Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders

FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig

Duidelijke poging tot omkoping om met zwart geld notariële akten aan te passen m.b.t. het ketingbeding


From: amfennis@live.nl
To: sdn@planet.nl
Subject: Herre Kingma gaat het kettingbeding verwijderen
Date: Sat, 26 Apr 2014 17:38:33 +0200

Beste Rob,

Dit verdiend extra aandacht en de nodige toelichting.

Na het faillissement van Resort de Eese in 2004, was kandidaat notaris mr. Herre Kingma bereid om voor alle bewoners het kettingbeding te laten verwijderen uit de koopakten.
Deze handeling zou gaan gebeuren via het notariskantoor Entjes in Lelystad, waar Kingma als kandidaatnotaris werkzaam was.
De kosten zouden Ä 200,- per akte bedragen, en alle bewoners waren aanwezig met hun akte en geld in mei 2004 in het hotel.
Tijdens deze bijeenkomst doet Herre Kingma een bijzondere uitspraak namelijk:

"Ik heb gesproken met de curator mr. P.A.M. Manning van het advocatenkantoor van Benthem & Gratema te Zwolle. Deze deelde mij mede, er zal geld onder de tafel moeten komen, anders werk ik hier niet aan mee. Hij zei letterlijk voor wat hoort wat".
Ik heb een afspraak gemaakt met Manning in Zwolle, en hem recht op de man af gevraagd wat ik hiervan moet denken.
Zijn antwoord was ik heb Dhr. H. Kingma wel aan de telefoon gehad, maar begreep niet zo goed wat hij bedoelde.
Ik heb hem het nog eens uitgelegd dat hij een voorstel had gedaan aan Herre Kingma om met geld onder de tafel te komen, anders zou u er niet aan meewerken om het kettingbeding uit de koopakten te laten verdwijnen.
Manning zei geen ja en geen nee. Sterker nog, hij zei helemaal niets meer en het gesprek was ten einde, terwijl de koffie nog niet op was.

Ik heb Manning later een brief gestuurd en gevraagd waarom hij de vordering die de bewoners hadden op Resort de Eese BV, namelijk het geld dat in het onderhoudsfonds zat van Resort de Eese BV groot Ä 198.000, niet heeft meegenomen in de afwikkeling van het faillissement?
Ik heb tot op heden van Manning niets meer vernomen. Wel heb ik veel hinder ondervonden van het kantoor van Benthem & Gratema inzake een second opinion dat mw. mr. van Staveren van genoemd kantoor heeft verstuurd naar Achmea Rechtsbijstandverzekering.

Door haar rapport kan ik geen gebruik maken van mijn rechtsbijstandverzekering, gelet op de negatieve beoordeling, en zoals zij vermeldt heeft Fennis geen kans van slagen in een gerechtsprocedure tegen van Oord Beheer BV en de V.P.E.

Deze grove overtreding heb ik gemeld bij OM Oost-Nederland te Arnhem (mw. mr. N.G. Zandee hoofdofficier)

Rob ik zal de briefwisseling met Manning opzoeken en deze naar jou toesturen

groetjes

fons