Wat heb ik, Rob Brockhus, 69 jaar, als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden?
SOPN . . . EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie

Ad van Rooij en Rob Brockhus bespreken de grondwettelijke positie van Nederland

1 juli 2012


Speerpunten van Rob Brockhus (kandidaat 39) van de
Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
Secretariaat: Birkstraat 136
3768 HM Soest
E-mail: info@sopn.nl
Website: www.sopn.nl

Wat heb ik, Rob Brockhus (bijna 70 jaar), als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden met een mediatraining?

Het probleem zit bij de media zelf die een mediatraining hard nodig blijken te hebben, gezien hun gebrek aan belangstelling voor de fundamentele problemen rond o.a. de kredietcrisis. Ook over mijn vraag hierover aan Mark Rutte zelf wil niemand iets weten.
Mijn vier punten zijn feitelijk gericht op het mogen meepraten in de media tot aan de verkiezingen op 12 september met een extra verkiezingsdebat op de dag voor het zogenaamde grote verkiezingsdebat van de grote partijen; maar dan voor de nieuwe en kleine partijen die alle 19 districten binnen hebben. ( www.sdnl.nl/kiesregister-2012.htm )

Het gaat mij NIET om het programma van welke partij dan ook, maar uitsluitend om het recht om mee te praten in de openbare verkiezingsdebatten. Bij de NOS, bij Pauw en Witteman, Nieuwsuur, Buitenhof en nieuwsrubrieken. Het gaat om de debatten en natuurlijk om de kranten, maar wel anders dan in de Volkskrant staat. Daar ben ik weer niet blij mee. Nogmaals, het gaat mij NIET om de inhoud van de programma's, maar alleen om het recht om onze argumenten en oplossingen aan te bieden aan de kiezers om daardoor op de SOPN te gaan stemmen. Dat kunnen en willen hangt af van de kennisoverdracht via de massamedia. Want de media bepalen de uitslag van de verkiezingen. Daarom wil ik in de tv-spot voor politieke partijen zo nadrukkelijk deze zaken inbrengen.

Mijn speerpunten:
1: De staatsschuld mag niet worden afgelost omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.
2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.

Dat vereist een dwingende confrontatie met de andere politieke standpunten.  Zie daarom mijn leunstoel-tirade.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

P.s.,

Ik was als kandidaat 39 van SOPN bij de presentatie van de kandidatenlijst. De nationale pers was opvallend afwezig, hoewel uitgenodigd. Het grote nieuws is dat een nieuwe politieke stroming met 76 kandidaten alternatieven presenteert voor de woeste plannen van de zittende elite.

Bekijk wat de SOPN voor en namens u wil bereiken. Een voorkeurstem kan op die kandidaat die uw wens het best kan verwoorden. Maar ik sta pal achter dr. Johan Oldenkamp die helder aangeeft hoe een stabiele maatschappij er uit kan zien.

Voor mijzelf heb ik een aantal speerpunten die de uitsluiting van de openbare debatten op televisie en in de massamedia kan doorbreken. Allereerst een groot verkiezingsdebat voor de kleine en nieuwe partijen op 10 september. Dus één dag voor het grote debat van de gevestigde orde.

Daarvoor vraag ik u die openbare discussie af te dwingen met vier speerpunten in de tv-spots voor politieke partijen; en die aan alle lijsttrekkers en aan de pers voor te leggen. Mijn vraag is: "Waar kwamen de miljarden vandaan voor de aankoop van ABN-Amro en Fortis Nederland?".

Zie verder: www.sdnl.nl/sopn-speerpunten.htm. Ik reken op u.

Daarnaast bepleit ik:

Partijprogramma van de SOPN
Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN
Wat heb ik, Rob Brockhus, 69 jaar, als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden?
Doelstellingen van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
Advertentie van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland met kamervragen een de lijsttrekkers
Voor het eerst heeft een politieke partij 76 kandidaten op de verkiezingslijst
Volkskrant: De partij SOPN rekent op een winst van maar liefst 76 zetels bij de verkiezingen op 12 september

P.s.,
Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

Kiesraad - Overzicht geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt

Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt


Terug naar het begin


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/sopn-speerpunten.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer