Bijbanenregisters Arrondissement Almelo

Rechtbank Almelo - Arrondissementsparket Almelo
Kantongerecht Almelo - Kantongerecht Enschede

Bijbanenregisters . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Jeugdzorg

Hoe onafhankelijk en integer is de rechter? De bijbanen geven inzicht!

Welkom op deze internetsite.

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997 als resultaat van de samenwerking tussen drs. N.C. Burhoven Jaspers en J. Hop. De rechterlijke macht verbijsterd en dreigend met stappen achterlatend. Wat bezielt iemand om de bijbanenregisters van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die alle kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. Deze vraag is simpel te beantwoorden. De aanleiding was het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling met zijn kinderen. Daarnaast de belangenverstrengeling in de onderhavige zaak welke werd afgedekt door de rechterlijke macht. Ik verwijs naar de site kinderen.htm

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten. Intimidatie en weigering inzage werden afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen zijn de stille getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks.

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties."

De gegevens die nu zijn of nog moeten worden gepubliceerd zijn afkomstig uit verschillen bronnen. De gegevens kunnen incompleet of verouderd zijn omdat blijkt dat bijbanenregisters bij de gerechten niet adequaat bijgehouden worden. De wetgever nog steeds geen wetgeving heeft gemaakt waarbij gerechten worden verplicht afschriften van bijbanenregisters op verzoek aan de burger te verstrekken. Rechterlijke ambtenaren met het niet opgeven van bijbanen ongestoord weg kunnen komen.

Als u merkt dat gegevens niet vermeld, incompleet of veranderd zijn dan nodig ik u uit contact met mij op te nemen voor aanvraag of om gegevens naar mij toe te sturen om dit op het internet te zetten respectievelijk te corrigeren.

Deze site worden opgedragen aan klagende ouders die met de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht te maken krijgen en zich niet (langer) laten chanteren en vernederen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Rechterlijke Macht maar misstanden in deze sector durven aan te klagen. Ik nodig hen uit mij helpen door een bijbanenregister bij een gerecht te adopteren en daar (regelmatig) gegevens over te schrijven en aan mij door te geven.

J. Hop.

Het heeft mij en degenen die mij hierin steunen veel tijd, werk en geld gekost om alle gegevens te verzamelen en voor u op internet te publiceren. Het overnemen van bijbanengegevens van deze site is daarom alleen toegestaan wanneer de bron wordt vermeld namelijk: Stichting Sociale Databank Nederland Internet kinderen.htm

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Telefoon 0341-558356 Fax 0341-559395
E-mail johnhop@planet.nl  BLOEBAUM, H. (geb. jun. 1948)
Almelo, Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (28-09-90)
Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-07-92)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  FRANK,WH, (geb. jul 1947)
Bedrijfsleven
kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Groningen (01-01-80)
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen (15-03-83)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen (01-09-86)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen (25-01-88)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-10-95)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  HENDRIKS, B.W.M. (geb. okt. 1956)
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam (13-09-90)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam (07-10-91)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-01-94)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo (01-09-95)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  KESTEREN, P. van (geb. apr. 1957)
Ambtenaren Centrale, Raad van Beroep te Utrecht
Gerechtsauditeur Centrale raad van beroep Utrecht (19-01-88)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-05-90)
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-11-91)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-10-92)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  MANSCHOT, R.J., (geb. nov. 1944)
Assen, Raio rechtbank Assen 111170
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (02-02-77)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam (20-02-79)
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam (07-05-85)
HOOFDFUNCTIE Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 011095
INFO
Almelo parket Hoofdofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  QUAK, P.C. (geb. apr. 1964)
Arnhem, Raio rechtbank Arnhem (01-04-89)
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-10-94)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-10-95)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  ROESSINGH-BAKELS, Mw. M.L.H.E. (geb. jun. 1955)
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Ned Den Haag (28-11-84)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-05-86)
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-05-87)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  ROSSEM-BROOS, Mw. R.S.T. van (geb. aug. 1944)
Docente Sociale Academie Culemborg
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen (01-10-78)
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen (01-01-82)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen (01-12-89)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen (25-09-91)
Plaatsvervangend hoofd Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-11-94)
INFO
Almelo parket plaatsvervangend hoofd
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  TEEKMAN, Mw. F.H.W. (geb. mei 1953)
Almelo, Staffunctionaris parket Almelo
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-06-92)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-06-83)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  VALK-VAN GINNEKEN, Mw. drs. P.H.M. van der (geb. apr. 1951)
Gemeente Hengelo
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-05-94)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo (01-11-95)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?


  WESSELIUS, E.T. (geb. mei 1946)
Utrecht, Raio rechtbank Utrecht (01-09-77)
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht (16-12-81)
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht (02-02-83)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht (01-03-90)
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo (01-02-91)
INFO
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
ATTENTIE! HOP 0341-558356
Inzage bijbanenregister aan Hop geweigerd, wie wil even de bijbanen overschrijven?