Schuldsanering is 'miljoenenbusiness', maar het toezicht schiet tekort

Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Wat is het verschil tussen particuliere en (inter)nationale schuld ??

30 juli 2005

Klem tussen armoe en de bewindvoerder

Van onze verslaggever Jeroen Trommelen

ZWIJNDRECHT - Steeds meer mensen met schulden klagen over hun persoonlijk bewindvoerder. Die zouden slordig zijn en weinig interesse tonen. Meer controle is gewenst.

Schuldsanering is 'miljoenenbusiness', maar het toezicht schiet tekort

Zeven weken geleden begon Roger Krieken uit Zwijndrecht met een meldpunt voor schuldenaars die ontevreden zijn over hun persoonlijk bewindvoerder. De lijst bevat 687 gevallen en groeit elke dag. De ene zaak, zegt hij, is nog schrijnender dan de andere. Een moeder met drie kinderen zou wegens nalatigheid van de bewindvoerder uit huis zijn gezet. Een man zou failliet zijn verklaard omdat belangrijke stukken in de administratie van de bewindvoerder waren verdwenen. Veel bewindvoerders zijn nauwelijks bereikbaar, zegt hij. Anderen leggen geen verantwoording af.

Ondertussen verdienen ze flink aan de financiële ellende van anderen, vindt Krieken. Maandelijks betalen de schuldenaars 45 euro aan hun bewindvoerder, die daarnaast een subsidie van gemiddeld 1200 euro per klant krijgt van de overheid. 'Het is een miljoenenbusiness.' Deze week raakten driehonderd personen in Amsterdam gedupeerd toen hun bewindvoerder, de stichting Opstap, failliet ging.

De stichting hielp weliswaar klanten met schulden, maar gebruikte geld van onder anderen dementerende of psychiatrische cliënten met een vermogen, die dat zelf niet konden beheren. Bijna acht ton werd over de balk gesmeten. Het was niet de eerste keer dat bewindvoerders in opspraak kwamen. Eerder deze maand verenigde zich een club van gedupeerde klanten van de Rotterdamse bewindvoerder Van der Linden.

Door de daling van de koopkracht, bevriezing van de uitkeringen en de invoering van de euro stijgt het aantal mensen met problematische schulden de afgelopen jaren snel. Bovendien werd in 1998 de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) ingesteld, die het mogelijk maakt om na drie jaar op een houtje bijten met een schone lei te beginnen.

De behoefte aan bewindvoerders neemt daardoor sterk toe. Na een cursus van tien dagen en een toelatingsexamen staat het beroep voor iedereen open. Maar het toezicht schiet tekort, vindt advocaat Korver van Opstap. Korver doet veel schuldsaneringszaken en vindt de kwaliteit van de bewindvoerders onder de maat. 'Iedereen kan zo'n soort curator worden, je krijgt een stenciltje mee en dat is het.' Voor bemiddeling in het kader van de WSNP worden hogere eisen gesteld.

Volgens de bewindvoerders gaan die ver genoeg. 'Niet iedereen kan dit worden. Er is juridische bagage voor nodig', zegt de Emmense bewindvoerster Besier, lid van de 'klankbordgroep' van bewindvoerders. De verplichte cursus van tien dagen en het daaraan gekoppelde examen noemt ze 'best pittig'. In functie moeten bewindvoerders jaarlijks rapporteren aan de rechtbank.

Toezicht op de bewindvoerders wordt uitgeoefend door de Raad voor de Rechtsbijstand in Den Bosch. Volgens landelijk coördinator Von den Hoff gebeurt dat redelijk. 'De wet is nog maar zeven jaar oud, we zijn nog aan het ontdekken hoe het in de praktijk uitpakt.' De opleiding ziet hij 'als een soort rij-examen', waarbij het aan verkeersroutine nog kan ontbreken. Sommige bureaus schieten wellicht tekort in bereikbaarheid, zegt hij, en mogelijk moet de schaalgrootte worden beperkt.

E.I.M Steur
Amsterdam Z.O

Uit dit verhaal blijkt wel dat de bewindvoerder aangesteld door de rechter in Rotterdam niet de enige was. De een vult zijn zakken en de ander gebruikt geld van andere clienten om huisuitzettingen te voorkomen.

AT5 30 juli 2005

Gedupeerden van Opstap krijgen hulp

De gedupeerden van de failliete Stichting Opstap, die in acute financiële nood zijn, worden geholpen door de Sociale Dienst. Aanstaande maandag wordt er een nieuwe bewindvoerder aangesteld die orde op zaken moet gaan stellen. De stichting Opstap is een organisatie die mensen helpt om hun financiën op orde te krijgen. Deze week werd bekend dat de stichting door wanbeleid failliet is gegaan. Zo'n 300 cliënten zijn de dupe. De gemeente en de rechtbank betalen samen de kosten die de nieuwe bewindvoerder moet maken om de administratie op orde te krijgen.

Vooral zwakkeren de dupe van failliete stichting

Gepubliceerd op woensdag 27 juli 2005

AMSTERDAM (ANP) - Vooral daklozen, junks, mensen met psychische problemen en dementerende mensen zijn de dupe geworden van een faillissement van de stichting De Opstap in Amsterdam. Dat heeft advocaat R. Korver van de stichting woensdag gezegd.

In totaal gaat het om driehonderd personen en gezinnen, die tezamen een bedrag van 6 tot 8 ton kwijt zouden zijn.

De stichting treedt op verzoek van de rechtbank op als bewindvoerder bij mensen die niet zelf verantwoord met geld kunnen omgaan. Het werk bestaat onder meer uit schuldsanering en het beheer van salaris en vermogen. Volgens Korver is er geen sprake geweest van zelfverrijking van bestuursleden, maar is er "te ver doorgeschoten in de hulpverlening".

Mismanagement

"Hier is sprake van mismanagement. Al het geld van de mensen werd op een rekening van de vereniging gestort, wat zeer ongebruikelijk is. Als de ene cliënt een hoge huurschuld had, betaalde de stichting die af met geld van een andere clënt", aldus Korver. De stichting is dinsdag failliet verklaard. Inmiddels is er een curator benoemd, maar die wil nog geen commentaar geven.

Volgens Korver heeft de rechtbank de verantwoording van de stichting over het jaar 2003 goedgekeurd. ,,De stichting dacht dus goed te zitten met de manier waarop ze te werk ging. Als de rechtbank na 2003 had ingegrepen, was het tekort tot 1300 euro beperkt gebleven. Dat was nog te overzien geweest. De rechtbank controleert per dossier. Er is verzuimd om te vragen naar afzonderlijke bankafschriften, dan waren de problemen meteen gesignaleerd'', stelt Korver.

Een woordvoerster van de rechtbank laat weten dat er aangifte van in ieder geval valsheid in geschrifte is gedaan bij justitie. ,,Wij hebben op 1 juli de stukken gekregen over 2004.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!