Advertentie van de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland met kamervragen aan de lijsttrekkers
SOPN . . . EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie
Hoe veroveren wij het recht om mee te praten in politieke discussie over de verkiezingen?

Sluit je ook aan bij onze vrijheidsbeweging

Geacht partijbestuur en kandidaten.

Aanvullend op het voorstel om in de TV-spots de onderstaande vragen te laten stellen door verschillende kandidaten stel ik voor om de die gesteld zijn tijdig in een advertentie © in slechts één landelijke krant te zetten met verwijzing naar het tijdstip van de uitzendtijd voor politieke partijen. Ik denk dat dan de doorbraak er zal zijn om bij politieke discussies aanwezig te zijn op Tv en in de pers. Om dat te bereiken zullen wij een bijdrage naar draagkracht moeten leveren om die advertentie te betalen. Allemaal een tientje (of meer) maakt dat mogelijk. Gebruik daarvoor de donatiepagina bij EuroStaete. De vragen aan premier Mark Rutte zijn essentieel. Het format voor TV-spots valt onder het auteursrecht © van EuroStaete Media Group.

Voorstel voor de advertentie als bewijs voor alle politici, partijen en massamedia.

Aan Rutte (VVD) :
Meneer Rutte, hoeveel kan bezuinigd worden als uw regering bij wet de staatsschuld herfinanciert tegen de huidige rente?
Aan Roemer (SP):
Meneer Roemer, de jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaat de SP daaraan doen?
Aan Haersma Buma (CDA):
Meneer Buma: U dacht dat de staatsschuld was gefinancierd door Chinezen, Arabieren en Amerikanen, is dat echt zo?
Aan Jolande Sap:
Mevrouw Sap, U steunt het lenteakkoord door 30 miljard te bezuinigen, hoeveel mensen verliezen daardoor hun baan?
Aan Arie Slob:
Meneer Slob, Steeds meer burgers zijn genoodzaakt hun eten bij de voedselbank te halen. Is dat christelijk?
Aan Pechtold:
Meneer Pechtold, u wilt flexibilisering arbeidsmarkt, welke invloed heeft dat op de lonen in een concurrerende markt?
Aan Diederik Samsom:
Meneer Samsom, De jeugdwerkloosheid in Europa stijgt enorm, past dit bij het verhogen van de AOW-leeftijd?
Aan Geert Wilders:
Meneer Wilders, u stelde dat Nederland 30 miljard moet betalen aan Spanje vanwege het ESM-verdrag. Klopt dat?
Aan Marianne Thieme:
Mevrouw Thieme, U bent fel tegenstandster van ritueel slachten, maar bent u ook tegen islamitisch bankieren?
Aan de kiezer:
Geachte Kiezer, is een kandidaat van een partij die aan u het inspraakrecht weigert wel democratisch?

Speerpunten:
1: De staatsschuld mag niet worden afgelost, omdat het mede de spaarpot is voor de pensioenen.
2. De staatsschuld bij wet te herfinancieren tegen de huidige rente van ca. 1 procent en daardoor 11 miljard bezuinigen.
3. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer tijdens het Vragenuurtje maakt splinterpartijen overbodig.
4. De Advocatenwet moet aangescherpt zodat advocaten niet meer mogen lasteren, liegen en frauderen in de rechtszaal.
5. De jeugdzorg ondervindt kritiek wat betreft onnodige uithuisplaatsingen, wat gaan de andere partijen daaraan doen?

Kamervragenvragen van 76 kandidaten van de SOPN

Partijprogramma van de SOPN
Bronmateriaal van het partijprogramma van de SOPN

P.s.,
Er hebben voor die advertentie diverse kiezers en kandidaten 'n financiële bijdrage gestort op de rekening van
SOPN.
Wij adviseren alle kandidaten, ondersteuners van de SOPN en echte democraten om dat heel snel ook te doen.

Nog iets: Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende partijen op 10 september, een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen op 11 september. Laat de Omroepen en andere betrokkenen dat weten!

P.s.,
Mensen en partijen die de echte politieke invloed van de burgers in het lopende regeerperiode willen realiseren, adviseren wij om contact op te nemen met de partij van uw keuze, en deze de inspraak van u als kiezer in de Tweede Kamer te (laten) realiseren. Dit is geen stemadvies maar een aanbeveling tot het nemen van democratische actie. Niet alleen naar een partij die de formule van Kamerzetel 151 in het verkiezingsprogramma heeft staan, maar vooral ook naar uw eigen partij, waarvan de programmacommissie nog niet besloten heeft om de (eigen) kiezers zó serieus te nemen, dat hun mening ook na de Tweede Kamerverkiezingen in de praktijk gerespecteerd wordt.

Kiesraad - Overzicht geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer

Overzicht van alle bij de Kiesraad geregistreerde politieke partijen

Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel maar of een onderwerp ter sprake komt

Democratie en informatie voor alle partijvoorzitters

Terug naar het begin


Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Site adres: sopn-advertentie.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer