Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Speerpunten van Rob Brockhus (39) de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
SOPN . . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Hoe veroveren wij het recht om mee te praten in politieke discussie over de verkiezingen?

Geacht partijbestuur en kandidaten.

Aanvullend op het voorstel om in de TV-spots onderstaande vragen te stellen door verschillende kandidaten (ca. twee minuten) stel ik voor om deze voorbeeldvragen die door ons zijn geselecteerd ook tijdig in een advertentie in één landelijke krant te zetten met een eventuele verwijzing naar het tijdstip van de uitzendtijd voor politieke partijen. Ik denk dat dan de doorbraak er zal zijn om bij de meeste politieke discussies aanwezig te mogen zijn op tv en in de dagbladen. Om dat te bereiken zullen wij allen een bijdrage naar draagkracht willen leveren om die advertentie te betalen. Allemaal een tientje (of meer) maakt dat mogelijk. Gebruik dan de donatiepagina bij SOPN.

Voorstel van kandidaat Rob Brockhus (39) voor de advertentie als bewijs voor alle politici, partijen en massamedia.

 
Aan Rutte (VVD) :
Meneer Rutte, hoeveel kan bezuinigd worden als uw regering bij wet de staatsschuld herfinanciert tegen de huidige rente?
Aan Roemer (SP) bijvoorbeeld:
Meneer Roemer, de jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaat de SP daaraan doen?
Aan Haersma Buma (CDA) bijvoorbeeld:
Meneer Buma: U dacht dat de staatsschuld was gefinancierd door Chinezen, Arabieren en Amerikanen, is dat echt zo?
Aan Jolande Sap:
Mevrouw Sap, U steunt het lenteakkoord door 30 miljard te bezuinigen, hoeveel mensen verliezen daardoor hun baan?
Aan Arie Slob:
Meneer Slob, Steeds meer burgers zijn genoodzaakt hun eten bij de voedselbank te halen. Is dat christelijk?
Aan Pechtold bijvoorbeeld:
Meneer Pechtold, u wilt flexibilisering arbeidsmarkt, welke invloed heeft dat op de lonen in een concurrerende markt?
Aan Diederik Samsom:
Meneer Samsom, De jeugdwerkloosheid in Europa stijgt enorm, past dit bij het verhogen van de AOW-leeftijd?
Aan Geert Wilders:
Meneer Wilders, u stelde dat Nederland alleen 30 miljard moet betalen aan Spanje vanwege het ESM-verdrag. Klopt dat?
Aan Marianne Thieme:
Mevrouw Thieme, U bent fel tegenstandster van ritueel slachten, maar bent u ook tegen islamitisch bankieren?
Aan de kiezer:
Geachte Kiezer, is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch?

Speerpunten:
1: De staatsschuld mag niet worden afgelost, omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.

2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.
5. De jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaan de andere partijen daaraan doen?

Kamervragenvragen van 76 kandidaten van de SOPN

Partijprogramma van de SOPN
Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN
Doelstellingen van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
Advertentie van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland met kamervragen aan de lijsttrekkers
Voor het eerst heeft een politieke partij 76 kandidaten op de verkiezingslijst
Volkskrant: De partij SOPN rekent op een winst van maar liefst 76 zetels bij de verkiezingen op 12 september

P.s.,
Inmiddels hebben voor een advertentie diverse kiezers e kandidaten een financiŽle bijdrage gestort op de rekening van de SOPN.
Wij adviseren alle kandidaten, ondersteuners van de SOPN en echte democraten om dat heel snel ook te doen.

Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende partijen op 10 september, een dag voor het grote vierkiezingsdebat van de grote partijen op 11 september. Laat dat de NOS en andere betrokkenen weten!

Nu nog het grote verkiezingsdebat voor nieuwe partijen op 10 september 2012. Grondwet art. 1


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/sopn.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer