Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Briefwisseling met SP-kamerlid Paulus Jansen

Huizen, woensdag 6 december 2006


Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 6 december 2006 10:26
Aan: 'Jansen P.'
Onderwerp: RE: Ik probeer het nog maar eens. Misschien komt er dan toch een linkse coalitie.

Geachte heer Jansen,

Dank u wel voor de snelle reactie. Mijn opmerking over de armoede sloeg niet op uw programma, maar op het vrijwel ontbreken daarvan in de campagnes. Met name op tv. Overigens was vandaag op RTL7 het bericht te lezen dat 2% van de rijkste mensen op aarde 50% bezit van de hele wereld. De rijkste 10% bezit overigens 90% van alle rijkdom. Verbazingwekkend was overigens de onthulling van minister Remkes om de graaisalarissen aan de orde te stellen en de 1100 overbetaalde werknemers in overheidsdienst aan de schandpaal te nagelen. De politiek in Den Haag is volledig verantwoordelijk daarvoor. De overheid is met zijn aandelenbezit en leden van de raden van commissarissen volledig verantwoordelijk.

Ik heb gezien hoe Weisglas de discussie hierover afbrak toen het inkomen van de directie van Essent en Nuon in de Kamer werd bekritiseerd. Toen duidelijk werd dat de overheid (en de Tweede Kamer) volledig verantwoordelijk zijn, hamerde Weisglas de discussie in het Vragenuurtje af. De bevolking mocht kennelijk niet weten wie deze excessen van grootgraaien mogelijk had gemaakt. Het kiezen van weer een VVD'er als kamervoorzitter lijkt mij ook gezien de starre houding van minister Kamp m.b.t. de uitzetting van uitgeprocedeerde vluchtelingen genoeg reden om de PvdA-kandidaat te kiezen. Ook aandacht voor de verpaupering in ons eigen land is bij de VVD en ook het huidige CDA niet of nauwelijks aanwezig. Alles wordt gezet op export, rendement van kapitaal en concurrentie met het buitenland. De prijs daarvoor betalen de minima en laagstbetaalden. De Oost-Europeanen staan aan de grens te trappelen van ongeduld om vanaf 1 januari 2007 voor het laagste minimum hier te gaan werken. (zie: arbeidsmigratie )

Mijn vraag was om met een uurtje winkelen met Agnes Kant de erosie van de vrije koopkracht aan te tonen die onder Balkenende 1,2,3 is ontstaan en die een vertekend beeld geeft van de realiteit. Dat winkelen moet dan wel op video worden vastgelegd, samen met het vergelijken van de prijzen en de bevriezing, verhoging en verlaging van de nominale uitkeringen in de afgelopen 10 jaar. Uiteraard komt een dergelijke video op de site van de Sociale Databank Nederland. Bij de onderhandelingen om de uitkeringen direct met 10% te verhogen (minimaal) kan dat uurtje winkelen en prijzen vergelijken een grote rol spelen, mits dat in de media wordt getoond. Het CDA wordt dan echt gedwongen om een meer sociale koers te varen.

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Fax.: 035-5244142
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

Zie ook het interview met president van de Nederlandsche Bank NV

Van: Jansen P. [mailto:P.Jansen@tweedekamer.nl]
Verzonden: dinsdag 5 december 2006 16:15
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: FW: Ik probeer het nog maar eens. Misschien komt er dan toch een linkse coalitie.

Geachte heer/mevrouw Brockhus,

Mij is niet exact duidelijk wat u bepleit/vraagt. Eén stelling wil ik in ieder geval tegenspreken: in het verkiezingsprogramma van de SP komt de armoedeproblematiek uitgebreid aan bod!

Met vriendelijke groet,

Paulus Jansen, SP-fractie Tweede Kamer, kamer B-203
Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG
tel.070-3182809
mob.06-51844755

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 5 december 2006 14:41
Aan: ORG-FRC-SP
Onderwerp: Ik probeer het nog maar eens. Misschien komt er dan toch een linkse coalitie.

Ik probeer het nog maar eens. Misschien komt er dan toch een linkse coalitie.

Ik wil met Agnes Kant gaan winkelen en prijzen vergelijken van voor de invoering van de euro en van vandaag. CDA/VVD korten op termijn 10 keer meer op de pensioenen met het aflossen van de staatsschuld) dan PvdA met fiscaliseren van de AOW. Het wegvallen van 12 miljard aan inkomsten via de rente op de staatsschuld moet ergens door gecompenseerd worden. Opvallend: Bij de presentatie van de verkiezingsprogramma's is het woord 'armoede' vrijwel niet gebezigd!

Knevel interviewt Regina Mac-Nack, coördinatrice voedselbank in de Bijlmer   
Hoeveel voedselbanken wil de regering nog om weer concurrerend te worden?   
De href="http://www.sdnl.nl/pvdk.htm" target="new">PvdK en de Werklozenbond en Arme Kant geven misschien perspectief ?       
Beluister de radio: 1 op de Middag
van de KRO van 25 augustus 2005 !
Suggestie Sociale Databank: hang dit bord boven de deur van voedselbanken
Een suggestie aan de SP en forse kritiek op het Elfde Uur van Andries Knevel
Ongebreidelde concurrentie uit Oost-Europa rond de arbeid. Bedankt politici

Met vriendelijke groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5244141
Mail: sdn@wxs.nl
Web : www.sdnl.nl

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!