Ton Nuiten reageert op het artikel van Rob Brockhus

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen. liberalisering van de huren
zal onnoemelijk veel leed opleveren. Hoofdschuldigen: de zwijgende media
Want de politiek gaat altijd zover als dat de media toestaan, niet anders !!!

Geachte heer Brockhus:

Zojuist heb ik Uw schrijnende verhaal gelezen. Het is inderdaad vreselijk wat dit kabinet allemaal heeft weten te bereiken wat het beroven van de eigen burgers betreft. In Uw artikel van woensdag 22 december 2004 (iets meer dan twee jaar geleden) vraagt U o.a. hoe we het kabinet Balkenende weg krijgen. Vermoedelijk denkt U dat wanneer er dan een andere regering komt, onze problemen dan zullen verminderen. (By the way: we schrijven nu 2007 en na de recente verkiezingen van maart hebben we nu een coalitie van VVD, PVDA en de CU).

We moeten echter goed begrijpen dat ook al komt er een andere regering, dit nog niet betekent dat het dan ook daadwerkelijk beter zal gaan. Er is nl. een gezegde en die luidt als volgt: "Hoe meer er over verandering gesproken wordt, hoe meer je zult gaan zien dat er uiteindelijk niets verandert." M.a.w: Steeds hoor je de verschillende politici tijdens de debatten vlak voor de landelijke verkiezingen roepen dat de positie van de burgers met name die van de uitkeringsgerechtigden verbeterd moet worden. Het einde van het (Haagse) liedje is dat er niets verbetert (behalve voor onze "vaderen des vaderlands" van politici dan).

Welnu, wat is nu precies de reden dat er niets verandert voor U, mij en (een groot deel van) de rest van de bevolking? Een van de redenen -en dit hebt U al aangegeven- is dat we compleet onwetend worden gehouden door de gevestigde media. Een andere reden dat er niets verandert is dat het niet alleen de politici zijn die schuldig zijn aan onze huidige malaise. De grootste boosdoeners zijn de multinationals, economische reuzen zoals Shell, Unilever, etc.

Het zijn deze ondernemingen naar wiens pijpen onze (en niet alleen de onze maar ook die van andere landen zoals België, Engeland, Frankrijk, Duitsland enz.) politici moeten dansen. De regeringen zingen weliswaar het hoogste lied maar de wijs en de toonhoogte hiervan worden bepaald door de "economische songwriters". En het zijn deze ondernemingen die bepaalde politici naar voren schuiven om dan door ons "gekozen" te worden tijdens de nationale verkiezingen.

De vraag hierbij is natuurlijk of we als kiezers werkelijk iets te kiezen hebben gehad! Diegenen die niet in het gareel van de multinationals willen wandelen worden "uitgeschakeld" (kijk maar naar Pim Fortuyn). Diegenen die dat wel doen worden rijk beloond (kijk maar naar Wim Kok). Herinnert U zich Wim Kok nog? Hij was de man van "het kwartje van Kok". Dit kwartje zou ons uiteindelijk teruggeven worden. Nou, ik moet het nog zien komen! En nu heeft hij o.m. een goede baan bij Shell als commissaris. Hoe komt hij daar? Wie heeft hem daar gebracht? Een ding is zeker: hij zal zijn positie als commissaris in ieder geval niet aangeboden hebben gekregen omdat hij tijdens zijn politieke loopbaan zo'n integere en voorbeeldige Minister-president is geweest!

Wat dunkt u: wanneer Ton Nuiten op zoek zou zijn naar een baan en zou gaan solliciteren bij bijv. Vroom & Dreesman en de bedrijfsleider met wie ik op dat moment dat gesprek zou hebben, erachter zou komen dat Nuiten een leugenaar en dief zou zijn, wat zou deze man dan zeggen: "Proficiat, je bent aangenomen"? Vermoedelijk niet. Hij zou eerder tegen mij zeggen: "Het spijt me meneer, maar we kunnen u niet gebruiken; u hebt namelijk een strafblad." En dan kan Ton Nuiten gaan.

Wat ik hiermee wil zeggen is dit: denkt U nu werkelijk dat men in de hoogste regionen van de topleiding van Shell niet op de hoogte was van het doen en laten van Wim Kok tijdens zijn ambt als Minister-president? En dat men niets afwist van zijn leugens? Natuurlijk wel! En dan zou de normale reactie van de directie van Shell moeten zijn geweest, net als in het voorbeeld van Ton Nuiten: "Meneer Kok, het spijt ons maar we kunnen u niet gebruiken; u kunt gaan".

Wim kok en andere voormalige politici die nu een riante baan hebben als commissaris, voorzitter etc. van welke multinational of welk instituut dan ook, zitten daar niet omdat zij zo talentvol of kundig zouden zijn en daarom geschikt waren voor hun huidige job. Nee, zij hebben de taak die zij van hun economische meesters opgelegd hebben gekregen nauwkeurig en plichtsgetrouw vervuld en worden daar nu ruimschoots voor beloond.

Dit betekent dan dat wanneer we achter de schermen zouden kunnen kijken, de wereld op een heel andere wijze wordt geregeerd dan wij tot dan toe altijd gedacht hadden. Dan zouden we ook in staat zijn om te zien dat we al die jaren voor de gek gehouden zijn en dat de gevestigde media hier ruimschoots aan meegewerkt heeft. Dan zullen we ook in de gaten krijgen dat het in werkelijkheid nooit uitgemaakt heeft wat voor regering er in het verleden aan de macht was: links, rechts, of wat dan ook. Wanneer de Nederlandse bevolking dit alles zou gaan doorzien, zal het mogelijk zijn om samen een flinke vuist te maken en te zeggen: "We pikken de absurde verhoging van de verzekeringsmaatschappijen niet langer die teweeggebracht zijn door politici die al die jaren in het geheim onder één hoedje hebben gespeeld met hen." Daarom is het meer dan noodzakelijk dat het "gordijn van geheimzinnigheid" waarachter deze stiekeme spelletjes gespeeld worden, wordt weggenomen. En dan is het mogelijk om de regering Balkenende weg te krijgen omdat zij dan zien dat de bevolking haar meer dan beu is, en dat niet alleen: dan is het óók mogelijk om te voorkomen dat er weer in de toekomst een dergelijke regering op zal staan.

Ton Nuiten.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!


Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)