Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling,
klassenjustitie en corruptie ook bij de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Proficiat CDA, VVD, D66, met de zwijgende media op naar 3 miljoen href="http://www.sdnl.nl/lissabon-akkoorden.htm">onverzekerden
Niemand zou er op achteruit gaan was gezegd ! Waarom dan href="http://www.sdnl.nl/lissabon-akkoorden.htm">alles overhoop halen ??

In Elsevier van februari 2004 staat nu al een ernstige waarschuwing voor de gevolgen van de privatisering van de ziektekostenverzekering. Het aantal dodelijke slachtoffers daarvan laat zich raden. In Amerika is de situatie op dit gebied al zeer ernstig, vanwege de particuliere verzekering tegen medische kosten. Je baan kwijt, is ook je verzekering kwijt. Dan maar een bankoverval plegen om de operatie van moeder, zus, broer of van jezelf te kunnen betalen. Zie America No, No, No...!! De prachtige uitzendingen van Netwerk, Twee Vandaag, Ikon, Buitenhof en Nova zijn helaas mosterd ver na de maaltijd. Zie de video's bij de SDN

In de VS is 20 procent van de bevolking helemaal niet verzekerd tegen ziektekosten en nog eens 20 procent is onderverzekerd. Wanneer in Nederland dezelfde structuur ontstaat met de VVD'er Hoogervorst aan het roer, dan zal het aantal onverzekerden groeien met ca. 3 miljoen en het aantal onderverzekerden ook met 3 miljoen.

Vrees sociale diensten voor 250.000 gevallen

Leger wanbetalers in de zorg

Van een onzer verslaggevers
 
AMSTERDAM, dinsdag
Sociale diensten vrezen dat zij per 1 juli wanbetalers moeten opvangen die door zorgverzekeraars op straat zijn gezet. Het gaat om tienduizenden, misschien zelfs een kwart miljoen gevallen.
        'Menige sociale dienst houdt zijn hart vast', stelt voorzitter Tof Thissen van Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in werk, inkomen en zorg. 'Wij worden straks geconfronteerd met klanten die anderhalf jaar premieachterstand hebben opgebouwd, een schuld die nauwelijks nog is in te lopen.'
       Anderhalf jaar op de pof verzekerd zijn, betekent minimaal 1800 euro schuld, zonder rente en incassokosten. 'Ik voorzie een massaal beroep op de schuldhulpverlening bij sociale diensten. Maar ook het risico dat die mensen onverzekerd rondlopen is een maatschappelijk probleem.'
        
Bijstand
        Circa 35.000 mensen in de bijstand kampen met serieuze betalingsachterstanden, aldus Divosa. Afgaande op zo'n 2% wanbetalers in de gezondheidszorg, kan de groep zorgschuldenaren echter oplopen tot zo'n 253.000. Alleen bij een levensbedreigende situatie zal een arts of ziekenhuis hen helpen.
       Tot 1 juli zitten wanbetalers vast aan hun huidige verzekeraar, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.
 
Hoogervorst
      Wat daarna gebeurt, is echter onzeker. Zorgverzekeraars spraken met minister Hoogervorst af dat zij tot 1 juli alles op alles zetten om alsnog de verschuldigde premie te innen. Na 1 juli kunnen klaplopers alsnog hun polispasje verliezen.
       Zorgverzekeraar Agis heeft een andere manier gevonden om de premies te innen. Met zo'n veertig gemeentelijke sociale diensten heeft zij collectieve contracten gesloten. 'Zij houden de zorgpremie in op de uitkeringen. Juist om te voorkomen dat mensen met zeer lage inkomens hun zorgpolis niet meer kunnen betalen', zegt woordvoerder Jaap Knoppert van Agis.
        'We moeten kost wat kost voorkomen dat er alsnog een carrousel van wanbetalers ontstaat', zegt woordvoerder Erik Lelieveld van VGZ-Univé, de grootste zorgverzekeraar van het land.
 ELSEVIER 6 februari 2004

Ruim 300.000 niet verzekerd voor medische zorg

Steeds meer mensen zijn niet verzekerd tegen ziektekosten, blijkt uit onderzoek van weekblad Elsevier

Het aantal inwoners van Nederland dat niet verzekerd is tegen ziektekosten stijgt snel. Afgelopen jaar is de grens van 300.000 personen gepasseerd. Vijftien jaar geleden ging het om een groep van slechts 50.000 mannen en vrouwen.

Dit blijkt uit onderzoek van opinieblad Elsevier, dat de resultaten deze week publiceert. Vooral de algemene ziekenhuizen in de grote steden, streekziekenhuizen en academische centra worden in toenemende mate geconfronteerd met onverzekerden. Die omzeilen de huisarts en melden zich direct bij de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Tot nu toe was het fenomeen vooral bekend in de Verenigde Staten.

De meeste onverzekerden in Nederland zijn buitenlanders die illegaal in Nederland verblijven, daklozen, zwervers en verslaafden. Maar er zijn ook zelfstandigen die vergeten zijn hun premies te betalen, puissant rijken die menen dat ze de medische zorg uit eigen zak kunnen betalen, en 'free riders' die bewust geen premie betalen omdat ze weten dat ze toch wel geholpen zullen worden.

Bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam bezetten onverzekerde patiënten elke dag tien bedden. Dat leverde in 2003 een strop op van 3,4 miljoen euro. Het Universitair Medisch Centrum Sint-Radboud in Nijmegen moest vorig jaar een half miljoen euro afboeken op de post dubieuze debiteuren.

Aangezien medische zorg nooit wordt geweigerd, worden de kosten, een bedrag van vele tientallen miljoenen euro, uiteindelijk doorgeschoven naar de Nederlanders die wel hun premies betalen.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!