Quiz van de Raad van Kerken over verarming en verrijking

Het einde van de beschaving komt met de groei van de VVD dichterbij

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Hierbij een compliment voor het afslaan van het dreigend barbarisme het minimumloon te verlagen

Huizen, april 25, 1997

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
de Tweede Kamerfracties van D'66 en PvdA
en de overige, niet-rechtse fracties

Hierbij maken wij u een compliment voor het afslaan van het dreigend barbarisme om het minimumloon te verlagen. Niet alleen is een dergelijk voorstel in strijd met de letter en de geest van de grondwet, met de Universele Verklaring van Rechten van de Mens, met het internationale verdrag van de ILO, maar ook in strijd met het Koninkrijksstatuut. Al deze verdragen verplichten de overheid tot het vrijwaren van mensen (waarover zij het bestuur uitoefent) van armoede, dakloosheid, onderdrukking en uitbuiting.

Het is volstrekt onbegrijpelijk dat een politieke partij als de VVD nog niet is afgestapt van het volstrekt waanzinnige idee dat het creëren van werk met een beloning onder het absolute minimum om van te kunnen leven acceptabel is voor anderen dan zijzelf. Daartegenover vindt de VVD het even zo gewoon om belastingvrije miljoenenwinsten met opties toe te laten kennen aan de elite, die meestal VVD-gedachten koestert. Het einde van de beschaving komt met de groei van de VVD dichterbij. Doe daar wat aan, samen met de media die de sleutel tot het menselijk brein in handen hebben.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!