Aangifte van het plegen van strafbare feiten door gerechtsdeurwaarder J.F.H.M. van der Velden
bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.N. Brouwer


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.L.M. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum in St-Oedenrode doet aangifte bij
college van procureurs-generaal van strafbare feiten, gepleegd door gerechtsdeurwaarder
mr. J.F.H.M. van der Velden te Eindhoven, als gevolg van het onderstaande exploot.

Deurwaardersexploot van gerechtsdeurwaarder mr. J.F.H.M. van der Velden te Eindhoven

De reactie van Ing. A.M.L. van Rooij op dreiging van beslaglegging op alle vermogen.

Strafaangifte pagina 1 t/m 11

Strafaangifte pagina 12 t/m 22

Strafaangifte pagina 23 tot 33

Strafaangifte pagina 34 t/m 45

Strafaangifte pagina 46 tot 57