Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders

FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig

Verklaring van Fons Fennis

Beste Rob,

Ik vind dat jij recht heb om te weten wat er bij mij in de brievenbus belandde. Nagenoeg zeker komt dit van A. Tollenaar uit Blankenham, een persoonlijke vriend van Herre Kingma (kandidaat notaris bij Entjes) en zoals ik lees uit de brieven ook met mr. H.G. Entjes. Ik denk dat wij de lezers van SDNL dit niet mogen onthouden,en het zodoende openbaar moeten maken.

Graag hierover jouw mening.