Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Antecedentenregister juristen . . . . . SDN homepage . . . . Schandpaal

Fons Fennis is voorzitter van de vereniging van eigenaren 'De Eese' op een bungalowpark in Steenwijk. Volgens de wettelijke normen bestaan deze bungalows niet als woning, hoewel die als zodanig zijn gekocht. Zie de video ..!!

Zes advocaten, FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig om de onderste steen boven te krijgen. Miljoenen zijn er mee gemoeid. Met name burgemeester Hayo Apotheker bevindt zich in een zeer hachelijke positie, omdat hij als minister van Landbouw Visserij en Milieubeheer een half miljoen gulden (!) subsidie verleende aan Jonkheer Mr. Dr. H.A. van Karnebeek voor het bouwen van een loods op zijn 200 hectaren groot landgoed, om daarin lelieproducten te verwerken voor de export. video ..!!

Op 30 augustus 2010 was voor Fons Fennis de maat helemaal vol wat betreft de bestuurlijke, juridische en politieke nalatigheid van overheidsinstellingen als de FIOD, het kadaster te Zwolle, de ministeries van Economische Zaken en van Financiën en de branche-organisaties als de Nederlandse Orde van Advocaten en de Broederschap van Notarissen.

Eerdere contacten met de media als Vara-Nova hebben tot nu toe geen openbaring tot gevolg gehad van wat een voortzetting van de bouwfraude genoemd kan worden. De Tweede Kamer keek en kijkt nog steeds de andere kant uit, waar duizenden mensen slachtoffer zijn geworden en nog steeds worden van chicanes door projectontwikkelaars en investeerders in onroerend goedprojecten. Een video-opname en een 70-tal documenten bewijzen wat minister Maria van der Hoeven kenschetste als het meest frauduleuze parkenproject.