Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen

AOW-plunder . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Van welke partij komt het wetsvoorstel? Eerst arbeidsdwang en nu weer AOW-plunder? Weer een 'hervorming'?

"Ma moet straks weer op zichzelf"

Ouderen die samenleven met hun volwassen kinderen worden vanaf 2015 gekort op hun AOWANP

Als de Eerste Kamer eind juni akkoord gaat, worden ouderen met AOW vanaf volgend jaar gekort als ze samenleven met hun volwassen kinderen. En dat leidt tot onrust onder mantelzorgers. Een aantal reacties.

"Ik maak de zorg nu juist goedkoop"

Fatima Aissa werkt fulltime en zorgt thuis voor haar moeder met AOW. Zij snapt helemaal niks van de maatregel. "Ik begrijp goed dat het kabinet kijkt naar stapeling van uitkeringen achter een voordeur. Maar de AOW is geen uitkering. Het is iets waar mensen hun leven lang voor hebben betaald. Ik heb mijn moeder in huis genomen om voor haar te zorgen. Ik betaal de hypotheek en de meeste vaste lasten. Mijn moeder krijgt maar € 900 AOW.

"Als daar die korting van 300 a 400 euro vanaf gaat en de 350 euro die ze kwijt is aan medicijnen, houdt ze weinig over om van te leven. Zij en ik zien geen andere optie dan een ander huis zoeken voor haar. Moeder moet weer op zichzelf. Maar dat valt nog niet mee. We zijn bij drie verzorgingstehuizen geweest, maar daar kan ze niet terecht.

"Een alternatief is de aanleunwoning. Mijn moeder krijgt dan zeker 300 euro aan toeslagen en zal een groter beroep doen op de zorg. Dat betekent honderden euro's extra geld dat de maatschappij moet opbrengen, terwijl ik dat nu allemaal gratis doe. Ik zorg voor mijn moeder en maak de zorg daarmee goedkoper. Bovendien zijn wij hier samen heel gelukkig mee. Dat is toch precies wat het kabinet wil?"

"Mijn zoon moet het huis uit"

Roesja Wellerdieck uit Zeeuws-Vlaanderen verwacht dat zowel zij als haar zoon straks moet verhuizen. "Ik ben een alleenstaande oudere met een klein pensioen van 250 euro per maand. Mijn zoon van 29 woont bij mij in en helpt mee met allerlei klussen rond het huis, want ik woon op het platteland en ik heb een groot erf. Als ik gekort ga worden op mijn AOW zal mijn zoon moeten verhuizen. Dat redden we financieel niet. Maar ook ik moet dan mijn huis uit, want zonder hem kan ik het werk rondom ons huis fysiek niet volhouden."

"We redden het al amper"

Ook Kyra maakt zich zorgen. Sinds 2002 zorgt ze voor haar moeder. Zelf krijgt ze bijstand en haar moeder AOW. Als de AOW-korting doorgaat, vreest ze dat ook zij moeten verhuizen. "We redden het nu amper. Mijn bijstand wordt al gekort omdat we als gezinshuishouden worden gezien. Mijn moeder zegt inmiddels afspraken af in het ziekenhuis omdat ze bang is voor de kosten vanwege het eigen risico. Ook bezuinigen we al fors op zaken als nieuw ondergoed en kleren. Ze ligt er wakker van hoe het straks moet en heeft hartkloppingen. Banken worden gered, maar ouderen laten ze zakken. Ik vind dit moeilijk te verteren."

"Ik voel me gestraft"

Mevrouw Geitenbeek uit Den Haag zorgt voor haar volwassen dochter met het syndroom van Down, Fenneke. Als 65-plusser heeft ze AOW en een klein pensioen. Haar dochter heeft een Wajong-uitkering. "Niet werken is voor mijn dochter geen keuze. Ze heeft wel dagbesteding. Vroeger werkte ze echt, maar inmiddels is haar gezondheid verslechterd en gaat dat niet meer. Ze is slechtziend, en dat is een extra beperking voor haar. Ik wil haar graag thuis blijven verzorgen en dat kost veel inspanning, want ze heeft 24 uur per dag zorg nodig. Met veel hulp van vrienden en familie redden we het allemaal net. Maar straks krijg ik door haar Wajong-uitkering minder AOW. Het voelt alsof ik financieel word gestraft omdat mijn dochter een handicap heeft."

Wat kost het en wat levert het op

Ik begrijp dat een bijstandsgezin er 4300 euro per jaar op achteruitgaat. Maar is dat ook zo? De overheid zegt in het wetsvoorstel dat de kosten gedeeld kunnen worden en dat daarom die kosten voor wonen, huur, enz. gekort kunnen worden op de AOW van een intrekkende ouder bij een kind of familie. Op zich is dat rekenkundig juist. Maar er is meer dat de staat bespaart op de woon- en zorgkosten van een zelfstandig wonende hulpbehoevende oudere. Ook de huursubsidie wordt niet meer uitbetaald, en andere subsidies vervallen eveneens, zowel bij de oudere als bij de mantelzorger op bijstandsniveau. Dubbel kassa voor de overheid. Maar ook de dure zorgkosten als die van thuishulp en medische zorg van aan huis uitgevoerde hulp bij bijv. injecties of het aantrekken van steunkousen vervallen in veel gevallen. Bovendien worden veel hulpstukken als een rollator of scooter particulier gefinancierd, omdat de kwaliteit niet is wat de gebruiker en verzorger wensen. Dit los van de beperkingen die de gemeenten opgelegd krijgen vanaf 1 januari 2015.

Want veel van die kosten vallen weg uit het budget voor de zorg, omdat de familie die taken gratis overneemt. De bezuinigingen voor de overheid zijn substantieel, ook door het sluiten van de verzorgingstehuizen, en moeten worden opgeteld bij de kortingen van ca. € 3 miljard bij overheveling naar de gemeenten. Daar tegenover staat dan wel dat de werkloosheidsuitkeringen stijgen die door het UWV geschat worden op 22.000 alleen al in de zorg; en nog veel meer van mensen die in de toelevering werken. Al met al wordt de koopkracht drastisch en verder afgebroken met al die bezuinigingen op sociale en medische zorgverlening, wat het midden- en kleinbedrijf verder zal duperen. Steeds meer winkels in winkelstraten komen met lege etalages te staan. We gaan Griekenland achterna; en komen zo allemaal (??) sterker uit de crisis. Gelooft u het als ontslagene?

De documentaire over de film laat zien hoe de voedselnood kan worden opgelost met recyclen van menselijke lichamen die worden verwerkt tot groene koekjes om de honger van de massa te stillen. Een nog grotere bezuiniging kan de VVD-PvdA-regering bereiken met gedoogsteun van de ChristenUnie en SGP, door verstrekking van de 'Pil van Drion' of met de sterfhuisceremonie, zoals die in de film uit 1973: "Soylent Green" met Charlton Heston werd getoond. De ultieme oplossing voor de vergrijzing en beperking van zorgkosten. Dat is levenslang € 75 per persoon per week besteedbare koopkracht, ofwel ca. € 10 per dag, in schril contrast met het inkomen van volksvertegenwoordigers.

Toch is het besluit van de Tweede Kamer misschien te begrijpen wanneer je bedenkt dat wanneer een zorgbehoeftige ouder bij een kind intrekt, dat dan het gezinsinkomen ondanks de kortingen en het wegvallen van de subsidies op twee adressen, het leefgeld er niet zo slecht vanaf komt. Reken maar na: voor meestal een alleenstaande oudere is de zelfstandige AOW ca. € 1030 per maand. Daarbovenop zal (in mijn geval) een tegemoetkoming van de zorgpremie van € 111 p/m en de huursubsidie van € 222 p/m nodig zijn om op minimumniveau rond te kunnen komen. Daarnaast is het eigen risico van de zorg voor bijna alle ouderen € 30 per maand. De oudere neemt netto € 1030 (kale AOW) minus € 30 = € 1000 mee naar het mantelzorgadres, zonder subsidies die niet meer nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Ook de huur en woonlasten voor zelfstandig wonen kunnen worden gekort op de inwoonsituatie. Maar dan worden de mantelzorger en zorgbehoevende voordeurdelers, en dus vervallen ook de subsidies voor de bijstandsmoeder, die kosteloos de oudere moeder of vader gaat verzorgen uit menselijke overwegingen.

Het totaalinkomen van de samenwonenden wordt dan € 948 p/m (bijstand, nu zonder subsidie als voordeurdeler), plus het netto AOW-inkomen van de zorgbehoevende ouder van € 1000 netto, minus de wegvallende woonlasten voor de intrekkende ouder, ook zonder enige subsidie, samen 948 + 1000 = € 1948 totaal. Waarvan de wegvallende huur van ca. € 400 en de vaste lasten ca. geschat € 400 moet worden afgetrokken. Dat resulteert in een geschat besteedbaar inkomen voor het hele gezin van drie personen incl. dat van de intrekkende oudere van ca. € 1100 per maand. Daarvan moet alles worden betaald voor uitgaven voor extra hulp, dieet, medicijnen, rollators, vakantie, reizen, telefoon, televisie, internet, enz., enz. Ik hoop een redelijk beeld te hebben gegeven van wat er in de praktijk zal gebeuren. De overheid wordt er echt beter van, omdat alle subsidies wegvallen voor twee zelfstandige bewoningen op bijstandsniveau. Veel andere zorgkosten, medisch en die voor thuishulp vervallen deels ook voor de overheid. Als resultaat voor de begroting van Financiën levert elke samenwoning van een hulpbehoevende oudere die intrekt bij een rijk kind ca. € 500 per maand op, en bij een bijstandsgezin ca. € 1000 per maand met minder collectieve uitgaven. De uitgifte van de Pil van Drion levert zelfs een veelvoud op.

De uitspraken van Dijsselbloem en van Rutte over dat we uit de crisis zijn is natuurlijk klinkklaar geklets. De werkloosheid die nu al meer is dan een miljoen (incl. verborgen werkloosheid) stijgt nog gestaag door. De vrachtwagenchauffeurs zitten massaal achter de geraniums, omdat Polen, Roemenen en Bulgaren hun werk overnemen tegen een hongerloon als moderne slaven. Je kunt rustig stellen dat je als kiezer grootselijk belazerd werd en wordt, en dat de media daarbij een cruciale rol spelen, omdat ze mensen met andere kennis vrijwel niet aan het woord laten; hoewel er een lichte kentering is waar te nemen. Zie de mailinglijst.

Er is zelfs een positief aspect aan het samenwonen van zorgbehoeftige ouders bij hun kinderen, wanneer eindelijk het verbod op het inrichten van een bewoonbaar deel van een vrijstaande woning als onderkomen van de te verzorgen ouder(s) wordt opgeheven. Veel bouw- en verbouwvergunningen werden in veel gemeenten geweigerd in gevallen dat kinderen hun ouders wilden opvangen in een aangepaste en uitgebreide aanbouw van hun woning. Daarnaast zal een deel van de vrijgekomen woningen de woningnood voor starters kunnen oplossen. Nadeel is dat er nog meer woningen op de markt te koop worden aangeboden, waardoor de prijzen opnieuw onder druk kunnen komen. Maar wat is belangrijker? Goede zorg voor de ouderen of het kapitaalbelang van beleggers en banken? Ik weet het……!

Hoeveel het verschil is tussen de totale opbrengsten en uitgaven van de staat is voor mij te moeilijk om een eindcijfer te kunnen geven. Maar de betrokken departementen en de Kamerleden van de coalitie weten het verdomd goed. Zo niet, dan zijn ze niet alleen dom en incompetent. Weten ze het wel, dan informeren ze de bevolking en de serviele media valselijk, of verzwijgen zij wat er op ons afkomt.

Ik begrijp dat Ton Schoo geprobeerd heeft om te achterhalen wie het initiatief heeft genomen om deze “HERVORMING” aan de argeloze burgers op te dringen. De motie is alleen een reactie op het voorstel dat vanuit de regering aan de Kamer is voorgelegd, waarover we in de serviele media vrijwel niks hebben gehoord of gezien. Het is echt mosterd na de maaltijd om het te laten afhangen van de Eerste Kamer, waar niet iedereen voldoende moed heeft om de bevolking te beschermen tegen de hebzucht van het grootkapitaal, dat de schade op de beurs wil afwentelen op de laagste inkomens.

Die zogenaamde ‘prikkel’ is een gotspe om bejaarden, chronisch zieken en gehandicapten met dit non-argument en de ontneming van twee jaar AOW (67) extra te bestraffen om zich niet voor de arbeidsmarkt beschikbaar te stellen. Wat een idioten met een hoge schadeloosstelling zitten er in de Kamer, zonder dat wij, de burgers, enige inspraak hebben en afhankelijk zijn van de sprookjes en leugens rond verkiezingen. Waar is de integriteit van die lui toch gebleven?

© Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl


Van: Ton Schoo [mailto:tschoo@home.nl]
Verzonden: maandag 12 mei 2014 17:27
Aan: sdn@planet.nl
CC: 'a-tulp'
Onderwerp: Moties kostendelernorm
Urgentie: Hoog

hoi Rob,

dit is het enige wat ik kan vinden er verder over.  Denk dat het van Potters VVD komt. Maar goed, Klijnsma heeft veel dingen ZELF ingevoerd en doorgevoerd. Ze doen erg geheimzinnig over wie wat voorgesteld heeft. Zo kwam er in notulen ineens naar voren dat Klijnsma zelf de verhuiseis of zo heeft ingevoerd. En nog wel meer dingen. Dit zijn de moties die te vinden zijn in negatieve vorm zeg maar. De eerste is voornamelijk om strenge controle op de uitvoering kostendeler norm ( D66 en CDA)

Groet Ton

Nr. 52MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er financiële prikkels zijn om de kostendelersnorm te ontwijken, bijvoorbeeld door inschrijving op een onjuist adres of door het aangaan van een commerciële huurrelatie;

van oordeel dat oneigenlijk gebruik moet worden tegengegaan en effectief moet worden gehandhaafd;

verzoekt de regering om, in overleg te gaan met gemeenten om te borgen dat de kans op ontwijking geminimaliseerd wordt en te onderzoeken hoe het aantal kostendelers gemonitord kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pieter Heerma

Van Weyenberg

33 801 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Nr. 48MOTIE VAN DE LEDEN POTTERS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nieuwe Wet werk en bijstand een kostendelersnorm ingevoerd wordt, omdat mensen die samenwonen ook kosten kunnen delen;

constaterende dat het verzamelinkomen in verband met het ontvangen van meerdere uitkeringen binnen het huishouden hoger kan zijn dan een huishouden met maar één kostwinner die modaal verdient;

van mening dat er altijd een prikkel moet zijn om aan het werk te gaan en dat werken altijd moet lonen;

verzoekt de regering, te onderzoeken in hoeverre het verzamelinkomen uit bijstandsuitkeringen in een huishouden gemaximeerd kan worden tot bijvoorbeeld een modaal inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Potters

Dijkgraaf

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!