Verkoop van geïmpregneerd hout stopgezet vanwege gevaar


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

19 januari 2001

Van onze verslaggever

AMSTERDAM - De houthandels en tuincentra in Nederland stoppen dit najaar met de verkoop van geïmpregneerd hout dat met arseen- of chroomverbindingen is bewerkt. Dit hout, dat op grote schaal in schuttingen, pergola's en picknicktafels wordt verwerkt, is volgens het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Met het besluit hoopt de detailhandel een totaalverbod van verduurzaamd hout af te wenden. Jaarlijks wordt in Nederland 700 duizend kubieke meter geïmpregneerd hout verkocht, waarin vijf miljoen kilo zware metalen zijn verwerkt.

De bouwmarkten en tuinwinkels willen voorlopig wel hout blijven verkopen dat met koperverbindingen is geïmpregneerd. Dat is niet schadelijk voor de consument, maar wellicht wel voor het milieu. 'Wanneer de branche zich nu voorbereidt, kunnen we in 2003 volledig overstappen op metaalvrije alternatieven', zegt secretaris S. Veenstra van de doe-het-zelf- en tuincentravereniging.

Veenstra: 'Over de vraag hoe schadelijk het is, bestaat verdeeldheid. Ook de houtverduurzamingsindustrie draagt daaraan bij met allerlei bezwaarprocedures en tegenonderzoeken.' De impregneerbranche vindt het besluit onzin. Voorzitter C. Boon van de Vereniging van Houtimpregneerbedrijven: 'Effecten op milieu en gezondheid zijn niet meetbaar.'    Commentaar R.M. Brockhus:

Allereerst moet mij van het hart dat het krantenartikel de eer volkomen onterecht toekent aan het RIVM dat nu eindelijk - na twaalf jaar vechten tegen de bierkaai door Ing. van Rooij - door de bocht gaat en erkent dat arseenzuur en chroomtrioxide gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dat laat onverlet dat er in Nederland nu zo'n twaalf miljoen kuub zeer giftig hout in tuinen en huizen staat uit te logen, en al het gif dat daar nu nog inzit op termijn door verbranding, verrotting en uitloging in het grondwater terecht zal komen, en daarmee voor duizenden jaren in de voedselketen. Ook de Tweede en de Eerste Kamer treft hevige blaam omdat zij - hoewel elk Kamerlid op 16 mei 2000 een cd-rom met complete informatie en had ontvangen - nog geen enkele reactie gaf. Noch aan het Ecologisch Kennis Centrum, noch aan de St. Sociale Databank Nederland die de cd-rom heeft uitgebracht.

De heer Boon die met Ing. van Rooij bij RTL-4 in de clinch ging over de gevaren van geïmpregneerd hout is duidelijk belangenverstrengeld, niet objectief, niet eerlijk, maar zeker incompetent. Hoe zo iemand het waagt te verkondigen dat arseenzuur en chroomtrioxide (de giftigste verbindingen van zware metalen die er bestaan) niet schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, zou eens een bord met in wolmanzout gekookte aardappelen voorgeschoteld moeten krijgen. Hij piept dan gegarandeerd anders.

Wanneer je beseft dat niet het RIVM maar het EKC van Ing. van Rooij deze strijd meer dan 12 jaar heeft gevoerd en dat het Europese Hof van Rooij allang in het gelijk stelde, de Raad van State met regelmaat het diffuus verspreiden van dat gif verbood, de Tweede Kamer enkele moties kamerbreed heeft aangenomen om CCA-zouten te verbieden en de Nederlandse Wet Milieubeheer een dergelijk diffusie dumping van zwaar gif niet toestaat, dan snap je niet dat nu nog enkele jaren door VROM het verkopen gedoogd wordt en dat dit spul met subsidie van VROM in hout geperst wordt. De waanzin ten top.

Een impregneerder die een kleinkind verloor aan dat gif heeft al jaren geleden een andere weg gekozen om hout te verduurzamen. Maar het lozen van gevaarlijk chemisch afval uit de metaalindustrie en geld zijn voor de industrie kennelijk belangrijker dan het gezond houden van de bevolking. In het verlengde daarvan wil ik wijzen op het convenant dat VROM en EZ hebben gesloten met de kolenelektriciteitscentrales om biomassa en vervuild slib bij te stoken, is net zo waanzinnig omdat met die biomassa een wolk van zware metalen via de schoorsteen over het land zal komen te hangen die met elke regenbui de lucht, de bodem en het grondwater zal vergiftigen. Hierachter zit een waarlijke groenestroom-maffia. Lees daarvoor:

Groene stroom maffia, de media slapen

Ook hier speelt de collusie (een heimelijke verstandhouding) tussen VROM en het bedrijfsleven een cruciale rol. Lees daarom de correspondentie die met minister Pronk is gevoerd over dit onderwerp.

Minister Pronk gaat beleidsmatig door de bocht, maar weigert discussie. Foutje, excellentie!
Brandbrief per aangetekende aan minister Pronk als reactie op zijn antwoord

SDN-redactie: