Zou een aanpasbaar en flexibel zonnefilter in de ruimte een oplosing zijn voor de opwrming van de aarde...??

How do we protect the Earth from the sun's heat and warming of the Earth?

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Wie durft vragen stellen over een dergelijk krankzinnig idee? U toch niet?

 
   

Huizen, 20 november 2013

Hoe de opwarming van de planeet te controleren

Hoe beschermen we de aarde tegen de hitte van de zon en het opwarmen van de aarde? Met een scherm bestaande uit een stilstaande plek in de ruimte die een wolk van kleine biologisch afbreekbare deeltjes vasthoudt die zich langzaam verspreidt als een scherm, dat geleidelijk zal worden weggeblazen met de zonnewind. Het materiaal zal de straling van de zon wat verspreiden die naar de Aarde komt die maximaal 0,5 graad divergeert Ik heb het gekozen materiaal van zelfrijzende bloem gekozen. De straling zal iets geabsorbeerd en afgebogen worden en gedeeltelijk langs de aarde verdwijnen; dan kan de planeet niet meer opwarmen dan nodig is. Uiteraard moet dit gebeuren via de Verenigde Naties en niet door een enkel land als de VS, China, Rusland of Noord-Korea. Regelmatig moet een nieuwe lading fijnstof worden gelanceerd, omdat het filteren van de zonnestraling geleidelijk aan zal afnemen. Die stof, of (zelfreizend, met korte 'ei') zoals broodbakkersbloem, kan de verwarming net genoeg regelen en worden gecontroleerd. Een kleine inspanning samen met andere naties lost het probleem op. Veel goedkoper dan niets doen en orkanen hebben.

Een kennis van mij dacht dat mijn idee niet haalbaar zou zijn. Maar ik weet iets over straling en licht. De aarde wordt bestraald door de zon (een ster) ongeveer 150 miljoen kilometer verderop. De stralingsstraal van de zon heeft een maximale hoek van een halve graad, en is bijna planparallel. Wanneer de parallelle straling wordt verspreid met een meer diffuse straling in de ruimte op een stationaire plek, die is aangemaakt met een raket die geleidelijk aan de stof uitstrooit met een langzame cirkelbeweging, dat dan minder dan honderd procent van de huidige straling de aarde bereikt als gevolg van dat kegelvormige scherm voor de filtering. Dit omdat een klein deel van de verstrooide straling de aarde zal passeren. Ergo, de warming-up kan worden gemanipuleerd en gestopt, maar lost het probleem van de CO2-uitstoot niet op.

Steeds weer moet een lading deeltjes worden gelanceerd om een gewenst verspreidingsniveau te behouden, zonder een negatief effect op de planeet. Dit, omdat de stof voor diffusie slechts actief zal zijn zolang het de lineaire straling van de zon kan veranderen. Het werkt zolang het zweeft in de ruimte tussen de zon en de aarde, en het zal altijd worden verwijderd met de zonnewind na een periode van tijd. Ofwel langs de aarde in de atmosfeer, of voor altijd langs de planeet in het universum.

Een vriend van mij maakte de opmerking dat 'zelfrijzende' bloem eigenlijk de naam van 'zelfreizende' bloem zou moeten krijgen, omdat de zonnewind dit bakkersingrediŽnt naar de aarde zal terugbrengen. Mogelijk door in de ruimte te klonteren tot een smakelijke vorm van ruimtecake, die uit de blauwe lucht kan vallen. Net zoals de Bijbel openbaarde, dat manna uit de hemel viel voor de Exodus van de Joden met hun omzwerving van 40 jaar in de woestijn. Wonderen in de wereld zijn duidelijk nog steeds aan de orde.

© Groeten,

 

R.M. Brockhus

Westkade 227, 1273 RJ Huizen, Nederland

Tel: +31-35-5268153

Mail: sdn@planet.nl   

Web: www.sdnl.nl

Aan de deelnemers van de Klimaatconferentie in Den Haag, 23 november 2000

Milieu-oplossing...!!

CO2-uitzetting draagt bij aan de opwarming van de aarde, maar je weet dat methaan dit honderdvoudig doet. De voorzitter van uw conferentie, de heer Jan Pronk (verantwoordelijk minister van Milieu), herkent in zijn binnenlands beleid dat enorme hoeveelheden gevaarlijk en kankerverwekkende afval in hout wordt gedumpt. Zoals arseen en chroom, die in producten worden gedumpt en via export over heel Europa worden verspreid. Bovendien frustreert en verbiedt de administratie van Pronk de uiteindelijke oplossing van recycling. Het recyclingbedrijf 'Edelchemie BV' dat 96 patenten heeft om al het (lees: ALL) giftige afval om te zetten in niet-giftige en bruikbare materialen zoals zilver. De vraag is: Waarom handelt de Nederlandse overheid op deze manier ??!!!

Als u wilt bijdragen aan het behoud van het leven, mens, dier en plant, moet en moet u informeren over deze technologie genaamd ZERO-OPTION technologie. Bezoek de website van de SDN en overtuig uzelf: edelchemie.htm

Met vriendelijke groeten,

Robert M. Brockhus (webmaster SDN)
Email adres: sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl
Westkade 227
1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (+31) 035-5244141 .... (eerst waarschuwen)