Dringend verzoek om op 24 april het kolenconvenant met minister Jorritsma (EZ)
brancheorganisatie EnergieNed en de vijf producenten niet te ondertekenen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Gerelateerde brief aan Minister drs. J.P. Pronk

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging
en per fax 020-6156784.

  Staat der Nederlanden,
  Minister-President W. Kok,
  Postbus 20001,
  2500 EA 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 22 april 2002.

  OPEN BRIEF

Persoonlijk en in handen.

Ons kenmerk: WK/22042/VZ.

Betreft:

  Dringend verzoek om maatregelen te treffen dat Minister Jorritsma (EZ) en Minister Pronk (VROM) het kolenconvenant met de branche-organisatie EnergieNed en de vijf producenten niet ondertekenen. Dit omdat deze Ministers van een demissionair Kabinet dergelijke grote beslissingen niet mogen nemen.

Geachte Heer Kok,

Mede namens ondergetekende als natuurlijk rechtspersoon laat ik u hierbij toekomen:

 • Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk: EZ/22042/vz, aan Minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken (2 pagina's).
 • Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk: VROM/22042/vz, aan Minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (10 pagina's).

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Gezien die inhoud en uw jarenlange actieve rol in deze "chemische genocide" op miljoenen mensen verzoek ik u ervoor te zorgen dat opgemeld kolenconvenant niet door de ministers Jorritsma (EZ) en Pronk (VROM) worden ondertekend. Dit omdat ministers van een demissionair Kabinet dergelijke grote beslissingen überhaupt niet mogen nemen. Tevens verzoek ik u mij dat per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen.

  Openbaarheid

Om te voorkomen dat deze 'chemische genocide' door toedoen van minister J.P. Pronk, minister A. Jorritsma-Lebbink en Minister-President W. Kok nog miljoenen mensen meer zal gaan treffen heb ik deze brief aan verantwoordelijk Minister-President W. Kok bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten plaatsen op adres: www.sdnl.nl/ekc-convenant3.htm Ook uw antwoord op dit verzoek zal bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet worden geplaatst.

Hoogachtend, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum B.V.
voor deze,

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

C.C.

 • Dhr. W. Kok, Minister-President
 • Mevr. A. Jorritsma-Lebbink, Minister van Economische Zaken.
 • Mr. H.D. Tjeenk Willink, Vice president van de Raad van State.
 • De Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer.
 • De Eerste Kamer der Staten Generaal.
 • Mevr. A. Derkx, voorz. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving.
 • Drs. A. van Bergen, vrijwillige milieurecherche Nijmegen.
 • Stichting sociale Databank Nederland
 • Katholiek Nieuwsblad.
 • Kleintje Muurkrant.
 • De Cobouw.
 • Twee Vandaag.
 • De Loss TV
 • De ANP/GPD
 • De gemeenteraad van Sint Oedenrode.

Bijlagen: Dit schrijven bevat de bijlagen I en II, bestaande uit 12 pagina's.