Gerechtsdeurwaarderkantoor Janssen & Janssen c.s.: H.C. klomp / Verzoek om onmiddellijke
intrekking van uw aanzegging beslaglegging van 3 november 2000, opdracht: 6440/AM/wd


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 4 november 2000
Aantekenen en per fax 040 - 2427728

OPEN BRIEF

Janssen & Janssen c.s.,
Gerechtsdeurwaarderkantoor
t.a.v. mr. F.M. Vaarten,
Postbus 1085,
5602 BB Eindhoven.


Ons kenmerk: Kl/. 04110/Gdw.

Betreft:

  H.C. Klomp (cliënt)/ Verzoek om onmiddellijke intrekking van uw aanzegging beslaglegging van 3 november 2000, opdracht: 6440/AM/wd, op het pand Mecklenburgstraat 2/Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven.


Geachte heer Vaarten,

Namens de heer H.C. Klomp, , hierna te noemen: cliënt, laat ondergetekende u hierbij de volgend informatie toekomen.

 • Een afschrift van onze brief van 4 november 2000, kenmerk: Kl/04110/Ras, aan A.G.J.M. Ras, Pigmans Ras, notarissen Janssen te Eindhoven (3 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat de heer Ras, de juridische titel voor de beslaglegging op het pand aan de Mecklenburgstraat 2/Willem de Zwijgerstraat 17 van cliënt niet concreet wenst aan te geven. Hij zal dit ook nooit kunnen, want daarvoor is geen juridische titel.

Ons inziens is hier sprake van criminele collusie c.q. georganiseerde misdaad. Wij gaan ervan uit dat u, als gerechtsdeurwaarder, zich daarvoor niet laat lenen. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om uw aanzegging van 3 november 2000, opdracht: 6640/AM/wd, tot cliënt met onmiddellijke ingang in te trekken en ondergetekende dat per omgaande schriftelijk te bevestigen. Deze brief hebben wij laten registreren bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: www.sdnl.nl/ekc-kl07.htm

Voor uw antwoord op dit verzoek is bij deze stichting ruimte gereserveerd op adres: www.sdnl.nl/ekc-kl08.htm De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage B)(1 pagina). In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c. Bewoners en huurders van het pand aan de Mecklenburgstraat 2/ Willem de Zwijgerstraat 17 te Eindhoven.


NOTE:

Meer informatie over het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kunt u vinden op internet bij:

4 pagina's volgen.