De NOS discrimineert nieuwe politiek partijen door uitsluiting van lijsttrekkersdebatten
Suggestie: Gezien de boycot van de NOS, organiseer zelf 'n lijsttrekkersdebat op het net

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <===> SDN . . Klokkenluider . . Video

Het sprookjesbos van Holle Bolle Gijs

De VVD zegt 400.000 banen te scheppen. Nu is het wachten op de personeelsadvertenties
van de VVD, de geboden salariëring en emolumenten en natuurlijk een vaste aanstelling
Daarnaast wil men weten wie de financiering voor de VVD van die banen heeft geregeld.
Herfinanciering staatsschuld tegen 1% rente geeft € 10 miljard besparing op de begroting

Dag Bert, bekijk Nova van 19 mei 2010.

Men zal iets GOEDS moeten verzinnen om nog en deuk in de boter te kunnen slaan. Ik heb wel enkele onderwerpen die de VVD de wind uit de zeilen kan nemen. Ik ben benieuwd of Emile Roemer het aandurft de geldpolitiek in de campagne te brengen. Op 1 juli leende de Staat een miljard euro op de kapitaalmarkt voor minus 0,013 procent rente. Ofwel, de beleggers zijn in pure paniek en leveren waarde in met inflatie plus negatieve rente om de risico's van sterke waardevermindering van hun kapitaal te ontvluchten. Dertig jaar geleden rekende Zwitserland ook een negatieve rente aan kapitaalvluchtelingen. De zoetsappige spotjes van de politieke partijen gaan doelbewust voorbij aan de dodelijke terreur van de bezuinigingen. Ik lag in een deuk.

 1. Buigen voor de wens van de mondige kiezer waarvan 49% geen enkel vertrouwen meer heeft in Den Haag, slechts 19% nog wel en de rest weet het niet. Kijk naar het voorstel zoals vooral de nieuwe partijen allemaal bepleiten: inspraak in de lopende politiek, en dat opeisen. CDA-Kamerlid prof. Alis Koekoek was al voorstander van inspraak voor de kiezer in de Tweede Kamer. Zie: Kamerzetel 151 en klik op het logo. Maar die partijen krijgen de kans niet in de media om dat in een open discussie naar voren te brengen. Jij weet waarom niet...!! Alleen de zendtijd voor politieke partijen geeft die zeer beperkte mogelijkheid.


 2. De staatsschuld is absoluut geen enkel probleem, want het is bij de lage rentestand de komende decennia geen onoverkomelijke belasting voor de begroting. Die HOEFT en MAG dus niet afgelost worden; al was het maar dat die de basis is voor de pensioenen van miljoenen mensen (kiezers). Je hebt het dan niet alleen over de economie en over goed rentmeesterschap, maar ook over de zekerheid voor de portemonnee van de kiezer. Dus keihard stelling nemen tegen het oude standpunt van Balkenende dat die moet worden weggewerkt. De positie van Nederland in de EU is gunstig: Staatsschuld per land in de wereld en in de Europese Unie. Vandaag leent de Staat der Nedelanden op de kapitaalmarkt voor minder dan nul procent aan rente. Mijn advies was al: herfinancier die 400 miljard direct voro de huidige ruentestand voro Nederland. Dat bespaart 11 miljard per jaar voro de begroting.
 3. Wel moet de begroting in het gareel komen. Dat kan beter door onnodige uitgaven te schrappen die ten laste gaan van vermijdbare bestedingen, zoals de JSF, het voeren van oorlog in het Oosten. Ik weet heel goed hoe dat t.a.v. de Amerikanen moet liggen. Maar wil je de concurrentie de wind uit de zeilen nemen dan moet je de roep van het volk wel willen horen.


 4. Het rigoureus terugdraaien van de privatisering in de zorg, onderwijs en nutsbedrijven. De schade is groot. De Amerikanen gaan nu al weg van de vrije markt met de energievoorziening. Door schade en schande word je hopelijk wijs. Zie: www.sdnl.nl/privatisering.htm. Dat geldt overigens ook voor de systeembanken. Rentmeesterschap past absoluut niet bij een vrije markt met ongebreideld winstbejag.


 5. Het sterkste argument voor nu is de ongelooflijk domme presentatie van de VVD dat 30 miljard bezuinigen in twee jaar 400.000 banen zou opleveren. Een grotere kolder kan ik niet bedenken. Je reinste demagogie. Dertig miljard aan koopkracht wegsnijden uit de economie en dan durven zeggen dat dit werk oplevert, en niet dat dit ten koste gaat van de werkgelegenheid. Het verschil is vermoedelijk een plus i.p.v. een minteken. Gaat de VVD bezuinigen op de schadeloosstelling van de politici? Of op de wachtgelden? Vast niet...!


 6. De kernvraag in het economisch debat is: WAAR KOMEN AL DIE MILJARDEN TOCH VANDAAN? Bij wie hebben wij en alle andere landen dat geld geleend? En ook WAARAAN ZIJN DIE MILJARDEN UITGEGEVEN? In mijn interview met de kandidaten voor de Europese verkiezingen kreeg ik de kolderiekste antwoorden. Alleen Agnes Kant gaf het juiste antwoord. Zie: www.sdnl.nl/europese-verkiezingen-2009.htm


 7. De sleutel en borgstelling per land en per hoofd van de bevolking volgens het ESM-verdrag binnen de EMU


 8. Ik, Rob Brockhus (redacteur Sociale Databank Nederland), begrijp dat de bezuinigingen hard zullen neerkomen op de zachte sector van o.a. kunst, cultuur, zorg en sociale voorzieningen Daarom wil ik aandacht vragen voor deze informatie over de komende verkiezingen: bekijk daarom mijn leunstoel-tirade op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RpmlSWJLyNg


 9. Op 13 april 2012 heb ik Mark Rutte in Nieuwspoort zelf gesproken en hem de hand gedrukt. Ik attendeerde hem op twee zaken:
  1. Aanpassing van de Advocatenwet met een besparing voor de begroting van Justitie van een miljard per jaar en voor het bedrijfsleven van ca. drie miljard per jaar.
  2. Dat de Commissie de Wit geen onderzoek had gedaan naar de bron van de financiering voor de terugname van de Belgen van ABN-Amro en Fortis Nederland. De Wit heeft niet aangegeven waar die 16,8 miljard euro vandaan kwam in het weekend dat Wouter Bos het geld overmaakte naar de Belgen en daarna 14 miljard voor lijken uit de kast.


 10. Kernpunten om journalisten en politici goed te kunnen antwoorden

M.vr.gr.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

Kamervragen voor Prinsjesdag, door Brockhus bij SDN
Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie
Brief van R.M. Brockhus aan minister Hirsch Ballin van Justitie
Brandbrief van R.M. Brockhus aan minister J.P.H. Donner van Justitie
Analyse van R.M. Brockhus voor minister J.P.H. Donner van Justitie
Het milieudrama rond oud Tweede Kamerlid Remi Poppe en de verzwegen antwoorden
Kamervragen voor Prinsjesdag, door Brockhus bij SDN
Brief aan prof dr. W.A.F.G. Vermeend van Speakers Academy over het Wassenaarse Akkoord
Brief van R.M. Brockhus aan president Schipper van het Gerechtshof in Amsterdam
Opsporing verzocht van de sympathieke wenskaartverzender
De grote misvatting in de discussie bij NOVA over de noodzaak van bezuinigen
Het referendum in de uitverkoop
Robert Brockhus: De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen
Simpele oplossing vergrijzing: kaasschaafwet op de uitbetaalde rente over staatsobligaties
Zie de brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Subsidiefraude bij Fontys Hogescholen en valsheid in geschrift
Brief aan prof dr. W.A.F.G. Vermeend van Speakers Academy over het Wassenaarse Akkoord


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52

Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/spindoctor-paradijs.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer