Nederland schaam je ....!!
Euroblunder . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Werkgelegenheid

Voedselbanken in Nederland een regelrechte schande
als gevolg van asociale politiek en globalisering

Voedsel in overvloed en toch hongersnood in Nederland

Amsterdam 16 december 2004


Aan de Voedselbank


Zorg dat dit kabinet valt, en wel zo snel mogelijk. Stel het CDA de vraag wat christelijk en sociaal beleid inhoudt. Het antwoord van Verhagen en Verburg zal waarschijnlijk zijn dat het werken onder het minimum moet kunnen om je carrière weer in gang te krijgen.

Christenen kunt je van alles laten geloven, want op "geloven" zijn ze zwaar getraind. Het kost geen moeite om ze wijs te maken dat het universum in 6 dagen in elkaar is gezet door iemand die in het absolute niks zich zat te vervelen en op het idee kwam om voor Balkenende en Zalm een leuke planeet te creëren, zodat ze de verpauperingspolitiek tot volle wasdom kunnen laten komen, met voedselbanken in elke pauperwijk. Dit als gevolg van het bezuinigen op het inkomen van de armen. De export van welvaart en kapitaal kan zo ongelimiteerd groeien ten behoeve van multinationals die in Nederland een belastingparadijs aantreffen.

Het is ook heel simpel om steile christenen te laten geloven dat het leven pas begint bij de dood, en dat je dement en al na het verscheiden kunt genieten van eeuwige overvloed en liefde, zonder dat het ook maar iets kost. Vandaar dat in een doodshemd geen steekzakken genaaid zitten, want je kunt en hoeft niks meenemen naar het opperwezen.

Wat je die zelfde goedgelovigen niet aan het verstand kunt peuteren, is dat de staatsschuld geen enkel probleem is voor deze en komende generaties, maar juist een zeer wenselijke bron van inkomen en welvaart voor alle mensen die na een arbeidzaam leven willen genieten van hun gegarandeerde pensioen. Het is bijna onmogelijk om tegen de via de massamedia over de bevolking uitgekraamde propaganda te verklaren dat de staatsschuld helemaal niet afgelost behoeft te worden; en dat het zelfs heel onverstandig is en onverantwoord om dat wel te doen. Nee, dat maak je de gelovigen niet zomaar wijs, want dat is namelijk te controleren, in tegenstelling tot het leven na de dood en het scheppingsverhaal in de Bijbel.

Het is zelfs zo dat het koesteren van de staatsschuld (als spaarfonds voor de pensioenen) de welvaart en werkgelegenheid voor ons en onze kinderen kan behouden en de armenzorg met voedselbanken met Colijnse viskoppensoep vermijden.

De tien miljard euro rente die de staat nu jaarlijks uitbetaalt aan de pensioenfondsen geeft de ouderen precies die extra koopkracht bovenop de ook door de staat uitbetaalde AOW om nog voor het overlijden te genieten van de welvaart die ons economisch en industrieel complex genereert. Laat je Zalm de staatsschuld helemaal aflossen, dan zijn de gepensioneerden die 10 miljard euro aan inkomen gewoon kwijt en mogen ze proberen het rendement op de beurs te behalen. Ik hoef niemand uit te leggen dat het op de beurs wel eens een heel klein beetje fout kan gaan, of met de dollar en andere onvoorziene blunders van (frauderende) topbestuurders die onze werkgelegenheid exporteren naar lagelonenlanden aan de ander kant van de planeet? Ik wens alle mensen een goed 2005 met de val van dit kabinet en het invoeren van Kamerzetel 151 om de burger inspraak te geven in de politiek en politici en topbestuurders wekelijks ter verantwoording te kunnen roepen over wat ze wel en niet hebben gedaan of nagelaten.

Met de beste wensen voor u en uw familie,

Peter Oeloff
Amsterdam, O20-7717833
E-mail: omgangsonrecht@hetnet.nl Website: www.goedbegin.punt.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!