Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Speerpunten van Rob Brockhus (39) de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland

SOPN . . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Hoe veroveren wij het recht om mee te praten in politieke discussie over de verkiezingen?

ECONOMIE & POLITIEK

FNV wil basispensioen voor zzp’ers

  • Nelleke Trappenburg

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken ontvangt een bos bloemen tijdens de FNV-Pensioenconferentie.ANP

Vakcentrale FNV vindt het belangrijk dat zelfstandigen beter voor hun pensioen gaan sparen. De vakbond gaat daarom kijken of er een basis pensioenregeling voor alle werknemers bovenop de AOW kan komen, vergelijkbaar met het basispakket in de zorgverzekering.

Gijs van Dijk

Dat blijkt uit de toekomstvisie voor het pensioenstelsel die de vakbond vrijdag heeft gepresenteerd. Volgens FNV-bestuurder Gijs van Dijk gaat het niet om een harde verplichting voor zzp’ers. ‘Zelfstandigen die zelf al een goed pensioen hebben geregeld, kunnen een uitzondering krijgen’, aldus Van Dijk. De regeling is bedoeld voor de groep zelfstandigen die nu te weinig spaart en voor werknemers van wie de werkgever geen pensioenregeling aanbiedt. Met de regeling wil de vakbond onder meer voorkomen dat er oneerlijk wordt geconcurreerd op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Flexibele ingangsdatum

Daarnaast wil FNV dat mensen net als bij pensioen kunnen kiezen voor een flexibele ingangsdatum van de AOW vanaf 65 jaar. Volgens Van Dijk gaat dan net als bij het pensioen wel de AOW-uitkering over de hele linie wat omlaag. ‘Dit is bedoeld voor groepen waarvan de levensverwachting minder hoog is’, aldus Van Dijk. Er kan volgens de bond wel tien jaar verschil zitten tussen de levensverwachting van hoog- en laagopgeleid. Tevens vindt de vakbond dat de AOW omhoog moet, omdat de verhouding tussen AOW en aanvullend pensioen nu scheef is.

Een meerderheid van de FNV-leden heeft aangegeven iets te willen doen aan de ongelijke pensioenopbouw tussen jong en oud, ook wel aangeduid als ‘doorsneesystematiek.’ De vakbond is op dit punt echter voorzichtig in zijn visie en stelt nog niet zo ver te zijn om afstand te nemen van deze premiesystematiek. FNV wil eerst alle gevolgen in kaart hebben. ‘De transitie is een groot probleem. Het kost €100 mlrd. We willen niet dat deze rekening bij een bepaalde generatie wordt neergelegd’, aldus Van Dijk.

'Geluk- en pechgeneraties'

FNV benadrukte verder dat het stelsel collectief moet blijven. Bij individuele regelingen zouden er volgens de vakbond onherroepelijk ‘geluk-‘ en pechgeneraties ontstaan, omdat het pensioen dan afhangt van de markt. Ook vindt de vakbond het een slecht idee als mensen een deel van hun pensioen in hun hypotheek kunnen stoppen, omdat mensen dan minder pensioen over zouden houden, terwijl ze dat geld hard nodig hebben.

Ton Heerts, voorzitter van de FNV, zei blij te zijn dat de vakbeweging nu aan de vooravond van het pensioendebat al met één visie komt, waaraan iedereen heeft meegewerkt. Eerder leidde de verschillende meningen over pensioen onder de bonden tot een crisis bij de FNV.

Opvallend is wel dat de FNV in zijn visie minder uitgesproken is dan de vakbond CNV eerder dit jaar. CNV pleitte onder meer voor afschaffing van de doorsneesystematiek en een verplichtstelling voor zelfstandigen.

https://fd.nl/economie-politiek/898889/fnv-wil-basispensioen-voor-zzpers

Zie ook de onvermijdeljke gevolgen van die verdwijning voor de Volksverzekeringswet AOW: www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf
Pas wanneer vragen worden gesteld in de media en in de politiek over het recht van geldcreatie uit het niets, dan bestaat een redelijke kans dat de verpaupering en afbraak van de sociale bescherming kan stoppen. Eerder niet. Emile Roemer kan dan wel fulmineren tegen de VVD over hun afbraak van de sociale bescherming met vijftig miljard sinds de VVD regeert, maar hijzelf de oorzaak daarvan toch niet aan de orde durft stellen. Zie de Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer hierover op 14 oktober en www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!

De terugkeer van de loonslaaf door bezuiniging op de sociale zekerheid
Voorstel voor 'n Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden
Armoede in België. Circa 1.500.000 Belgen leven op/onder de armoedegrens
Armoede in Nederland. Circa 2.475.600 Nederlanders leven op de armoedegrens
Aantal gezinnen verviervoudigd dat afhankelijk is van gratis voedselpakketten
Voedselbank Limburg-Zuid trapt op de rem: ruim 400 gezinnen op de wachtlijst
Stichting Vangnet om dalende huizenprijzen op te vangen
Ton Nuiten schetst een somber beeld m.b.t. de politiek en de media
Peter Oeloff vindt voedselbanken een grote schande
Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
De oplossing voor het woningtekort en armoede is een stilstandsbelasting
De media komen nu pas over de brug met informatie over proces van verpaupering
Actualiteitenprogramma van Netwerk geef aandacht aan armoede in Rotterdam
Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv
De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen
Zoeken bij de Woonbond geeft: Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"
Martin Dessing pakt de staat aan wegens onderwaardering van de gulden
Minister de Geus zegt: "Hervorming van de sociale zekerheid biedt perspectief"
Commentaar op de presentatie van Kamerlid Blok (VVD) en de flat-tax
Consument houdt hand stevig op de knip en de burgers zijn blutgegraaid
Commentaar op de presentatie van Tweede Kamerlid Blok (VVD) van de flat-tax
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Herstructurering Sociale Zekerheid met de wet Algemene Wet Inkomensvoorziening
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Probeer de onderstaande quiz van de Raad van Kerken eens goed in te vullen
Geen kind is thuis zonder problemen
Grote groep ouderen in de schulden, incassobureau ziet veel stille armoede
Grondvest, Henry George en "Progress and Poverty"
Armoedecongres in Zwolle toont sociaal failliet van pers en politiek
Het harde sanctiebeleid dat sociale diensten krachtens de Wet Boeten
Gemeente Bergh redt minima uit isolement
Brood stelen uit noodzaak allang in de wet geregeld
Gemeente Bergh hoopt op navolging armoedebeleid
Het Armoededebat, wat is armoede? De omschrijving van het begrip armoede
Armoede in Nederland, veel gezinnen in de bijstand zitten in diepe armoede
CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Gemeente Leeuwarden: 'Werken levert vaak minder op dan uitkering'
Ongelijkheid in armoedebestrijding
Mars in Amerika voor economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting
Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel
Ministerie van Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima
Vragen rond verarming en verrijking
Waarom stemden de saneringswijken massaal op Pim Fortuyn; dus rechts ??
Het cadeau van de minima voor de aflossing van de staatsschuld
Overdenkingen over de Amerikaanse maatschappijstructuur in het Engels
Wanneer vermelden de media de vindplaatsen van particuliere informatie?
SDN-rubrieken

Terug naar het begin

steun SDN op ING:  NL57 INGB  0000 NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/fnv-zzp-pensioen.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer