De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

De affaire van de wolmanzouten die zijn vriend Maas als burgemeester van Sint-Oedenrode in de doofpot stopt

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Suggestie voor het doorvragen aan Julius Vischjager

Huizen, 8 oktober 2009
Dag Julius Vischjager,

Ik heb de persconferentie met Balkenende gezien op politiek 24. Goed gedaan. Je kunt merken dat Balkenende begon te snappen waarover je het had. Namelijk de affaire van de wolmanzouten die zijn vriend Maas als burgemeester van Sint-Oedenrode in de doofpot probeert te houden. Dat zal nooit lukken. Je hebt er ook met minister Van der Laan van Integratie (VROM) over gesproken bij de crematie van Pamela Hemelrijk waar hij ook aanwezig was.

Mijn eigen stokpaardje is de geldpolitiek waaromheen een grote mist hangt. Niemand durft vragen te stellen die de bezuinigingen voor honderd procent kunnen voorkomen en daarmee een hoop sociale ellende en vernietiging van arbeidsplaatsen door o.a. bedrijfssluitingen, zoals we dat in de zeventiger jaren van de vorige eeuw hebben meegemaakt. Ook die economische crisis was gevolg van een falend monetair beleid.

Al in 1981 was bewezen met het boek ĎGoodbye MoneyĎ van Henk Bor dat de geldpolitiek van de centrale banken wereldwijd een foutief anti-inflatiebeleid voerden op basis van de formule van Irving Fisher uit 1911, waarbij het geldvolume met een bepaalde omloopsnelheid het nationale product tot resultaat had bij een stabiel prijsniveau.

Men had toen niet in de gaten dat de computer in de jaren zestig en zeventig de geldomloop deed veranderen. De beleidsformule van Irving Fisher was daardoor onwerkbaar geworden. Je kunt daarover meer dan genoeg informatie vinden bij de Sociale Databank Nederland. ( www.sdnl.nl/open-discussie.htm  )  

Sinds 1981, toen ik samen met de auteur het boek "Goodbye Money" persoonlijk afleverde bij de FNV van Wim Kok en een uur later bij het VNO van Chris van Veen, is het mij niet gelukt in achtentwintig jaar om een openbare discussie op gang te krijgen over de functie van ons geld en die van de staatsschuld. Een goede vriend van mij die inmiddels is overleden, ene dr. W.P. Roelofs gaf met zijn ketterse theorie een aardig inzicht in wat er fout ging en nog gaat in de geldpolitiek.

Jouw vraag van waar Wouter Bos die tientallen miljarden vandaan gehaald heeft, is nog steeds niet beantwoord. Die vraag stelde in aan de lijsttrekkers voor de Europese parlementsverkiezingen in het stadhuis van Den Haag. Ik kreeg prachtige ontwijkende antwoorden met verwijzing naar het ministerie van FinanciŽn, het goede antwoord van Agnes Kant en het domste antwoord van CDA-kamerlid en lid van Kamercommissie voor FinanciŽn de heer van Haersma Buma. Ga maar kijken.

Hieronder mijn brief aan prof Smalhout om in zijn column aandacht voor de structuur van het geldsysteem in de Telegraaf te krijgen. Het zou mij niet verbazen als hij daarvoor de kans niet krijgt. Wat minister Klink betreft in het Bonte Paard in Laren NH kreeg ik niet bij hem aan het verstand gebracht dat hij alleen maar VRAGEN zou moeten stellen over de mogelijkheid om de bezuinigingen te kunnen vermijden en dat Donner's voorstel om de AOW naar 67 te brengen net zo onzinnig is, dan tenzij we weer in een oorlog in het binnenland verzeild raken. Lees daarover het artikel uit Der Spiegel uit 1996 over de maximale mondiale werkgelegenheid.

Mijn probleem is dat ik nergens goed vragen krijg gesteld. Niet uit de Tweede Kamer, niet vanuit de pers, de omroepen en zelfs niet uit de universiteiten. Je zou gaan denken dat ik met molentjes rondloop, terwijl ik het heb over een analyse van het BLOED van de samenleving, ons geldstelsel met vragen als Waar komen als die miljarden vandaanĒ die Wouter Bos van iemand geleend zegt te hebben. Van wie dan? Wie heeft een spaarpot gevuld met biljoenen om wereldwijd alle landen van financiering te voorzien?

Dagobert Duck lijkt mij de enige. Alternatieve geldsystemen zijn er ook en zelfs een nieuw klein land met een eigen munt: EuroStaete. Groeten, Rob Brockhus

P.s.: Als je minister Donner spreekt,  leg hem dan dit mailtje voor. Misschien zit hij op een oplossing van zijn probleem te wachten.

Huizen, 7 oktober 2009

Prof. Dr. B. Smalhout, arts
Specialist voor anaesthesiologie,
Endoscopie en luchtweg problemen
Adviseur medische zaken

Columnist dagblad de Telegraaf

Taveernelaan 11-13
3735 KA Bosch en Duin
Holland
tel: +31 30 2285054
gsm: +31 6 55342412

Geachte heer Smalhout,

Ik heb eergisteren de discussie met minister Ab Klink gefilmd in het politieke cafť het Bonte Paard in Laren. Daarin stelde ik de minister voor om de bezuinigingen van 20% op alle departementsuitgaven te voorkomen door anders naar de staatsschuld te kijken. De vaccinatie kwam niet aan de orde, omdat het om het thema van de 'marktwerking' ging. Zie de video's.

Minister Ab Klink van Volksgezondheid neemt stelling in het Bonte Paard in Laren. Luisteren naar minister Ab Klink is medisch gezien bloedlink, want wil meer markt! Het bezuinigen is te vermijden als de staatsschuld niet wordt afgelost, zie: 12.40 min. Het stellen van vragen over 't karakter van de staatschuld (spaarpot) heeft prioriteit.

Ik heb aan de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen gevraag: Waar komen al die miljarden vandaag die de staatsschuld hebben doen oplopen met 85 miljard in 2008 en dit jaar nog eens met ca. 40 miljard. De antwoorden waren echt zielig te noemen.

Om dit bericht kort te houden nodig ik uit om enkele links te openen waarin het probleem wordt gesteld. Zie het verslag van de Europese verkiezingsavond in Den Haag met lijsttrekkers en prominenten !

Ik heb uw column over Pamela Hemelrijk gelezen. Die geeft een goed beeld. Ik was bij haar crematie en heb een reportage gemaakt die u kunt vinden op: www.sdnl.nl/pamela-overleden.htm

Misschien kunt u met uw column eindelijk de discussie openbreken over het karakter van ons geld en dat van de staatsschuld die een spaarpot is voor beleggers, pensioenfondsen en spaarders.

Met vriendelijke groeten
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: http://www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

De staatsschuld volgens het CBS

  Ook Jan Peter Balkenende ziet beren op het pad m.b.t. de staatsschuld
  Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
  Dr. Wim Duisenberg en zijn laatste verslag als president van De Nederlandsche Bank NV
  Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolens
  Hoe pseudo-geld Europa verstikt
  Wellink DNB: De ophef rond de invoering van de euro is een 'non-discussie'
  Kamervragen over de EMU m.b.t. de opwaardering van goudvoorraden en het ABP-vermogen
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties