Zoeken bij Woonbond: Helaas niets gevonden voor 'huurverlaging'

Voedselbanken . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Woonbond

De oorlog tegen de armen is nu echt begonnen. liberalisering van de huren
zal onnoemelijk veel leed opleveren. Hoofdschuldigen: de zwijgende media
Want de politiek gaat altijd zover als dat de media toestaan, niet anders !!!
Woningcorporaties voorzien stilstandsbelasting. Chapeau G. van As: SDN

Met het zoeken naar het begrip HUURVERLAGING kreeg ik bij u de volgende mededeling:

Zoek Resultaten

Helaas niets gevonden voor "huurverlaging"

Opnieuw zoeken:Aan de Woonbond,

Ik verbaas mij daarover. Wordt het niet eens tijd om dit in de Dikke van Dale omschreven begrip ook in de politiek aan de orde te stellen?? Alle termen daarvoor zijn aanwezig, want de rente ligt zeker voor woningcorporaties historisch laag en die zal de komende 5 jaar heel zeker zo laag blijven. De winsten die gemaakt worden verdwijnen nu in geprivatiseerde topsalarissen van Bentley-rijders, of zie ik dat weer helemaal verkeerd ??

Nederland barst uit zijn voegen van de poen, maar dat geld komt niet ter beschikking van de nooddruftigen, maar alleen voor mensen die het niet echt NODIG hebben om te overleven. Ons 'rechtsbestel' excelleert dan ook nog om via de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin (deurwaarder) de 'wanbetaler' pregnant te verzoeken op straat te gaan bivakkeren, en zo een ziekte op te lopen en dan heel efficiënt het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen, zodat het rendement op kapitaal en vermogen optimaal blijft. Krapte op de woningmarkt is daarom zeer gewenst, want dan zijn mensen bereid om vrijwel alles af te staan aan het systeem van verhurende beleggers. Wat betekent hier 'dood door schuld' ?? En schuld van wie aan wie…??? (klik op het logo voor video)

Ik heb wat vragen: Hoe krijgen we het asociale deel uit de regering en uit de Tweede Kamer? Welke kadaverdiscipline kan CDA-fractievoorzitter Verhagen opleggen om geen dissident uit zijn asociale fractie te laten uittreden? En wat stelt het liberalisme eigenlijk voor? Puur egoïsme en schraapzucht à la Scrooge ??

Schamen ook jullie je niet rot om de gisteren bij de NCRV getoonde voedselbank (in het land van ultieme overvloed) als opvolger van de Colijnse gaarkeukens voor paupers te zien ontstaan ??? De voedselbanken zijn een voorbode daarvan !!!

Ik heb een zeer pissige brief geschreven via de NCRV naar alle massamedia die er niet om liegt. Lees die maar eens en probeer de argumenten in de discussie te brengen. Alleen dan is er kans op het redden van de restanten van sociale cohesie: www.kamerzetel.nl/ncrv-armoede.htm

Zalm zei onlangs: We hebben de buit nu al binnen.

Vraag: Wie is 'WE' ???

C.c. alle Tweede Kamerfracties en de media

Met gepaste woede,

Robert M. Brockhus (bijstandsgerechtigde)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
Site: www.sdnl.nl
Mail: sdn@wxs.nl

Lees ook hierover ncrv-armoede.htm
en: het machtsnetwerk van vrouwen in de bouwwereld
en: geblunder van de politiek m.b.t. corporatievermogens, investeren in het buitenland en onze woningnood

De Telegraaf
vrijdag 15 juli 2005,

Ruim helft huurprijs verdwijnt in corporatie

DEN HAAG - Ruim de helft (52 procent; 2003) van de huuropbrengsten gaat op aan de bedrijfsvoering van woningcorporaties zelf. De verhuurders gebruiken het geld om bijvoorbeeld personeel, onderhoudskosten en andere bedrijfslasten te betalen. Landelijk zijn er daarom miljarden euro's minder beschikbaar voor de bouw van nieuwe (sociale) huurhuizen.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat toezicht houdt op de financiën van de woningcorporaties, constateert dat de afgelopen jaren een steeds groter deel van de huuropbrengsten in de corporatie zelf gestoken wordt. In 2000 waren de bedrijfslasten per huurwoning gemiddeld 757 euro. Die lasten waren in 2003 gestegen tot 1071 euro per huurhuis. "Dat komt neer op een gemiddelde stijging per jaar van ruim 12 procent", aldus het fonds.

Het effect van de lasten is dat de corporaties 7,8 miljard euro minder vrij te besteden hebben.

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!