Geert Wilders wil een meer rechtse koers varen in de politiek

Politiek . . . Topics . . . . . Schandpaal <====> SDN home . . . . . . CBS staatsschuld

Moeten werklozen voor 20% onder het minimum gaan werken ??


Geert Wilders bij Harry Mens           Wilders over de Miljoenennota

Voorspelling
Twee explosies van verpaupering van miljoenen mensen.
In het Westen door loondaling, in het Oosten met inflatie!

De toetreding van tien nieuwe leden tot de Europese Unie zal voor de komende 20 jaar leiden tot massale verpaupering van meer dan honderdmiljoen mensen (kwart van de bevolking). Dit omdat in het steeds minder sociale en nog welvarende Westen de druk op de lonen sterk zal toenemen met migratie van werkgelegenheid naar het (verre) Oosten. Die verpaupering wordt vooral gevoed door de bezuinigingsdrift van begrotingsfetisjisten als Gerrit Zalm die de koopkracht aan de basis van de economie laten dalen. Dat zal tot een nog diepere recessie leiden dan nu al het geval is. (zie effecten van de invoering van de euro)

Voor het oosten van de vergrote Europese Unie zal de verpaupering nog dramatischer zijn, omdat daar de inflatie door sterk stijgende prijzen (ook weer door de euro) de koopkracht wordt aangetast. Daarnaast zal de vrije markt honderdduizenden bedrijven failliet laten gaan zoals dat ook in Oost-Duitsland is gebeurd na de "Anschluß". Even komt er een opleving vanwege de nieuwe mogelijkheden met tot nu toe nog onbereikbare afzetmarkten met een directe terugval daarna wanneer de financieringscapaciteit is opgebruikt; en de werkgelegenheid in de nieuwe landen met subsidie uit het nog rijke Westen in stand moet worden gehouden, hetgeen de koopkracht onder het euro-regime in het Westen afzwakt. (zie ook de Amerikaanse staatsschuld)

Zolang politici, economen en vooral journalisten de enig mogelijke reële oplossing - een basisinkomen voor alle Europeanen binnen de EU - niet in een openbare discussie wensen te brengen en houden, zal West-Europa afglijden naar letterlijk Amerikaanse toestanden, wat zelfs in een handelsoorlog kan uitmonden met de VS. Dit omdat men de concurrentie van de vrije wereldmarkt niet kan weerstaan en de sociale cohesie nog verder af zal afbreken dan nu al het geval is, in het steeds verder sociaal ontwricht rakende Nederland met de kortzichtige budgetpolitiek van de regering Zalm. Balkenende doet er als premier niet zoveel toe, hij is de vaandrig van het kabinet, en Donner houdt de corruptie bij het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke Macht in stand.

Ons mooie Nederland gaat bestuurlijk, politiek en vooral journalistiek naar de verdommenis omdat de openbare discussie over fundamentele zaken zoals de euro, de uitbreiding, de sociale kwestie en vrijhandel niet aan de orde komen. Ik verwijt vooral de media het meest, omdat zij bepalen waarover u en ik mogen nadenken. We groeien pijlsnel toe naar een fascistoïde maatschappij met de structuur van een politiestaat, waarin de burgerlijke vrijheden en rechten ernstig worden beknot en ingeperkt. Het vergrote Europe wordt daarbij - ondanks de uitsluiting van lokale oorlogen - een jungle met het (on)recht van de sterkste.