Wat heb ik, Rob Brockhus, 69 jaar, als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden?
SOPN . . . EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie

Ad van Rooij en Rob Brockhus bespreken de grondwettelijke positie van Nederland


Speerpunten van Rob Brockhus (kandidaat 39) van de
Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (de zesde keer)

Wat heb ik, Rob Brockhus (bijna 70 jaar), als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden met een mediatraining?


Het probleem zit bij de media zelf die een mediatraining hard nodig blijken te hebben, gezien hun gebrek aan belangstelling voor de fundamentele problemen rond o.a. de kredietcrisis. Ook over mijn vraag hierover aan Mark Rutte zelf wil niemand iets weten.
Mijn vier punten zijn feitelijk gericht op het mogen meepraten in de media tot aan de verkiezingen op 12 september met een extra verkiezingsdebat op de dag voor het zogenaamde grote verkiezingsdebat van de grote partijen; maar dan voor de nieuwe en kleine partijen die alle 19 districten binnen hebben. ( www.sdnl.nl/kiesregister-2012.htm )

Het gaat mij NIET om het programma van welke partij dan ook, maar uitsluitend om het recht om mee te praten in de openbare verkiezingsdebatten. Bij de NOS, bij Pauw en Witteman, Nieuwsuur, Buitenhof en nieuwsrubrieken. Het gaat om de debatten en natuurlijk om de kranten, maar wel anders dan in de Volkskrant staat. Daar ben ik weer niet blij mee. Nogmaals, het gaat mij NIET om de inhoud van de programma's, maar alleen om het recht om onze argumenten en oplossingen aan te bieden aan de kiezers om daardoor op de SOPN te gaan stemmen. Dat kunnen en willen hangt af van de kennisoverdracht via de massamedia. Want de media bepalen de uitslag van de verkiezingen. Daarom wil ik in de tv-spot voor politieke partijen zo nadrukkelijk deze zaken inbrengen.

Mijn speerpunten:
1: De staatsschuld mag niet worden afgelost omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.
2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 0 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.

Dat vereist een dwingende confrontatie met de andere politieke standpunten.  Zie daarom mijn leunstoel-tirade.

(C) M.vr.gr.

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
E-mail: sdn@planet.nl
Website: www.sdnl.nl
Tel. 035-5268153

P.s.,

Ik was als kandidaat 39 van SOPN bij de presentatie van de kandidatenlijst. De nationale pers was opvallend afwezig, hoewel uitgenodigd. Het grote nieuws is dat een nieuwe politieke stroming met 76 kandidaten alternatieven presenteert voor de woeste plannen van de zittende elite.

Bekijk wat de SOPN voor en namens u wil bereiken. Een voorkeurstem kan op die kandidaat die uw wens het best kan verwoorden. Maar ik sta pal achter dr. Johan Oldenkamp die helder aangeeft hoe een stabiele maatschappij er uit kan zien.

Voor mijzelf heb ik een aantal speerpunten die de uitsluiting van de openbare debatten op televisie en in de massamedia kan doorbreken. Allereerst een groot verkiezingsdebat voor de kleine en nieuwe partijen op 10 september. Dus één dag voor het grote debat van de gevestigde orde.

Daarvoor vraag ik u die openbare discussie af te dwingen met vier speerpunten in de tv-spots voor politieke partijen; en die aan alle lijsttrekkers en aan de pers voor te leggen. www.sdnl.nl/sopn-speerpunten.htm. Ik reken op u.

Er is ook voor de komende verkeizeinge een mthode op de zaken op scherp te zetten, en dat is niet om in TV-spotjes zeepsopreclame te maen voro de zittende politici en partijen, maar door de ook lokale probelemn voro tte l;eggen aan de huidige machthebbeers van o.a. hoe de Bijstandswet uit te voeren, Of hoe zit het met de op de gemeenten afgeschoven zorgplicht voor de Jeugdzorg of de voorzienigen voor de thuiszorg of het drugsbeleid, danwel de kandhaving van de alcoholwet. Thema's in overvloed. Hieronder vorobeelden om die op de lokale en lnadel;jke zenders toe te pasen zodat de kiezers strak helderheid krijgt over de echte werkelijheid in de stand en het land.

Hierboven een voorbeeld hoe het ook kan. Dit voorbeeld heeft de zendtijd voor politieke partijen helaas niet kunen bereiken.

Daarnaast bepleit ik:

 • Meer directe democratische invloed van burgers, (Kamerzetel 151) en beslissend referendum.
 • Gebruik de overheidsschuld als garantie voor de koopkracht van de pensioenen.
 • Verbetering van het functioneren de rechtsstaat met volkstribunaal als hoogste rechtsorgaan.
 • Toepassing van de mensenrechten in het familierecht w.o. de jeugdzorg.
 • Privatisering ongedaan maken van de infrastructuur: NS, energie, water en afvalverwerking.
 • Invoering van het basisinkomen om alle inwoners van Nederland een minimum levensstandaard te garanderen.
 • Herinvoering van oude zorgstelsel zonder loongrens, zonder privatisering, reclame en topsalarissen.
 • Vrij energieonderzoek met industriële toepassing. Nederland als gidsland met hoogwaardige werkgelegenheid.
 • Koopkrachtpariteit t.o.v. EU-landen met egalisatie van regionale koopkracht om ongewenste arbeidsmigratie te voorkomen.
 • Geen oorlogs- of vredesmissies van de VS meer steunen en stoppen met het JSF-project.
 • Europees beleid moet bij ons passen en niet andersom.
 • Aanpassing van het verdrag van Lissabon, en geen misleidende Europese Grondwet die geen 'grondwet' kan zijn.
 • Voorbereiding van de Economische Stabilisering Belasting (ESB), voor duurzaamheid en werkgelegenheid
 • Aanpassing naar een ecologische en meer regionale economie en tegen ongebreidelde globalisering.
 • Kwaliteitsnormen met accijns en subsidie voor slechte of goede kwaliteit van producten,
 • Hoge invoerheffing voor kwalitatief slechte en subsidie voor kwalitatief duurzame producten.
 • Correcte rekenmethode om goed beleid te kunnen voeren gebaseerd op kennis van de monetaire structuur.
 • De agrarische sector beschermen met of zonder Europa, want er sluiten 8 bedrijven per dag.

Partijprogramma van de SOPN
Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN
Wat heb ik, Rob Brockhus, 69 jaar, als kandidaat 39 op de lijst van de SOPN te bieden?
Doelstellingen van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland
Advertentie van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland met kamervragen een de lijsttrekkers
Voor het eerst heeft een politieke partij 76 kandidaten op de verkiezingslijst
Volkskrant: De partij SOPN rekent op een winst van maar liefst 76 zetels bij de verkiezingen op 12 september

P.s.,
Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.