De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Minister Sociale Zaken speelt stommetje over koopkrachterosie minima

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Iedereen kon weten dat de woonlasten in 2000 tussen 8 en 14 procent zijn gestegen


Koopkracht, de fistel in het polder-koldermodel

    Vaststelling:
  • Zoals iedereen in de media heeft kunnen horen en lezen stijgen de woonlasten in 2000 tussen 8 en 14 procent.
  • Zoals iedereen ook heeft kunnen horen en lezen is het minimumloon 1,26 procent verhoogd op 1 januari 2000.

    Verslag:

Navraag bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging als volgt:

(SDN) Met voorlichting?

(SZW) Ja.

(SDN) Kunt u mij zeggen wat het netto-koopkrachteffect is voor de armen in Nederland, met name de minima waarvan de uitkering ligt op het niveau van 70 procent van het minimumloon?

(SZW) Hoe bedoelt u?

(SDN) Nou, de uitkeringen gaan 1,26 procent omhoog, en de woonlasten tussen de 8 en 14 procent, afhankelijk van waar je toevallig woont. Het lijkt er dus op dat de netto-koopkracht fors achteruit gaat, in tegenstelling tot wat de regering zegt. Maar kunt u een gemiddelde geven van die koopkrachtontwikkeling?

(SZW) Ik kan alleen maar zeggen dat het minimumloon met 1,26 procent is verhoogd. Van koopkrachteffecten zoals u die beschrijft weten wij niets af.

(SDN) Hoezo, weet het ministerie daar niets vanaf? Hoe kan het dat het ministerie daarvan niets zou weten?

(SZW) Wij kunnen u alleen maar zeggen de het minimumloon is verhoogd. En voor hetgeen u vraagt moet u bij de politiek zijn en bij het Centraal Planbureau, die maken beleid.

(SDN) Maar dat is toch belachelijk, het ministerie dat gaat over sociaal beleid, met name over het niveau van de uitkeringen, en u als ministerie zegt niets te weten van de achteruitgang van die koopkracht die - zoals elke lagere schoolleerling je zo voor kan rekenen - fors naar beneden gaat!? Dat je rekening moet houden met welk percentage van welk bedrag wordt genomen is iets moeilijker, maar je kunt zeggen dat die koopkracht voor de armen in Nederland dit jaar met ongeveer 4 procent achteruit gaat! Waarom liegt de politiek over behoud van koopkracht?

(SZW) We kunnen u hierover niets zeggen, u moet echt bij de politiek zijn.

(SDN) Zal ik zeker doen

(SZW) Goedemorgen


    De Politiek


CDA: We zullen uw opmerkingen aan de betrokken medewerker doorgeven.

SP: O ja, weten ze dat bij het ministerie niet? Hmm...! dat kan leuke kamervragen opleveren. Bedankt.


    Resultaat:

Wachten, wachten, wachten tot je een ons weegt. Letterlijk......!

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!