De armoede groeit door bezuinigingen op lonen, pensioenen en zorg, naast taken die gemeenten op hun bord krijgen ...!!

Mars om economische mensenrechten in de VS

Euroblunder . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Mars in Amerika om economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluitingDe Volkskrant van 6 februari 1997

Van onze verslaggeefster José Smits

Euromarsen tegen armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting
Da Costakade 148
1053 XC Amsterdam
telefoon: 020-6898806
fax: 020-6162473
bijstbnd@xs4all.nl

Mars in Amerika om economische mensenrechten, werkloosheid en sociale uitsluiting

Enige honderden Amerikanen zijn begin oktober in Washington D.C. begonnen met een mars voor economische mensenrechten. (The March of the America's for our lives). De verarmde en dakloze wandelaars uit heel Amerika protesteren hiermee tegen de afbraak van de bijstand in de Verenigde Staten. Op 24 october reist een Nederlandse delegatie af naar Amerika, om aan de mars deel te nemen. De delegatie bestaat uit Jo Bothmer, voorzitter van het Samenwerkingsverband Mensen Zonder Betaald Werk, en actief in de ENU (European Network of the Unemployed), Alida Smeekes, actief in de EAPN (European Anti Poverty Network) en Anke van der Vliet van de Bijstandsbond Amsterdam.

Het Samenwerkingsverband en de Bijstandsbond maken deel uit van het netwerk van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, dat in 1997 een grote demonstratie in Amsterdam organiseerde. De 'march for our lives' gaat naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, waar de negatieve gevolgen van de globalisering voor grote groepen mensen naar voren zal worden gebracht en waar eisen op het gebied van economische mensenrechten aan de Verenigde Naties zullen worden aangeboden op 1 november. Tijdens de mars wordt iedere dag een traject van 10 mijlen afgelegd, waarna een tentenstad wordt opgezet voor het verblijf.

In de plaatsen waar men langs komt worden protestbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de lokale bevolking aan meedoet. De 'March for our lives' wordt georganiseerd door de 'Poor people's Economic Human Rights Campaign', een netwerk van meer dan 40 belangenorganisaties van mensen die in armoede leven. Tot deze belangenorganisaties behoren groepen daklozen die in Chicago leven in daklozencentra , die gesloten dreigen te worden. Maar er zijn ook organisaties uit Philadelphia van mensen die uit de bijstand zijn gegooid en arbeiders in het workfare-systeem uit San Francisco. Verder maken landarbeiders uit Florida deel uit van de 'March for our lives'. Volgens de wandelaars heeft de hervorming van het bijstandssysteem in de Verenigde Staten ertoe geleid dat mensen honger lijden, het heeft geleid tot dakloosheid en zelfs doden.

De bijstand in Amerika in sommige staten, bijvoorbeeld in Wisconsin, is vervangen door workfare-programma's, waarbij mensen worden gedwongen deel te nemen aan begeleidingstrajecten richting arbeidsmarkt en waarbij men in feite wordt gedwongen een van de vele flexibele onderbetaalde baantjes te nemen die de laatste jaren in Amerika zijn ontstaan. Of men nu arbeidsongeschikt is of niet, iedereen moet aan die programma's meedoen. In Wisconsin leidt dit ertoe, dat twee derde van de mensen die eerst in de bijstand zat, dakloos wordt of met soms zes gezinnen in een huis moet samenwonen en 12 uur per dag moet werken om het hoofd boven water te houden. In de meeste staten bestaan deze workfare-programma's niet eens; men heeft de bijstand eenvoudigweg grotendeels afgeschaft.

Voor meer informatie in Nederland:

Bijstandsbond, Piet van der Lende, 020-6898806 / 06-20367458
Samenwerkingsverband Mensen Zonder betaald Werk, 030-2622233

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!