Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders

Zes advocaten, FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig

Fons Fennis is voorzitter van de vereniging van eigenaren 'De Eese' op een bungalowpark in Steenwijk. Volgens de wettelijke normen bestaan deze bungalows niet als woning, hoewel die als zodanig zijn gekocht. Zie de video ..!!

Valsheid in geschrifte gepleegd door een notaris Entjens in Lelystad is door de politie behandeld als zijnde een melding (zwartboek pagina 73)

De brief naar notaris Entjens is te lezen in het zwartboek pagina 66 t/m 69.

Al deze zaken zijn zeer uitvoerig besproken met het Openbaar Ministerie te Zwolle (coördinator dhr. J. Hoekman) alles zonder resultaat en dus vergeefse moeite om strafbare feiten aan te geven.

Op 31 juli 2007 is door mij een e-mail verstuurd naar de belastingdienst in Heerenveen met duidelijk aangegeven de fraude punten (zwartboek pagina 53, 54 en 55): Verkoper J. ten Caat verkoopt 2 bungalows, totaal voor 30.000 euro aan J. van Oord in januari 2006. Zijn dat vrije marktprijzen? Zijn die ook voor anderen in de aanbieding?

Ruim 10 jaar eerder zijn de rollen omgedraaid. Dan verkoopt J. van Oord aan J. ten Caat, deze en meer bungalows op park De Eese, maar worden deze voor het grootste deel met zwart geld betaald. (Bewijs is o.a het ontbreken van de notariële actes. Hoe zit de notaris in deze transactie? Zie: de brief van Elan Notarissen aan A.F. Fennis en brief aan Maatschap der Rivieren die aangetekend werd gestuurd.

Aangezien de grond verkopen door J. van Oord zonder aktes van levering zijn verkocht en er dus ook geen overdracht belasting is betaald is de belasting dienst hier veel geld aan te kort gekomen en daarom heb ik een aangetekend schrijven verstuurd naar Minister J.K. de Jager (zwartboek 56-57). Ook ontbreken de vergunningen om te mogen verkavelen. Zie de aangtekende brief in het zwartboek nr.

En nog durft het College van de procureur-Generaal parket van het Openbaar Ministerie mij per brief mede te delen er hebben geen overtredingen plaats hebben gevonden (zie pagina 47 van het zwartboek)

Zes advocaten, FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig om de onderste steen boven te krijgen. Miljoenen zijn er mee gemoeid. Met name burgemeester Hayo Apotheker bevindt zich in een zeer hachelijke positie, omdat hij als minister van Landbouw Visserij en Milieubeheer een half miljoen gulden (!) subsidie verleende aan Jonkheer Mr. Dr. H.A. van Karnebeek voor het bouwen van een loods op zijn 200 hectaren groot landgoed, om daarin lelieproducten te verwerken voor de export. video ..!!

Op 30 augustus 2010 was voor Fons Fennis de maat helemaal vol wat betreft de bestuurlijke, juridische en politieke nalatigheid van overheidsinstellingen als de FIOD, het kadaster te Zwolle, de ministeries van Economische Zaken en van Financiën en de branche-organisaties als de Nederlandse Orde van Advocaten en de Broederschap van Notarissen.

Eerdere contacten met de media als Vara-Nova hebben tot nu toe geen openbaring tot gevolg gehad van wat een voortzetting van de bouwfraude genoemd kan worden. De Tweede Kamer keek en kijkt nog steeds de andere kant uit, waar duizenden mensen slachtoffer zijn geworden en nog steeds worden van chicanes door projectontwikkelaars en investeerders in onroerend goedprojecten. Een video-opname en een 70-tal documenten bewijzen wat minister Maria van der Hoeven kenschetste als het meest frauduleuze parkenproject.

Als een aangifte bij de politie behandeld wordt als zijnde een melding, dan is dat het begin van het traject naar de doofpot. Deze ervaring hebben enkele bewoners van het park De Eese ondervonden in de afgelopen jaren.