Bijbanenregisters Arrondissement Arnhem

Gerechtshof Arnhem - Parket Procureur Generaal Arnhem
Rechtbank Arnhem - Arrondissementsparket Arnhem - Kantongerecht Arnhem
Kantongerecht Nijmegen - Kantongerecht Tiel - Kantongerecht Wageningen

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl


Bijgewerkt door J. Hop tot 28 juli 1999

  ABBINK

H. geboren 1153
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 99
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 030984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 08088
Rechter rechtbank Haarlem 220390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 161091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 240692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Arnhem Hof Raadsheer
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheer
Arnhem Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de onafhankelijke Baptistengemeente te Amsterdam
Voorzitter van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Bennebroek en omstreken te
Bennebroek
Vice-voorzitter van de Vereniging 'Tot Heil des Volks' te Amsterdam
Lid klachtenberoepscommissie van de Federatie Evangelische Opvangcentra
Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm


  ACHT

R.J.J. van geboren 0358
NLRM 92 93 94 95 96 97
Algemeen coördinator bij het centrum voor Milieurecht van de Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791
Rechter rechtbank Arnhem 150196
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Auteur lid redactie milieuvoorschriften losbladige uitgave bij VUGA Den haag
Auteur (lid redactie oud per 2/98) praktijkboek onroerend goed losbladige uitgeverij Kluwer
Auteur contracten met de overheid losbladige uitgeverij Kluwer
Bijgewerkt en C210799


  AERTS

W. geboren 000146
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem110783
Commissaris BV beperkte aansprakelijkheid Renco Internationaal te Wijchen
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
HOOFD
Advocaat en Procureur Nijmegen Hekkelman Terheggen & Rieter beëdiging 1970
TEVENSLid Bestuur Vereniging insolventie recht Advocaten (Ingolad)
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  AHSMANN

M.J.A.M. geboren 000651 Mw.
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter rechtbank Rotterdam 011096
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Ombudscommissie gemeente Leiden te Leiden
Lid klachtencommissie gemeente Leiden te Leiden
Lid klachtencommissie Huisartsenzorg Rijnland & Midden-Nederland te Leiden
Secretaris Commissie voor de Uitgave van een Geschiedenis der Nederlandse Rechtswetenschap
van de KNAW te Leiden of Amsterdam of Utrecht
C11-120399 register Rotterdam)


  APELDOORN

C.J.M. van
Raio rechtbank Arnhem
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  ARDENNE-STACHIW

E.M. van geboren 0461 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocate te Utrecht, kantoor Derks Star Bussmann Honotiau, beëdiging 1990
Advocate te Amersfoort,010497 0997, Sap Advocaten te Amersfoort
Advocate te Utrecht, kantoor Berculo Van Kalmthout Advocaten, beëdiging 1991
TEVENS
Redactielid Euro Nieuwsbrief Kluwer
Bijgewerkt en C210799


  AUBEL

C.P. geboren 0336
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Nadeelcompensatie Arnhem-Centraal Gemeente Arnhem
Plaatsvervangend voorzitter Planschadecommissie Gemeente Arnhem
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 030778
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Nijmegen Dirkzwager beëdiging 1983
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Werkenrode Groesbeek
Lid bezwaar- en beroepschriften Provincie Gelderland
Bijgewerkt en C210799


  AUGUSTINUS

P.E.W. geboren1043
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 270684
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Veenendaal, kantoor Blom Advocaten beëdiging 1974
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Renkum
Voorzitter Kerkenraad Remonstrantse gemeente Oosterbeek e.o.
C200897


  BAK

D.S.M. Mw.
Arnhem raio
TEVENS
Vaste medewerker van Jurisprudentie Gemeenten Uitgave VNG
Bijgewerkt en C210799


  BARELS

M. Meiltje, geboren 040757 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10290
Universitair docent straf (proces) recht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid bestuur Stichting De Paula te Oosterbeek
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10290
Arnhem rechter 010198 BENOEMING KB97005580 Zie ook c KB97005580
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Auteur bij losbladige edities Vademecum Strafzaken en Het Penitentiair Recht
(Redacteur oud per 2/98) en auteur van Kroniek van het Strafrecht
Auteur in Tekst & Commentaar Strafvordering
Medewerker literatuurkaartsysteem Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Data Juridica
Bijgewerkt en C210799


  BARENDSEN

J. geboren 0228
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 281082
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
Rechter rechtbank Arnhem 260485 Ontslag KB 97003852011097
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter van het zogenaamde 26 november comité
Penningmeester Stichting Grotiana
C160298


  BARRAU

J, geb0562 Mw.
NLRM96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161195
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Sectorhoofd Algemene Zaken Dienst Sociale zaken en Arbeid Gemeente Arnhem
Bijgewerkt en C210799


  BAX

C.J. geboren 0846
NLRM 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger lid centrale raad van beroep Utrecht 170691
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 10494
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaatsvervangend voorzitter College van Advies voor de bezwaar en beroepschriften aan de EUR
Plaatsvervangend lid College van Beroep voor de examens EUR
Plaatsvervangend lid Centrale Raad van Beroep
C210799


  BEEK

H.L. van der geboren 0261
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80595
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Ministerie van Justitie Raadsadviseur bij de directie Wetgeving
Lid van de redactie van de losbladige uitgaven Bijzondere Contracten en Bijzondere overeenkomsten
Kluwer Deventer
Lid van de hoofdredactie van de uitgave Tekst & Commentaar Bouwrecht Kluwer Deventer
Bijgewerkt en C210799


  BELJAARS

C. geboren1035
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Stichting Sint Jansdal Harderwijk
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 291280
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 030284 ONTSLAG010197
Lid hoog militair gerechtshof Den Haag 040484
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 070688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 060192
Militair lid rechtbank Den Haag 010792
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger ?
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ?
Rechtbank Den Haag rechter-plaatsvervanger (sector bestuursrecht i.v.m. militaire ambtenarenzaken)?
TEVENS
Generaal Majoor buiten dienst
Voorzitter fusiecommissie VVV's Veluwe Randmeren.
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  BENDER

D.J. geboren 000145
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 101286
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Arnhem Winters & Bosnac
GEEN opgave gevonden
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  BERG

M.A.M.C. van den geboren 0545 prof.
NLRM 93 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280393
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280393
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
TEVENS
Hoogleraar privaatrecht bijzonder bouwrecht Katholieke Universiteit Brabant
Hoogleraar bouwrecht Rijks Universiteit Leiden
Voorzitter Commissie Beroep en bezwaarschriften Gemeente Goirle
Vice-voorzitter Instituut voor bouwrecht Den Haag
Lid redactie maandblad bouwrecht
Lid Raad van Toezicht St. RBV (woningcorporatie te Tilburg)
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  BERGKOTTE

H. D., geboren 000646
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Leeuwarden 110374
Substituut Officier van Justitie arrondissement Utrecht2 000180
Arrondissementsofficier van Justitie idem180281
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 301188 ONTSLAG ?
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140193
Raadsheer Hof Den Bosch 240296
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  BESCHOOR-PLUG

A.J.C. geboren 1232
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris Raad van Bestuur Holland Amerika Lijn
Rechter rechtbank Arnhem 130380
Raadsheer Hof Arnhem 150687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 070787 ONTSLAG 180497 m.i.v. 010597
Raadsheer Hof Arnhem 150687
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170389
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector straf
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie bewoners Het Dorp te Arnhem
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


  BESIER

A.P. Arnout geboren 301140
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex. art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Groningen Raio 120269
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 12 000669
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 11171
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Groningen 120673
Secretaris arrondissementsparket Middelburg 15 1274
Substituut Officier van Justitie Parket Middelburg 70575
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 260577
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10782
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184010698 ONTSLAG KB97005056
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Voorzitter Stichting Beelden op de Berg Wageningen
Bijgewerkt 0199 C280599


  BEUGE

F. van geboren 0748
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond110690
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond010992
Rechter rechtbank Roermond060193 ONTSLAG
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
TEVENS
Bestuurslid van de Stichting Aen Godes Vertrout te Arnhem (woonvormen voor geestelijk gehandicapten)
Bestuurslid van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs voor Jongens en Meisjes (Aleida Gezinsschool voor ZMOK-onderwijs te Arnhem
Voorzitter Commissie Ethiek van het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Bestuurslid Stichting Sport en Recreatie 'De Bakenberg' te Arnhem
Docent (ad hoc) van de cursus voor hulpofficieren van Justitie van het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie/De Nederlandse Politie Academie.
De eerste twee functies bekleed ik al een jaar of tien, derhalve vanaf een tijdstip dat voor mijn benoeming in een rechterlijke functie ligt. De derde functie is ingegaan op het moment dat ik tot de rechterlijke macht toetrad. De vierde functie stamt uit 1997 en de vijfde uit 1998.
Bijgewerkt 0302499, inzage Zutphen C210499.


  BEYART

F.H.L. prof dr
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire kamer 221295
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  BEZEMER

H.W. geboren 0544
NLRM 95 96 97
Militair lid rechtbank Arnhem 180195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260395
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger militair lid
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
1e plaatsvervangend voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht (Vroeger commissie Bezwaarschriften)
Bijgewerkt en C210799


  BIE

I.P. de geboren 0245
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 271186
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 280387
Rechter rechtbank Zutphen 12 0988
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Kantonrechter plaatsvervanger Terborg 30 0893
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
Vice-president rechtbank Zutphen 290794
NU
Zutphen Vice-president
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
Voorzitter Commissie van Toezicht bij de penitentiaire inrichting Zutphen
Lid het bestuur van de Stichting Passieconcerten Deventer
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  BIERMAN

J.R. geboren 0428
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en procureur te Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 260379
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
Kantonrechter Groenlo 200788
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 130489 ONTSLAG KB 97004417 per 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 90780
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 30790
Kantonrechter Den Bosch020591 ONTSLAG KB 97003422 per 300498
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 020591
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 8 juf' 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter arbitragecommissie van de KVG Gerechtsdeurwaarder
Houdt zich privé bezig met exploitatie van onroerend goed en verhuur van kantoren waarvan hij eigenaar is (onderdeel van zijn pensioenvoorziening)
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?


  BIERMAN

G.M. geboren 1134
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat te Rotterdam en Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 300373
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240685
Raadsheer Hof Arnhem 150687
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel en Pacht Lid Pachtkamer
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Buitengewoon lid benoemd door de Nederlandse Juristen Vereniging van de Raad van Arbitrage van de bouwbedrijven
Directeur 'Fernate BV' (pensioen vennootschap eigen oudedagsvoorziening)
Voorzitter raad van beroep van het COKZ (Centraal orgaan v kwaliteitsaangelegenheden in de zuivel)
Voorzitter Stichting Future Hop Nederland (financiële steun kindertehuizen India)
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


  BIGE

E. geboren 0850 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310591
Advocaat Arnhem Bax & van Herpt
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Huizenga Advocaten Arnhem
TEVENS
Lid bestuur Stichting Festival Arnhem
Lid bestuur telefonische hulpdienst Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  BIJLOO

Arnhem rechter
NU
Arnhem rechter
?


  BIJLOO

W.F. geboren 0550
NLRM 94 95 96 97
Hoofd. afdeling Juridisch Zaken GAK Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40294
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 51295
Rechter rechtbank Arnhem 280297
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter wijkraad De Parken Apeldoorn
Voorzitter registratiecommissie van de gem. Apeldoorn
Lid bestuur Stichting Apeldoornse monumenten
Lid bestuur Genootschap Nederland-Engeland Deventer
Lid bezwarencommissie gemeente Apeldoorn
Bijgewerkt en C210799


  BIJVANCK

J.W. geboren 0935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 101169
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240572 ONTSLAG KB 97003763 per140897
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 111278
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190988
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel.
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur te Nijmegen Bijvanck Advocaten
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid hoofdredactie Vademecum Burgerlijk procesrecht (Gouda Quint)
President executiecomité AEPPC Association Europienne des Praticiens des procedures collectives
Voorzitter adviescommissie faillissementswetgeving NOA
Voorzitter 'De Harmonie' te Nijmegen
Optreden als arbiter Nederlands Arbitrage instituut
Bijgewerkt 0399, C250599


  BLOM

F.P.A.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 220477
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 000684
Rechter rechtbank Arnhem 100389
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger


  BLOM

H.J.T. geboren 000646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur van de Stichting De Vriendenkring
Voorzitter van de Raad van Toezicht en advies van de Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening te Arnhem
Voorzitter Commissie van beroep ex art 30 van de regeling erkenning Installateurs van Energie Nederland te Arnhem beëindigd per 0101097
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening Lindenhout (CFSJ Lindenhout) te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270284
Rechter rechtbank Arnhem 100389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
NU
Arnhem Rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van Raad van Toezicht van Groot Klimmendaal
Lid de Raad van Toezicht van de woningcorporatie Archipel te Arnhem
Binnen de rechtelijke macht: Lid Commissie rechtspositie NVvR
Bijgewerkt en C210799


  BLONK

G.N.M. geboren 1251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Auteur in Handboek Politie Management
Directeur Rechercheschool
Lid van de Rotary
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30784 ONTSLAG ?
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10595
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10596
NU
Arnhem parket
TEVENS
Lid Begeleidingscommissie Opleidingen Forensische Geneeskunde
Gastdocent cursus medische toxicologie
Redacteur en auteur Handboek Hulpofficier van Justitie
Ontwikkelaar van en trainer in Cursus Recherchestrategie
Bestuurslid en vice-voorzitter Stichting Zwembad Noord-Oost
Gastdocent cursussen forensische geneeskunde
Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


  BOERWINKEL

F.Th. geboren 0640
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Arnhemse Vereniging voor Kamermuziek tot juni 1997
Assistent R. Universiteit Leiden 010665
Advocaat en Procureur te Utrecht 010167
Raio rechtbank Arnhem 010170
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 010570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010771
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 010672
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010774
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 091081
Raadsheer Hof Arnhem 160283
NU
Arnhem Hof raadsheer sector straf
TEVENS
Voorzitter Stichting Telefonische Hulpdienst Arnhem
Lid bestuur Stichting Het Gelders Orkest
Lid Interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat
Voorzitter Hervormd Gereformeerd Samenwerkingsorgaan van het Justitiepastoraat.
Voorzitter Stichting Petrus Nolascus Prijs
Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kind-86.htm
kind-85.htm


  BOEZEM ROVJ

E.J. van den geboren 1238
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsmilitair II. luitenant ter zee adm. 1e klasse Koninklijke Marine
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 020677
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 160877
Substituut auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 210878
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 010781
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 010781
Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 221081
Advocaat-generaal Arnhem 121090
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Advocaat-generaal Arnhem 121090 ONTSLAG KB 97004472010198 INGETROKKEN KB 97005056
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger bbr-utre.htm
Arnhem ressortparket bbr-arnh.htm
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


  BOLTE

J.C. geboren 1243
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 50789
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Voorzitter Commissie van Toezicht Dr F.S. Meyers Instituut Tiel (selectie instituut delinquenten)
7/97


  BOOM

E.J. geboren 0745
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60783 ONTSLAG KB010597
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 091093
Rechter-plaatsvervanger Arnhem ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Lid maatschap Dirkzwager advocaten en notarissen te Arnhem
TEVENS
Secretaris Verburgt Molhuysen Stichting en Stichting Verma te Oosterbeek
Lid redactie Modellen voor de Rechtspraktijk Huurrechtdeel
Medebewerker van Cremers Huurrecht
Medebewerker van Checkboek voor Advocaten Bedrijfsruimtehuurrecht
Penningmeester VHA Vereniging van huurrecht Advocaten de huurrecht specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid examencommissie en opleidingscommissie VHA
Lid adviescommissie Verzekeringsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.
ATTENTIE! J. Hop Deze heeft waarschijnlijk een foutieve opgave staan per 280599!


  BOON

J.F. geboren 0954
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97
Raio rechtbank Alkmaar 11083
Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 011288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011289
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010694
NU
Arnhem parket
TEVENS
Coach en bar medewerker Hockeyclub te Velp
Werkgroep lid politieke partij Rozendaal
Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


  BOON

R.A. geboren 1267 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Haag 10493
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230496
GEN OPGAVE DEN HAAG
BOON RA Mw. Arnhem rechter-plaatsvervanger ONTSLAG010497
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
Gerechtsauditeur Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem gerechtsauditeur
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  BOONEKAMP

R.J.B. geboren 0957
NLRM 92 93 94 95 96 97
Docent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 70391
Rechter rechtbank Arnhem 120593
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Co auteur van het losbladig schadevergoeding
medewerker tijdschrift voor civiele rechtspleging TCR
Bijgewerkt en C210799


  BOOTSMA

J.N.A. geboren 0262 Mw.
NLRM 96 97
Juridisch medewerker bureau Gemeentelijk Ombudsman Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200695
Lid bestuur oudervereniging Stedelijk Gymnasium Arnhem (Onjuist nooit gehad)
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter
TEVENS
S van de Stichting Junk Food Junk Juice een werkervaringsproject voor vrouwelijke ex verslaafden in de ecologische productiesector
Bijgewerkt en C210799


  BORDES

J.P. geboren 1254 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerking aan project Kluwer thesaurus project schadevergoeding Afgelopen per 1/98
Gerechtsauditeur Hof Arnhem11087
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80391
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 150891
Rechter rechtbank Arnhem 291292
NU
Arnhem Rechter
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  BORGERHOFF-MULDER

H.R. geboren 0346 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 191180
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem11081
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 280683
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120985
Vice-president rechtbank Zutphen 200891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 1t 0991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 30894
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen Coördinerend vice-president
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 250298, inzage Zutphen C210499.


  BOUWENS

W.H.A.C.M.
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent Sociaal Recht Katholieke Universiteit Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  BOVEND'EERT

P.P.T. geboren 000647 dr
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Ministerie VWS Rijswijk1990
Lid Bezwaarschriftencommissie Awb Min OCW Zoetermeer1997
Universitair hoofddocent staatsrecht KUN 1990
Bijgewerkt en C210799


  BRACHT

G. geboren 0738
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven mei 1961
Arbeidscontractant rechtbank Groningen 10879
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 1 0879
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 130881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 130881
Rechter rechtbank Groningen 300782
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 1 0887
Vice-president rechtbank Arnhem 150391
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 30295
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 281196
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C160298
Bijbanenregister kantongerecht nog niet gecontroleerd in 1999.


  BRAUNIUS

S.W.P.C. geboren 1234
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 80282
Presidentplaatsvervanger Perm. Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 260187
Rechter rechtbank Utrecht 211090
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100391
NU
Utrecht rechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger


  BROEK

W.J.G.M. van den geboren 0540
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Proc.
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30487
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Nijmegen Van den Bosch & van den Broek
TEVENS
Commissaris BV Rhemania Beheer BV Nijmegen
Voorzitter Stichting Beheer Aandelen Van Dongen Beheer te Zeeland
Voorzitter Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Nijmegen
Lid bestuur Ver van Eigenaren Centrumplan Wijchen
Adviseur van de NVOB afd. Groot Maas en Waal
C280198


  BROEKVELDT

L.P. geboren 0744
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 060580
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120290
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat Procureur Amsterdam Trenité Van Doorne
Rijksadvocaat Amsterdam
Medewerker tijdschrift Civiele Rechtspleging
Lid adviescommissie NOA voor Burgerlijk procesrecht
Bijgewerkt 0498, C280599 Arnhem.


  BRONZWAER

C.J.H.G. geboren 1263 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 221094
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10495
Rechter rechtbank Arnhem 70896
NU
Arnhem rechter
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  BROUNS

P.J.H.M. geboren 1150
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 130787
Rechter rechtbank Arnhem 91090
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 101094
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
Raadsheer Den Haag
NU
Den Haag Hof Raadsheer
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Gedetacheerd raadadviseur Ministerie van Justitie Directie Wetgeving
Lid bestuur Studiekring strafrechtspraak NVvR
Lid bestuur Studiekring bestuursrechtspraak van de NVvR
Lid van de wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Ver voor Rechtspraak
Secretaris en Penningmeester Stichting ter bevordering van de dialectische filosofie
Lid bestuur van de afdeling Gendringen van de partij van de arbeid
Lid adviescommissie Europese Politiek (ACEP) van de partij van de Arbeid
Bijgewerkt en C210799


  BRUGGINK

J.J.H. geboren 000645 drs
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofddocent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
Voorzitter RKHV Union te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 90288
Rechter rechtbank Arnhem 120593
TEVENS GEEN
C160298 Niet meer gevonden in 1999.


  BRUGHUIS

J.M.G. geboren 0348 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011282
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 221283
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 161285
NU
Arnhem parket
TEVENS
Gastdocent Rechercheschool Zutphen
Gastdocent Politievormingscentrum Gastdocent zedenzaken
Bijgewerkt 280599, C280599


  BRUSSAARD

W. geboren 0934 prof
NLRM 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen
Hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 261092
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Hoofd
Hoogleraar in het agrarisch recht van de westerse gebieden daaronder begrepen het milieurecht en het recht betreffende de ruimtelijke ordening bij de vakgroep Agrarisch recht van de Landbouwuniversiteit Wageningen (Sinds1196 VVT)
TEVENS
Voorzitter redactie tijdschrift Milieu en Recht
Lid redactie tijdschrift Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift bouwrecht
Lid wetenschappelijk adviesraad Instituut van Agrarisch Recht
Lid wetenschappelijke adviesraad centrum van milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
Lid bestuur Vereniging van agrarisch recht
Lid bestuur van het Arnhems Juridisch Genootschap
Voorzitter Curatorium in de Leerstoel Dier en Recht bij de Universiteit Utrecht
Lid commissie Bezwaar en beroepschriften Provincie Gelderland
Plaatsvervangend lid Centrale Grondkamer
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  BURUMA

Y. geboren 0855
NLRM 95 96 97
Lid boekenraad Amsterdam University Press
Lid werkgroep Ministerie van justitie/CITO inzake examinering van beoogd kernteamrechercheurs
Adviseur O.M. in fiscale fraudezaken
Lid boekenraad Ars Aequi
Gasthoogleraar Universiteit Twente
R rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260396 ONTSLAG010597
Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger Geen opgave meer gevonden in Arnhem C280599 Arnhem.
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger ?
Arnhem rechter-plaatsvervanger
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar straf en procesrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Redacteur Penitentiair Recht losbladig Gouda Quint
Redacteur Politieregister leidraad van de praktijk losbladig
Deelredacteur Delict en Delinquent
Bijgewerkt en C210799
ATTENTIE!
Artikel 18.09.96 in Gelders Dagblad De burger hoeft zich geen zorgen te maken over de eerlijkheid van onze rechtspraak.
UITNODIGING
kinderen.htm


  BUYNE

H.Y.
NLRM
Raio rechtbank Groningen 140773 140774
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 041280
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 160783
Rechter rechtbank Groningen 010390
Rechter rechtbank Amsterdam 160594
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 221196
NU
Amsterdam rechter
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht huis van bewaring 'de Weg' Amsterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BOA Utrecht ontwikkelen van opleidingen en zoeken van arbeidsplaatsen voor vrouwen
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  CANTÉ

A.H. geboren 1247
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk031280
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 031280
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 221280
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240491
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 240594
Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger ?
HOOFD
Advocaat en procureur te Zwolle Nysingh Bitter & de Vries Robbé
Secretaris afdelingsraad IJsselland en Twente Nederland Maatschappij ter bevordering van tandheelkunde
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  CHORUS

J.M.J,, geboren 0242 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend lid en Plaatsvervanger Voorzitter van kamer I van de Commissie behandeling bezwaren Open Universiteiten
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Leiden en Amsterdam 010368
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Rechter rechtbank Arnhem 280176
Raadsheer Hof Amsterdam 210982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 271082
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 221086
Raadsheer Hof Amsterdam 250592
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Vice-president Hof Amsterdam300894
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 070498
NU
Amsterdam Hof coördinerend vice-president
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Johan Polak tot instandhouding van het bijzondere boek onkostenvergoeding
Bestuurslid diverse kleinere stichtingen/verenigingen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker diverse kleinere tijdschriften
Bijgewerkt en C210799


  CLARENBEEK

T.J. geboren 1237
NLRM 80 87 99/90 90 91 92 93 94 95 96 97
Reservekolonel Koninklijke Landmacht met mobilisatie bestemming
Medewerker Militair Juridische Dienst 21259
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 130679
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 030980
Rechter rechtbank Utrecht 220781
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 160982
Vice-president rechtbank Utrecht 220486
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 160195
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 290596
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger sector straf
TEVENS
Vaste medewerker Militair rechtelijk Tijdschrift
Redacteur losbladig uitgave Militair Straf en Tuchtrecht Kluwer
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  COLLEWIJN

H.W. geboren 1142
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 010974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 061179
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290380
Rechter rechtbank Arnhem 290481
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 170685
Vice-president rechtbank Arnhem 200988
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Voorzitter grondkamer Gelderland (Oost)
Lid geschillencommissie Marnix College te Ede
Bijgewerkt en C210799


  COMMODORE

H.J.
Bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging
Arnhem Hof ?
NU
Arnhem Hof Penitentiaire Kamer
TEVENS
Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht
Bijgewerkt 99, C280599 Arnhem.


  COOLS-WEEBERS

M.A.F,, geboren 0346 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 020485
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 040986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 040986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 070389
Rechter rechtbank Arnhem 010190
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
TEVENS
Lid bestuur Havo Notre Dame des Anges te Beek Ubbergen (bij Nijmegen) Kasteelseweg 50
6574 AJ Ubbergen 0243229337
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter Klachtencommissie Hunnerberg te Nijmegen RIJ Berg en Dalseweg 289 6522 CH Nijmegen
Lid klachtencommissie Jeugdzorg sinds 011098 WELKE EN WAAR?
Bijgewerkt en C210799


  COSTER VAN VOORHOUT

J.A. geboren 0946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Mederedacteur Uitgeverij Koninklijke Vermande
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 090885
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 211190
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 021291
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS
Voorzitter bestuur van de SIGV Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Lid Commissie Gedragscode voor het Genootschap van Risicomanagement
Studiebegeleider bij SVV Stichting Vak ontwikkeling Verzekeringen
Bijgewerkt 071098, C280599 Arnhem.


  CREMERS

R.J.M. geboren 1057
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Stichting Hummelhoek te Heeswijk Dinther peuterspeelzaal
Raio rechtbank Almelo011084
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 160390
Rechter rechtbank Den Bosch 220791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 060292
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger Geen opgave Eindhoven C0299.
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger militaire kamer
Den Bosch rechter
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Reserve-officier militaire juridische Dienst bij de Koninklijke Landmacht
Lid Commissie van Beroep KNVB afdeling Noord Brabant, District Zuid I.
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld
Bijgewerkt 230498
C0299


  CREMERS ROVJ

P.H.A.J. geboren 000144
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingscommissie Politieopleidingsinstituut De Cloese
Proeftijd ex artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Bosch 181269
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 180470
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 010970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 011171
Gerechtssecretaris rechtbank Maastricht 010274
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 010274
Secretaris arrondissementsparket Zutphen 010875
Substituut Officier van Justitie Parket Zutphen 290875
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 080977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 271180
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem110281
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 141288
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 111291 Ontslag 160997 KB97004417
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 030295
NU
Arnhem ressortparket bbr-arnh.htm
Amsterdam rechter-plaatsvervanger bbr-adam.htm
TEVENS
Bewerker van de Fruin Nederlandse Wetboeken
Gastdocent SSR te Zutphen
Lid Raad van Toezicht van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost
Gastdocent Deutsche Richterakademie
Lid Commissie van Toezicht en fungerend voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting te Zutphen
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring voor vreemdelingen te Zutphen
Lid Curatorium van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
ATTENTIE!
ali-baba.htm
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
Stond op lijst van mr Doedens om gehoord te worden in de Puttense moordzaak C. Ambrosius.
Bijgewerkt 1501, C280599 Arnhem.


  CROL

B.N. geboren 000145 initialen B.N. of B.M. ?
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 0983
Rechter rechtbank Arnhem 21085
Vice-president rechtbank Arnhem 250394
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad van een openbare school
Bijgewerkt en C210799


  CROLL

R.S. geboren 1254 Robert Samuel
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht 10882
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 180388
Rechter rechtbank Dordrecht 70389
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 70489
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291 (Wet RO rechter rechtswege rechter-plaatsvervanger)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 40491
Kantonrechter Den Haag 10394
Kantonrechter Arnhem 10996
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger ?
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging van Rechtspraak te Den Haag
Lid bestuur Nederlands Rode Kruis:
Lid dagelijks bestuur van het NRK te Den Haag
Kring commissaris Gld. van het NRK te Apeldoorn
Voorzitter Stichting NRK Bloesemtocht te Beesd
Lid college voor de bloedtransfusie Adviescollege Ministerie van VWS
Lid Commissie donorbelangen van het NRK
Lid uitvoerend comité van de Internationale 4daagse afstandsmarsen te Nijmegen
Voorzitter Nederlandse Vereniging Jachtopzichters te Apeldoorn
Belangenbehartiging van bijzondere opsporingsambtenaren in de natuur jachtopzichter/boswachter toezichthouder ten behoeve van terreinen van Staatsbosbeheer Prov. Landschappen Natuurmonumenten, Duinwaterleiding
Voorzitter geschillencommissie Stichting Dienstverlening Christelijk Onderwijs te Ede
Lid geschillencommissie Sanquin Bloedvoorziening te Amsterdam de Stichting die door de Minister van volksgezondheid Welzijn en Sport is aangewezen als de organisatie die verantwoordelijk is voor de bloedvoorziening in Nederland
Bijgewerkt en C210799


  CROMBEEN

I.L.P.
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  DAM

C.C. van 1158 Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 70391
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
TEVENS
Adviseur Kennedy van de Laan Advocaten Amsterdam
Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht ANWB
Redacteur tijdschrift Nieuwsbrief BW
Voorzitter Stichting Vrienden van de Wiltzang
Lid bestuur Stichting Dome
Bijgewerkt en C210799


  DAVERSCHOT

R.D.E. geboren 0344
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Zendeling deputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika)
Officier Koninklijke Luchtmacht lI. Kapitein 010867
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170175
Substituut Auditeur militair arrondissement krijgsraad Arnhem 291275
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
Substituut Auditeur militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 310877
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010177
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg010780
Auditeur militair plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem110281
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 110785
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 010492
Arnhem Plaatsvervanger Procureur Generaal 010698
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS
Secretaris bestuur Stichting Mission Aviacion Fellowship MAF te Harderwijk.
Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.
INFO
Schandaal op Schiermonnikoog.
Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE!
050598 Telegraaf Nadat ook bleek dat Justitie in Groningen telefoongesprekken van journalisten zonder hun medeweten had opgenomen, drongen Kamerleden eind januari aan op zijn vertrek.
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
Waarschuwing De Telegraaf 250399.
Na de geruchtmakende arrestatie van politieman Lancé in 1996 bleek al snel dat de incestbeschuldiging op niets berustte en dat het zogenaamde slachtoffer bij het op papier zetten van haar fantasieën geholpen was door politie en Justitie. Justitie in Leeuwarden ziet af van de vervolging van enkele functionarissen van het Openbaar Ministerie die betrokken waren bij de zaak tegen oud-politieman Lancé. Lancé wil een artikel 12 Sv procedure starten.


  DEE

D.J.
NLRM 93 94 95 96 97
Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
Militair lid rechtbank Arnhem 070391
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010692
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 120896
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 041196
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Laatste militaire functie in de militaire kamer van de rechtbank Arnhem
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm


  DEKKER

M.A.E.
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  DENIE

J.M.J. geboren 000647
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen 1974
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 100479
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 020680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150581
Advocaat-generaalgemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba030487
Fiscaal permanent Krijger. Nederlandse Antillen en Aruba van de Zeemacht 090987
Advocaat-generaal Hof Arnhem 090991
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging SSR cursus tenlastelegging
Medewerker Gouda Quint uitgave Vademecum Strafrecht
Voorzitter Tennisvereniging TC Shift te Nijmegen
Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


  DERKSEN

W.P.C.G. geboren 0462
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Editor D66 International Quarterly
Vertegenwoordiger D66 in partijraad inde Partij van Europese Liberalen en democraten ELOR
Plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Venraij-Meerlo Wanssum
Lid bezwaarschriftencommissie Brummen
Voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie Nijkerk
Raio raad van beroep ambtenaren gerecht Rotterdam 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem11094
Rechter rechtbank Arnhem 150396
Docent Quod Iure
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Secretaris Buitenland van D66 sedert februari 1998
Voorzitter Stichting Internationaal democratisch Initiatief
Lid ELDR-council politiek ELDR is een federatie van partijen uit de Europese Unie vergelijkbaar met een partijraad
Andere uit deze nevenfunctie voortvloeiende nevenfuncties? Waarom daarvan geen vermelding?
Voorzitter Commissie Identiteit D66 februari 1999
Voorzitter Reglementen commissie D66
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Bergen Limburg
Lid bezwarencommissie gemeente Brummen
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie gemeente Venraij
Docent deeltijd HEAO
Co-auteur Memo plus OR
Editor Electoral Web Sites
Bijgewerkt en C210799


  DIJK

H. van
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad 150497 en 280192
TEVENS
Exploitatie maatschap met echtgenote van een tuinbouwbedrijf tot 1 juli 1997
Arnhem Hof Plaatsvervangend raad pachtkamer
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  DIJK

D.J. van geboren1248
NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97
Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst Rechtelijke Organisatie
Voorzitter Commissie criteria niet meewerk (afvl.) Vreemdelingencommissie ook Commissie Meewerkcriterium
Lid Hoofdbestuur NVvR
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 10972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10173
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 10175
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 10177
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 10177
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 221178
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260679
Rechter rechtbank Amsterdam 2 0880
Verlof zonder behoud van bezoldiging. i.v.m. Werkzaam lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 120881
Vice-president rechtbank Zwolle 21286
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 000688
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 290688
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 70194
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 80794
President rechtbank Arnhem 51295
NU
Arnhem President
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid adviescommissie reorganisatie van de Rechtelijke Macht
Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
Docent diverse cursussen SSR
Kernteam PVRO
Lid raad van cassatie KNBB
Diaken in de S.O.W. gemeente van de opstandingskerk te Arnhem
Voorzitter adviescommissie tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
Bijgewerkt en C210799.


  DIJKSTRA

C.N. geboren 0953 Mw.
NLRM 97
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 0986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 0986
Rechter rechtbank Arnhem 10390
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
Lid werkgroep coördinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol
Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
Bijgewerkt en C210799


  DIK

A. geboren1042 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter van de Commissie van beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum Otto Heldering St. te Zetten
Voorzitter van de Commissie van beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum de dreef in Wapenveld
Stagiaire E.E.G. te Brussel 0868
Inspectrice Gem. Politie te Arnhem 0569
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 10173
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei1973
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 60276
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30178
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Vice-president rechtbank Arnhem 80689
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  DITZHUYZEN

M.M. van geboren 0840 Mw.
NLRM 90 91 92 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 0171
Docente Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn 1971 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem 0272
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 030473
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 260376 ONTSLAG KB97004417 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 070285
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 061285
Kantonrechter Utrecht 230986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240595
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger dvb?
Hof Arnhem raadsheer ?
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissie Lidmaatschap Roosendaalse Golfclub
Bijgewerkt 0998, C280599 Arnhem.


  DONDERS

Y.O. geboren 0430
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150993
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Oud notaris
TEVENS
Oud lid ringbestuur Kon Notariële Broederschap en lid van de Kamer van T over notarissen te Arnhem
Bijgewerkt en C210799


  DONSELAAR

J.W. van geboren 0456
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Senior algemeen jurist afd. Alg Juridische Zaken Prov. Gld.
TEVENS
Docent bestuursacademie Oost Nederland te Velp
Plaatsvervangend lid Commissie van bezwaar en beroepschriften gemeente Bergh
Lid vertrouwenscommissie Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Arnhem
Bijgewerkt en C210799


  DOORN

A.G. van
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid vertrouwenscommissie seksuele intimidatie Kamer van koophandel Amersfoort


  DRABBE

M.L. geboren 000638 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam NOVIB Den Haag 1961
Werkzaam reclasseringsinstelling. Haarlem 1970
Raio rechtbank Arnhem 10274
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280478
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141178
Rechter rechtbank Arnhem 101179
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank. Arnhem 7 000688
Rechter rechtbank Arnhem (parttime) 1 000190
Vice-president rechtbank Arnhem111291
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 000197
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen ?
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Verpleegkundige op oproep werkzaam voor de districtskruisvereniging Zuid Gld. te Nijmegen
Secretaris Stichting 'het Kerkje van Persingen'
Plaatsvervangend voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle
Bijgewerkt en C210799


  DRIEL VAN WAGENINGEN

D. van geboren 1240
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem 0368
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 280177
Rechter rechtbank Arnhem 40778
Vice-president rechtbank Arnhem 230885
kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260189
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 160894
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10995
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline
ATTENTIE!
kind-85
kind-86
Bijgewerkt en C210799


  DUSAMOS

A.J. geboren 0951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rijksbelastingdienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 000688
Rechter rechtbank Arnhem 10109V
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS GEEN C160298


  DUSSCHOTEN

E. van geb 131166 Elles Mw.
NLRM97
Raio rechtbank Utrecht 11091
Amsterdam Officier van Justitie dvb 011097 BENOEMING KB97004417
Arnhem Substituut Officier van Justitie ?
NU
Arnhem parket
Geen opgave gevonden parket Arnhem C280599


  DUSSEN

P.T. van der 260431
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 300876
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 1281
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 000684
Presidentplaatsvervanger krijgsraad Arnhem 17 000189
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 20591
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 17 000192
Den Bosch rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005056
Thans rechter-plaatsvervanger in de arrondissement te Arnhem, tevens kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen, Tiel en Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Oud kolonel Militair juridische dienst Kon Landmacht
Hoofd strafrecht Landmachtstaf en wetgeving: Herziening Militair Straf en Tuchtrecht
TEVENS
Lid Commissie van beroep en bezwaarschriften van de gem Ede
Voorzitter comité Nat Feestdagen gem Ede
Voorzitter St. stedenband Ede Chrudim Tsjechië
Inkomend Voorzitter tevens Penningmeester Stichting Oud Gijzelaars Beekvliet Haren 19421945
Bestuursfunctie Rotary Ede
Lid Commissie van Toezicht PC Nieuwersluis Militair Centrum en Huis van Bewaring de vecht tevens Voorzitter beklagcommissie van deze dubbele inrichting
Lid geschillencommissie van Philadelphia huizen te Ede
Lid geschillencommissie Marnix College VWO
Lid geschillencommissie Scouting Nederland
Voorzitter Indicatiecommissie inzake Wet Sociale Voorzieningen in werking m.i.v. 010198 ten behoeve van Perrnar WS Gem Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen
Bijgewerkt en C210799


  EIGENBERG

H. geboren 0550
NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Leeuwarden 15 0975
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 60781
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 0982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260290
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
NU
Arnhem Rechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gastdocent rechercheschool
Gastdocent Nederlandse Politieacademie Apeldoorn
Gastdocent SSR
Bijgewerkt en C210799


  EIZENGA

J dr
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad penitentiaire Kamer 050894
HOOFD
Ministerie van Justitie psychiatrisch adviseur
TEVENS
Lid landelijk bestuur van Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter Klachtencommissie Bernard Lievegoedkliniek te Bilthoven en Stichting Arto te Zeist
Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


  ELZAS

R.P. geboren 0348
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
Lid raad van toezicht audalet bv
Lid Kluwer adviesraad
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1030??
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 030682
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 270788
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat procureur Arnhem kantoor Dirkzwager
TEVENS
Secretaris Regionale beoordelingsraad Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde
Lid opleidingscommissie Vereniging van Letseladvocaten LSA
Rubrieksredacteur tijdschrift Verzekerings Rechtelijke Berichten
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek personenschade
Redacteur verzekeringsarchief
Docent Grotius College LSA Opleiding personenschade
Redacteur Kluwer CD-ROM Personenschade, Aansprakelijkheid en Verzekering (Voorlopige titel)
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  EMPEL

W.H. van geboren 000149
NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 141281
Kantonrechter Tiel 230687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290690
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 apr 1Og1
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur van de Heumen de Sitter Stichting Tiel
Voorzitter van de VOGG (Ver van ouders/verwanten van een kind met een verstandelijk handicap te Utrecht
Voorzitter van het steunfonds VOGG te Utrecht
Voorzitter van de Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
Voorzitter van de European Committee of Inclusion International gevestigd te Ferney-Voltaire Frankrijk
Bijgewerkt en C210799


  ENGBERTS

B.J. geboren 0264
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 11089
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 0995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 0995
Lid werkgroep verkeer en politiek ENFB afd. Utrecht
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
Bijgewerkt en C210799


  EUPEN

Th.H.A.M. van geboren 0933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Stichting Johannes de Doper Arnhem
Assistent Rooms Katholieke Universiteit Nijmegen 0955
Proeftijd ex en. 3 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Roermond Raio 230560
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 230960
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 230962
Substituut-griffier rechtbank Breda110264
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 170265
Rechter rechtbank Maastricht 161166
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 120571
Raadsheer Hof Arnhem 151272
Vice-president Hof Arnhem 280679
Raad hoog militair gerechtshof Den Haag 231189
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep voor katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
Vice-voorzitter Commissie van beroep voor de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Brabant
Lid bestuur Stichting 'Sterven thuis' te Arnhem
Lid van de oecumenische werkgroep Arnhem noordoost
Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
Voorzitter geschillencommissie Medezeggenschapsraad Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid klachtencommissie Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  FEDDES

G. geboren 000645 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 120686
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30790
Rechter rechtbank Arnhem 120593
NU
Arnhem Rechter
Kanton Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
lid bestuur Stichting Verpleeghuis Margriet te Nijmegen
lid bestuur Stichting Wilhelmina te Nijmegen
lid bestuur Stichting Beide Weeshuizen te Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  FEIJTER

A. de geboren 0848
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 130787
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN opgave bijbanen in 1997 en 17.02.98!
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  FEITH

P.R. geboren 000639 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Mede Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
Mobilisabel lid mobiele rechtbank
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Maastricht Raio 4 0766
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 41166
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 41168
Als stagiair Werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 41170
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 23 okt 1 g72
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130673
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 281273
Rechter rechtbank Arnhem 30574
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 180379
Vice-president rechtbank Arnhem 80481
kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260389
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Raadsheer Hof Den Bosch 3 mei1993
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank 30593
Vice-president Hof Den Bosch11293
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof vice-president
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Koninklijke Nederlandse IJshockey Bond
Bestuurslid huurdervereniging flat Kroonenburgsingel Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  FELDHUSEN-WAGEMAKERS

J.M.A. Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10301
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Advocaat en procureur Arnhem Dirkzwager Advocaten, Notarissen VFPA
Velperweg 26, 6824 BJ Arnhem,0263538300
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  FOKKER

J.P. geboren 0447
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 010573
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 250779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250879
Rechter rechtbank Amsterdam 010581
Kantonrechter Amsterdam 100385
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 050385
Raadsheer Hof Arnhem 220488
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector straf
TEVENS
Voorzitter Reclame Code Commissie
Voorzitter beroepscommissie stimuleringsregelingen
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Plaatsvervangend voorzitter CvB van het NIP (Ned Instituut van Psychologen)
Mentor cursus vonnissen maken
Voorzitter College van Beroep Stichting Certiked
Medewerker Vademecum Burgerlijk Procesrecht
Bijgewerkt 0897, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kind-85.htm
kind-86.htm


  FRIELINK

P.M. geboren 0260
NLRM 91 92 93 94 95 69 97
Vaste medewerker Het Tijdschrift van de politie (auteursvergoeding)
Lid van de Commissie 'Vertegenwoordiging in belastingzaken' van de Ver voor de belastingwetenschappen
(Rapport van de Commissie verschijnt eind 1997 na verdediging van het rapport in de algemene vergadering
in januari 1998 zal de Commissie worden opgeheven)
In incidentele gevallen verrichten van werkzaamheden in eenmanszaak (winkel) van echtgenote
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht30590
Substituut Officier van Justitie Parket Utrecht 111291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 0992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10393
te bepalen, dat onder 1.a. van Ons besluit van 18 juli 1997, no. 97003423, houdende de benoeming van mr. P.M. Frielink tot officier van Justitie in het arr Arnhem in de rang van arr Officier van Justitie eerste klasse, i.p.v. 'Utrecht' zal worden gelezen: 'Den Bosch'. BENOEMING KB97004209
Arnhem parket Officier van Justitie eerste klasse
NU
Arnhem parket
TEVENS
Vaste medewerker Praktijkboek openbare orde en veiligheid (auteursvergoeding)
Docent CID cursus SSR
Ondersteuning verkoop en onderhoud winkelruimte Bakkershuys
Bijgewerkt 280599, C280599


  FRÖBERG

J.M. geboren 0765 Mw.
NLRM 93 94 95 96
Raio rechtbank Alkmaar11092
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem11296
NU
Arnhem parket
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Ongewenste Intimidatie op het werk.
Bijgewerkt 280599, C280599.


  GIER

A.A.J. de geboren 1253
NLRM 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240595
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent Universiteit Utrecht vakgroep Stads en bestuursrecht
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar en Beroepschriften van de gem Gennep (L)
Bijgewerkt en C210799


  GILLISSEN


G.C. geboren 000149
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 96 97
Fiscaalplaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederlandse Zeemacht110583
Militair lid Hof Arnhem 010396
NU
Arnhem Hof lid militaire kamer 10396
TEVENS
Voorzitter adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke marine
Voorzitter Adviesorgaan College van Beroep examens Koninklijk Instituut voor de Marine
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie agressie en geweld Koninklijke Marine
Lid bestuur van de militair Rechtelijke Vereniging
Lid bestuur Centraal en Middelbare en Hogere Functionarissen en Overheid CMHF
Lid redactie losbladig handboek van den Bosch militair straf- en tuchtrecht
Bijgewerkt 0198 C280599 Arnhem.


  GINKEL

P.H. van geboren 1149
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 071284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 071284
Rechter rechtbank Maastricht 240396
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond020191
Raadsheer Hof Arnhem 181292
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 250293
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline ressort Arnhem per 010998
ATTENTIE!
kind-86.htm
kind-85.htm
Bijgewerkt 0798, C280599 Arnhem.


  GONZALES-HAVERKATE

I.E.W. geboren 0954 Mw. drs
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010390
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 080791
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10392
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 011094
NU
Arnhem parket
TEVENS
Alumniraad Faculteit Rechten Rijksuniversiteit Utrecht
Examencommissie Leergang Bestrijding Georganiseerde Criminaliteit
Bijgewerkt 280599 C280599.


  GORP

A.M. van 190251
Zutphen rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005799
Rechter Zutphen ?conform bijbanenopgave
NU
Zutphen rechter bbr-zutf.htm
Arnhem parket bbr-arnh.htm
TEVENS
Luitenant-kolonel bij de militair juridische dienst van de Koninklijke Landmacht
Verbindingsofficier voor de krijgsmacht bij het arrondissementsparket te Arnhem
Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.
Op 280599 geen opgave gevonden bij het parket Arnhem.
ATTENTIE! J. Hop Deze opgave opnieuw controleren in bijbanenregister Zutphen!


  GRIMBERGEN

J.W.M. geboren 1159
NLRM 95 96 97
Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg te Heerlen
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010894
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010895
NU
Arnhem parket
Geen opgave gevonden C280599!
ATTENTIE! J. Hop heeft deze geen bijbanenopgave gedaan of is deze vertrokken?


  GRINTEN

J.W.M. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 300867
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 020579
Raadsheer Hof Arnhem 120887
Vice-president Hof Arnhem 010794
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter college van beroep voor de examens Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter Stichting GITP Nijmegen
Penningmeester kerkbestuur Dominicusparochie Nijmegen
Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


  GROEN

A.M.C. geboren 0747 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 301190
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 080791
Rechter rechtbank Utrecht 060192
Arnhem raadsheer ?
Rechter-plaatsvervanger Utrecht
NU
Arnhem raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
Lid bestuurscommissie Openbare Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk
Bijgewerkt 1098 C250598


  GROENHUIJSEN

M.S. geboren 0356 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Stichting fonds hulp aan slachtoffers te Den Haag
Lid Klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie te Driebergen
Lid ministeriële Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
Voorzitter Commissie van toezicht arrestantenzorg politieregio Brabant-Noord
Annotator in Ars Aequi
Lid vaste Commissie beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten
Lid van het Steering Committee Dagelijks bestuur van het European Forum for Victim Services
Lid RvT Audalet BV
Lid begeleidingscommissie Politie Opleiding Centrum Zuid Nederland te Heerlen
Lid bestuur Stichting Het RK Gasthuis
Lid bestuur Stichting Elisabeth Ziekenhuis
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 111286
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 151191
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar strafprocesrecht Universiteit Brabant
TEVENS
Hoofdredacteur losbladig commentaar Wetboek van strafvordering onder redactie van AL Melai
Lid Klachtencommissie Korps landelijke politiediensten
Lid Stichting Het RK Gasthuis tevens lid dagelijks bestuur te Tilburg
Lid bestuur Elisabeth Plus Fonds
Vast kroniekschrijver 'de Gids' (Literair)
Secretaris redactie Delict + Delictwet tijdschrift van strafrecht
Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Services
Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving Uitgeverij Vermande bv
Voorzitter adviesraad project intensivering slachtofferzorg Terwee
Voorzitter bestuur Stichting Hexus
Voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van Justitie (WODC)
Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  GROENINGEN

Th.P.E.E. van geboren 050469
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem11094
Arnhem Rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97004736
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 140697
TEVENS GEEN
C160298
GROENINGEN
T.P.E.E.050469
Arnhem Rechter-plaatsvervanger dvb 011097 BENOEMING KB97004736
Thans rechterlijk ambtenaar in opleiding bij de gerechten


  HAAS

F.J.P.M. geboren 0959 drs
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent formeel belastingrecht aan de HEAO Arnhem
Ambtenaar i.t.d. Hof te Arnhem 10686
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem 010689
Rechter rechtbank Arnhem 120583
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 171095
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 281196
Arnhem rechter-plaatsvervanger ?
Arnhem Hof Raadsheer 171095
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent Federatie Belastingacademie
Auteur diverse uitgaven Kluwer
Auteur conflicten met de fiscus
Bewerker van de delen algemene wet inzake rijksbelastingen en belastingrechtspraak van de losbladige uitgave Leidraad voor belastingstudie uitgegeven door Gouda Quint BV
Bijgewerkt en C210799


  HAAS

N.E. geboren 0938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inspecteur 's Rijksbelastingen 66
Raadsheer Hof Arnhem 280580
NU
Arnhem Hof Raadsheer Sector Belasting en Straf
TEVENS
Lid bestuur Vereniging van Christelijk voortgezet onderwijs te Zutphen (Baudcariuscollege)
Bijgewerkt 0896, C280599 Arnhem.


  HAMELINK

P.
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 270494 en 160689
HOOFD
Landbouwer
Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Over Betuwe
Arbiter Landbouwschap Algemene Voorwaarden Zaaigranen en Zaaipeulvruchten
Vertrouwensman en Relatie Landbouwschap) en Nederlandse Gasunie
Bijgewerkt 160798, C280599 Arnhem.


  HARREVELD

H.W. van geboren 000139
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 221287
Rechter rechtbank Zutphen 301188
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 0993
NU
Zutphen Rechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid begeleidingscommissie poliklinisch De Tender Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen
Bijgewerkt 180298, inzage Zutphen C210499.


  HARTOG

H. den geboren 271242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid directie Groote Sociëteit te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 251182
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Notaris
TEVENS
Lid bestuur Arnhems Juridisch Genootschap
Bestuurslid Gelderse stichting tot Beheer en bewindvoering van Meerderjarigen
Docent Beroepsopleiding Notariaat
Bijgewerkt en C210799


  HARTOG

D.J.J. den geboren 000632
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 010765
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 160781 ONTSLAG KB 97003030 per 260697
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 200688
Raadsheer Hof Arnhem 050789
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
NU
Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) voor de gemeente Hengelo (Gld.)
Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
Voorzitter Commissie van Beroep van de vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd te Utrecht
Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


  HEISTERKAMP

A.H.T. geboren 000153
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 141186
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 291093
Raadsheer Hof Arnhem 010994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Bijzonder hoogleraar Agrarisch recht ad Rijks Universiteit Groningen
TEVENS
Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
Lid geschillencommissie voor Agrarisch recht advocaten
Lid centrale grondkamer
Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
Bijgewerkt 0696 C250599


  HELDEN

G.F.J. van der geboren 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 120686
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Hoofd
Advocaat en Procureur te Nijmegen bij Hekkelman, Terheggen & Rieter
Neven
Lid Raad van toezicht Stichting GMC (Gelders Muziek Collectief) Jozef Israelstraat 54 6521 MZ Nijmegen
C280198 Nijmegen


  HELWIG

A.P.R. geboren 0936 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 97
Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1952
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en Vormingsbesluit. RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag Raio 90669
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 91069
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10172
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 20 0973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 281273
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 180674
Rechter rechtbank Arnhem 231275
Vice-president rechtbank Arnhem 270483
NU
Arnhem Vice-president
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid van de drie Gasthuizen zijnde de werknaam voor:
1 Stichting Peters Gasthuis te Arnhem
2 Stichting Catharina Gasthuis te Arnhem
3 Stichting Anthonie Gasthuis te Arnhem
Stichting Weduwenhuis Over den Broeren te Arnhem
Woningstichting Openbaar Belang anno 1894 te Arnhem
Bijgewerkt en C210799


  HENNEKENS

H.P.J.A.M. geboren 0838 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 270788
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Hoogleraar staats en bestuursrecht
TEVENS
Lid hoofdredactie van de gemeentestem
Lid hoofdredactie van het Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
Vaste annotator AB en De Gemeentestem
Voorzitter bezwaar en beroepschriftencommissie kamer 2 Provincie Gelderland
Hoofdredacteur van de gemeentewet en haar toepassing
Lid staatscommissie in de waterstaatswetgeving
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  HERMANS

H.L.C. geboren 1248
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 0986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
Rechter rechtbank Arnhem 210388
Raadsheer Hof Amsterdam 190293 KB190293 93001620
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190293
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190293
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 130694
NU
Amsterdam Hof raadsheer HOOFD
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
CRvB Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep van de examens van de Universiteit Utrecht
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep van de examens van de Universiteit voor Humanistiek
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep van de examens van de Kath. Theologische Universiteit Utrecht
Voorzitter Commissie van Toezicht inzake de beoordelingen ex art 8 derde lid beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985 aan de open Universiteit
Voorzitter tevens lid van kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) van de Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit
Gastdocent Opleidingscentrum Kon Marechaussee
Voorzitter Stichting Meander Concerten
Bijgewerkt en C210799


  HESSELINK

G.F.Th.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie leden rechterlijke macht CALRN
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 060371
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 40485
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 230388
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Procureur Utrecht Derks Star Bussmann
TEVENS
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Buitengewoon lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Lid Centrale Raad van Toezicht van de NVM in onroerende goederen NVM
Bestuurslid Stichting Bartholomeus Gasthuis
Bestuurslid Stichting Agnes van Leeuwenberg
Bestuurslid Stichting Maximiliaan van de Gucht
Bestuurslid Nutshulpbank Utrecht
Lid Selectiecommissie European Young Lawers Scheme of the British Council
Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


  HEUVEL

R. van den, Robbert geboren 190456
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsbureau KNZB
Raio rechtbank Zwolle 10382
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle1 0987
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 070688 ONTSLAG
Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Rechter rechtbank Zwolle 200988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 010394
Vice-president rechtbank Zwolle 200695
Arnhem Hof raadsheer dvb 010198 BENOEMING KB97005799
NU
Zwolle Vice-president
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer
TEVENS
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht NVvR
Bestuurslid toneelvereniging 'De Galerij' te Zwolle
Medewerker tijdschrift Delict en Delinquent
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  HIJMA

J. geboren 0755 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 130397
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Hoogleraar Burgerlijk Recht Rijks Universiteit Leiden
TEVENS
Redacteur/Auteur diverse juridische uitgaven met name Wolters Kluwer
Docent diverse postacademische cursussen (vaste relatie met Nedlaw)
Arbiter ad hoc
Bijgewerkt en C210799


  HILLENAAR

H.M.P. geboren 0861
NLRM 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
Voorzitter van bestuur Sancta Maria te Nijmegen
(opvangtehuis voor randgroepjongeren en daklozen)
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290692
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 290693
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290694
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! J. Hop Heeft deze geen bijbanen meer (opgegeven) of is deze vertrokken?


  HOF

J. van 't geboren 0741
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetensch. ass. Seminarium Van Hamel Universiteit van Amsterdam 10 0767
Proeftijd ex art. 4 Opleiding. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Amsterdam Raio 10 0968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket te Amsterdam 16 000169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 16 000171
Verlof z.b.b. i.v.m. werkzaamheden als Gerechtsreferendaris. Hof van Justitie Nederlandse Antillen 201172
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 50275
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg11275
Rechter rechtbank Middelburg 240776
Kantonrechter Arnhem 100282
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 250352
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
Lid gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba tot 010897
Arnhem kantonrechter 010897
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799.


  HOFKES

E.M. geboren 130244 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem80288
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem260290
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem250191
Rechter rechtbank Arnhem 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 251095
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 121096
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004209
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004209
Winkelier Wereldwinkel 97
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep en Bezwaarschriften van de gemeente Gorssel
Voorzitter Commissie voor de Beroep en Bezwaarschriften van het waterschap Oost Veluwe
C160298


  HOLLEMAN

W. geboren 0929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Bennekom 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 240470
Kantonrechter Wageningen 250276
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10676
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 40491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 301194
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter
Den Bosch rechter-plaatsvervanger wordt niet opgegeven in opgave 150198
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid kerkenraad Remonstrantse Gem Oosterbeek
Lid Raad van Toezicht Stichting Woningcoöperatie 'Plicht Getrouw' te Bennekom
Plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de makelaarsvereniging NVM te Arnhem
Bijgewerkt en C210799


  HOOF

A.W.M. van geboren 300660
NLRM
Docent cursussen optreden on vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten te Den Haag
Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97005640
Arnhem rechter-plaatsvervanger dvb 010198 KB97005248
Den Haag rechter-plaatsvervanger dvb BENOEMING KB97004421
Zwolle rechter-plaatsvervanger ?
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Rechtbank Zwolle maar feitelijk geheel werkzaam als rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
Nevenzittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
TEVENS
Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk Stichting Instituut van Gerechtstolken en vertalers
Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant te Berg en Dal
Bijgewerkt en C210799


  HOOFT-GRAAFLAND

J.A.Z. geboren 0443 Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven
Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze
Voorzitter patiënten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Bestuurslid Diakonessenziekenhuis Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 110881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21182
Rechter rechtbank Arnhem 20383
Kantonrechter Nijmegen 211086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141186
Vice-president rechtbank Arnhem 150690
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260790
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 210695
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
Persrechter
Lid Raio-selectiecommissie
Bijgewerkt en C210799


  HOORN

A.F. van geboren 0456
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Almelo of Arnhem11082
Substituut officier van justitie arrondissementsparket Almelo11288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 151189
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30595
NU
Arnhem parket
Lid van de wetenschappelijke commissie NVvR
Docent en inleider bij SSR
Bijgewerkt 280599 C280599


  HOPPERS

W.M.J. geboren1045
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris Rotaryclub 's-Hertogenbosch West
Advocaat en Procureur te Nijmegen (Welk kantoor?)
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 121182
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 210786
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 080187
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 040987
Rechter rechtbank Den Bosch 240987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 291087
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 291087
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 081188
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 070990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Vice-president rechtbank Den Bosch061192
NU
Den Bosch vice-president
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 150498
C0299


  HORST

J.P.M. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 60675
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Nijmegen bij ??, Henry Dunantstraat 22
Advocaat Nijmegen op 3 juni 1997 om gezondheidsredenen af doen voeren van het tableau
TEVENS GEEN
C280198 Nijmegen


  HOUTEN

R.C. van geboren 000141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II. medewerker 1e klasse 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100375
Rechter rechtbank Arnhem 260376
Raadsheer Hof Arnhem111082
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel en economisch
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden e.o.
Vice-voorzitter bezwaarschriften Mededingingswet per 010898 tot 010820
Bijgewerkt 0299, C280599 Arnhem.


  HOUTMAN

A.P.M. geboren 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 130381
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250381
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Verlof Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 280884
Raadsheer Hof Arnhem 050789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24049?
NU
Arnhem Hof Vice-president sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  HOUTMAN

T.J. geboren 0529
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 270976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120586
Kantonrechter Rotterdam 290986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 010787
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010695
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector pacht lid pachtkamer
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Kantonrechter-plaatsvervanger diverse kantons arrondissement Rotterdam
HOOFD
GEEN gepensioneerd kantonrechter
TEVENS
Directeur beleggingsmaatschappij de Blauwe Schuit bv te Breda
(bv waarin pensioenverplichtingen zijn ondergebracht)
Bijgewerkt 250599, C280599 Arnhem.


  HUBBEN

J.H.A.M. geboren 1247 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 95 97
Lid van de Rotary
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch010785
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 100985
Raadsheer Hof Arnhem 120887
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010191
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Hoofd
Advocaat partner Nysing & de Vries Robbé te Zwolle Arnhem Apeldoorn en Zutphen)
Deeltijd Hoogleraar gezondheidsrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Voorzitter begeleidingscommissie geschillencommissie ziekenhuizen
Voorzitter college van arbiters Artsen Onderlinge Den Haag
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
Voorzitter raad van toezicht Instituut van Doven Stichting Michielsgestel
Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut en Historisch centrum ten behoeve van zorg voor verstandelijk gehandicapten
Ministerie van Justitie Voorzitter sectie terbeschikkingstelling centrale raad voor strafrechttoepassing
Vice-voorzitter vereniging van gezondheidsrecht
Medewerker redactie Nederlands Juristenblad
Lid Commissie kwaliteit Nederland Media Instituut
Lid redactieraad tijdschrift van Mediation
Lid bestuur Stichting Bernulphus parochie Oosterbeek
Arbiter commissie van de rechtspraak voor zorgverzekering
Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


  HUBER

E. geboren 0932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter scheidsgerecht ressort Arnhem Notariële Broederschap
Advocaat en Procureur te Zutphen en Bennekom 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140767
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190774
Raadsheer Hof Arnhem 140379
Vice-president Hof Arnhem 301187
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010295
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
TEVENS
Hoofd geen oud vice-president Arnhem Hof
Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen Wageningen
Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor zaai en pootgoed van landbouwgewassen te Wageningen
Voorzitter raad van beroep Nederland Algemene Keuringsdienst voor groente en bloemzaden te
Roelofsarendsveen
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van de Orde van Advocaten te Utrecht 97
Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


  HUIDEKOPER

P.A. geboren 0547
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Stichting Orthopedagogisch Centrum Michiel te Wijchen
Lid bestuur Dr. Van Rooyschool Wijchen
Lid bestuur Orthopedagogisch Centrum Zonne-oord Ede
Lid bestuur Dagcentrum Zonne-oord Ede
Commissaris Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Landrefonds
Lid algemeen bestuur Stichting Oud Leden Groninger Studenten Corps Vindiaal Alque Polit Groningen
Lid Stichting Middeleeuwse Spelen Hanzestad Zutphen
Voorzitter Lionsclub Renkum-Ostrabeke Oosterbeek
Voorzitter klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Raad voor de Certificatie Zeist
Reserve Officier Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31279
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 41182
Rechter rechtbank Arnhem 50385
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 170389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80391
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 170691
Vice-president rechtbank Zutphen 290891
kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Vice-president
Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter 010194
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring te Zetten
Voorzitter WL Slotstichting 'De Dreef' te Wapenveld
Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
Lid Algemeen bestuur Stichting Oud Leden Groninger Studenten Corps
Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
Luitenant kolonel MJD
Lid mobiele rechtbank vanaf 98
Bijgewerkt 071298, inzage Zutphen C210499.


  HUIJGEN

N.W. geboren 000649
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent SSR werkgroep strafrecht
Raio rechtbank Maastricht11173
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 290380
Rechter rechtbank Dordrecht 240881
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 301181
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 100786
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 1 0887
Vice-president rechtbank Arnhem111291
NU
Arnhem Vice-president
TEVENS
Lid dagelijks bestuur Stichting Arbitrage Instituut van de Nederland Antillen en Aruba
Lid hoofdbestuur van de Lions Club Arnhem
Sinds juni 1998 gastdocent VSO
Sinds 1996 administrateur Redactiebureau J. Terwindt
Sinds 21198 executeur testamentair prof. dr. F.J.A. Huijgen
Bijgewerkt en C210799


  HUSSON

L.F.A. geboren1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 260282
Kantonrechter Arnhem 230884
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 000690 ONTSLAG KB 180497
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter Den Haag 10996
NU
Arnhem kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter JA
TEVENS
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut NAI
Plaatsvervangend lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den Haag
C10/97
NU
Brainstorm commissie
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal
Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


  HUUSSEN

R.A. van geboren 0958
NLRM 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250294
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur (Blom Advocaten Veenendaal)
TEVENS
Commissaris van de naamloze vennootschap JW4 Bedrijven Veenendaal
Bijgewerkt en C210799


  JAGER

K.M. de geboren 0963
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10497
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
Gerechtsauditeur Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem gerechtsauditeur
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  JANSENS- VAN GELLICUM

J.A. ing
Arnhem Hof Plaatsvervangend raad Pachtkamer 231194 en 291180
NU
Arnhem Hof
HOOFD
Directeur Rentmeester van het Schoutenhuis BV Woudenberg
Rentmeester beheer vele landgoederen (adverteren, onteigening, taxaties)
Commissaris Bossenverzekeringsmaatschappij Onderlinge te Arnhem
Voorzitter Raad van Beheer van Sumber BV Den Haag
Voorzitter van de Beirat van het Jod in Schwefel Bad GMBH Bad Wiessee Duitsland
Regent Sint Evert Zoudenbalch Huis te Utrecht
Lid bestuur Sint Timon Asielzoekers Jeugddelinquenten te Zeist
Lid bestuur Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden te Utrecht
Lid bestuur Stichting Het Utrechts Landschap de Bilt
Lid bestuur Provinciale Unie van Landschappen
Lid taxatiecommissie Domein Gronden Flevoland NOP Wieringermeer.
Lid onteigeningscommissie (rechtbanken Arnhem, Utrecht en Haarlem).
Jaarlijks adviezen aan de Staatssecretaris van Financiën ter vaststelling plafondprijzen.
Lid ad hoc commissie versnelde afstoot Agrarische Domeingronden
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  JOFRIET

J.R.G. geboren 0545
NLRM 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 290794
Militair lid rechtbank Arnhem 30295
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Militair lid rechtbank Arnhem
HOOFD
Militair ambtenaar
TEVENS
Medewerker vademecum strafzaken Gouda Quint
Bijgewerkt en C210799


  JÖRG ROVJ

N. geboren 0545
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Hoofddocent aan de Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 260685
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250991
Raadsheer Hof Arnhem 060893
Vice-president Hof Arnhem 010996
Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal 121297 aanvang werk 010298
NU
Arnhem Hof Vice-president sector straf bbr-arnh.htm
Utrecht rechter-plaatsvervanger bbr-utrec.htm
Hoge Raad waarnemend advocaat-generaal bbr-haag.htm
TEVENS
Juridisch medewerker dagblad Trouw
Secretaris Stichting Beheer Gelden Verslavingsreclassering
Redacteur MRT
Medewerker Vademecum Strafzaken en Commentaar op het wetboek van Strafvordering
Coauteur van herdrukken van 'Strafrecht met mate'.
C160798
ATTENTIE! ali-baba.htm


  JOUSTRA

U.H.
Arnhem Hof Plaatsvervangend raad Penitentiaire Kamer 070296
HOOFD
Zenuwarts/psychotherapeut psychotherapeutische Praktijk
TEVENS
Als gepensioneerd psychiater van het AZP Drenthe daar nog steeds al 'urencontractant' werkzaam
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  KAAL

J.C.N.B. geboren 0749
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 120686
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en procureur te Arnhem
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Arnhem.
Lid bestuur Ver van Onteigeningsadvocaten
Lid bestuur Rotaryclub Arnhem
C010997


  KATZ-SOETERBOEK

I.A. geboren 000153 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris raad van toezicht van het Gelders Centrum voor Verslavingszorg
Raio rechtbank Arnhem 010378
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 010684
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem111084
Rechter rechtbank Arnhem 021085
Raadsheer Hof Arnhem 230991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 081191 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010497
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
TEVENS
Voorzitter College van beroep in de zin van artikel 760 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bij de HEAO Arnhem
Bijgewerkt -298, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kind-86.htm
kind-85.htm


  KERSSEMAKERS

J.H.M. geboren 0738
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam K.U. Nijmegen II. wetenschappelijk medewerker 1e klasse
Advocaat en procureur Nijmegen 1 000164
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 101169
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 081269
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 210673
Rechter rechtbank Zutphen 030574 Vertrokken naar Hof Arnhem
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 120279
Raadsheer Hof Arnhem111286
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector straf
TEVENS
Penningmeester afd Arnhem van Nederlands Vlaams Genootschap Orde van de Prince
Lid Commissie van beroep Katholieke Universiteit Nijmegen/Katholieke Universiteit Brabant
Lid bestuur coöperatie 'Buitendaals Schouwe' te Burgh-Haamstede
Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


  KESTER

H.P.M. geboren 270554 Mw. drs
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gastdocent beroepsopleiding advocatuur
Raio rechtbank Arnhem 40280
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280486
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 201086
Rechter-plaatsvervanger arrondissement rechtbank Arnhem 180789
Rechter rechtbank Arnhem 10190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger KB 97005929 010198
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent bewijsrecht SSR secretarissen opleiding 1995
Lid bestuur basisschool De Biezenkamp in Beek
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Bolke in Beek
Plaatsvervangend lid bestuur WSNS verband Groesbeek/Hemmes/Ubbergen/Milligen
Bijgewerkt en C210799


  KLOMP

C.G. geboren 1150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 231183
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 6 0988
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Tiel Bierman Advocaten


  KNOL

J. drs
Arnhem Hof Raad Penitentiaire kamer 240994
HOOFD
Supervisor assistent arts psychiatrie Psychiatrisch consulent IVON
Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Psychiatrisch rapporteur rechtbank Zutphen
Chauffeur Gelderse Vervoersmaatschappij
Psychiatrisch consulent IVON
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  KNOTTNERUS

E.B. geboren 0456 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888
Rechter rechtbank Arnhem 80794
NU
Arnhem Rechter
Lid bestuur Stichting Jenaplan onderwijs Uithoorn
Aspirant lid van de VAC (vrouwenadviescommissie voor de woningbouw)
Bijgewerkt en C210799


  KOK

K. geboren 000137
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch adviseur bedrijfsleven Haarlem 011064
Werkzaam Gemeente Den Haag 010977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 230281
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 210981
Rechter rechtbank Arnhem 020983
Raadsheer Hof Arnhem 171186
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 171186
Vice-president Hof Arnhem 010295
NU
Arnhem Hof Vice-president sector Pacht Voorzitter Pachtkamer Pachthof)
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
President-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Veenendaal tevens ouderling kerkvoogd
Lid van het algemeen bestuur van het Ichtus College te Veenendaal (Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en Atheneum)
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting 'De Pietersberg' te Oosterbeek
Lid van de Klachtencommissie woonruimteverdeling van de gemeente Veenendaal
Secundus lid van de generale Commissie van de behandeling van bezwaren en geschillen in de Nederlands Hervormde Kerk
Voorzitter bestuur van de Stichting Vrienden Boveneind te Veenendaal (verzorgingstehuis)
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Interkerkelijk Bejaardenwerk Veenendaal en Omstreken Veenendaal
Medewerker van het tijdschrift Agrarisch Recht
Lid bezwarencommissie van Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het instituut voor Agrarisch Recht
Bijgewerkt en C210799


  KONING

R.H. geboren 0271 Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Arnhem11095
NU
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  KORTMANN

C.A.J.M. geboren 0344 prof.
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 130397
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar strafrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Voorzitter bezwaarschriften Awb van het Min van VWS
Vice-voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Awb van het Min van OC&W
Plaatsvervangend lid College van beroep Studiefinanciering 97
170297


  KORTMANN

S.C.J.J. geboren 0750 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Nagron? en?
Voorzitter bestuur Stichting continuïteit Nagron
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor FUGRO
Lid stuurgroep voortgezette stagiaire opleiding VSO
Lid bestuur Stichting aandelenbeheer BAM groep (tot mei 97)
Lid bestuur Stichting VNN
Lid Raad van Commissarissen SNS Reaal Groep NV
Lid raad van commissarissen Dela Coöperatie
Voorzitter Raad van Commissarissen van HGDK Holding BV
Lid Raad van Commissarissen Dela Coöperatie
Lid bestuur Stichting VNU
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120582
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch050285
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 060393
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar burgerlijk recht Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie
Lid bestuur Stichting beroepsopleiding Notariaat
Voorzitter Raden van Commissarissen van Gerritse Beheer Brummen BV en Gerritse Holding Brummen BV
Voorzitter bestuur Stichting administratiekantoor Samas
Voorzitter bestuur Stichting Samas
Lid Managerial Board van het Pallas Consortium
Lid raad van commissarissen (SNS oud) Reaal Groep NV
Lid bestuur Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina
Lid bestuur Stichting preferente aandelen KBB
Lid bestuur Stichting preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep NV
Lid bestuur Stichting administratiekantoor van aandelen NV Twentsche Kabel Holding
Lid bestuur Stichting continuïteit Twentse Kabel Holding
Lid bestuur Stichting preferente aandelen Koninklijke Nedloyd Groep
Lid bestuur Stichting preferente aandelen DSM
Plaatsvervangend lid beroepscommissie WTZ
Lid Raad van commissarissen Kropman BV Dela
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen Grolsch NV
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Randstad Holding
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  KOSTER VAN GROOS

G.A.S. drs
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 131095
TEVENS
Voorzitter beheerscommissie Patiëntenregistratie Intramurale Geestelijke Gezondheidszorg
Lid adviescommissie Informatie Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg
Voorzitter Classificatie Ontwikkelingszorggroep Geestelijke Gezondheidszorg van het Centrum for Standarzation of Information in Health Care
Lid Penitentiaire Visitatiecommissie Psychiatrisch van de Specialisten Registratiecommissie
Docent Psychiatrie bij Stichting Informatievoorziening Gezondheidszorg
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  KRANS

J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris raad van Commissarissen Scheperziekenhuis Emmen
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 201087
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 140590
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Emmen bij Homveld Oudman & Henzeveldt
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid bestuur Stichting De Springplank Emmen
INFO
Getrouwd met KRANS-BOSCH Mw. A.F.M. Advocaat familierecht
Ubbo Emmiussingel110 9711 BK Groningen 0503144280
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  KRUIJTHOF

G.M.J. geboren 000646
NLRM 93 94 95 96 97
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270493
Militair lid rechtbank Arnhem 10395
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Militair Ministerie van Defensie
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Scheveningen
Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring Scheveningen
Bijgewerkt en C210799


  KUIJCK

Y.A.J.M. van geboren 0451
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Maastricht en/of Breda 031175
Substituut Officier van Justitie Parket Breda 040282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 030383
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 291288 Info parket Vertrokken/ONTSLAG m.i.v. ?
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 110595
Raadsheer Arnhem ?
NU
Arnhem Hof Raadsheer
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Pompe Instituut Nijmegen
Voorzitter Stichting Christelijk Erfgoed Zorginstellingen te Breda
Lid Landelijke Adviesraad Beraad inzake Parochiale Aangelegenheden
Vice-voorzitter bestuur parochie Stichting Bernulphus te Oosterbeek
Lid bestuur Stichting Straatkinderen Brazilië te Breda
Lid bestuur Stichting Bouwmaatschappij AC Van Deventer Te Oosterbeek
Lid bestuur Lionsclub Arnhem
Bijgewerkt 0898, C280599 Arnhem.


  KUIJPER

H.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 120286
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Hoofd
Staatsraad in buitengewone dienst
TEVENS
Lid DB en sectie TBS van de centrale Raad voor strafrecht toepassing
Commissaris Partek beton Ned. en sub maatschappijen Ver Bouwstoffen Industrie VBI BV
Schokbeton BV
Spanbeton BV
Commissaris beheermaatschappij Schaarsbergen
Lid College van arbiters van de Artsen Onderling
Voorzitter Arbitragecommissie Goodwill fondsen Huisartsen
Lid geschillencommissie Ziekenhuis Fysiotherapeuten Stichting Rechtspraak Zorgverzekering
Lid bestuur Stichting Koningsheide
Lid bestuur Hendrika Johanna St
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
8/97
Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


  KWAAK

D.J. van der geboren1050
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 280792
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Universitair hoofddocent vakgroep privaatrecht en notarieel recht RUG
Cursusleider en docent VSO cursus beslag en executierecht Nederlandse Orde van Advocaten
Lid Raad van Toezicht postdoctorale cursus Insolventierecht Noordelijke Balies
Bijgewerkt 0398, C280599 Arnhem.


  LAAN

L. van der geboren 0343
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Medewerker Ministerie van C.R.M. 1970
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond010679
Substituut Officier van Justitie Parket Roermond 190780
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 170681
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 280286
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 010394
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 150198, C280599 Arnhem.


  LAMENS

J. geboren 0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofdredacteur Auteur Kluwer Fiscale Databank
Auteur bij Gouda Quint
Lid werkgroep Geschiedenis van de Overheidsfinanciën in Nederland
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Auteur Fiscaalrechtelijke en Historische artikelen
Auteur van het Echtscheidingbulletin van Kluwer BV
Medewerker cursus Belastingrecht Uitgeverij Gouda Quint
Redacteur Kluwer Datalex van CD ROM fiscale Bibliotheek
Adviseur Stichting Terugkeer Psychiatrische Patiënten in het arbeidsproces
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 220884
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 130587
Rechter rechtbank Arnhem 120290
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 221094
Raadsheer Hof Den Bosch 190595
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190595
Plaatsvervanger lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen 40297
Docent 'Procederen' bij het Ministerie van Financiën
Arnhem raadsheer 011097
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer sector belasting
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep voor de studiefinanciering
TEVENS
Samensteller CD-rom bestand FIS CINDEX van de Fiscale Databank van Kluwer procesrecht tuchtrecht
Docent 'Beroepsregels' bij de Federatie Belastingacademie van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Lid werkgroep geschiedenis van Overheids Financiën van de Republiek Nederland vanaf 1984
Bijgewerkt en C 210799


  LANGELER of HARTOG-LANGELER

R.C. geboren 0348 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 041174
Substituut Officier van Justitie Parket Haarlem 090281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 300382
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150483
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 070490
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 120198, C280599 Arnhem.


  LANGENHORST-DAM

E.C.A.M. geboren 0250 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bestuurslid basisscholen Elst
Raio rechtbank Arnhem 010984
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 10890
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 191291
NU
Arnhem parket
Voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie
Bijgewerkt 280599 C280599.


  LAUTENBACH

C.P.
rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem plaatsvervanger
HOOFD
Teamleider Arbeidszaken bij afdeling Personeel en organisatie gemeente Apeldoorn van 1998
TEVENS
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden bij het Ministerie van VWS vanaf 1994
Bijgewerkt en C210799


  LAUWAARS

H.R. geboren 000637
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Assistent Criminologisch Instituut te Utrecht 010462
Raio rechtbank Arnhem 010365
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 160967
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 100769
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011072
Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofd afdeling Staats en Strafrecht 011175010578
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 100380
Raadsheer Hof Arnhem 230991
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector straf
TEVENS
Voorzitter Stichting Ondersteuning activiteiten asielzoekers Dreijerheide
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kind-85.htm
kind-86.htm


  LEEMAN

N. geboren 0349
NLRM 87 88/89 9091 92 93 94 95 96 97
Van 011290 tot 011292 CVE Utrecht
Gemeente Politie te Nijmegen
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 260882
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 191083
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 031084
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! Geen opgave gevonden C280599 Heeft deze geen bijbanen (opgegeven) of is deze vertrokken?


  LEETHER

R.G. geboren 0849
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80191
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Hoofd
Ministerie van Justitie DG Rechtspleging Raadadviseur Plaatsvervangend Hoofd Directie Ontwikkeling Rechtspleging
Ministerie van Justitie Voorzitter hoorcommissie bezwaarschriften.
TEVENS
Bestuurslid Stichting Sportlaan e.o.
Voorzitter Stichting De Vogelwijk geen Sluipwijk
Arbiter bij de stichting Geschillen Oplossing Automatisering
Bijgewerkt en C210799
INFORMATIE
Voorzitter Hoorzitting openbaarheid uitspraken van de Klachtencommissie RvdK op 171097
Voorzitter Hoorzitting Hop c Ministerie van Justitie i.v.m. KB's.


  LEEUWEN

H. van geboren 1147
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1971
Juridisch medewerker algemene zaken gemeente Enschede 1972
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen 1974
Arbeidscontractant raad van beroep Arnhem11177
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 300378
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 201278
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 120380
Lid centrale raad van beroep Utrecht 121187
Vice-president centrale raad van beroep Utrecht 020395
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 140395
Coördinerend vice-president centrale raad van beroep Utrecht 051296
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector?
Centrale raad van beroep vice-president
Centrale raad van beroep coördinerend vice-president
TEVENS
Lid redactieadviesraad losbladige editie Gehandicapten en Arbeidsongeschikten Uitgeverij Bohm Stafleu en Van Loghum te Houten
Bijgewerkt 1197, C280599 Arnhem.


  LELY VAN GOCH

C. geboren 0847 Mw.
NLRM 95 96 97
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Rotterdam
Rechter rechtbank Arnhem 80847
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem110894
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 281194
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter (kinderrechter)
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  LEMAIRE

P.A.H. geboren 0762
NLRM 91 92 96 97
Redacteur Stichting Vak ontwikkeling Verzekeringsbedrijf SVV
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem110495
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Adjunct directeur Verzekeringskamer (Afd. Onderzoek en advies)
TEVENS
Redacteur Schuurman + Jordens (dl 62)
Bijgewerkt en C210799


  LENSING

J.A.W. geboren 1256
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Universitair hoofddocent Straf(proces)recht Katholieke Universiteit Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 230290
rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Arnhem, 40294
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  LINDEMAN-VERHAAR

P.G.T. geboren 000644 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch010770
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 090676
Rechter rechtbank Den Bosch 200478
Rechter rechtbank Almelo 251180
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo050782
Rechter rechtbank Den Bosch020583
Kantonrechter Den Bosch020385
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 010291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch030593
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 240595
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Liduina Lindelust te Den Bosch
Lid bezwaar commissie van de huisartsenpraktijk te Boxtel
Plaatsvervangend voorzitter van de beroeps en bezwarencommissie van de gemeente Boxtel
Lid van de kamer van toezicht te Den Bosch
Secretaris van het bestuur van de Stichting Carolus Liduina Ziekenhuis en Verpleeghuis Den Bosch
Plaatsvervangend voorzitter AWB-commissie gemeente Boxtel
Lid Klachtencommissie Huisartsengroepspraktijk te Boxtel
Voorzitter Rotaryclub den Bosch
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  LION

R. geboren 000633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie van Arbitrage OKRA Arnhem
Advocaat en Procureur te Den Haag en Arnhem
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 310566
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 230669
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 160376
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 220379
Raadsheer Hof Arnhem 100487
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792 ONTSLAG KB 130597
Vice-president Hof Arnhem 010794
NU
Arnhem Hof Vice-president sector straf
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van beroep van het Katholiek basis speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Nederland te Utrecht
Voorzitter Stichting 'De markt op' te Enschede
Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem.


  LITJENS-ROESSEL

M.I. geboren 000134 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 1953
Advocaat en Procureur Amsterdam 1960
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240275
Rechter rechtbank Arnhem 20776
Rechter rechtbank Utrecht 140379
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 121084
Kantonrechter Nijmegen 101284
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161285
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 jan 1391
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek te Doetinchem
C280198 Nijmegen
VRAAG?
Is deze nog een kantonrechter-plaatsvervanger in het arrondissement Zutphen?
Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


  LOO

H. van geboren 000151
NLRM 87 88/89 9091 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 190886
Rechter rechtbank Arnhem 200788
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg030391
Raadsheer Hof Arnhem 100395
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100395
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240496
Arnhem Hof Raadsheer 100195
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-voorzitter College van Beroep Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Secretaris Sociëteit De Harmonie Nijmegen
Secretaris Vereniging Nederlandse Centrale van Praktische Hulpverlening Groesbeek Groesbeekse Tehuizen
Penningmeester Juridisch Genootschap Nijmegen
Lid bestuur Nijmeegse Kruisvereniging
Bijgewerkt en C210799


  LORIJN

L.L.M. de
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 150497 en 280492
HOOFD
Het geven van adviezen als vennoot binnen de V.O.F. De Lorij Raadgevers o.g. gevestigd te Druten met activiteiten beheer, taxaties, minnelijke onteigening zaken t.b.v. overheden en particuliere juridische dienstverlening vnl agrarisch georiënteerd, verwerving onroerende zaken, makelaardij.
De makelaardij wordt binnen afzienbare tijd ondergebracht in een BV waarin De Lorijn Raadgevers o.g. het merendeel van de aandelen zal hebben.
Deskundige in onteigeningszaken bij de rechtbank Rotterdam, Dordrecht en Arnhem
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  LUIKINGA

M.E.T. geboren 1249 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Waarnemend griffier rechtbank Almelo010281
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 310382
Rechter rechtbank Almelo 310382
rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 310382
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 211284
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 190386
Raadsheer Hof Arnhem 250690
NU
Arnhem Hof raadsheer sector straf
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
Kanton Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Lid bestuur forensisch psychiatrisch kliniek Oldenkotte (Instituut voor tbs gestelden) aug 96
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0896, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kind-85.htm


  LUTTMER-KAT

A.M. geboren1042 prof mr Mw.
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30295
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Hoogleraar sociaal recht RU Groningen
Lid scheidsgerecht CTSV
Lid Raad van toezicht woningcorporaties Over Betuwe Elst
Bijgewerkt en C210799


  MAAS

P.L.M. geboren 0758
NLRM 93 94 95 96 97
Hoofd Juridische Zaken De Lage landen Internationaal BV
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 0992
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd Afdeling Juridische Zaken ZBII ING Bank N.V. Amsterdam
TEVENS
Juridisch adviseur Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen
Voorzitter juridische commissie NVL
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor zee- en vervoersrecht
Bijgewerkt en C210799


  MAATHUIS

K. geboren 0744
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Arnhem
kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 120887
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10293
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10293
NU
Den Bosch Gerechtsauditeur ONTSLAG010397
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN OPGAVE GEVONDEN
HR148
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  MAESSEN

H.J. VAN DER
rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht
Bijgewerkt en C210799


  MAKKINK

J.J. geboren 1141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 10876
Waarnemend griffier (ter Opl.) rechtbank Zutphen 191273
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 140876
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140876
Rechter rechtbank Arnhem 200677
Vice-president rechtbank Zutphen 201282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240383
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390 Vertrokken Hof Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120390 Vertrokken Hof Den Haag
Vice-president Hof Den Haag 170691
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 30894
Coördinerend vice-president Hof Arnhem
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem coördinerend vice-president
TEVENS
Lid bestuur Studiekring Strafrechtpleging van de NVvR
Lid Wetenschappelijke Commissie van de NVvR
Bijgewerkt 1098 C250599


  MANNOURIJ

G. geboren 1140
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam juridisch medewerker N.V.V.010766
Raio rechtbank Zutphen 010170
Verlof zonder behoud van bezoldiging Werkzaam gerechtsreferendaris Hof van Justitie Nederlandse Antillen201172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 010174
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 160475
Lid NA en Aruba020876
Rechter rechtbank Zutphen 070379
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161079
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161079
Vice-president rechtbank Zwolle 040681
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 031181
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk020982
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk020982 ONTSLAG
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 061089
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Zwolle 080590
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 031292
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad010194
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 080794
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 010996
Vice-president Hof Arnhem 010996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Vice-president sector straf
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  MARK

M.J.M. van der geboren 0754 Mw.
NLRM 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 010593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 010594
Arnhem parket Arrondissementsofficier van Justitie ?
NU
Arnhem parket
TEVENS
Lid bestuur verslavingskliniek Arnhem De Grift
Bijgewerkt 280599 C280599


  MATTHIJSSEN

T.J. geboren 0346
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97
Docent cursus procesvoering Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten Den Haag
Lid werkgroep belangenvereniging 'Austerlitz Belang'
Inspecteur 'Rijksbelasting te Utrecht
Raadsheer Hof Arnhem 011182
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150387
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector belasting
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


  Meerten-ZEEMAN

R.J.A. geboren 1244 Mw.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 140381
Rechter rechtbank Utrecht 190486
Vice-president rechtbank Utrecht 190491
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Utrecht Vice-president
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Voorzitter Klachtencommissie seksuele en verbale intimidatie van de Hogeschool Utrecht
Lid klankbordgroep Nieuw Profiel Slot Loevestein
Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem.


  MEIJER

A.E.C. geboren 0647 Mw.
NLRM 88/89 92 93 94 95 96 97
Lid Soroptemistenclub
Raio rechtbank Arnhem 10474
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 300780
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 81180
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 260782
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 160387
rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60292
Rechter rechtbank Arnhem 10792
NU
Arnhem rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  MENALDA

A. geboren 000630 prof. dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 111185
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 130387
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Oud hoogleraar Wiskunde
Bijgewerkt en C210799


  MENSING

G.A.M.
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad van de penitentiaire Kamer 011194
HOOFD
Hoofd afdeling Medische Psychologie van het Ziekenhuis Eemland te Amersfoort
Lid maatschap Mensing & Wernsen een psychologenpraktijk voor expertise en begeleiding en loopbaan ontwikkeling 30%
Mede-eigenaar van een bedrijf (echtgenote) Wiberthy BV een bedrijf dat zich richt op drukwerkbemiddeling
Voorzitter Stichting die een deel van de aandelen NEVIS een jong en klein automatiseringsbedrijf beheert
Voorzitter Sectie Forensische Psychologie Nederlands Instituut van Psychologen
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  MENS

B.M. geboren 000148 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen &1089
Rechter rechtbank Zutphen 51192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 60393
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Raadsheer Arnhem
NU
Arnhem Raadsheer
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de KC Ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie van het Apeldoorn College
(Beroeps en volwassenen onderwijs)
Bijgewerkt 180299, inzage Zutphen C210499.
ATTENTIE! op 210499 wordt in het bijbanenregister Zutphen niets vermeld over de functie Raadsheer
bij het HOF Arnhem. Op 280599 vind ik een opgave van 1298 dat deze inmiddels raadsheer is.
Dit betekent dus dat het bijbanenregister Zutphen bewijsbaar niet klopt.
De volgende bijbaan wordt weer wel in het bijbanenregister van het Hof Arnhem vermeld:
Docent CPO Centrum voor postdoctoraal Onderwijs te Nijmegen, specialistische opleiding familierecht
Bijgewerkt 12/98 C250599 Hof Arnhem.


  MEULEN

J.W. van der geboren 0545
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210394
Militair lid rechtbank Arnhem 10395
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger (210394) militair lid rechtbank Arnhem (010195)
Geb mei 45
TEVENS
Lid adviesorgaan Bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine
Bijgewerkt en C210799


  MEVIS

P.A.M. geboren 0759 prof mr
NLRM 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200891
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 221094
Raadsheer-plaatsvervanger Amsterdam
NU
Amsterdam raadsheerplaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent straf(proces)recht Erasmus Universiteit Rotterdam EUR 230297
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  MISDORP

J.H.H. geboren 0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Lochem
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 151282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 210383
Rechter rechtbank Arnhem 60683
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30391
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30391
Kantonrechter Nijmegen 50291
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem110391
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger + coördinerend kantonrechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Adviserend lid van de Commissie Opzicht in de kerkprovincie Overijssel/Flevoland en Gld. Nederlands Hervormde Kerk
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie van de Ver van Protestants Chr. Basisonderwijs in de gem. Rheden
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen
Bijgewerkt en C210799


  MOLENAAR

J.J. geboren 0241
NLRM 93 94 95 96 97
Luitenant-kolonel der Koninklijke Luchtmacht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 181292
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Oud militair
TEVENS
Regent van de stichting Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht
Bestuurslid van de stichting het Van weerden Poelman Fonds
Bijgewerkt en C210799


  MONSMA

I.J.M. geboren 0348
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Koninklijke Nederlandse Vereniging Reserve Officieren
Lid schietvereniging Reserve Officieren Arnhem EO
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1968
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 0978
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 230781
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 40388
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 240491
NU
Arnhem parket
TEVENS
Reserve officier Koninklijke landmacht
Bijgewerkt 280599 C280599


  MULLER-FERIZ

M.J. geboren 0433 Mw.
NLRM 90 91 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 170789
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
GEEN
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Alg. Hulpfonds Renkum
C180897


  NADORP-VAN DER BORG

C.C.M. geboren 1043 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140590
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair docent ad juridische faculteit Universiteit Utrecht Vakgroep Privaatrecht
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep van de Koninklijk Nederlands Genootschap van Fysiotherapie KNGF
Bijgewerkt en C210799


  NIJENHOF

J.T.M. geboren 0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 0111086
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Utrecht 130787
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 050889
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
Vice-president rechtbank Utrecht 210392
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 010792
Vice-president rechtbank Arnhem 190293
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 010692
Vice-president rechtbank Arnhem 190293
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 301194
NU
Arnhem coördinerend vice-president
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Secretaris hoofdbestuur NVvR
Lid sectoroverleg Rechterlijke Macht
Voorzitter stuurgroep Zittende Magistratuur 2000
Voorzitter gebruikersraad bestuursrecht
Lid initiërend Beraad Rechterlijke Macht
Lid begeleidingscommissie evaluatie herziening TO slapende commissie
Lid adviesraad voor de herziening RO idem
Lid Commissie van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Lid bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden van de Raad van State
Voorzitter Stichting Vermogen Valckenbosch te Zeist
Voorzitter Werkgroep samenwerking ouderenzorg te Zeist
Voorzitter stichting Antroposofische Ouderenzorg te Zeist (Kraaybeek, Valckenhof, Valckenbosch, Leendert Meeshuis)
Bijgewerkt en C210799


  NIJMAN

O.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 280779
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


  NOORDRAVEN

G. geboren 1254
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofddocent aan de RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 241189
Rechter rechtbank Arnhem 120593
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid bestuur Nijmeegse schoolvereniging
Bijgewerkt en C210799


  NUYTINCK

A.J.M. geboren 0256 prof mr
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 241189
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar burgerlijk recht in het bijzonder personen en familierecht Katholieke Universiteit Nijmegen 4 dagen
Hoogleraar personen familie en erfrecht Erasmus Universiteit Rotterdam 1 dag
TEVENS
Bijzonder griffier bij de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bijgewerkt en C210799


  OFFERS

P.A. geboren 0442
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Assen 1 000170
Gerechtssecretaris la kl. rechtbank A33 en 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 10971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 10174
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 10574
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 260376
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 171276
Rechter rechtbank Den Haag 171177
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 21181
Vice-president rechtbank Den Haag 271184
President rechtbank Dordrecht 210691
President rechtbank Zutphen 210499
Hof Arnhem ?
NU
Zutphen President
Arnhem Hof ?
TEVENS
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
INFO
Bijbanen moeten in Zutphen of Hof Arnhem nog overgeschreven worden.
INFO
kind-87.htm


  OLDENHUIS

F.T. geboren 1150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid adviesraad MER (Management Economie en Recht) van de Hogeschool Groningen
Universiteit hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 141186
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250293
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Groningen rechter-plaatsvervanger
Hoofd
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen vakgroep privaatrecht en notarieel recht
TEVENS
Docentschappen auteur en docent bij Quod Iure permanente opleiding in de advocatuur gevestigd te Zeist.
Docent bij Kluwer Opleidingen
Auteur bij de Open Universiteit
Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


  OOIJENPEL

M. van, geboren1047 Mw.
NLRM 87 88/89 90
Medewerker rechtswinkel Friesland 1972
Docente rechtskennis Zwolle 1971
Waarnemend griffier (ter opl.) rechtbank Arnhem 30480
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 20681
Gerechtsauditeur idem 220781
Rechter idem 260781
Raadsheer gerechtshof Arnhem 220488
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
C280198 Nijmegen


  OOSTVEEN

J.J. van geboren 0837
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Selectiecommissie Raio's
Assistent Gemeentelijke Universiteit Amsterdam 011162
Raio rechtbank Arnhem 190765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 191165
Secretaris 1e klasse arrondissement parket Arnhem110967
Als stagiair Werkzaam advocatenkantoor te Bennekom 160985
Substituut griffier rechtbank Zutphen 071271
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 231172
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 281273
Rechter rechtbank Zutphen 030574
Vice-president rechtbank Assen 210479
Vice-president rechtbank Zutphen 111280
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270483
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270483
President rechtbank Zutphen 071085
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 040388
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120488
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010199?
Arnhem rechter-plaatsvervanger 010199?
NU
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Bestuurslid David Evekink Stichting te Zutphen
Voorzitter Stichtingsbestuur ONG
Lid bestuur Oud en Nieuw Gasthuis Zutphen
Lid Commissie van Beroep KNLTB Hilversum
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm


  OSCHLEYSMA

S.W. van geboren 000656 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem10987
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem15 098g
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem7 0990
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Rechter rechtbank Arnhem 10792
NU
Arnhem Rechter
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  OTTE

M. geboren 0361 dr.
NLRM 95 96 97
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 121294
Rechter rechtbank Assen 250196
Arnhem raadsheer
rechter-plaatsvervanger Assen
NU
Arnhem Hof raadsheer
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Norgerhaven en groot Barkenbosch te Veenhuizen Norg
Wetenschappelijk medewerker Vakgroep Strafrecht Rijksuniversiteit Groningen
Lid boekenraad Ars Aequi
Hoogleraar interdisciplinaire aspecten verkeerskunde in het bijzonder de juridische implicaties bij de Rijksuniversiteit Groningen Faculteit rechtsgeleerdheid Vakgroep Strafrecht Faculteit Psychologische Pedagogische en sociale Wetenschappen
Bijgewerkt 280599 C280599


  OTTEN

A.C. geboren 000644
NLRM 88/89 90 87 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft111086
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 161189
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 20330
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
Parttime docent (avonduren) HEAO te Arnhem keuzevak ondernemingsrecht
NU
Arnhem Rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaar-, beroeps en klachtschriften van de gemeente Meerlo-Wanssum en Venraij
Bijgewerkt en C210799


  PEL

M. geboren1047 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Lid bestuur Hogeschool van de Kunsten te Arnhem
Thema's Geschilbeslechting en de professionele kwaliteit van de rechter
Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 020681
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220781
Rechter rechtbank Arnhem 260782
Raadsheer Hof Arnhem 220488
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 190588 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010597
Vice-president Hof Arnhem 010794
NU
Arnhem Hof Vice-president sector civiel
TEVENS
Voorzitter Stichting Kunstondernemingen Oost Nederland
Lid Raad voor Rechtsbijstand te Arnhem tevens voorzitter Commissie van Beroep
Bijgewerkt 0198, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-85.htm
kind-86.htm


  PENNING

J.J. geboren 0456
NLRM 93 94 95 96 97
Adjunct-chefjurist Afdeling Rechtspraak v.d. Raad van State
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 170892
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10793
Rechter rechtbank Arnhem 270594
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Basisschool de Wiekslag te Duiven
Bijgewerkt en C210799


  PERQUIN

F.J. geboren 1246
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 281085
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Nijmegen Dirkzwager
TEVENS
GEEN opgave Nijmegen
HR151


  PERRICK

S. geboren 000149 prof.
NLRM 93 94 95 96 97
Notaris tevens Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem110592
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
HOOFD
Advocaat en notaris te Amsterdam
Bijzonder hoogleraar (recht en geldverkeer) te Rotterdam
TEVENS
Lid adviesraad Asser serie
Voorzitter redactieraad NIBE Balquidische reeks
Commissaris Elsevier NV te Amsterdam
Non executive director Reed Elsevier Plc London
Commissaris Elseviers Reed Finance BV Amsterdam
Lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Content Beheer Den Haag
Lid bestuur Stichting Limburgse CAI activiteiten Amsterdam
Voorzitter Stichting Nyfer te Breukelen
Lid bestuur Rooms Katholieke Parochie Sint Joseph Haarlem
Lid bestuur Stichting Restauratiefonds Rooms katholieke Kerk Overveen
Lid Raad van bestuur Oorlogsgraven Den Haag
Lid bestuur Trust Toneel Amsterdam
Voorzitter Hendrika Stichting Bloemendaal
Lid bestuur Stichting Anemoon Bloemendaal
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  PETERZON

C.A. geboren 1267 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10494
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS


  PHILIPPART

W.O.M. geb1029
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97
Werkzaam 's Rijks belastingen, II insp. directie belastingen te Venlo0556
Adjunct directeur gemeentelijke belastingen te Amsterdam 10369
Raadsheer Hof Arnhem 050377
Vice-president Hof Arnhem 180783
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 010191
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  PLANTING

S.
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  PLEYSIER

A.J.H. geboren 80739
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 220280
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden
Redacteur de Notarisklerk en Bedrijfsjuridische Berichten
Bijgewerkt en C220799


  PLOCHG

P.C. geboren 000141
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 80587
NU
Advocaat en procureur te Arnhem
De Kempenaer Advocaten, Trans 6/Postbus 9218, 6800 HX Arnhem
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN opgave bijbanen in 1997 en op 17.02.98!
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  POEL

E.J. van der geboren 0253
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Justitie Dir. Vreemdelingenzaken 010776
Raio rechtbank Rotterdam 010179
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 180783
Rechter rechtbank Rotterdam 131184
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 070886
Raadsheer Hof Arnhem 170691
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 021291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba raadsheer 010894
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994 lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Indien hij terugkeert bij het Hof zal hij worden opgenomen in het register nevenfuncties
Bijgewerkt 250599, C280599 Arnhem.


  POL

B.P.J.A.M. van der geboren 0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Veenendaal
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem110879
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 141279
Rechter rechtbank Arnhem 290481
Vice-president rechtbank Arnhem 70489
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem Vice-president
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline 1997
Bestuurslid van de Stichting Sint Christophorus
Lid van de Rotaryclub Arnhem Rijn
Adviseur van Staalimex BV Konijnenberg te Breda
Auteur alimentatie rekenprogramma Inudex non Aestimat
Lid kerkenraad Parkstraat Gemeente Arnhem en van de Remonstrantse Gemeente
Plaatsvervangend voorzitter registratiekamer Rijswijk
Bijgewerkt en C210799


  POLL

R. drs.
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 140297
HOOFD
Medisch Psycholoog Ziekenhuis de Wezenlanden te Zwolle
Lid Commissie van Toezicht va het FOCC Penitentiaire inrichting voor Jeugdigen te Zutphen
Lid Raad van Toezicht RIAGG Zwolle
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  POORTINGA

E. geboren 1246 Mw.
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 191295
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent bij de vakgroep Encyclopedie der rechtsgeleerdheid ad juridische faculteit van de Universiteit Amsterdam
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  POST

D.J. geboren 0262
NLRM 95 96 97
Docent beroepsopleiding Orde van Advocaten te Rotterdam
Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht
Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort den haag
Advocaat en Procureur te Rotterdam
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130694
Rechter rechtbank Rotterdam 200295
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Plaatsvervangend lid van de ledenraad NVvR doorgaans te Utrecht
Bijgewerkt en C210799


  PRUIM

J. geboren 000131
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Raad van toezicht Zorgcombinatie Grensland Winterswijk
Opdr. Kantonrechter werkz.heden Wageningen 270479
Pres.plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht301281
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883
Opdracht te Nijmegen 130484
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 200688
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190 ONTSLAG KB010597
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 000191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 230966
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 111170
Kantonrechter Terborg 200778 ONTSLAG tot 0497
Presidentplaatsvervanger arr krijgsraad Arnhem 301281
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 220883 ONTSLAG info griffie
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 000191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 0001Dl
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 291093
Rechter Zutphen ?
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd antiquair in Bredevoort Boekenstad
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe Groenlo
Voorzitter contractcommissie Zuivelindustrie Haarlem
Voorzitter Raad van Toezicht Arnhem Nederlandse Vereniging Makelaars Nieuwegein
Voorzitter regionale klachtencommissie Volkshuisvesting Aalten
Voorzitter Gemeenschappelijke klachtencommissie Para-commercialisme Aalten
Voorzitter Stichting Handboekbindersgilde Hanzeland te Bredevoort
Lid bestuur Vereniging Natuurbehoud Achterland te Zelhem
Bijgewerkt 210499, inzage Zutphen C210499.


  QUAEDVLIEG

A.A. geboren 0558 prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30790
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 80791
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar Privaatrecht in het bijzonder handels en economisch recht industrieel eigendom en auteursrecht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Adviseur bij Clifford Chance Advocaten te Amsterdam alsmede incidenteel voor andere kantoren en partijen
Lid van de Programmacommissie Informatietechnologie en recht ITeR vanaf 1995
Bijgewerkt en C210799


  RAAIJ

R. van geboren 000659
NLRM 93 94 95 96 97
Beleidsmedewerker Kabinet Commissaris Koningin provincie Gelderland
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010692
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010793
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! Heeft deze geen bijbanen (opgegeven) of is deze vertrokken?


  RAAIJMAKERS

M.J.G.C. geboren 1144 prof
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch020480
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250991
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Hoofd
Juridisch adviseur NV Philips Electronics te Eindhoven
TEVENS
Hoogleraar Katholieke Universiteit Brabant
Curator Stichtingmaatschappij en onderneming te Den Haag
Plaatsvervangend lid SER Commissie van fusieaangelegenheden
Lid Commissie van discipline Nederlands genootschap van bedrijfsjuristen
Arbiter van De Princkart regionale ontwikkelingsmaatschappij Nuenen te Eindhoven bij geschillen tussen de aandeelhouders gemeente Nuenen NV Reede
Lid juridische adviescommissie VEVO Vereniging effecten uitgevende ondernemingen
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  RAALTE

N. van geboren 0239
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 150962
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Middelburg Raio 190864
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 191264
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 191267
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 271169
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290570
Rechter rechtbank Arnhem 261170
Vice-president rechtbank Arnhem 020278
Vice-president Hof Arnhem 030591
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 080791 ONTSLAG KB 180497 m.i.v. 010497
NU
Arnhem Hof Vice-president sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


  RHIJN

M.H. van geboren 0347
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10883
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 211284
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 28 000187
Kantonrechter Arnhem 140287
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer200688
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 40491
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 40491
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 030591 ONTSLAG KB 97003762 per 140897
Arnhem rechter-plaatsvervanger
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Rijkshogeschool IJsselland (Art 760 lid 5 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)
Voorzitter tuchtraad van de Stichting Certificering Raad Administratie Consultants te Zeist
S Ver 'De Waag' Deventer
Lid bestuur Stichting oud Deventer
Lid adviescommissiegemeentemusea Deventer


  RIEMSDIJK

P.K. van geboren 0464
NLRM 97
Lid van de Commissie van Toezicht van penitentiaire inrichting 'De Berg' te Arnhem
(sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
Roulerend voorz van de beklagcommissie in voornoemde inrichting,
(sinds april 1997, de formele benoeming door het Ministerie van Justitie dient nog plaats te vinden)
Lid van het bestuur van de sectie raio's van de Nederlandse ver voor Rechtspraak
(sinds december 1996
Raio rechtbank Arnhem 10495
Arnhem parket
ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


  RIESSEN

J.A. van geboren 000136
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Groningen Raio 10960
Secretaris 1e kl arrondissementsparket Groningen 10161
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Groningen 10763
Als stagiaire Werkzaam advocatenkantoor te Groningen 150365
Substituut-griffier rechtbank Assen 11166
Aangew. hoofd gr. kantongerecht Assen 11168
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 180768
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 180768
rechter-plaatsvervanger kantongerecht Emmen 140169
Rechter rechtbank Groningen 110270
Vice-president rechtbank Groningen 311078
Presidentplaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 10883
President Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht10883
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 30894
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger (van rechtswege automatisch in Arnhem)
Assen rechter-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen coördinerend vice-president
TEVENS
Voorzitter Commissie BB Gem Haren
Voorzitter Vereniging van kerkvoogdijen in de Nederland Herv. Kerk
Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Tuchtrecht Jacht en Wildbeheer
300197


  RIJKEN

G.J. geboren 0449 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoogleraar RIJKS UNIVERSITEIT Limburg
rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 140386
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 100889
Raadsheer Hof Arnhem 291092
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
TEVENS
Bijzonder hoogleraar consumentenrecht Rijks Universiteit Maastricht
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.


  RIJKERS

J.W. geboren 0156
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Rotterdam 11084
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem11088
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem11089
NU
Arnhem parket
TEVENS
Docent rechercheschool Zutphen
Bijgewerkt 250599 C250599.


  RÖBEN

J.B.H. geboren 0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1973
Werkzaam Kluwer B.V. Deventer 1978
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 040281
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 020283
Raadsheer Hof Den Bosch020584
Raadsheer Hof Arnhem 250189
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 250195
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector belasting
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur verzorgingstehuis Stichting Sparrenheuvel te Diepenveen
Lid Commissie van beroep betaald voetbal YW KNVB Zeist
Secretaris bestuur Stichting Arsenaal/Mariakerk Deventer
Penningmeester Algemene Deventer Sinterklaascommissie
Fiscaal publicist YW
Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


  ROERINK

G.M. geboren 0843 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200485
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 200485
Rechter rechtbank Arnhem 31086
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 030091
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 010195
NU
Arnhem rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuursfunctie portefeuille jeugdzaken van de hockeyvereniging Union Nijmegen
Lid Commissie van Toezicht op de Hunnerberg te Nijmegen Rijksinrichting Jongeren Berg en Dalsenweg 287, 6522 CH Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  ROEST

O.A.P. van der geboren 000155
NLRM 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 240893
Kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Universitair docent open universiteit vakgroep staats en bestuursrecht
TEVENS
Auteur boeken en losbladige edities uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink te Alphen ad Rijn
Lid adviescommissie dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek te Geleen
Lid Awb bezwarencommissie Burgemeester en Wethouders van de gem IJsselstein (U)
Olderman Stichting Anthonie Gilde te Epe
Adviseur Qoler Tech BV Vaassen
Bijgewerkt en C210799


  ROGAAR

H.
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Pachtkamer 190994 en 200289
HOOFD
Medewerker Landbouwuniversiteit Wageningen i.v.m. volgende functies.
Secretaris programmacommissie geïntegreerd bodemonderzoek en in verband daarmee werkzaam op het Programmabureau Bodemonderzoek in Wageningen.
Taxateur TEVENS de Lorijn raadsgever makelaars o.g. te Druten
Bijgewerkt 280599, C280599 Arnhem.


  ROOS-SCHOENMAKERS

M.H.L. de geboren 0843 Mw. drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem1 000180
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem150383
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem10393
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem10394
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


  ROSSEM

E. van geboren1038
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur resp. te Rotterdam en Utrecht nov 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 191272
Rechter rechtbank Arnhem 180577
Vice-president rechtbank Arnhem 30984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg030191 ONTSLAG050298
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 000197
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen
Voorzitter van de Stichting Rijnstad te Arnhem
Vice-voorzitter van de Gelderse Stichting tot beheer en bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen
Lid de Commissie van beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Lid van de Arnhemse Lionsclub Arentheem
Bijgewerkt en C210799


  ROWEL VAN DER LINDE

J.M. geboren 000159 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 10487
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 220390
Rechter rechtbank Zutphen 210192
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger)?
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger?
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur PC Basisschool De Schutse
Lid stuurgroep Fusie PC Basisscholen Salland
Lid klachtencommissie Verpleeghuizen Deventer, Raalte en verzorgingstehuizen Deventer
Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


  RUNIA

D. geboren 0532
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Utrecht 10/58
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 221270
Kantonrechter Gorinchem 270575
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 280276
Opdr. Kantonrechter Werkzaam Oud-Beijerland 200778
Kantonrechter Utrecht 020580
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 260581
Plaatsvervanger lid van het Hof van Discipline 290688
Raadsheer Hof Arnhem 060893
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 240594
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel lid pachtkamer
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie van Toezicht en Beklagcommissie Van de Hoevekliniek
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Kerkelijke functies
Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


  RUTGERS VAN DER LOEFF

F.J.H. geboren 0939
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Rotterdam 010968
Proeftijd ex artikel 4 Opleiding en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 10570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 010970
Gedetacheerd pat. Procureur-generaal Hof Den Bosch010173
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 010774
Substituut Officier van Justitie Parket Arnhem 091275
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 211277
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 231184
Raadsheer Hof Arnhem 220788
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792 ONTSLAG KB 97002306 per 130597 (Klacht Hop)
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 010792 ONTSLAG KB 97003762 per 140897 (Klacht Hop)
Arnhem Hof vice-president ?
NU
Arnhem Hof vice-president sector straf
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0696, C280599 Arnhem.
ATTENTIE!
kinderen.htm.
kind-85.htm
kind-86.htm


  SACKERS

H.J.B. geboren 0356
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch KB 260495
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem KB 281298
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Universitair hoofddocent straf procesrecht faculteit rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
TEVENS
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften Gem Gendt
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepschriften gem Millingen aan de Rijn
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Oosterhoek Huis van bewaring te Grave
Voorzitter tuchtcommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond
Bestuurslid landelijke sportbelangenvereniging wandelsport
Lid tuchtrecht of Appeal van de Europese Tafeltennisunie
Lid bestuur Ver GKV Vierdaagse Nijmegen
Voorzitter van het College van arbiters Sportbond NTTB
Voorzitter van de klachtencommissie seksuele intimidatie openbare scholen gemeente Gendt
Lid van het Uitvoerend Committee van de Internationale Vierdaagse Afstandmarsen Nijmegen
Bijgewerkt en C210799


  SASSE

H.M. geboren 0231
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 230388
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
TEVENS
Eigen onderneming Directeur en enig aandeelhouder van Comabaro Beheer NV te Arnhem
Voorzitter Steunfonds Het Gelders Landschap te Arnhem
Bestuurslid Stichting Het Gelders Landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen te Arnhem
Bestuurslid Dullertstichting te Arnhem
Secretaris Penningmeester Stichting Artibus Sacrum Genootschap tot Bevordering van Kunstoefening te Arnhem
Penningmeester Stichting Bevordering Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' te Arnhem
Penningmeester Stichting Fonds voor onderzoek t.b.v. het natuurbehoud FONA te Utrecht
Lid Raad van Toezicht Spiering Fonds Arnhem
Lid Raad van toezicht Stichting Van Tarel Bruins fonds te Velp gemeente Rheden
Lid Raad van advies Stichting Algemeen Vermogensbeheer te Velp gemeente Rheden
Voorzitter Stichting Woonbelangen Rhedermeer te Angerlo
Beheerder van de tisema van eck-Jongkindt Coninck Stichting te Arnhem
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  SCHAAP

A.J. geboren 0963 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie seksuele intimidatie gemeente Apeldoorn
Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Bergh in Arnhem/Voorzitter beklagcommissie
Raio rechtbank Arnhem 10492
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10495
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10495
Rechter rechtbank Arnhem 70896
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie AbvaKabo
Bijgewerkt en C210799


  SCHAAP

G.E. dr
NLRM
Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer Hof Arnhem
NU
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad
TEVENS
Directeur patiëntenzorg psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord en psychogeriatrisch verpleeghuis De Enk Zuid-Laren en directeur Behandelzaken van het psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk te Wagenborgen
Lid Raad van bestuur Stichting GGZ Groningen
In private praktijk uitvoeren van psychiatrische psychotherapie en psychoanalyses
Voorzitter Supervisoren opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor psychoanalytische psychotherapie
Lid centrale raad voor Straftoemeting
Lid College van medisch Toezicht
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  SCHAIK-VELTMAN

J.A.M. van geboren 0448 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie
St Ursula Scholengemeenschap Horn
Raio rechtbank Rotterdam 010371
rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 161277
Rechter rechtbank Den Haag 230781
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 090387
Rechter rechtbank Arnhem 290688
Rechter rechtbank Roermond 091190
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Roermond 191291
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
rechter-plaatsvervanger Arnhem
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof raadsheer
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Provincie Limburg
Lid bestuur Stichting Kath. Onderwijs Midden Limburg
Lid Raad van Toezicht RIAGG Midden Limburg
Voorzitter Horner Bridgeclub
4/98


  SCHIE

P.M. van geboren 0942
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 96 97
Wetenschappelijk hoofd medewerker RIJKS UNIVERSITEIT te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 011182
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Vice-president Hof Arnhem 200891
NU
Arnhem Hof Vice-president sector belasting
TEVENS
Lid redactie serie Kluwer belastingwerken
Medewerker kwartaalschrift Fiscaal Fundament
Auteur enige studieboeken en vak gebonden werken
Incidentele bijstand familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden
Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


  SCHILDER

A.E. geboren 0658
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid RU Leiden
TEVENS
Lid Commissie Bezwaar en Beroepschriften Gem Zoetermeer
Lid stuurgroep recht Vera-Nivra
Lid Rad van Commissarissen Softwarelicentiemateriaal B.V. te Amsterdam per 010198
Bijgewerkt en C210799


  SCHIMMELPENNINCK-MULDER

A.M.L. geboren 0635 of 1953 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97
Lid Commissie van Toezicht forensisch psychiatrische kliniek Oldenkotte te Rekken
Voorzitter bestuur Stichting muziekschool Goor
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 160692
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  SCHLAGHECKE-BOUMAN

M.I.A. geboren 0449
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid ledenraad NVvR
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem110188
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 90288
Rechter rechtbank Arnhem 70990
NU
Arnhem Rechter
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  SCHUDEL

W.J. Prof dr
Arnhem Hof Plaatsvervangend Raad Penitentiaire Kamer 070296
HOOFD
Hoogleraar Klinische en Sociale Psychiatrie Erasmus Universiteit Rotterdam
Senior Maatschappelijk medewerker Gemeente Den Haag 6 uur per week.
Diverse bestuursfuncties
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  SCHUMAN

L. geboren 0633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris Raad van Toezicht in Diakonessenziekenhuis te Utrecht
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1959
Wetenschappelijk hoofdambtenaar Rijks Universiteit Utrecht 1965
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 181065
Rechter rechtbank Utrecht 150168
Vice-president rechtbank Utrecht 070175
President rechtbank Utrecht 291289
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter in het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht
Vice-voorzitter Klachtencommissie in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam
Vice-voorzitter Generale Commissie voor het opzicht Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht
Lid Hof van Discipline te Utrecht
Lid bestuur Provincie Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschap
Voorzitter Richard Holfonds Utrecht
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  SCHUURMAN

R.
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  SINIA

F.P. geboren 1133
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Hilversum 010962
Werkzaam verzekeringsmaatschappij te Rotterdam 010167
Substituut griffierrechtbank Den Bosch 190668
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch en Eindhoven 240668
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 190171
Rechter rechtbank Arnhem 010771
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 220474
Rechter rechtbank Arnhem 280377
Vice-presidentrechtbank Arnhem 301179
Raadsheer hof Arnhem 010981
Vice-president hof Arnhem 091190
NU
Arnhem Hof Vice-president sector straf
TEVENS GEEN
Bijgewerkt ?, C280599 Arnhem.


  SLOOT

B.P. geboren 0448 prof. mr
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem110894
Verzocht ONTSLAG te nemen wordt niet meer ingezet
Er is geen hoofd- en/of nevenfunctie opgegeven in het bijbanenregister
Bijgewerkt en C210799


  SLOOTEN

J.W. van geboren 0136
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bestuurslid Vereniging Arnhems juridisch genootschap
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Den Haag 160861
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 051266
Substituut griffier rechtbank Rotterdam 120767
Rechter rechtbank Arnhem 060870
Raadsheer hof Arnhem 180177
Vice-president hof Arnhem 020485
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010297
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
TEVENS
Bestuurslid Stichting Airborne-museum Oosterbeek
Bestuurslid Vereniging vrienden Nederlands Openluchtmuseum
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  SMEDEMA

E.G. geboren 0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Griffier hof Leeuwarden 11284
rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 50788
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem1101Ü1
Rechter rechtbank Arnhem 240893
NU
Arnhem Rechter
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Reserve luitenant-kolonel van de militair juridische dienst
Bijgewerkt en C210799


  SMEEING VAN HEES

A. geboren 0158 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 011085
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 180789
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 180783
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Raadsheer hof Arnhem 010197
NU
Arnhem Hof raadsheer sector civiel
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid raad van toezicht Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei te Ede
Bestuurslid Soroptemistenclub Wageningen e.o.
Bijgewerkt 0297, C280599 Arnhem.


  SMIT

D.C. geboren 1234
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 97
Werkzaam Rijksbelastingen, ll. hfd. insp. tit. 1958
Werkzaam Kath. Universiteit Nijmegen 1973
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 210177
Raadsheer hof Arnhem110979
Vice-president hof Arnhem 150385
Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
ONTSLAG011097 TEVENS GEEN juni 96
Bijgewerkt 1097, C280599 Arnhem. Was nog opgenomen in bijbanenregister.


  SMITS

P.R. geboren 0833
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens Hogeschool Nijmegen
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Beroep voor de examens HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
RIJKS UNIVERSITEIT te Leiden, II. Wetenschappelijk Hoofdmedewerker 71160
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120769
Rechter rechtbank Arnhem 260570
Vice-presidentrechtbank Arnhem 100775 ONTSLAG 010297
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem KB 120297
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid adviescommissie literatuurvoorziening RO
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter bestuur Jeekelstichting
Voorzitter Stichting Centraal Bureau van de rechtsbijstand
Lid bestuur Stichting t.b.v. culturele en maatschappelijke beschikkingen
Lid Commissie van beroep Ver van Huurrechtadvocaten
Bijgewerkt en C210799


  SNIJDERS

H.J.0251 Prof
NLRM97
Den Haag rechter-plaatsvervanger 220385
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020787
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Hoogleraar Burgerlijk recht RUL
Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht beroepsopleiding NOA Nederlandse Orde van Advocaten
Cursusleider Hoger Beroep in civiele zaken SSR
Lid bestuur Achmea waaronder Centraal Beheer en de Zilveren Kruis groepen Avero ressorteren
Lid bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Bijgewerkt 0397, C280599 Arnhem.


  SNIJDERS

H.A.W. geboren 0248
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Directeur Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren Ned.
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 290385
Bijzonder. rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Rechter rechtbank Arnhem 10594
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
TEVENS
Voorzitter Commissie van advies voor Bezwaar en Beroepschriften van de gem Horst/Grubbenvorst/Sevenum
Voorzitter Commissie van advies voor Bezwaar en Beroepschriften van de gem Gennep
S R van Stichting Herstellingsoord Het Wilhelmina-gasthuis te Valburg
Vice-voorzitter Stichting Verzorgingstehuis Huize Sint Jozef te Lent
Bijgewerkt en C210799


  SNIJDERS

GMF, geb1055
NLRM97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 190588
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat te Utrecht Wijn en Stael
TEVENS
Voorzitter Arbitragecommissie suikersysteem
Voorzitter centrale Commissie van Arbitrage Algemene Spuitvoorwaarden ASV
Voorzitter van de Centrale Commissie van Arbitrage voor de Landbouwambachtsbedrijven AWL76
Voorzitter CvB Stichting Nederlandse Milieukeur
Vice-voorzitter Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en uitrustingen AHL
Lid Commissie van Beroep van Stichting Reclame Code
Voorzitter Ver voor Agrarisch recht
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
Lid van de Raad van beroep van het centraal orgaan voor kwaliteitszorg in de zuivel COKZ
Vice-president van het Comité European de Droit Rural
Redactielid losbladige Wetgeving Landelijk gebied
Redactielid Tijdschrift Agrarisch Recht
Redactielid Land en Tuinbouwbulletin
040797 C160298
Bijbanenregister kantongerecht Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999.


  SNOIJINK

W.J.N.M. geboren 1148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Referendaris hof Arnhem 011281
Gerechtsauditeur hof Arnhem 300682
NU
Arnhem Hof Gerechtsauditeur
TEVENS
Vast medewerker verbonden aan fiscaal weekblad FED en BNB annoteert voornamelijk op gebied belastingen lagere overheden Federatie van de BNB Beslissingen Belastingzaken Nederlandse belastingrechtspraak i.v.m. annotatie (ca. 10 maal per jaar) van rechterlijke beslissingen m.n. op gebied van belastingen van lagere overheden en van fiscaal bestuursrecht
Bijgewerkt 0399, C280599 Arnhem.


  SOETEMAN-OOSTVEEN

C.G. geboren 1147 Mw.
NLRM 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 121096
Rechter Arnhem
NU
Arnhem rechter (kinderrechter)
TEVENS GEEN


  SOUSSI

S.
Arnhem raio
TEVENS
Regisseur van een theatergroep
Acteur in gelegenheidsformatie t.b.v. toneelstuk 'GEBR' naar het gelijknamige boek van Ted van Lieshout
C210799


  SPOOR

J.A.J. geboren 0336
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Arnhem Raio 181261
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 180462
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 180464
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 010266
Stagiaire advocatenkantoor te Arnhem 180466
Substituut griffierrechtbank Arnhem 080468
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem161069
Rechter rechtbank Arnhem 260270
Vice-president rechtbank Zwolle 041275
Raadsheer hof Arnhem 010280
Vice-president hof Arnhem 011189
Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010497
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector pacht
TEVENS
Voorzitter Dullertstichting te Arnhem
Bestuurslid Gerwin Storm de Grave Fonds te Arnhem
Bestuurslid Vereniging van agrarisch recht
Superintendent Stichting Baron van Ittersumfonds te Heino
Adviserend lid Commissie van beroep voor het grond en pachtprijspeil
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor agrarisch recht
Redacteur tijdschrift van agrarisch recht
Bijgewerkt 240797, C280599 Arnhem.


  SPREUWENBERG

FGPM, geb1251
NLRM97
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 310189
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht 081191
Den Bosch
Ondervoorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht 010692
Den Bosch
Rechter rechtbank Breda010792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 010792
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 230195
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 230195
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 230195
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 230195
Kantonrechter Breda 300197
rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 300197
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Jeugdhulp West Brabant te Breda
Lid bestuur Stichting Lievenshovenschool te Oosterhout
C0897


  STEEG

A.W. geboren 1151
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem11175
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 50282
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150382
Rechter rechtbank Arnhem 20383
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Vice-presidentrechtbank Arnhem 150191
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  STEENBEEK

D.A. van geboren 0257
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10486
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 200390
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Rechter rechtbank Arnhem 310091
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 190692
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter PR-commissie Stichting Alexanderschool te Bennekom
Bijgewerkt en C210799


  STEENHUIS

D.W. Dato Willem geboren 1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
Voorzitter van de Raad van Toezicht CJIB
Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
Lid van de International Bar Association
Adviseur Bakkenist Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
Voorzitter Raad van Commissarissen Abri Beveiligingen Beëindiging info brief 190398 kenmerk 1998031217.
Hoofd W.O.D.C. Ministerie van Justitie
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010782
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 210683
Procureur-generaal ressortparket Leeuwarden 010892
Arnhem waarnemend Procureur-generaal ? GEEN BIJBANEN OPGEGEVEN!
Arnhem procureur-generaal Ressortparket
NU
Arnhem ressortparket
NU
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium A
1963-1965 Militaire Dienst
1965 Diverse functies als research assistent
1965-1969 Rechtenstudie Rijks Universiteit Groningen
1969 Doctoraalexamen Nederlands recht Rijks Universiteit Groningen
1969-1975 Medewerker Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Groningen
1970-1974 Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen
1972 Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen TEVENS rijden onder invloed
Ministerie van Justitie directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
1982 Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag
1983-1992 Advocaat Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
1990Ministerie van Justitie Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO
1992 Procureur Generaal TEVENS het Gerechtshof Leeuwarden
TEVENS
Lid bestuur van de Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter van de Criminologico Foundation
Lid Stichting Publiek Domein
Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum in Haren
Lid Raad van Toezicht BV de Trans in Rolde Emmen
Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
Instituut voor verslavingszorg Oost Nederland, deze functie behelst het lidmaatschap van de begeleidingscommissie Forensische Verslavingskliniek, welke enkele malen per jaar als klankbord zal fungeren van de directie van het IVON. (070798)
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
ATTENTIE!
Schandaal op Schiermonnikoog.
Hoe de affaire-Lancé justitie in opspraak bracht ISBN 9020458876
ATTENTIE! De Telegraaf 200299
Er is een nieuwe MRT-affaire. Misdaadbestrijding nog steeds een groot zwart gat.
Waarschuwing advocaat mr. A. Westendorp: 'In deze zaak gaat iedereen INCLUSIEF DE RECHTBANK, op de deksel de beerput staan. De Officier van Justitie heeft de ware gang van zaken verdoezeld. Er is TEVENS de politie nog steeds sprake van allerlei constructies. Er is sinds Van Traa niets veranderd'.
Kamerlid E. Kalsbeek (PvdA) leidt het parlementair vervolgonderzoek naar wat er in de praktijk terechtgekomen is van de Commissie-Van Traa
ATTENTIE! J. Hop 0341-558356.
Deze bijbanenopgave klopt niet omdat deze rechterlijke ambtenaar een enorm gevaar geworden is voor de rechtstaat. Hij heeft maling aan de wet en geeft gewoon meermalig zijn bijbanen niet op in Arnhem.
Ik heb aangifte gedaan wegens schending van zijn ambtseed bij de hoofdofficier van Justitie maar ik verwacht natuurlijk niet dat Steenhuis door zijn maatjes zal worden aangepakt. In ieder geval wordt het interessant om de verdere procedure te volgen hoe de Hoofdofficier deze zaak zal gaan afdoen en bij sepot hoe de raadsheren van het Hof Arnhem op de artikel 12Sv procedure gaan reageren. Steenhuis is gewoon een recidivist
De bijbanenregisters van de rechterlijke macht zijn een totale farce omdat figuren zoals deze Steenhuis maling hebben aan de wet maar wel de burger aanpakken als die zich niet aan de wet houdt.
AANGIFTE

Arnhem, 19 juli 1999

Aan de Hoofdofficier van Justitie te Arnhem

  Aangifte wegens schending ambtseed.

Hierbij doe ik aangifte wegens schending van ambtseed tegen PG Steenhuis. Deze rechterlijk ambtenaar heeft meermalig in 1999 zijn bijbanen niet opgegeven in het openbaar register van het ressortparket Arnhem.

Klager verwijst naar de internetsite kinderen.htm
Deze aangifte zal door worden geregistreerd on de site bbr-arnh.htm


Hoogachtend,  hoogachtend,

  J. Hop.
  Joubertstraat 24,
  3851 DM Ermelo,
  Mobiel: 06-53710648

  E-mail johnhop@planet.nl


De aangifte is afgestempeld voor ontvangst door de informatiebalie op 19 juli 1999.
  STIKKELMAN

J.C. geboren 0450
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven te Arnhem 1974
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 150383
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010595
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


  STORM

P.H.J. VAN DER
Arnhem Parket
Stafbureau


  STRENGERS

F.M.P.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 140881
Hof Arnhem raadsheerplaatsvervanger
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
Advocaat procureur Utrecht TEVENS Strenger Advocaten
Voorzitter Stichting Sommewijck Laren Noord-Holland
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  STRUYCKEN

A.V.M. geboren 0736 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290772
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 030778
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar intern privaatrecht burgerlijk recht en vergelijkend privaatrecht ad Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter staatscommissie codificatie internationaal privaatrecht
Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Voorzitter bestuur Stichting Sormanifonds Nijmegen
Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Lid curatorium Haagse Academie voor internationaal recht
Lid bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
Lid bestuur van verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden aan de faculteit rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid redactie Netherlands International Law Revieuw (NILR)
Lid bestuur Stichtingrechtsbijstand Mobiliteitsbranche te Nijmegen
Voorzitter bestuur Stichting voor Internationaal Privaatrechtelijk onderzoek STIP Amsterdam
Bijgewerkt en C210799


  SUTORIUS-JOEKES

A.E.H. geboren 1146 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zutphen 20575
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 230781
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 230781
Rechter rechtbank Zutphen 270284
Rechter rechtbank Arnhem 50385
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10188
Rechter rechtbank Arnhem 10190
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Vrienden van de Spelerij
Lid bestuur Bijzonder Noden
Bijgewerkt en C210799


  SWARTLING

Y.C. geboren 0351
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 6108g
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Manager TEVENS Thomassen International BV, Havelandseweg 8/PO Box 70, 6990 AB Rheden
TEVENS GEEN
140997


  TAS

J. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25076
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  TEEUWISSEN

J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ondervoorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp
Advocaat en Procureur te Zwolle
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 130677
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem110783
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Oud Advocaat te Zwolle TEVENS Nysing Bitter & De Vries Robbè
TEVENS
Lid Commissie van bijstand 'Verkeersrecht ANWB')
Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld e.o.
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie Franciscushof Raalte
Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling beschermd wonen Zwolle
Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  TEEUWISSEN-VAN DER VALK

A.E. geboren 0936 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur Zwolle
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 160888
Rechter rechtbank Arnhem 191291
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Bestuurslid Stichting Schone Kunsten rond1900 te Assen
Lid de adviesraad van Stichting Het Nederlandse Bakkerij Museum te Hattem
S van de vereniging Het Groene Kruis Hattem te Hattem
Vertegenwoordiger TEVENS de Vereniging Thuiszorg Oost-Veluwe te Apeldoorn
Bijgewerkt en C210799.


  TONKELAAR

J.D.A. den geboren 1251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker RIJKS UNIVERSITEIT Leiden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 300683
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 311083
Rechter rechtbank Arnhem 220886
Vice-president rechtbank Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Vice-presidentrechtbank Arnhem 301194
Coördinerend vice-president
NU
Arnhem Coördinerend vice-president
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plaatsvervanger van de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Auteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Medewerker Zakelijke rechten
Medewerker Vermogensrecht
Lid de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid de Provinciale Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridische taakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
Medewerker auteur losbladig Vermogensrecht Kluwer
Bijgewerkt en C210799


  TROMP

J.W.M. geboren 0660
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10487
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60392
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10492
Rechter rechtbank Arnhem 270594
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter van de geschillencommissie van Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Gelderse Vallei
Bijgewerkt en C210799


  VEEN

T.J. van geboren 0251
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 120686
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Ede/Barneveld Van Veen Advocaten
TEVENS
Voorzitter beroepscommissie woonruimteverdeling gemeente Ede
C020797


  VEEN-BIJKER

M.M. 000167 Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Arnhem 10495
Arnhem parket bbr-arnh.htm
NU
Arnhem parket
TEVENS
Penningmeester Heumense Tennisclub
Bijgewerkt 280599 C280599


  VEGT

G.M. van der geboren 1242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97
Voorzitter Beklagcommissie Huis van Bewaring Molsweg Arnhem
Reserve Officier van Justitie TEVENS de Koninklijke Landmacht
Griffier rechtbank Arnhem 011082
Auditeur militair Plaatsvervangend arrondissement krijgsraad Arnhem 190490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 170691
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10295
NU
Arnhem parket
TEVENS
Commissaris Stichting Woningbouw De Eenvoud
Secretaris Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Kinkel Bemmel
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Molsweg Arnhem
Lid Raad van Toezicht Rabobank Huissen
Bijgewerkt 280599 C280599


  VEGTER

P.C. geboren 0853
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem111086
Rechter rechtbank Arnhem 310591
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100197
Raadsheer hof Arnhem 010497
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheer sector straf
TEVENS
Lid sectie gevangeniswezen Centrale Raad van strafrechttoepassing
Voorzitter Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp Arnhem/West Veluwezoom
Docent Katholieke Universiteit Nijmegen Onderwijswerkzaamheden
Bijzonder hoogleraar penitentiair recht Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid klachtencommissie rechtsbijstand vreemdelingen (in oprichting)
Bijgewerkt en C210799


  VELDE-WILLEMSEN

M. ten geboren 1161 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Arnhem 010986
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010193
NU
Arnhem parket
TEVENS
Secretaris schoolcommissie De Dorendal Doorwerth
Bijgewerkt 280599 C280599


  VELDHUIJZEN of SPRANG-VELDHUIJZEN

M.J. Maria geboren 190948 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 140583
Rechter rechtbank Assen 010285
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen, Emmen, Meppel050788
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter rechtbank Utrecht 250893
Arnhem rechter-plaatsvervanger ??
Utrecht vice-president dvb 010198 BENOEMING KB97003976
Utrecht coördinerend vice-president dvb 010199 BENOEMING KB97003976
NU
Utrecht vice-president
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HR154


  VELING

P.H. geboren 190446
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Voorzitter Commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs landelijk
Advocaat en Procureur te Rotterdam
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 030786
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 010589
Kantonrechter Rotterdam 040491
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 110592
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 110592
Arnhem Hof dvb BENOEMING KB97003976
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
Brielle kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger
Den Haag raadsheerplaatsvervanger sector straf
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep Basisonderwijs PCO landelijk
Medewerker Lokale Omroep Rotterdam voor Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Rotterdam
Bestuurslid Gunningstichting Rotterdam
Penningmeester Medisch Orthopedisch Instituut de kleine Plantage te Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Patrimonium Woningstichting Rotterdam
Lid Commissie van Beroep Protestants Christelijk Onderwijs landelijk LVGS
Voorzitter Pachtkamer kantongerecht Rotterdam
Voorzitter Pachtkamer kantongerecht Brielle
Lid geschillencommissie Huursector Haaglanden.
Lid Commissie van Toezicht van de toekomstige Penitentiaire Inrichting Koddeweg
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  VELZEN

A.W.H. van Geb.0847
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Auteur Vademecum Strafzaken
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht 1966
Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 010177
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 141279
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 250690
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 080791
NU
Arnhem parket
TEVENS
Auteur Vademecum strafzaken Kluwer Uitgeverij
Bijgewerkt 280599 C280599


  VERBEEK

J.E.M.B. geboren 0158 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 151084
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 131191
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 011292 info (VI a,b) KB97003852
NU
Arnhem parket
TEVENS
Bestuurslid nierpatiëntenvereniging LVD
Bijgewerkt 280599 C280599


  VERHEUGT

J.W.P. geboren 0346
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Docent RIJKS UNIVERSITEIT Leiden
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310189
Rechter rechtbank Arnhem 310591
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 290993
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 290993
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger ?
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Auteur inleiding in het Nederlands echt en kleine Inleiding in het vermogensrecht TEVENS Gouda Quint
Bestuurslid Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Examencommissie Recht TEVENS het NIVRA te Amsterdam
Bijgewerkt en C210799


  VERJANS

W.E.M. geboren 1151
NLRM 92 93 94 95 96 97
Luitenant-kolonel der Militair Juridisch Dienst
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310591
Rechter rechtbank Breda 240492
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 71194
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 71194
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 71194
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 71194
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter 97
TEVENS
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Regio Politie Rotterdam/Rijnmond
Vice-voorzitter Prof Gielenstichting te Rucphen
Voorzitter Schoolbestuur/cie RK Basisschool Stichting Martinus te Rucphen
Lid Parochievergadering RK Parochie Stichting Martinus te Rucphen
C0897


  VERKADE

P. geboren 0536
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem 1962
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 60376
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 30676
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 301079
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 240682
President-plaatsvervanger arrondissement krijgsraad Arnhem 300484
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Amsterdam 260287
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 301190
Rechter rechtbank Arnhem 10792
NU
Arnhem Rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid raad van beroep TNO Certification
Bijgewerkt en C210799


  VERKADE

D.W.F. prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 090675
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 181186
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
Hoofd
Vanaf 1990 hoogleraar informatierecht en intellectueel eigendom in het bijzonder het auteursrecht
aan de Universiteit Leiden
TEVENS advocaat:
Vanaf 1973 tevens advocaat (vanaf 1980 partner) TEVENS Stibbe Balisse & De Jong te Amsterdam
Vanaf 1-1-93 Stibbe Simont Monoham Duhor Amsterdam/Brussel/Parijs/London/New York
(binnen de maatschap wordt de praktijkuitgaaf via de praktijkvennootschap DWF Verkade BV)
Lid Koninklijke Nederland Academie van Wetenschappen
Lid en Secretaris Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen sectie rechtsgeleerdheid
Lid diverse commissies van de Sociaal Economische Raad SER
Lid Commissie Sociaal Economische Raad SER voor de consumentenaangelegenheden CCA
Lid Commissie auteursrecht (MvJ)
Penningmeester van Vereniging van mededingrecht
Lid redactie auteursrecht/AMI bijblad TEVENS de Industrieel Eigendom computerrecht en diverse losbladige boekuitgaven
Lid Commissie wetenschappelijke bestedingen Leids Universiteitsfonds
Lid bestuur Stichting Juridische samenwerking Nederland-Suriname
Lid bestuur Borgstichting (familiestichting)
Lid Stichting Regenarator (part auteursrecht)
Annotator Nederlandse Jurisprudentie
Contacthoogleraar Ars Aequi
Voorzitter Stichting Handboek Nederlandse Postvoorwaarden
Arbiter door de raad van Europa aangewezen voor geschillen over persoonsregistratie
Bestuurder DWF Verkade Beheer BV
Bestuurder DWF Verkade BV (Pensioen BV)
Auteur van diverse boeken PM
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem.


  VERKUYL

C.A. geboren 1236
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Purmerend 170663
Proeftijd ex art. 4 Opl.en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Leeuwarden Raio 200367
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 200767
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 10969
Substituut griffierrechtbank Arnhem 250970
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260471
Rechter rechtbank Arnhem 30372
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 121076
Vice-presidentrechtbank Arnhem 80481
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 111292
NU
Arnhem Vice-president
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur van de Calvinistische Juristen Vereniging
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Zevenaar
Bijgewerkt en C210799


  VERLOOP

P.J.P. geboren 1032
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Commissaris KMZM/NM Oxyde (NL) BV
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 031285
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
HOOFD
Advocaat TEVENS Nauta Dulith
TEVENS
Commissaris Rodenhuis Verloop BV
Directeur Giorgi Armani Holding BV
Directeur GA International Diffusion BV
Directeur Rolls-Royce (NL) NV
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  VERMIN

Y.V.J. geboren 0367 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem l0493
Parket Arnhem ?
NU
Arnhem parket
TEVENS
Juridische onderwerpen verzorgen t.b.v. Opleiding Gecertificeerd Fraude Onderzoek
Bijgewerkt 280599 C280599


  VERSCHOOF

P.J. geboren 0534
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 231182
Kantonrechter Tiel 80884
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 161285
Kantonrechter Wageningen 150187 ONTSLAG
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 150187
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30181
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens art 760 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek TEVENS: Landbouwuniversiteit Wageningen Hogeschool Diedenoort Wageningen
Voorzitter Commissie van Beroep voor het hoger onderwijs art 766 Wet op het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Hogeschool Diedenoort (onleesbaar) Wageningen
Vice-voorzitter College van beroep op het hoger onderwijs art 766 Landbouwuniversiteit
C160298
Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


  VESTER

A.J.M. geboren 0329
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Belastingadviseur AKZO NV 1960
Raadsheer hof Arnhem 050981
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 231193 ONTSLAG
Voorzitter Stichting tot behoud van de Carolinahoeve te Rheden (in liquidatie)
Bijgewerkt 0197, C280599 Arnhem. Nog opgenomen in het bijbanenregister hof Arnhem.


  VISÉE

S.W.A.M. geboren 0563
NLRM 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Hoofd Juridische Zaken N.V. Nederlandse Spoorwegen
Advocaat Rotterdam Houthoff
TEVENS
Lid bestuur en Docent Stichting Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen
Bijgewerkt en C210799


  VISEUR

H.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 100259


  VISSER

K. geboren 0847
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsmilitair Koninklijke Landmacht
Lid krijgsraad Arnhem, alsmede Mobiele krijgsraad buitenland landmacht 10184
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 150288
Arrondissementsofficier van Justitie Maastricht 10389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10388
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 0993
NU
Arnhem parket
ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?.


  VRANKEN

J.B.M. geboren 0648 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Hoofdredacteur pocket wetteksten burgerlijk procesrecht (Kluwer)
Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Pleidooi in juninummer van Delict en Delinquent (perspectief 6p15)
rechter-plaatsvervanger Arnhem 060783 ONTSLAG KB 97004543 per 011097
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 20.11.88
Adv generaal Hoge Raad der Nederlanden 010792 ONTSLAG010497
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector civiel
TEVENS
Hoogleraar burgerlijk procesrecht KU Brabant
Voltijds hoogleraar methodologie van het privaatrecht KU Brabant
Redacteur WPNR (weekblad van privaatrecht notariaat en registratie
Redacteur serie civiel procespraktijk (Tjeenk Willink)
Lid redactieraad tijdschrift van privaatrecht
Hoofdredacteur nieuwe Asser-serie voor civiel procesrecht
Lid redactieraad Asser-serie voor privaatrecht
Lid redactieraad tijdschrift van civiele rechtspleging
Hoofddocent financiering zekerheden Grotius Academie Nijmegen
Redacteur WPNR (Weekblad van privaatrecht notariaat en registratie)
Redacteur Monografieën Nieuw BW
Annotator civiel van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) sinds 011197
Bijgewerkt 0199 C280599 Arnhem


  VRIES ROBBÉ DE ROY VAN ZUYDEWIJN

M.A.J.S. de geboren 1045 Mw. (of A.J.S.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid klachtencommissie seksuele intimidatie stedelijk gymnasium Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen Zuidbroek en Winschoten 140679
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 140192
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290192
Rechter rechtbank Arnhem 10293
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Klachtencommissie Stichting Thuiszorg Zuid Gelderland
Voorzitter district huisvereniging Zuid Gld.
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie stedelijk gymnasium Nijmegen
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline
Lid Commissie van toezicht Hunnerberg
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-85.htm
kind-86.htm
Bijgewerkt en C210799


  VRIES

F.H.
NLRM
Vice-president Arnhem
NU
Arnhem vice-president
TEVENS
Voorzitter van de Commissie voor bezwaar en beroepschriften in de gemeente Venraij
Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften inde gemeente Mook en Middelaar
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie ter zake beoordelingen van rechters te Maastricht
Secretaris van de Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht
Lid Commissie van Delden herijking verplichte procesvertegenwoordiging.
UITNODIGING j. Hop
Graag nodig ik u uit te kijken op de internetsite kinderen.htm
m.b.t. informatie over verplichte procesvertegenwoordiging.
Bijgewerkt en C210799


  VRIES

F.C. de geboren 0835
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid begeleidingscommissie informatica-project betr straftoemeting Rijks Universiteit Leiden
Lid Commissie straftoemeting ressorterend onder de rechtbanken en gerechtshoven
Proeftijd ex art. 3 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Zutphen Raio 161061
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 160262
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 010564
Substituut griffier rechtbank Maastricht 190168
Rechter rechtbank Utrecht 150169
Vice-presidentrechtbank Maastricht 090676
Raadsheer hof Arnhem 180479
Vice-president hof Arnhem 011189
Coördinerend vice-president hof Arnhem 161194
rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 180796
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 010996
Den Bosch rechter-plaatsvervanger ?
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0198, C280599 Arnhem.


  VRIES

M.J.M. de geboren 1057 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch11084
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem11090
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 100191
Rechter rechtbank Arnhem 120593
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kinderopvang bedrijven en instellingen SKOBI te Utrecht
Bijgewerkt en C210799


  VRIJHOEVEN

A.T.M. geboren 0546
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Beroepsofficier Koninklijke Luchtmacht
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 270284
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 250485
Rechter rechtbank Arnhem 110587
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 270594
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 121294
Kantonrechter Arnhem 10195
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10195
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
Voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
Vice-voorzitter RK Kerkbestuur Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem
Vice-voorzitter parochievergadering Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem
Voorzitter stuurgroep samenwerking Stichting Walburgis/St Eusebius te Arnhem en Sint Martinus parochie
Lid stuurgroep samenwerking bijzonder voortgezet onderwijs
Lid dekenale Vergadering te Arnhem
Lid bestuur Stichting Basilisca concerten te Arnhem
Lid bestuur Stichting Schatkamer en overigen kunstschatten te Arnhem
Lid bestuur Stichting Walburgzalen te Arnhem
Lid begeleidingscommissie Nachtopvang Daklozen te Arnhem Rijnhotel 86 (Hotel 'De Nacht')
Vice-voorzitter van de VVE Residence Sabelspoort te Arnhem
Ad hoc docent militair recht aan meerdere opleidingsinstituten Koninklijke Luchtmacht
Lid bestuur Bewonersplatform Binnenstad Arnhem
Lid bestuur Kring van kantonrechters
Plaatsvervangend lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Plan Gamog te Zutphen
Voorzitter Bezwarencommissie Sociaal Plan Waterbedrijf Gelderland te Velp
Lid adviescommissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie
Bijgewerkt C210799


  WAARDENBURG

W. geboren 0849
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 140286
NU
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
7/97


  WAELE

D.M.I. DE
GEEN opgave NLRM97?
Arnhem raio T
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  WAGENAAR

H.Th.
Rechter Arnhem militaire rechtbank
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger militair lid
TEVENS
Officier Koninklijke Marine thans in de functie van plaatsvervangend hoofd juridische zaken van de marinestaf
Secretaris International Military Chess Committee
Bijgewerkt en C210799


  WAGENER

J.A.M.
Arnhem Hof


  WALDA

H.Chr.A. geboren 0449
NLRM 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140395
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gevraagd nevenfuncties op te geven nog niet ontvangen
Wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger in Zwolle
zal dan rechter-plaatsvervanger in Arnhem opgeven Hij wordt niet meer als rechter-plaatsvervanger ingezet
GEEN opgave gevonden in Zwolle


  WAMMES

H. geboren 0554
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97
Universitair hoofddocent aan de Kath. Universiteit Nijmegen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 280289
Rechter rechtbank Arnhem 240296
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Lid bestuur Stichting Fluvius te Arnhem
Lid bestuur basisschool 't Panorama te Arnhem
Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
CPO docent VSO SBB Grotius-academie Quod Iure
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter schoolcommissie van een basisschool
Bijgewerkt en C210799


  WEERKAMP

W.M. geboren 0958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de basisscholen te Rheden
Raio rechtbank Groningen 011183
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 201189
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 220391
NU
Arnhem parket
NU
Milieuofficier Hickson Garantor BV behulpzaam met plegen strafbare feiten
Aangifte Ad van Rooij/van Gend
ATTENTIE! Geen opgave bijbanen gevonden C280599 of is deze vertrokken?


  WEFERS BETTINK

P.L.R. geboren 0651
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 140886
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 211287
Rechter rechtbank Arnhem 100389
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80791
Kantonrechter Wageningen 290891
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 290891
Kantonrechter Arnhem 10894
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10195
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Hof van Justitie Nederland Antillen en Aruba
Reserve-majoor der artillerie
Bijgewerkt en C210799


  WEICHS DE WENNE

C.W.J. Baron de
Hof Arnhem
NU
Arnhem Hof Eerste Raad Pachtkamer 281194
HOOFD
Rentmeester taxateur boskundige
TEVENS
Lid Centrale Grondkamer Hof Arnhem
Lid van de Hoge Raad van Adel
Voorzitter Stichting Kasteeltuinen te Arcen
Ondervoorzitter Stichting Bosbrandbestrijding
Lid algemeen bestuur VVV Horst en Maasdongen
Lid bestuur Stichting Trekkershutten Nederland
Voorzitter Kring Schuttersgilde Laan van Cuyk
Lid bestuur verzorgingstehuizen Venraij
Lid Kapittel S.M. Orde van Malta
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  WEIJ

L.R. van der geboren 0139
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 3 Opl. en Vormingsbeluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Zwolle Raio 130765
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 131165
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 181267
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 011269
Stagiaire Werkzaam advocatenkantoor Schiedam 011269
Substituut griffier rechtbank Rotterdam 251071
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 081271
Rechter rechtbank Rotterdam 180772
Raadsheer hof Arnhem 120680
Vice-president hof Arnhem 050685
Presidentrechtbank Arnhem 231287
President hof Arnhem 120995
NU
Arnhem Hof President
NU
Lid Commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Plaatsvervangend voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
Voorzitter bestuur 'Stichting tol exploitatie van Het Schild centrum van visueel gehandicapten te Wolfheze'
Voorzitter geschillen grootverbruikers elektriciteit
Voorzitter Nederlandse vereniging voor rechtspraak
Lid van de Rotary
Lid bestuur Stichting Beheer Het Schied Wolfheze
Lid notarieel scheidsgerecht Arnhem
Bijgewerkt 280599 C280599


  WEIJERMANS

T.A.M. geboren 100448
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 50782
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HR144
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM


  WELSCHEN

A.C.M. geboren 0648
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Dordrecht11173
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 070280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 030481
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 010186
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 250588
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 011293
Ressortparket Arnhem advocaat-generaal ?
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.


  WENTINK

W.G.F.
Hof Arnhem
NU
Arnhem Hof Tweede Raad Pachtkamer 020395
HOOFD
GEEN voorheen landbouwersbedrijf
Bijgewerkt 0597, C280599 Arnhem.


  WERSCH

F.L.J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 220878
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200688
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 160189
rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
Lid bestuur Stichting Capelse Kruisvereniging
Lid bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
Lid bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, allen regio Capelle ad IJssel en Krimpen ad IJssel
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat Trenité van Doorne te Rotterdam
TEVENS
Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
Bijgewerkt en C210799


  WESSELING-LUBBERINK

J. geboren 0956 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Haarlem 10682
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 200788
Rechter rechtbank Haarlem 50889
Rechter rechtbank Zutphen 190293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Hof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
NU
Zutphen Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo (O)
Bijgewerkt 1198, C280599 Arnhem.


  WESTENBROEK

J.H.M. geboren 0149
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 80288
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 80288
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Arnhem 120489
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Den Bosch 290690
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 60292
Rechter rechtbank Arnhem 10792
NU
Arnhem Rechter
TEVENS
Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de Commissie aantrekken leden rechtelijke macht
Bijgewerkt en C210799


  WIARDA

J.A. geboren 0843
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 140487
Auditeur militair plv arrondissement krijgsraad Arnhem 010587
Auditeur militair plv Militair krijgsraad Buitenland Landmacht en Mob. krijgsr. Buitenl. Luchtmacht 161187
Substituut Auditeur militair arr. krijgsraad Arnhem, Mob. Krijgsr. Buitenl. en Mobiele Krijgsr. Buitenl. Luchtm. 240888
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 171290 GEEN opgave 10\97.
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem ?
NU
Arnhem ressortparket
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 140998, C280599 Arnhem.


  WIELDERS

J.H.P.G. geboren 0566 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 10494
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10497
NU
Arnhem raio 140697
Arnhem rechter-plaatsvervanger
GEEN opgave gevonden


  WIGGERS-RUST

L.F. geboren 1051 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Zutphen
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 120786
Raadsheer-plaatsvervanger hof Leeuwarden 31292
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur (lid) Wiggers Advocaten in Zutphen
Arbiter geregistreerd TEVENS het NAI
Mediator geregistreerd TEVENS het NMI contactgroep Werkgroep Milieu en ruimtelijke Ordening van het Nederlands Mediation Instituut
TEVENS
Voorzitter vereniging milieurecht advocaten
Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
S vereniging van burgerlijk recht
Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer met bijbehorend twee maal per jaar verschijnend milieujournaal.
Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht in het najaar TEVENS VVGA te verschijnen
Redactielid tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid Kon Vermande Lelystad
Country Editor European Environmental Law Revieuw Graham Trotman London
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer
050597


  WIJLAND-KALKMAN

I.E. van (0f J.E.) geboren 0748 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 220884
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 220884
rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 240186
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 080791
Raadsheer hof Arnhem 170892
NU
Arnhem Hof Raadsheer sector civiel
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS GEEN
Bijgewerkt 0796, C280599 Arnhem.


  WILLEMSEN TEN VELDE of TEN VELDE WILLEMSEN

M. geboren 1161 Mw.
NLRM 94 95 96 97
Lid Stichting Rooms Katholiek schoolbestuur Doorwerth
Lid bestuur Lionsclub Renkum-Airborn
Raio rechtbank Arnhem 10986
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10193
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10394
Zutphen Officier van Justitie
Arnhem Officier van Justitie ?
NU
Arnhem parket
TEVENS
Secretaris schoolcommissie de Dorendal Doorwerth
Bijgewerkt tot 040399
C040399


  WIND

O. van der geboren 1145
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervangend voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Haarlem 210988
rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 110391
Militair lid hof Arnhem 201191
rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 010792
rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 010792
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Arnhem Hof lid militaire kamer Geen opgave gevonden C280599 Arnhem.
HOOFD
Officier Koninklijke Landmacht Brigade-generaal
Ministerie van Defensie KL Directie Personeel Bestuursrechtelijke Geschillen KL hoofd
5/97
C160798


  WINKEL

V.M. DE
Arnhem raio
TEVENS GEEN
Bijgewerkt en C210799


  WINTERS

C.H.B. geboren 1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem110783
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector straf
HOOFD
Advocaat procureur Arnhem Winters & Bosnak
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
Lid Commissie van beroep betaald voetbal KNVB
Lid bestuur Stichting Rondom Sonsbeek gevestigd te Arnhem
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  WIT

J.T. de geboren 0340
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Proeftijd ex art. 4 Opl. en vormingsbesluit RECHTERLIJKE ORGANISATIE te Den Haag Raio 1 0767
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 011167
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 011169
Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 11171
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 011073
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 280973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 211075
Auditeur militair Plaatsvervangend arrondissement krijgsraad Arnhem 281075
Waarnemend advocaat-generaal hof Den Haag 161178
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 150383
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 291087
Arrondissementsofficier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 291087
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 291087
Arnhem Hoofdofficier van Justitie
NU
Arnhem parket
TEVENS
Lid bestuur Stichting Belcanto te Dordrecht (Bevordering van opera)
Bijgewerkt 280599 C280599


  WOLT

J.A. geboren 1132
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
's Rijksbelasting te Hengelo 1958
Raadsheer hof Arnhem 170781
Raadsheer hof Leeuwarden 020988
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 020988
Vice-president hof Leeuwarden 060194 ONTSLAG010298
Raadsheer-plaatsvervanger Leeuwarden
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger
TEVENS
GEEN vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
Wel een keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht ad
federatie-belasting-academie
Bijgewerkt 0199, C280599 Arnhem.


  ZANTEN-RENDERS

L.M. van geboren 1051 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 150376
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem 150776
Secretaris arrondissementsparket Haarlem 150778
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 110682
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 240883
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 80791
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 010495
NU
Arnhem parket
TEVENS
Voorzitter Stichting Vrienden van het Oolgaardthuis
Lid bestuur bibliotheek Arnhem
Lid bestuur Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
Lid Raio selectie commissie
Bijgewerkt 280599 C280599


  ZUIDEMA

Tj. geboren 0260
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 221194
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFD
Advocaat en Procureur Arnhem Stichting Advocatencollectief Arnhem tot 010889
Advocaat en Procureur Utrecht Stadhouders Advocaten te Utrecht
Lid bestuur specialistenvereniging Huurrechtadvocaten VHA Nederlandse Orde van Advocaten
Lid Klachtencommissie woningbouwbedrijf Utrecht
Lid Raad van Toezicht Woningvereniging Kolping te Nijmegen
(Doet geen zaken van Woningcorporatie uit Arnhem en Nijmegen)
Auteur Recht voor de Huurder Koninklijke Vermande BV Lelystad
Redactielid Woon- en bedrijfsruimterecht
Auteur Handboek huurrecht voorheen losbladige Groene Kluwer Huurrecht
Lid adviescommissie huurrecht Alg Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
150198 C160298
160298 GEEN OPGAVE KANTON ARNHEM
NU
3 juni 1997.
Op zich heb ik voldoende afstand genomen en als kantonrechter-plaatsvervanger op te treden in zaken waarbij een voormalig kantoorgenoot als gemachtigde is betrokken.
Vorig jaar is dat wel eens gebeurt met Mr Koekebakker (mijn opvolger in Arnhem)
NU de schijn van partijdigheid een hot item is het wellicht beter ook gemachtigden te mijden.
Verdere beperkingen zie ik niet 1, 2, 3.
Bijbanenregister Arnhem nog niet gecontroleerd in 1999!


  ZWEMMER

J.W. geboren 29081945 prof. dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid Examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten
Raadsheer-plaatsvervanger hof Arnhem 170681
Raadsheer-plaatsvervanger hof Den Bosch 300682
Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam 051182
NU
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger sector belasting
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
HOOFD
Hoogleraar belastingrecht Universiteit Amsterdam
Adviseur Bureau Vak techniek Moret Ernst en Young
Lid platform Vak techniek Ministerie van Financiën
Lid raad van toezicht Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Redacteur Fiscaal Weekblad FED
Adviseur Uitgeverij FED
Lid Redactie Juridisch Zakboek
Annotatus BNB
Medewerker Weekblad van Fiscaal Recht
Medewerker Fiscale Berichten van het Notariaat
Voorzitter examencommissie Nederland Federatie van Belastingadviseurs
Lid examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Bijgewerkt 0299, C280599 Arnhem.


  ZWIJNENBURG

W.A. geboren 0641
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
(4 jaar kinderrechter in Arnhem geweest na affaire van de Ven)
Lid Examencommissie Staatsexamens SPD
Lid Examencommissie Boekhouden/Handelswetenschappen MO
Lid Examencommissie Federatie Belastingadviseur (gecommitteerde)
Voorzitter Klachtencommissie Woningvereniging Archipel Arnhem
Voorzitter Bestuurscommissie Groot Batelaar
Voorzitter Regionale Commissie van het opzicht Nederlandse Hervormde Kerk (Secundus lid)
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2?0281
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 140286
Kantonrechter Nijmegen 110589
rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260689
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 030191
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 030191 ONTSLAG na klacht van J. Hop over belangenverstrengeling.
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 030191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 030191
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter
TEVENS
Lid Examencommissie Praktijkdiploma Loonadministratie (Arbeidsrecht)
Voorzitter Klachtencommissie II RvK directie oost rvk-kcie.htm
Voorzitter Klachtencommissie Regiopolitie Gelderland Midden
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis De Gelderse Vallei
Voorzitter Commissie van Beroep Chr Hogeschool te Ede
Voorzitter Commissie van Beroep VU+AZVU
Voorzitter Commissie van Beroep Protestants Christelijk Voortgezet en Hoger Beroeps Onderwijs
Lid indicatiecommissie WSW Ede Nunspeet Tiel (Plv voorzitter)
ATTENTIE!
kinderen.htm
kind-86.htm
kind-85.htm
Bijgewerkt rechtbank Utrecht 161091
Raadsheer Hof Amsterdam 250592 en C210799