Hoe betrouwbaar is Gerrit Zalm na zijn optreden in Laren?

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Topics . . . . . Schandpaal . . . . . SDN . . . . . . CBS staatsschuld

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Huizen, vrijdag 7 juli 2006

Hoe betrouwbaar is Gerrit Zalm?

Dit met zijn rol bij de omwisseling van de gulden naar de euro:

 1. Zalm heeft feitelijk de gulden gedevalueerd zonder politieke besluitvorming

 2. Met de te lage instapkoers heeft Zalm alle lonen verlaagd met effectief 10% t.o.v. het buitenland. Zalm gaf dat zelf toe tijdens zijn bezoek aan de VVD in Laren, waar hij de Gouden Zalm Trofee kreeg uitgereikt. (zie de video daarvan)

 3. Zalm heeft met deze instapkoers 10 procent van alle spaar- en pensioenfondsen van hun waarde beroofd. (zie Martin Dessing). Piet Hein was 'n kleine jongen vergeleken bij Gerrit Zalm. Piet Hein beroofde de Spanjaarden van hun goud en zilver (zilvervloot), maar Zalm plunderde zijn eigen bevolking en krijgt dan nog applaus ook.

 4. Zalm liet daardoor de staatsschuld in een keer met 10% dalen, zoals staatssecretaris Joop Wijn van het ministerie van Financiën erkende in Buitenhof.

 5. Zalm verlaagde ook de koopkracht van alle mensen met een sociale uitkering met minimaal 10% in de winkel, nog voordat de opportuniteitsinflatie toesloeg.

 6. De inflatie heeft op het gebied van de basisbehoefte van voeding, kleding en lokale diensten in 4 jaar doen verdubbelen. Uitgezonderd zijn de tarieven in de infrastructuur zoals NS, porto, huren, energie en overige nutsvoorzieningen, die met reguliere prijsstijging de koopkracht aan de onderkant nauwelijks aantastten. (Zie de prijzen).

 7. Zalm zei: dat wanneer de grenzen 1 januari 2007 opengaan er heus geen tsunamie aan Oost-Europese werkkrachten onze kant zou opkomen, en dat wij zelfs blij moeten zijn dat o.a. de Polen het werk doen dat de Nederlanders niet zien zitten. Het is gezien de 'fatsoenlijke salariëring' met het minimumloon zelfs wenselijk om zo ook de inflatie te beperken. Hij verwees naar de toetreding van o.a. Spanje en Portugal.

 8. Hij ontkent dat met zijn beleid er miljoenen werkzoekenden uit het oosten van de EU naar het westen zullen komen om in Nederland goudgeld te kunnen verdienen met ons minimumloon, waarvan hier niet meer is rond te komen. Deze deflator kan alleen nog overtroffen worden door de slavernij en kinderarbeid opnieuw te introduceren. De druk op de lonen zal sowieso enorm zijn, vooral in de productiesector. (zie de bouw). Een voorbeeld daarvan is het voorstel van VVD-staatssecretaris van Hoof om mensen met een bijstandsuitkering te verplichten 2 jaar lang te gaan werken met behoud van die subminimale uitkering. Dat is regelrechte herinvoering van de slavernij...!! Wilt u slaven? Stem dan VVD..!!

 9. Dat o.a. daardoor de armoede sterk zal toenemen vindt Zalm geen probleem, want het oprichten van voedselbanken is volgens Zalm een uitstekend particulier initiatief om de armen van vervangende koopkracht te voorzien. Hij gaat daarbij zorgvuldig voorbij aan de oorzaken van verpaupering met o.a. zijn eigen deflatiebeleid.

 10. Zalm wil de staatsschuld compleet aflossen om met de vrijkomende rentebetalingen de AOW te kunnen financieren. Het gaat dan om nu nog 11 miljard euro per jaar; en de naïeve Balkenende gelooft hem, want Zalm is zo knap. (Zie oude correspondentie).

 11. Ook de onzichtbare effecten - behalve begrotingstechnisch - van de beperking en uitsluiting van sociale voorzieningen als de WAO, AWI, bijstand en WW-uitkeringen oogsten in VVD en CDA kringen altijd ontkenning. Want onzichtbaar leed is geen leed ! Het gemakkelijkst verkoopbare politieke product is dan ook eigenbelang en egoïsme.

 12. Daarom is de inspraak van de burger in het lopende politieke debat in de Tweede Kamer zelf van ultiem belang, gekoppeld aan een televisieprogramma om regering en parlement in het openbaar bij de les van de burgers te houden, en niet bij verkiezingen overladen te worden met allerlei irreële beloftes en misleidingen. De pers speelt daarbij een cruciale rol, met name om nieuwe politieke partijen te weinig of in het geheel niet aan het woord te laten komen. Alleen de Pedo Partij krijgt nu aandacht, maar de AVP en met name de RPN totaal niet. De vraag is Waarom niet?

Om die inspraak van de burgers te kunnen bereiken stuur ik een mogelijke opzet van die inspraak vandaag op vrijdag 7 juli 2006 naar alle politieke partijen. De gevestigde politiek partij die KAMERZETEL 151 als eerste in het programma zet komt tegemoet aan de klemmende wens van de bevolking om serieus genomen te worden. Het zal er toe kunnen leiden dat de meest geschonden partij als D66 met een enorme zetelwinst kan gaan strijken, wanneer die de politieke vernieuwing met inspraak van de burger weet te presenteren en zo de democratie werkelijk gestalten te geven.

Nu Gerrit Zalm zijn economische smoorpolitiek langzaam laat varen gaat het economisch weer wat beter, dat ligt voor de hand. Want wanneer je iemand de keel hebt dichtgeknepen en op tijd loslaat, dan krijgt het slachtoffer (de koopkrachtige burger en actieve ondernemer) weer zuurstof om te leven. Je bent als keelknijper wel verantwoordelijk voor de gevolgen van dat smoren, behalve als je Zalm heet, want dan wordt alle lof toegezwaaid. Het is trouwens de oplevende wereldeconomie die wat lucht brengt, en niet het beleid uit Den haag. Het gekke is ook dat geheel volgens verkiezingsplan van de VVD een klein beetje snoepgoed door Zalm wordt uitgedeeld om de roof van tientallen miljarden te verdoezelen en de kiezers met een slecht geheugen te paaien. De media doen daar overigens driftig aan mee.

Het is trouwens opvallend dat plotseling alle politieke partijen behalve de VVD en het CDA verklaren dat de armen in dit land de zwaarste klappen met dit Zalmse beleid hebben opgelopen. Door de regering wordt slechts een aalmoes beloofd aan de miljoenen armen en nog eens 500 miljoen euro voor een kleine groep beleggers en ondernemers. Daarnaast verklaart de Japanse overheid over Nederland dat het een belastingparadijs is voor multinationals. Dat is ook zo maar daar praat niemand over, ook de oppositie niet. Vreemd......!! Het is zoals koningin Beatrix eerder stelde: De leugen regeert !!.

Want in de nabeschouwing van het kamerdebat bij Nova over het aantreden van Balkenende III loog Mark Rutte waarschijnlijk ook al over de feitelijke ontwikkeling van de werkloosheid. Bos stelde in zijn kameroptreden een absoluut record vast van ca. 450.000 werklozen, en Mark Rutte stelde wat later in zijn speech dat wij de laagste werkloosheid zouden hebben van de Europese Unie - Gerrit Zalm zei dit laatste trouwens ook in Laren. Maar wat is nu waar ?? Zie de video

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel: 035-5244141
E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.kamerzetel.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!