Bijbanenregister Arrondissement Roermond

Rechtbank Roermond - Arrondissementsparket Roermond
Kantongerecht Roermond - Kantongerecht Venlo

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  ALEERT, W.J.M. (geb. apr. 1954)
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 241264


  ARNOLD, Mw. A.S. (geb. 8 mei 1961)
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Breda 011091
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 011094
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 010495
Rechter rechtbank Roermond 010296 info KB97005054
INFO
Roermond rechter
TEVENS
Lid schoolbestuur Stichting Maartens College te Maastricht
apr 1998


  BAAL, Mw. M.J.A.G. van (geb. jan. 1968)
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010493
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 290596


  BAKERMANS, E.J.A.M. (geb. sep. 1944)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam T.H. te Eindhoven
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 140676
Rechter rechtbank Roermond 130580
Vice-president rechtbank Roermond 030386
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 040386
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
INFO
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond Vice-president
Lid Raad van Toezicht Cultureel Historische Stichting Brabantse ??? Heeze
Secretaris Stichting Forum ad Mosam Maastricht na 130197 bestuurslid
Lid Koninklijke Horn? Thorn
4/98


  BARTELS, W.F.H. (geb. aug. 1919)
NLRM 71 80
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië 19471950
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 0412??
Idem Roermond 131252
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 281253
Waarnemend Substituut Officier van Justitie arrondissement Roermond 010157
Substituut Officier van Justitie idem 120559
Arrondissementsofficier van Justitie idem 011072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 091079


  RIJKSEN, J.W. (geb. mei 1951)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Leeuwarden 1979
Raio rechtbank Breda 010481
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 070886
rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 070886
Rechter rechtbank Breda 021087
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 151289
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 151289
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 151289
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 151289
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 170691
Rechter rechtbank Roermond 150891
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 060892
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 060892
Kantonrechter Venlo 300894
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 270994
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
BIJ
Lid bestuur Stichting Limburg Landschap
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! (Klik kind-50)
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BEAUMONT, R.H.A.M. (geb. sep. 1953)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rijen 010179
Raio rechtbank Middelburg 010980
Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 280486
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 020787
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 050490
Rechter rechtbank Roermond 180795
INFO
Roermond rechter
BIJ GEEN
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BECKER, J.F.T. (of J.F.Th.) (geb. apr. 1942)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Intern. Octrooibureau te Eindhoven
Griffier rechtbank Heerlen 030574
Griffier rechtbank Maastricht 030574
Griffier rechtbank Sittard 030574
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 180479
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 230780
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 100382
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 061282
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 120386
Kantonrechter Sittard 020288
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 090388
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 010792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010792
INFO
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Jan Schepelstichting (Goede doelenfonds Rotaryclub Gulpen Vaals)
S Stichting Vrienden Akenshuis te Gulpen (Bejaardencentrum)
Lid bestuur Pensioenstichting Klinkers (Steenfabrikant)
4/98


  BELD, A.A.F. van den (geb. apr. 1954)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 230374
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 130874
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 181274


  BEMELMANS, Mw. G.J.M. (geb. aug. 1951)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Stadsgewest Oostelijk Mijngebied 150969
Ministerie van Justitie parket, 2e parketsecretaris parket te Rotterdam 151171
Kandidaat. verkeersschout arrondissementsparket Dordrecht 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 150393
Roermond substituut Officier van Justitie
NU
Roermond substituut Officier van Justitie
BIJ
Eigenaar eenmanszaak Raadswerk op levensbeschouwelijke grondslag Bezoldigd.


  BERKUM, H. van (geb. aug. 1950)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 141183
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 060988
Buitengewoon lid v.d. Tariefcommissie. 040990
INFO
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Venlo Vlaminckx c.s.
BIJ GEEN Vraag klopt dit?
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BIESEN, J.A.J. van den (geb. jul. 1917)
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 010846
Wnd. griffier rechtbank Breda 1947
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 260248 tot 160750
Advocaat en Procureur Breda 0750
(2e) secr. raad v. beroep (d.b.) Breda 090351 tot 010657
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 300355
Rechter rechtbank Roermond 101258
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BIJL, Mw. E.E. van der (geb. apr. 1950)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtssecretaris arrondissementsparket te Groningen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 010886
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 080987
Advocaat-generaal, ressortparket Den Bosch 160891
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 071093
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 010794
INFO
Roermond parket


  BLAAUW, J.P. en/of J.H. (geb. jan. 1924)
NLRM 71, 80
Werkzaam gemeente secretaris Eindhoven 1945
Advocaat en Procureur Eindhoven 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 281152
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 100560
Rechter idem 040761
Vice-president rechtbank Breda 191267
President rechtbank Roermond 011269
Idem rechtbank Den Haag 150574


  BOGAERTS, E.G.J.M. (geb. mei 1943)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven Den Bosch 1966
Advocaat en Procureur Boxtel 1971
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 161079
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 230787
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en procureur sinds 010871
BIJ
Voorzitter Stichting Pensioenfonds van Raad van Bestuur van Heymans NV Rosmalen
Lid bestuur Stichting Pensioenfonds Snijders Boxtel
Lid bestuur Stichting Service Organisatie voor Advocaten te Den Haag
Lid bestuur Adkonta Otter, Brabant Beheer te Heeze
Voorzitter Stichting P.O.T. te Boxtel
Lid bestuur Stichting Adkonta voor Bon te Beneden-Leeuwen
Plaatsvervangend voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering Utrecht
Secretaris Stichting Drie Mollen te Den Bosch
Secretaris Joseph Kosterstichting te Den Bosch
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Blanca te Boxtel
Lid bestuur Stichting ter bevordering van het Muziekleven in Noord-Brabant/Den Bosch
Secretaris Stichting tot Beheer van Aandelen in Von der Pos Beheer BV te Oss
Lid bestuur Vereniging Juridisch Genootschap te Den Bosch
Lid College van Afgevaardigden NOVA te Den Haag
Commissaris VAKO Ayestern BV Den Bosch
Commissaris Rentex Lincare BV Boxtel
Commissaris Blanca Beheer BV Boxtel
Commissaris NV Regionaal Nutsbedrijf PNEM N.O. te Oss
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BONNEUR, M.Y. (geb. nov. 1960)
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010494
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 010497
INFO
Den Haag gerechtsauditeur 97
Den Haag rechter-plaatsvervanger 97
ATTENTIE! 17.08.98!


  BOOGAARD-DERIX, Mw. E.J.M. (geb. jan. 1950)
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Waarnemend griffier rechtbank Roermond
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 311084
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 311084
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond (bezoldigd) 011187
Rechter rechtbank Roermond 250389
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Vice-president rechtbank Roermond 090993
INFO
Roermond Vice-president
BIJ
Lid Raad van toezicht Stichting Pepijn Sociaal Werk Midden Limburg
Lid bestuur SPD Noord en Midden Limburg 010595


  BOOSTER, J. (geb. aug. 1927)
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 19 000653
Ambtenaar Openbaar Ministerie idem 80765
Idem Den Bosch 231255
Waarnemend Substituut Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 010157
Substituut Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 201260
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 200772
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 1 okt 1972
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Roermond 190780


  BOUMANS, L. (geb. )
NLRM 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010792


  BOUWMAN, Mw. S.K. (geb. feb. 1969)
NLRM 97
Raio rechtbank Roermond 011095
Roermond plaatsvervanger Officier van Justitie
BIJ
Lid bestuur Federatie van de Vrijvrouwe van Renswoude Utrecht


  BOVEN, R.J. van (geb. )
NLRM 71
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 310744
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 291265


  BRANTS, P.C.G. (geb. feb. 1949)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad v. beroep ambt. gerecht Roermond 280488
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 251089
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 091190
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020391
Rechter rechtbank Roermond 010792
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger 97
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger 97
INFO
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
4/98


  BROUNS, G.M.P. (geb. mei 1956)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010880
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 120387
Rechter rechtbank Roermond 030588
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 261093
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 261093
Roermond kantonrechter KB 97005928 dvb
INFO
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
INFO
Lid bestuur Stichting Forum ad Mosam
Lid Commissie van Toezicht Gevangenis voor vrouwen "TERPEEL".
4/98


  BROUWER, H.N., ROVJ (geb. mei 1951)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsjurist Nederland Philips BV
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 200787
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 150987
Rechter rechtbank Roermond 020489
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 180590
Raadsheer Hof Den Haag 191291 ONTSLAG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 270594
HOOFD Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 010396
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 010396
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Leeuwarden parket Hoofdofficier van Justitie HOOFD
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid hoofdbestuur NVvR
INFO
Hoofdofficier van Justitie in de zaak Meindert Tjoelker
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )
ATTENTIE! Officieren van Justitie die tevens als Rechter zijn benoemd


  BRUGGEN, H.J.J.M. van der (geb. mrt. 1949)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 080683
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 040388
INFO
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Advocaat te Roermond bij Van Boven & Van der Bruggen
BIJ GEEN Vraag klopt dit?
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  BRUIGOM, M.J. (geb. aug. 1915)
NLRM 71 80
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Maastricht 010243
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 080646
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 231046
Substituut Officier van Justitie rechtbank Den Bosch 270649
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 250557
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Roermond 090670


  BRUINSMA, W.P.C.M. (geb. dec. 1949)
NLRM 90 91 92 93 95 96 97
Medewerker Bureau voor Rechtshulp
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 291288
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 210989
Rechter rechtbank Roermond 110391
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 020394
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020394
INFO
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter klachtencommissie Stichting de Spil Venlo
Voorzitter klachtencommissie Stichting Orion Roermond
Secretaris Volleybalvereniging VCH te Herten
4/98


  CALLEMEYN, W.M. (geb. okt. 1951)
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010396
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 010497
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond gerechtsauditeur
HOOFD
HOOFD griffieorganisatie bij Rb Maastricht kantongerechten Heerlen Maastricht Sittard
BIJ
Docent SSR
Lid bestuur Stichting bevordering Belangen Onderwijs Binnenstad Roermond
Lid bestuur Stichting Prinselikke Stadtgordel Jeunbourg St. Jacques
4/98


  CHAODUIVIS, Mw. M.A.B. (geb. jun. 1953)
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 230733
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
4/98


  CREMERS, J.H.F.J. (geb. apr. 1951)
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Roermond Raio 230865
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 231265
Secr. 1e klasse arrondissementsparket Roermond 231267
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Roermond 010170
Substituut griffier rechtbank Roermond 071271
Rechter rechtbank Roermond 030772
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 190975
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 190975
Raadsheer Hof Amsterdam 030578
Vice-president Hof Amsterdam 100486
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Coördinerend Vice-president Hof Amsterdam 090895 010198 ONTSLAG KB 97003763
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 010396
Amsterdam Hof Vice-president dvb 010198 BENOEMING KB97003763
INFO
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof, vice-president
BIJ
Voorzitter Stichting tot behoud rijksmonument O.L. Vrouw te Hilversum
Lid bestuur Ver tot Weldadigheid te Adam


  CROMPVOETS, L.J.A. (geb. mrt. 1947)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Rijksbelastingen 1973
Advocaat te Roermond 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 220385
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 130685
Rechter rechtbank Roermond 271186
Raadsheer Hof Den Bosch 050789
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 020391
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020391
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 070391
Kantonrechter Venlo 120392
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 120392
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 130293
INFO
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Commissie bezwaar en beroepschriften in de gemeente Boxmeer en Vierlingsbeek
Voorzitter Arbitrage en tuchtcommissie Koninklijke Ver Warmbloed Paardboek Ned KWPN
Voorzitter Klachtencommissie Nieuw Spraelant
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor de Ierse Wolfshond
Voorzitter Triatlonvereniging regio Venraij
Voorzitter Stichting Sociaal Kader Stork Bedrijven Nederland
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  CRUGTEN, O.J.W.H. van (geb. )
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 130874
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 200284


  CUSTERS, J.A.G.F. (geb. jun. 1953)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 010579
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 140285
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 220385
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 251089
Rechter rechtbank Roermond 030591
INFO
Roermond rechter
Maastricht rechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
4/98


  DAHMEN, G.M.H.R. (geb. )
NLRM 71
Griffier kantongerecht, Sittard 1940
Voorzitter kamertribunaal Maastricht 110645 tot 010148
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 210447
Rechter rechtbank Maastricht 071053
Rechter rechtbank Roermond 130669


  DEFESCHE, H.J.M. (geb. )
NLRM 87 88/89 90 90 91 92 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 191272


  DELFT, D.C.I. van (geb. jan. 1951)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010382
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 010387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 120488
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 010790
Substituut Officier van Justitie Gerecht in Eerste Aanleg Ned. Antillen 110391
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 010794
INFO
Roermond parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
BIJ GEEN


  DETHMERS, H.H. Hans (geb. okt. 1959)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 011094
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 011094
Rechter rechtbank Den Bosch 221295
Roermond rechter dvb 150997 BENOEMING KB97003976
INFO
Roermond rechter
BIJ GEEN
050297 17469 4/98


  DIJK, drs. K.J. van (geb. jul. 1953)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Ambtenaar Provincie Friesland
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 61089
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 010590
Rechter rechtbank Leeuwarden 240292
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593
Rechter rechtbank Roermond 090693
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 020793
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 020793
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 020793
INFO
Roermond rechter
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Toezicht De Wendel (Centr. v mensen met verstandelijke handicap)
Plaatsvervangend lid van Klachtencommissie voor Jeugddorp Bethanie te Hoorn en behandeltehuis De Wildonck te Heibloem
Lid consulterend orgaan ex art 7 4e lid van Europees Handvest inzake regionale en minderheidstalen.
Lid begeleidingscommissie Nederlands/Fries Juridisch Woordenboek
4/98


  DONGEN, Mw. E.J.M. van (geb. feb. 1960)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 010493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 010493 info KB97004421 BENOEMING KB97004209
INFO
Roermond, parket, arrondissementsofficier van Justitie
BIJ GEEN


  DOOREN, M.P.F. van (geb. nov. 1949)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 010877
Raio rechtbank Roermond 010879
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 050285
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 040485
Rechter rechtbank Roermond 230486
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 020490
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020490
Kantonrechter Roermond 301090
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 150191
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur St. Katholiek Onderwijs Weert Zuid (Jur/fin/medezeggenschapscommissie)
Lid bestuur St. Centrale Administratie Onderwijs te Weert
4/98


  DRIJKONINGEN, J.M.P. (geb. jan. 1956)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 010382
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 150488
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 170688
Rechter rechtbank Roermond 200589
Lid N.A. en Aruba 200891
Rechter rechtbank Roermond 010994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 110495
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 110495
Kantonrechter Eindhoven 180795
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 150995
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter HOOFD
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter geschillencommissie VNI (St. Geschillencommissies voor Consumentenzaken Den Haag)
Voorzitter Stichting"Ahotolerom" (Charitatieve St.)
110697 22847 4/98


  DROESEN, H.W.J. (geb. jan. 1933)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur resp. te Haarlem en Den Haag 61
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 010377
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 040278
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 220886 ONTSLAG KB 97004421 010298
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 200695
buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 311095 ONTSLAG KB 97004421 per 010298
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 200695
BIJ
Lid Centrale Raad van Strafrechttoepassing vacatiegeld en reiskostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht CAD Limburg Reiskostenvergoeding
080697 22721
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  EGELIE, C.F.M. (geb. dec. 1923)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch. beambte Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie 180752
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 131161
Griffier Raad van Beroep Roermond 171067
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep Roermond 41169
Ondervoorzitter Raad van Beroep Roermond 280370
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020191


  EIJCK, A.M.A. (geb. aug. 1944)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 010390
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 04049?
INFO
Roermond parket
BIJ GEEN


  EIK, J. (geb. sep. 1928)
NLRM 88/89
Adj. inspecteur Rijksbelastingen 1 mei1954
Inspecteur idem, lI. Werkzaam ter Directie van 's-Rijksbelastingen te Maastricht 1 mei1957
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht30166
Substituut Officier van Justitie arrondissement. Maastricht51076
Arrondissementsofficier van Justitie idem11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 91079
TEVENS:


  ELIENS, F.A.J.W. (geb. mrt. 1933)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Heerlen 1060
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 101073
Rechter rechtbank Maastricht 280514
Vice-president rechtbank Maastricht 100379
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 151087
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020391
INFO
Maastricht Vice-president
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur VZR
Lid bestuur Stichting Muziekdramatische Producties Limburg
Commissaris NV Stadsschouwburg Heerlen
Voorzitter Beroepscommissie Algemene bestuursnet Academisch Ziekenhuis Maastricht
Lid bestuur Comparatieve Beheerscorporatie Welten
Lid Commissie Toezicht en Beroep van de Stichting Welzijnszorg Heerlen
Voorzitter Culturele Stichting Spatec te Maastricht
210797
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  ENGELEN, H.H. (geb. dec. 1917)
NLRM 71 80 87
Werkzaam P.O.D. Nijmegen 10545
Griffier tuchtraad v.d. prijzen Roermond 10446
Griffier kantongerecht Venlo 141160
Opdr. Werkzaam griffier kantongerecht Boxmeer 60753
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 150465
Idem Boxmeer 20256
Idem Sittard 140356
Kantonrechter Sittard 181157
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 190975


  ENTE, Mw. A.W. (Annemarie) (geb. dec. 1953)
NLRM 92 93 94 95 96 97
Chefjurist Raad van State
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond150891
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaar gerecht Roermond 230991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 151191
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 010792
Rechter rechtbank Maastricht 130293
Roermond rechter dvb 151097 BENOEMING KB97003976
INFO
Roermond rechter
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter van de regionale Klachtencommissie federatie Midden Limburgse Woningcorporaties
Plaatsvervangend voorzitter van de geschillen adviescommissie Woningbeheer Limburg
4/98


  FRANSEN, J.H. (geb. mrt. 1931)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Werkzaam gemeentesecretaris Kerkrade 010457
Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Breda Raio 1 okt 1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 10258
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 10259
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 061263
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 011072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 250773
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 270186
rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 220396
Roermond rechter-plaatsvervanger
INFO
Middelburg rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Stichting t.b.v. verstandelijk gehandicapten)
4/98


  GEEST, H.J.A.M. van (geb. aug. 1946)
NLRM 93 94 95 96 97
Universitair docent aan de K.U. te Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 170892
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair Hoofddocent bestuursrecht KUN
BIJ
Voorzitter commissie bezwaar en beroepschriften Bennon
Voorzitter commissie bezwaar en beroepschriften Wijchen
Lid ??????? aan Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne/Wet Milieubeheer ECW
Secretaris en Projectleider ECW
Lid commissie van Toezicht en advies industrie ?????? (ETA)
Adviseur van Commissie van Milieu effect rapport
Vaste annotator de Gemeentestem
Vaste annotator Milieu en recht
4/98


  GERRETSCHEN, W.V. (geb. apr. 1966)
NLRM 97
Raio rechtbank Roermond 010495
NU
Roermond, arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Lid bestuur Kon. Vereniging Nederlandse Reserve Officieren Afdeling Limburg
Vice voorzitter VVD Afdeling Limburg
4/98


  GROENEVELD, R.E. (geb. )
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Roermond 011087


  GRUITERS, L.A. (geb. jul. 1955)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 011184
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 200489
Rechter rechtbank Roermond 150690
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 261093
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 261093
INFO
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter klachtencommissie Pepijn Kliniek te Echt
Lid klachtencommissie Politie regio Limburg Noord
4/98


  GUSSENHOVEN, G.P.A. (geb. )
NLRM 80 87 88/89 90
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond151270
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo190882


  HAACK, C. (geb. okt. 1944)
NLRM 88/89 90
Medewerker. Personeelszaken Gemeente. Kerkrade
Gerechtsauditeur raad v. beroep Roermond 1 nov 1987


  HAENEN, H.J. (geb. apr. 1927)
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 50785


  HARK, J.M. van den (geb. jan. 1936)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Leraar Mavo resp. te Elst en Velp
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 10377
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 141279
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 301281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 100384
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 100184 ONTSLAG 010198 KB 97003764


  HERINGA, A.W. (geb. jul. 1955)
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 010792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010792
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar vergelijkend staats en bestuursrecht Universiteit Maastricht
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Gelijke Behandeling
Plaatsvervangend lid adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren
Lid redactie NJCM Bulletin
Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht JB
Lid redactie Maastricht Journal of European and Corporate Law
Lid College van Advies van het NJCM
Nederlands Juristen Comité voor de mensenrechten
Plaatsvervangend lid commissie gelijke behandeling 1995
Lid redactie EVRM rechtspraak en commentaar
4/98


  HERMESDORF, G.C.G.J. (geb. mrt. 1925)
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94
Advocaat en Procureur te Arnhem 0352
Griffier kantongerecht Alkmaar 091260
Griffier kantongerecht Arnhem 030162
Griffier kantongerecht Terborg 250462
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 250662
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 290163
Rechter rechtbank Maastricht 150563
Vice-president rechtbank Maastricht 070973
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 030789
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 220391


  HEUVEL, C.B.F. van den (geb. nov. 1920)
NLRM 71
Ambt. secretarie Ursem 19421945
Advocaat en procureur Den Bosch 1248
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 140759
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 180859
Kantonrechter Helmond 271162
Opdr. Kantonrechter Werkzaam Roermond 150268


  HEYLTJES, W.J.G. (geb. nov. 1924)
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Kerkrade 290552
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 231268
Rechter idem 260669
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 190975


  HILHORST, Mw. F.E.Th.M. (Fanny), ROVJ (geb. mei. 1970)
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 011094
Roermond plaatsvervangend Officier van Justitie
Roermond rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97005054
NU
Roermond plaatsvervangend Officier van Justitie
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Tennis Bond KNLTB
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  HILTEN, P.A.P. van (geb. jun. 1951)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 010778
Substituut Officier van Justitie Parket Maastricht 130484
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 140585
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 010293
INFO
Roermond parket Arrondissementsofficier van Justitie
BIJ GEEN


  HOUBEN, J.A.M.L. (geb. okt. 1951)
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 240393
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Burgemeester Tubbergen/wnd burgemeester Gramsbergen
BIJ
Voorzitter Stichting Doelzicht
Voorzitter RIAGG Almelo
Voorzitter Muziekschool Almelo
Voorzitter SC Heracles Almelo
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof
4/98


  HOUBEN, A.H.G.M. (geb. sep. 1930)
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor te Breda 0559
Juridisch medewerker Sociaal Verzekeringsraad te Den Haag 010859
Werkzaam Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen 01109595
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Bosch 060269
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 020174
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 140176
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 060279


  HOUTERMAN, R.P.G. (geb. feb. 1943)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Maastricht 051268
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 180378
Rechter rechtbank Maastricht 060279
Kantonrechter Roermond 200583
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 200583
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 110783
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 040388
Kantonrechter Maastricht 200488
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 310588
INFO
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter
BIJ
Voorzitter College van beroep Hogeschool Limburg te Heerlen
Lid bestuur Stichting Juridische Bijstand OHRA te Arnhem
Voorzitter Tennisvereniging De Gewannen te Ulestraten
Voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Maastricht Slaaphuis te Maastricht
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  HUIJBERS, F.J.C. (geb. mei 1944)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 090484
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 230888
Rechter rechtbank Roermond 010792
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 270397
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 270397
INFO
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
4/98


  HUURMAN VAN ASTEN, Mw. J. van (geb. apr. 1949)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97
Werkzaam gemeente Amsterdam 1971
Docente Rotterdam en Den Haag 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 011080
Rechter rechtbank Maastricht 150387
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020391
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 220391
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 240292
INFO
Den Bosch Hof raadsheer
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven
8/97


  JANSSEN, Mw. K.P.J. (geb. sep. 1958)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht 011088
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 011092
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 011093
INFO
Roermond parket arrondissementsofficier van Justitie
BIJ
Voorzitter commissie van beroep en bezwaarschriften gemeente Helden Bezoldigd.


  JONG, G. de (geb. okt. 1932)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam adm. functies bij overheid en bedrijfsleven 1947
Bewaarder kadaster en openbaar register te Leiden 010871
Griffier rechtbank Roermond 150972
Aangew. hoofd gr. kantongerecht Roermond en Venlo 210972
Griffier raad v. beroep ambtenarengerecht Roermond 071172
Aangew. hoofd griffie rechtbank Breda 241275
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 110876
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 070580
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 040680
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 111080
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 200788
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020191
Rechter rechtbank Roermond 010792
Vice-president rechtbank Maastricht 030295
INFO
Maastricht Vice-president
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ GEEN
4/98


  KELLETER, J.A.R. (geb. )
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
INFO
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Algemeen directeur Rabobank Land van Cuijk-Noord Deze bijbaan was niet opgeven in bijbanenregister!
BIJ
Lid ontslagcommissie van het RBA Oss/Cuyk
Voorzitter Industriële Mill
Lid hoofd Bestuur Industrie Kring Land van Cuyk en Noord Limburg
Voorzitter muziekvereniging Stichting Willebrord Mill
Voorzitter Stichting De ??ommers (Cultuur en bedrijfsleven) Cuijk
Voorzitter De Cinquand (Zorgboerderij voor gehandicapten)
Voorzitter Stichting Lobade NGO Ontwikkelingssamenwerking met Kenya Grave
Adviseur Internationaal Transportbedrijf Verhoeven te Uden
4/98


  KEMENADE de TOMBE, Mw. D.T. van (geb. okt. 1934)
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam Hoogheemraadschap Rijnland juriste algemene zaken 011160
Idem Secretarie gemeente Amsterdam juriste personeelszaken 011164
Idem Ministerie C.R.M., juridische beroepszaken Algemene Bijstandswet 010772
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 030775


  KOHLER, J.G. (geb. aug. 1930)
NLRM 80 87 88/89 90
Leraar Middelbaar Onderwijs te Harderwijk 1956
Griffier rechtbank Amsterdam 60275
Griffier kantongerecht Hilversum 60275
Idem raad van beroep Amsterdam 160376
Idem kantongerecht Amsterdam 23 aug 1976
Gerechtsauditeur raad van beroep Roermond 4 000183
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep Roermond 30985
Ondervoorzitter idem 140287


  KOOT, J.V.M. van (geb. dec. 1911)
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Nederlands Indië 0738 0748
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 31032
Substituut griffier Hof Den Bosch 100853
Griffier idem 190254
Rechter rechtbank Breda 010856
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 020760
Vice-president rechtbank Roermond 301165


  KORSTEN, W.H.M. (geb. mei. 1924)
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Ondervoorzitter Raad van Beroep, Roermond 111141
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep, Roermond 230751
Griffier idem 140853
Plaatsvervanger voorz. idem 070662
Ondervoorzitter idem 140767
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep. Den Bosch 140767
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem en Zaandam 2504??
Plaatsvervangervoorzitter Raad van Beroep, Roermond 230687


  KRONIG, N. (geb. dec. 1944)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Griffier rechtbank Roermond 020681
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 031096
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 03059?
Rechter rechtbank Roermond 260588
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 020490
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020490
Plaatsvervangervoorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Roermond 240492
Vice-president rechtbank Roermond 090993
Coördinerend vice-president rechtbank Roermond 010396
INFO
Roermond co-vice-president
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie
Voorzitter va de Raad voor de Kinderbescherming Directie-Zuid
2/98


  KUIJPER, A.A. (geb. jan. 1923)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam administratie ambten. kantongerecht Den Bosch II. hoofd es. (gem. secretarie) 1939
Substituut-griffier rechtbank Roermond 150168
Griffier idem 070769
HOOFD griffie kantongerecht Roermond en Venlo ??10??
Idem raad v. beroep Roermond 130497
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 150470
Rechter idem 280372
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 190975
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010284


  KUIPERS, Mw. S.A.L. (geb. jun. 1964)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 011088
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 011094
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 011095
INFO
Roermond parket
BIJ
Bestuurslid stichting aanzet Roermond


  LANGE, drs. O.M. de (geb. mrt. 1950)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Heerlen
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Ned. Den Haag 280387
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 261090
Rechter rechtbank Roermond 210393
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 110495
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 110495
INFO
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Voorzitter adviescommissie van Algemene en Sociale Zaken Gemeente Maasbracht
Lid Raad van Toezicht Stichting TBS Kliniek Venraij
4/98
ATTENTIE! 17.08.98!
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  LENGERS, Mw. J.M. (geb. dec. 1966)
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 011093


  LINFJES, G.A.M. (geb. )
Roermond raio
BIJ
Lid bestuur Hockeyclub Kerkrade
4/98


  LOEVESTEIJN, J.E. (geb. )
NLRM 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010792


  LOSINSJOE, C. (geb. feb. 1946)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 060274
Substituut Officier van Justitie Parket Rotterdam 060580
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 300681
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 070886
Rechter rechtbank Rotterdam 261187
Lid N.A. en Aruba 010991
Raadsheer Hof Den Bosch 010994
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 080595
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg
4/98


  LUIJKX, B.H.M. (geb. )

LUIJKX, B.H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 280262


  MAALSEN, Mw. E. (geb.)
Roermond raio
BIJ GEEN
4/98


  MAASSEN A.M.A. (geb. )
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010475


  MAGNÉE, R.M.L.M. (geb. jul. 1941)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Verenigde Naties New York 1967
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 200181
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 050782
Rechter rechtbank Roermond 180584
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 040386
Vice-president rechtbank Roermond 120290
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 020490
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020490
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
INFO
Roermond Vice-president
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid algemeen bestuur Stichting Limburgse Kastelen
Lid van de Raad Stichting Leids Universiteitsfonds
Voorzitter Juridisch Genootschap in arrondissement Roermond
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Pepijn
Lid bestuur Stichting Monumenten Limburg
Lid bestuur Stichting XII apport Maastricht
Lid bestuur Stichting Lambert in Middelhoven Maastricht
4/98


  MECHELEN, J.H.M. (geb. dec. 1924)

NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam adm. functies gemeentepolitie 0347
Directeur R.K. Verenigng voor de Kinderbescherming Bisdom Breda 0757
Stafdocent Kath. Sociale Academie te Breda0965
Directeur Regionaal Opleidingsinstituut Verplegende en Verzorgende beroepen te Breda nov 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 60972
Arrondissementsofficier van Justitie idem 17 jun 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 11 dec 1981


  MERTENS-STEEGHS, Mw. J.H.J.M. (geb. sep. 1954)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 301190
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 150891
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Rechter rechtbank Roermond 240692 dvb 010997 info KB97003763
INFO
Roermond rechter
Lid bestuur Stichting Slachtofferhulp Noord en Midden Limburg (tot 230197)
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Stichting Zorgverlening Verst ???? Venlo
Lid bestuur Stichting Katholiek ??? Overkwartier
4/98


  MEULENKAMP, W.J. (geb. )
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 69 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 010365
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 010289
INFO
Advocaat te Venlo bij Meulenkamp, Ament & Van Haren
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
BIJ
Vast lid commissie van beroep en bezwaarschriften Waarvan?
Vast lid commissie van Politieklachten regio Noord-Limburg
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  MULDER SMIT, Mw. E.K. van der Lende (geb. jun. 1963)
NLRM 92 93 94
Raio rechtbank Roermond 011091


  NABBEN, J.H.M. (geb. feb. 1944)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Min. v. Buitenlandse Zaken 010170
Werkzaam Ministerie van Justitie II. Hoofd afdeling Algemene Aangelegenheden 0100372
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 120776
Substituut Officier van Justitie Parket Maastricht 080677
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 190778
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 231181
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 011095
INFO
Roermond parket
BIJ
Voorzitter klachtencommissie De Wendel Venraij


  NOTERMANS, F.J.J.M.C. (geb. )
NLRM 80
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 151270


  OELMEIJER, F. (geb. feb. 1961)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 011086
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 011092
Rechter rechtbank Roermond 250893
INFO
Roermond rechter
BIJ
Secretaris Stichting Theater Snater (Woerden)
Lid bestuur K.C. Roermond en Omstreken
Secretaris NOVA SCOTIA DUTCH TOLLING RETRIEVER CLUB NEDERLAND
4/98


  OSTA, T.P.M. (geb. dec. 1924)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 071085


  PAULUSSEN, H.A.J.M. (geb. apr. 1937)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Maastricht 301265
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 190375
Rechter rechtbank Roermond 110378
Vice-president rechtbank Roermond 210684
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 020490
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
INFO
Roermond Vice-president
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Vice-voorzitter Ed. Hustinx Stichting Maastricht
Voorzitter Leo XIII Stichting Maastricht
Secretaris Stichting KAVOM Maastricht (Voortgezet onderwijs)
Lid bestuur Stichting Werner Mantz zetel man. Sittard (Kunst)
Lid bestuur Stichting Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek Maastricht RUL
Vice voorzitter Klachtencommissie Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Verzorging geestelijke gehandicapten)
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  PENDERS, J.G.A. (geb. nov. 1945)
NLRM 93 94 94
Advocaat en Procureur te Roermond
rechter-plaatsvervanger te Roermond 200493


  PENNING, W.E.A.J. (geb. )
NLRM 71
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 291248


  PESCH, P. (geb. )
NLRM 71
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 210264


  PETERS, Mw. A.M.H.G. (geb. nov. 1967)
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Roermond 011092


  PIËTTE, ?HMJF (geb. )
Roermond raio
BIJ GEEN
4/98


  PLUYMAEKERS, T.P.M. (geb. nov. 1944)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opleiding- en vormingsbesluit R.O. te Zwolle Raio 220372
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 220772
Secretaris arrondissementsparket Roermond 220774
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 220776
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor Utrecht 220776
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 030578
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 060279
Rechter rechtbank Roermond 130880
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 270387
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 270387
Kantonrechter Roermond 200988
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 301090
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
BIJ
Lid bestuur Stichting 1880 Roermond
Secretaris Kerkbestuur Melich
Lid Raad van Toezicht Lions Nederland
Lid bestuur Stichting Keerpunt Maastricht
4/98


  POPPELIERS, W.A.H.J. (geb. feb. 1943)
NLRM 93 94 95 96 97
HOOFD sectie Juridische Zaken Staf Commando Opleiding KL Utrecht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 060892
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Juridisch adviseur "Kart" rijdend Nederland/Lid Nederland Kartsport Bond
Juridisch advies voor familieleden en vrienden
4/98


  PRÉ, F.M. du (geb. feb. 1947)
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 170882
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 300785


  PUTT, H.J.M. van der (geb. jan. 1939)
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 070794
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 121096
INFO
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur te Eindhoven bij Prinsen Van der Putt en Notariskantoor
BIJ
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten
Praktijkdocent Ver Advocaat scheidingsbemiddelaars VAS
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven
160697 22789 4/98
INFO
VPFA Prinsen Van der Putt Advocaten en Notariskantoor
Boschdijk 15 5612 HA Eindhoven 0402433433
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )
ATTENTIE!
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier OPEN verzet tegen vonnis faillissement van Stichting Vobi en Tele Service CV
Het is zaak de Aardse bodem terug te geven aan de leefgemeenschap van mens en dier Aangifte van fraude rond faillissement bij Arrondissementsparket te Den Bosch


  RAAB, Mw. W.T.M. (geb. mei. 1963)
NLRM 96 97
Advocaat en Procureur te Eindhoven
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010995
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 011095
Rechter rechtbank Roermond 270397
INFO
Roermond rechter
BIJ
Lid Stichting Kinderopvang Nederweert
Commissaris bij Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen te Eindhoven
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  RITT, M. (geb. dec. 1941)
NLRM 88/89 90 91 92
Adjunct-arrondissementsgriffier rechtbank Roermond
Griffier rechtbank Roermond 190588


  SCHAIKVELTMAN, Mw. J.A.M. van (geb. apr. 1948)

SCHAIKVELTMAN, J.A.M. van (geb. apr 1948 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie
St. Ursula Scholengemeenschap Horn
Raio rechtbank Rotterdam 010371
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 161277
Rechter rechtbank Den Haag 230781
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 090387
Rechter rechtbank Arnhem 290688
Rechter rechtbank Roermond 091190
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
INFO
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
BIJ
Plaatsvervangend voorzitter Prov Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Prov Limburg
Lid bestuur Stichting Kath Onderwijs Midden Limburg
Lid Raad van Toezicht RIAGG Midden Limburg
Voorzitter Horner Bridgeclub
4/98


  SCHAMINÉE, Mw. P.C.A. (geb. jul. 1944)
NLRM 94 95 96 97
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 250893
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 010196
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010196
INFO
Roermond rechter?
Roermond rechter-plaatsvervanger?
BIJ
Drie diverse functies. Welke dan?


  SCHELFHOUT, T.M. (geb. mei 1953)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker bureau voor rechtshulp Sittard
Plaatsvervanger voorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 40788
Gerechtsauditeur raad v. beroep ambt. gerecht Roermond 010687
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenaren gerecht Roermond 200788
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 020191
Rechter rechtbank Roermond 010792
Raadsheer Centrale Raad. van Beroep Utrecht 051296
INFO
Roermond rechter
Commissie Raad van Beroep, Hof raadsheer 97


  SMEETS, J.G. (geb. )
NLRM 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 010792


  SMITS, Mw. E.J. (geb. jan. 1942)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Venlo 080367
Roermond rechter-plaatsvervanger 211175
Roermond rechter 110777
Venlo kantonrechter 060482
Roermond rechter-plaatsvervanger 301090
INFO
Venlo kantonrechter
Roermond rechter-plaatsvervanger
BIJ
Coördinerend kantonrechter
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
Vice voorzitter Stichting De Maaspoort Venlo Cultureel Centrum
Vice voorzitter Stichting De Maaspoort BV Venlo
Lid bestuur Stichting Prof. Dubois Venlo
Voorzitter vrienden van Martinushof Venlo Verpleeghuis
4/98
ATTENTIE! Tegen Wetsvoorstel 24651 Integratie kantongerechten in de rechtbanken is kartelvorming advocatuur door het procederen in persoon geheel af te schaffen! ( Klik kind-50 )
Landelijk verbod voor advocaten en Officieren van Justitie om als rechter-plaatsvervanger
op te treden. ( Klik trema-1 )


  SPRANGERS, J.C.A. (geb. jul. 1911)
NLRM 71 80
Jurist mil. commissie v.h. rechtsherstel 010145
Werkzaam Nederlands Beheersinstituut, II. administrateur 090845
rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 110460
Rechter rechtbank Roermond 2002??
Vice-president idem 230367


  TIMMERMANS, A.P. (geb. )
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 151272


  VERHASSELT, W.J. (geb. )
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 151270


  VERSTRAATEN, H.Th.R.M. (geb. mrt. 1915)
NLRM 71
Werkzaam Ned. Beheersinstituut referendaris 2e klasse 011045
Substituut-griffier Hoge Raad der Ned. 200756
idem rechtbank Roermond 190264


  VOS, A.M. de (geb. mei 1948)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Secretariaat Reclasseringsraad Dordrecht 010674
Raio ? 010278
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 080481
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 251181
Rechterrechtbank Roermond 020283
Raadsheer hof Den Bosch 200788
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 290192


  VRIES, E. (geb. mrt. 1959)
NLRM 87 88/89 90
Raio raad v. beroep Roermond 010985


  VRIJDAG, B.M.C.M. (geb. apr. 1910)
NLRM 80
Advocaat en procureur Haarlem 1938
Jurist Gewestelijk Arbeidsbureau Den Bosch 010345
Substituut-griffier Raad v. h. Rechtsherstel 0107
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 260848
Substituut-griffier idem 010449
Griffier kantongerecht Nijmegen 231254
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 270855
Idem Boxmeer 021267
Kantonrechter Venlo 020658


  WEVER, L. (geb. aug. 1936)
NLRM 88/89 90
Voorzitter Huurcommissies Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 041187