De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Gemeente Bergh redt minima uit isolement

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Fracties CDA, PvdA, Progressief Bergh en Bergh Samen Sterk waren enthousiast

Dagblad de Gelderlander

van 10 januari 1997

  Door onze verslaggeefster

's-HEERENBERG: - Met uitzondering van de VVD hebben zich gisteren de fracties in de gemeenteraad van Bergh achter alle voorstellen in de armoedenota gesteld. Dat betekent dat de inwoners van Bergh met een inkomen tot net boven bijstandsniveau met onmiddellijke ingang in aanmerking kunnen komen voor diverse financiële maatregelen.

Het gaat daarbij om de vergoeding van een dagbladabonnement, de vergoeding van een telefoonabonnement voor 55-plussers en een vergoeding van maxima f. 200 per persoon om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven of het voldoen van de ouderbijdrage aan scholen. De maatregelen moeten helpen voorkomen dat de minima in een sociaal isolement raken.

Om voor volledige vergoedingen in aanmerking te komen, mag het inkomen niet hoger zijn dan 104 procent van het bijstandsniveau. Mensen die tot 110 procent van de bijstand verdienen, kunnen voor een deel van de maatregelen in aanmerking komen. De fracties CDA, PvdA, Progressief Bergh en Bergh Samen Sterk (BSS) waren overwegend enthousiast over de voorstellen, al werden er wel kritische kanttekeningen geplaatst.

Zo vond het CDA dat de betrokkene wel de inspanning moet blijven leveren uit zijn penibele situatie te komen en zich moet blijven voorbereiden op een werkend bestaan. BSS benadrukte dat financiering van de maatregelen niet een lastenverzwaring tot gevolg mag hebben Wethouder Wim Evers haakte daar op in: aan verhoging van de onroerend zaakbelasting denkt hij zeker niet. De VVD bleek het niet eens te zijn met de vergoeding van het krantenabonnement omdat dit volgens de liberalen niet bijdraagt aan de voorkoming van sociale uitsluiting. De VVD stelt dat onder andere de bibliotheek een goede voorziening is waar mensen de krant kunnen gaan lezen. Ook vond de VVD dat de leeftijd voor een gratis telefoonabonnement naar 65 geschoven moet worden.

Toon Thijssen (PvdA) wilde geen discussie over een krantenabonnement. "Het is te flauw allemaal, mensen dagelijks naar de bieb sturen om de krant te lezen. Negeren die discussie", adviseerde hij Evers. Maar die wilde de VVD toch proberen te overtuigen. "Het eerste wat mensen doen is de krant en de telefoon eruit. Daarmee begint naar onze mening het sociaal isolement. Ook voor de kinderen in het gezin is het belangrijk dat er een krant in huis is. En verder heb je in de krant advertenties over banen en dergelijke."


  Opmerking:


  Het bestuur van SDN meent dat de gemeenteraad van Bergh een bloemetje verdient.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!