Lid stuurgroep Fusie PC Basisscholen Salland
Lid klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer, Raalte en verzorgingstehuizen Deventer
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  RUISSAARD
R. geboren 70955
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790
NU
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  SLAVENBURG
H. geboren 0130
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam bedrijfsleven Indonesië en Nederland 1956
Adj. directeur Boerenleenbank te Apeldoorn 1969
Hypotheekbewaarder te Zutphen 10570
GriffierrechtbankZutphen 180772
Aangew. hoofd griffie kantongerecht Zutphen en Deventer 280872
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Groenlo 20473
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 291276
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent LOT
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 120298, inzage Zutphen C210499.


  SMULDERS
J.A.M. geboren 0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Correspondent van het tijdschrift AB
Kantonrechterplaatsvervangend Groenlo 200483
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 100986
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem110987 Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 141198
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 10692
Rechter rechtbank Zutphen 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Vice-presidentrechtbankZutphen 180795
NU
Zutphen Vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  SNELDERS
M.T.E. geboren 0151 mw
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 280297
Rechter Zutphen?
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter ?
TEVENS
Vice-voorzitter Commissie van Toezicht Penintentiaire Inrichting Zutphen
Voorzitter regionale Commissie klachtrecht kinderopvang Zutphen
Voorzitter medezeggenschapsraad openbare school de Vosestaart Brummen
Secretaris Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Brummen
Lid Bezwaar en beroepschriftencommissie Winterswijk
Bijgewerkt 050398, inzage Zutphen C210499.


  STAVEREN
J.M.H. van geboren 0346 mw
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit R.O. te Utrecht Raio 140570
Gerechtssecretaris 1e klasserechtbank Utrecht 140970
Secretaris 1e klasse arrondissement pirt. Arnhem 140972
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor Arnhem 140974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 60876
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 120377
Rechter rechtbank Amsterdam 41078
Vice-presidentrechtbank Amsterdam 10687
Vice-president hof Amsterdam 10788
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 40491
Vice-presidentrechtbankZutphen 10793
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 211293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 211293
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 211293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 211293
Coördinerend vice-presidentrechtbankZutphen 30894
NU
Zutphen Coördinerend vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 211293 ACTIEF
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Vereniging van Vrienden van de Opera
Lid de centrale raad van strafrechtstoepassing
Lid Rotary International Zutphen
Lid visitatiecommissie Juridische Fakulteit
Bijgewerkt 091298, inzage Zutphen C210499.


  STEEG
A.W. geboren 1151
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem11175
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 50282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150382
Rechter rechtbank Arnhem 20383
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Vice-presidentrechtbank Arnhem 150191
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
3/97
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  STEENBEEK
D.A. van geboren 0257
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10486
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Rechter rechtbank Arnhem 310091
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 190692
NU
Arnhem Rechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencieStichting Woonstede te Ede
Voorzitter PR-commissie Stichting Alexanderschool te Bennekom
3/97
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  STOLLENWERCK
A.H.N. geboren 110150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur hof Arnhem 170882
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250386
Rechter arr.rechtbank Arnhem 210188
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 mei 1Og3
Raadsheerplaatsvervanger hof Den Bosch 250495
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS ?
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  STRENS-MEULEMEESTER
J.A.M. geboren 1150 mw
NLRM 94 95 96 97
Lid bestuur woonzorgcentrum "De Polbeek"
Lid bestuur NBS De Bargeweide
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 211293
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent/Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Secretaris Redactie NBBW
Lid bestuur Thijmgenootschap
Bijgewerkt 260298, inzage Zutphen C210499.


  TONKELAAR
J.D.A. den geboren 1251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker R.U. Leiden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 300683
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 311083
Rechter rechtbank Arnhem 220886
Vice-presidentrechtbankZutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Vice-presidentrechtbank Arnhem 301194
NU
Arnhem Vice-president
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plv van de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschilen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Medewerker Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Idem Zakelijke rechten
Idem Vermogensrecht
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschilen in Gelderland der NH Kerk
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridischetaakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)


  UCHELEN
J.J. van 0637
Zwolle coordinerend vicepresident
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
NU
Zwolle coordinerend vicepresident
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege te Zwolle
Voorzitter van de Commissie voor de Gebiedsaanwijzing in de provincie Overijssel
Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de Gebiedsaanwijzing in de provincie Flevoland
Lid van de Commissie-Ten Feld (Medische Commissie)
Voorzitter Commissie Maatstaf Werklastmeting sector bestuursrecht van de rechtbanken
Incidentele werkzaamheden verbandhoudende met de introductie van de Wet BIG samen met enkele oud-leden van de Raad BIG
Lid Begeleidingscommissie opleidingen ondersteuning SSR
Bijgewerkt 150498
C0299
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  VALDEREN
R.M.A.G. van geboren 0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 160885
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 160885
Rechter rechtbank Almelo 80587
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 140488
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 140488
Vice-presidentrechtbankZutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent/Examinator Stichting Instituut Gerechtstolken Vertalers pa SSR Kuiperstraat 9-13
Zutphen
Plaatsvervangend voorzitter begeleidingscommissie Opleidingen Ondersteuning Rechtspleging SSR Kuiperstraat 9-13 Zutphen
Buitenlid van de Medisch begeleidingscommissie Opleidingen Ondersteuning en rechtspleging Zutphen
Voorzitter klachtencommissie ex art 41 BOPZ TBZ te Almelo Medisch Spectrum Twente te Enschede en Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo
Begeleidingscommissie opleidingen ondersteuning SSR
Lid Commissie van toezicht Penententiaire Inrichting Almelo.
Voorzitter beklagcommissie Penententiaire Inrichting Almelo.
Cursuscoordinator SSR Zutphen
Lid bestuur Stichting Behoud Ramen Kleine Eusebius Arnhem
Co-auteur en bewerker Zakboek Gerechtstolken Gouda Quint
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  VERGUNST
D. geboren 0757
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11087
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 131191
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Rechter rechtbank Zutphen 100393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Stichting Woord en Daad
Griffier commissie van beroep gereformeerde scholen
Docent staatsinrichting MO Geschiedenis de Driestar (PABO te Gouda)
Lid bestuur Stichting Dios en Amor te Columbia
Docent bedrijfsrecht Hogeschool Markus Verbeek
Voormalig leraar geschiedenis en maatschappijleer Dordrecht en Gouda
Kerkelijke adviesfunctie
Bijgewerkt 170298, inzage Zutphen C210499.


  VERHEUGT
J.W.P. geboren 0346
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent R.U. Leiden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310189
Rechter rechtbank Arnhem 310591
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 290993
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 290993
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
3/97


  VERKUYL
C.A. geboren 1236
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Purmerend 170663
Proeftijd ex art. 4 Opl.en vormingsbesluit R.O. te Leeuwarden Raio 200367
Secretaris 1e klassearrondissementsparket Leeuwarden 200767
Gerechtssecretaris 1e klasserechtbank Arnhem 10969
Substituut griffierrechtbank Arnhem 250970
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260471
Rechter rechtbank Arnhem 30372
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 121076
Vice-presidentrechtbank Arnhem 80481
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur van de Calvinistische Juristen Vereniging
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Zevenaar
3/97
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  VERMEULEN
G.G. geboren 0151
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Almelo
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 61192
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 61192 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 120196
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Almelo
TEVENS
Voorzitter van een der kamers van de tuchtcie Betaald Voetbal KNVB te Zeist
Voorzitter van een der kamers van de Arbitragecommissievan de KNVB te Zeist
Lid bestuur van het Erasmus College Scholengemeenschap te Almelo
Lid bestuur van de Volksuniversiteit Almelo


  VERSCHOOF
P.J. geboren 0534
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 231182
Kantonrechter Tiel 80884
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 161285
Kantonrechter Wageningen 150187 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 150187
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30181
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens art 760 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bij: Landbouwuniversiteit Wageningen Hogeschool Diedenoort Wageningen
Voorzitter Commissie van Beroep voor het hoger onderwijs art 766 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Hogeschool Diedeuoort (onleesbaar) Wageningen
Vice-voorzitter College van beroep op het hoger onderwijs art 766 Landbouwuniversiteit
C160298


  VIEHOFF
J.D. geboren 1027
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1955
Werkzaam Ministerie van Onderwijs, K. en W. 1957
Werkzaam verzekeringsmij 1958
Substituut griffierrechtbank Haarlem 90566
Waarnemend griffier kantongerecht Haarlem 250369
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 50772
Rechter rechtbank Zwolle 180573
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 51274
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 281276
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 180180
Kantonrechter Enschede 220781
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 120386
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter ONTSLAG010697
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  VIERWEIJZER
W.J.
NLRM
Raio Zuphen
NU
Zutphen raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 190298, inzage Zutphen C210499.


  VISSER
A.C. de geboren 1049
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen (of/en Zutphen) 10276
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 191181
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 131282
Rechter rechtbank Zutphen 110785
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 261187
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Vice-presidentrechtbank Zutphen 240491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Coördinerend vice-presidentrechtbankZutphen 30894
NU
Zutphen Coördinerend vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter "Stichting Librije" Walburgkerk
Lid bestuur Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs Zutphen
Lid Provinciale Commissie Geschillen in SOW verband
Lid bestuur Oranjeschool Warnsveld
Voorzitter Wijkberaad Warnsveld
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  VRIES
J.F. de geboren 0748
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbankZwolle 31285
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 31285
Rechter rechtbank Zwolle 60787
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 70688
Vice-presidentrechtbankZwolle 20692
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Vice-president
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie bejaardenoorden Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie woningbouwver Openbaar Belang te Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie AZCW en Beter Wonen te Zwolle
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  WEFERS BETTINK
P.L.R. geboren 0651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140886
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 211287
Rechter rechtbank Arnhem 100389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80791
Kantonrechter Wageningen 290891
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290891
Kantonrechter Arnhem 10894
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10195
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Hof van JustitieNederlandAntillen en Aruba
Reserve-majoor der artillerie
C280198 Nijmegen
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  WEGEN
J.F.M. van
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZwolle 50176
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 180180
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 170883
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 200688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 200589
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
GEEN opgave gevonden
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  WEIJERS VAN DER MARCK
I.G.M.T. geboren 1059 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 011087
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 280891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250283
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Rechter rechtbank Zutphen 100393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinsparochie Bussloo
Lid Bezwaren en commissie examenreglement Bardartinuscollege
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  WESSELING-LUBBERINK
J. geboren 0956 mw
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 10682
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200788
Rechter rechtbank Haarlem 50889
Rechter rechtbank Zutphen 190293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo (O)
Bijgewerkt 260298, inzage Zutphen C210499.


  WESTHUIS
W.H. geboren 0746
NLRM 95 96 97
Senior beleidsmedewerker Dir. Ontwikkeling Rechtspleging M.v.J.
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 210494
Rechter rechtbank Zutphen 10995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161195
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting Welzijn Zutphen
Lid beleidscommissie SOW gemeente Warnsveld Martinuskerk
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Voorzitter Commissie van toezicht Penententiaire Inrichting Rentray
Bijgewerkt 230698, inzage Zutphen C210499.


  WEUSTEN
B.P.M. geboren 0548 mw
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 250288
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 250288
Rechter rechtbank Zutphen 10690
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Rechtercommissaris
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie II RvK Directie Oost
Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland
Bijgewerkt 191298, inzage Zutphen C210499.


  WEYERS
E.J.J.M. geboren 0662
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbankZutphen 281293
Gerechtsauditeur rechtbankZutphen 10395
Rechter rechtbank Zutphen 210695
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161195
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris kinderdagverblijf Poespas te Nijmegen (Oudercommissie onbezoldigd)
Voorzitter medezeggenschapsraad Montessorischool Nijmegen
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  WIENTJES
G.A.W.M. ing. 191047
Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005799
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur Brunet Advocaten Nijmegen
TEVENS
Stichting Bouwkunde Studiecentrum Arnhem
Leraar recht en wetskennis avondopleiding
Stichting vermogenbeheer Katholiek Basisonderwijs Beuningen
Voorzitter beleggingsclub Beuningen
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  WIEREN
A.R. van geboren 0562
NLRM 94
Gerechtsauditeur coll. van beroep stud. fin. Groningen 20394
rechter-plaatsvervanger Zutphen
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
(VPFA) Banning Van Kemenade & Holland, Advocaten en Notarissen, Hof van Zevenbergen 1
5211 HB 's-Hertogenbosch, 073-6927792
Advocaat en Procureur te Zutphen
TEVENS
Docent beroepsopleiding advocatuur
Docent voortgezette beroepsopleiding advocatuur
Docent voortgezette stagiaire opleiding advocatuur
Docent Amsterdamse Academie
Bijgewerkt 241298, inzage Zutphen C210499.


  WIJNVELDT

D.J.L. geboren 0149
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 160290
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Advocaat
TEVENS
Advocaat
Klachtencommissie Leger des Heils (klik kind-10)
Lid klachtencommissie reclassering Arnhem
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  ZEIJL
C.J.M. geboren 0351
NLRM 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 191291
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ACTIEF
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Harderwijk Van Zeijl Advocaten
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  ZUURE
B.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 91257
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 80777
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?