De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Een compliment voor de uitzending over de rijkdom in Nederland

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Mosterd na de maaltijd nu de koopkracht van de minima in twintig jaar tijd met 25% daalde


April 2000 1999

  Aan de IKON

Allereerst een groot compliment voor de uitzending over de rijkdom in Nederland. Maar deze discussie komt wel 20 jaar te laat. Mosterd na de maaltijd nu de koopkracht van de minima in twintig jaar tijd met 25 procent bewust is verlaagd door de Nederlandse politici en het gedogen daarvan door de media. (zie kamervragen op hendr-07.htm)

Dat geld de bron is van veel kwaad komt alleen doordat de verdeling daarvan over de bevolking niet goed georganiseerd is. Mensen worden vanwege die slechte verdeling zelfs in een positie gebracht om het criminele pad op te gaan; louter om een bezoek van de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin te vermijden, die bij (ook onvrijwillige wanbetaling) de schuldenaar komt vertellen dat ie op straat mag gaan bivakkeren. (zie hiervoor cadeau.htm

Ik ben webmaster van de Sociale Databank Nederland en probeer al twintig jaar het onderwerp GELD en de sociale aspecten daarvan in een open discussie te krijgen. Tot nu toe is mij dat nog steeds niet gelukt. Ik ben dan ook enigermate verheugd over de plotselinge aandacht voor het probleem van het geld bij zowel de IKON als bij de NCRV waar Arjo Klamer het poldermodel en de Europese verhoudingen kritiseert. Ik heb ook de advertentie gesteund die hij met 70 andere economen plaatste tegen de invoering van de euro. (zie euro-ref.htm)

Ik zou u willen vragen om eindelijk, eindelijk, eindelijk eens meerdere mensen die op dat minimum zitten aan het woord te laten. Niet om te klagen maar om aan te klagen. Met name de media die de sloop van alles wat sociaal en collectief was door de verrechtste politiek in Den Haag al die tijd gedoogden. De rondleiding in de Nederlandsche Bank NV waar voor 40 miljard gulden aan waardeloze geldbriefjes liggen tonen tevens aan dat zoals in de Volkskrant van vandaag op de voorpagina staat 'dat de Nederlandsche Bank de ECB in Frankfurt met nog eens vijf miljard moet spekken' de facto niet kan. De Nederlandsche Bank NV heeft helemaal geen reserves. Die MAAKT ze wanneer dat nodig is. En juist over HET BLOED VAN DE SAMENLEVING, dat geld feitelijk is wordt tot nu toe vrijwel nooit in het openbaar gediscussieerd. (zie verslag telefoongesprek met het ministerie van Sociale Zaken op armoe-13.htm

Deze week wordt aan de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en alle provincies enz. een cd-rom aangeboden waarop met name het gevecht tegen de bierkaai te lezen over die periode van twintig jaar SELECTEREN van het nieuws. (Zie hiervoor cd-rom.htm

In afwachting van een uitnodiging om in tien uitzendingen van een uur binnen een maand te vullen met enkele mensen die ik wil uitzoeken,

Met vriendelijke groet,

  Rob M. Brockhus (webmaster van de St. Sociale Databank Nederland)

  Stichting Sociale Databank Nederland
  E-mail adres: mailto:sdn@planet.nl
  Site adres: www.sdnl.nl
  Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen (NH)
  Tel.: (+31) 035-5244141 .... (eerst waarschuwen)

P.s.: Hebt u uw schadeclaim wegens misinformatie tegen de Staat der Nederlanden al (aangetekend) ingestuurd?

Voor informatie zie: www.sdnl.nl/claim-2.htm ******

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!