De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Het wonder van de exponentiële groei van geld, kapitaal en vermogen
EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

De waanzin van de rente (volgens de wijsgeer Aristoteles), daarop uw mening over exponentiële
groei van het geldvolume in omloop als gevolg en de waarde en waardevastheid van onze munt

The Euro will cause wealth, bus also unemployment and poverty We bekijken de commotie bij de VVD en PvdA over het voorstel over de zorgkostenpremie die dreigt inkomensafhankelijk te worden. Paniek all over the place! Maar waarom dan? De verklaring is voor de hand liggend: Mark Rutte heeft geen verstand van ons geldsysteem; want wat is er fout aan dat voorstel van 'eerlijk' delen van de lasten? En die dan op de sterkste schouders? We bezien kritisch de cultuur van de ons aangeleerde visie op de rente wat afstandelijker, en evalueren het verbod van het hanteren van rente op kapitaal en vermogen, zoals dat is gesteld in de Koran bij de islamieten. Ook tot in de late Middeleeuwen was een renteverbod geldig bij de Rooms-katholieke kerk. De vraag is dan: "waarom" is dat verbod om rente te berekenen over financieel en economisch bezit er eigenlijk? Vandaag lijkt iedereen de andere kant uit te kijken m.b.t. welke krachten er in de rente verborgen zitten die de wijsgeer Aristoteles (384-322 voor Christus) al bestempelde als de meest waanzinnige uitvinding van de mens. Waarom had Aristoteles gelijk? Kijk maar naar het gevolg daarvan.

Een eenvoudig voorbeeld.

Zoals iedereen kan weten is een kankergezwel een op hol geslagen vermenigvuldiging van cellen in het lichaam en ben je ten dode opgeschreven. Met de rente is iets dergelijks aan de hand. Namelijk dat bij een samengestelde rente, van rente op rente, er ook een exponentiële groei van het financiële bezit ontstaat. Kapitaal groeit helemaal vanzelf vanuit zichzelf naar een steeds grotere hoeveelheid kapitaal als zelfrijzend bakmeel en is in ons systeem gerelateerd aan een rondje rond de zon van onze planeet. Na een jaar heb je van 1000 euro of dollar als uit de hemel gevallen bij een rente van 10 porcent plotseling 1100 euro of dollar als financieel bezit. Plunderende bankiers werken aan dit fictieve spelletje handig mee en u vindt als VVD'er, CDA'er, PvdA'er, enz., dat een fantastische mogelijkheid om zonder te werken of produceren slapend rijk te kunnen worden. De truc is alleen, wie laat je die fictieve waardevermeerdering betalen? Vandaag de dag komen de schuldenlanden daarvoor als schuldenaren prima in beeld. Bij een rente die de wereldkapitalisten aan de Grieken en anderen toerekenen brengt het die landen tot in alle eeuwigheid als slaven tot betalingplichtig aan de rijke landen met hun overschotten op de handels- en kapitaalbalans. Eureka !!

Een anekdote

Ik ben erfgenaam geworden van een enkele cent die ik geschonken kreeg bij de geboorte van Jezus Christus. Die cent werd voor mij op de bank gezet met een samengestelde rente van 5 procent. Bescheiden, want ook toen al was er inflatie vanwege de exponentiële groei door de rente zoals hiervoor is besproken. De bank die mijn spaarbankboekje en rekening beheert is de 'Banco Christiano di Futura' in Rome; pal naast het Vaticaan. Volgens rechtse politici als van de VVD, CDA, CU en SGP heeft iedereen eigen verantwoordelijkheid om rond te komen. Dus had ik van mijn kale AOW met 2 procent korting (omdat mijn vrouw als kind twee jaar in Taiwan heeft gewoond omdat haar vader daar voor Philips werkte), wat reisgeld verbrast om naar Rome te reizen en die ene cent met rente over 2012 jaar op te halen. Dat leek mij toch de moeite waard een dergelijk financieel risico te lopen bij het vertier van een korte vakantie, want dat moet kunnen volgens rechtse kringen in de vaderlandse politiek.

Ik kom aan de balie bij de BCF-bank in Rome en toon mijn spaarbankboekje dat getekend was door de drie koningen die in Bethlehem goud, wierook en mirre als geschenk en eerbetoon aan Jezus Christus aanboden in het jaar nul. Die ene cent voor mij als erfgenaam kon daar toch wel van af. De bankbediende van de BCF trok de wenkbrauwen op richting zijn kruin bij mijn vraag om het spaarsaldo inclusief samengestelde rente aan mij uit te betalen, zodat ik nog wat over had om feest te vieren a la Hans Spekman van de PvdA. De aardige bankier krabde eens achter het oor en zei dat het wel wat tijd zou kosten om dat uit te rekenen en stelde voor om twee dagen later terug te komen om de zaak te regelen.

Na wat rondtoeren in Rome en het bewonderen van de schilderingen van Michael Angelo in de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan, ging ik weer naar de Banco Christiano di Futura, (Christelijke Bank van de Toekomst) en vroeg aan de baliemedewerker om het bedrag uit te betalen en het ter plekke mee te nemen om mijn korte vakantie te financieren. De baliemedewerker trok wat wit weg en stotterde dat het wat meer was geworden dan gedacht. Zijn rekenmachientje was stukgelopen op de exponentiële groei van het spaarsaldo. Ze hadden zelfs extra noodstroom moeten inkopen van de Franse atoomcentrales om alles te kunnen berekenen. Als u wilt weten hoe rijk ik ben geworden vanwege de rente en rente op rente kijk dan hier: www.sdnl.nl/dagobert-duck.htm.

Terug naar de politieke werkelijkheid van vandaag.

Het gesputter van de VVD is niet van de lucht. Bij Pauw en Witteman spraken ze in koor er schande van dat Samsom Rutte een loer had gedraaid met die vermaledijde inkomensafhankelijk premie voor de financiering van de zorg. Ze zijn in rechtse kringen helemaal niet gewend om een eerlijk deel van hun inkomen en rijkom af te staan aan de noodruftigen in de maatschappij. Zij zullen met een al dan niet terminale ziekte ook willen worden geholpen alvorens de pijp aan Maarten te geven. Desnoods met de pil van Drion.

Zoals iedereen ook weet, heeft Mark Rutte met wat fantaseren en het verbuigen van de waarheid een mooie electorale score gehaald om zijn achterban te beschermen tegen de onverhoedse aanvallen van de slinkse partijen om een eerlijke verdeling van de lasten in wetgeving te realiseren. Er wordt nu zelfs toegestaan om via fiscale instrumenten van de belastingdienst die nivellering in te voeren, maar zeker niet via een inkomensafhankelijke premie naast de inkomstenbelasting. Het waarom daarvan is helder: Met de belastingen kan je zeker als grootverdiener (Lubbers) of als ondernemer flink sjoemelen, terwijl de zorgpremie weliswaar ook gekoppeld is aan het inkomen maar toch minder geschikt is om er belastingtechnisch mee te rotzooien. Het liegen van Rutte, en het sjoemelen met de belastingdruk zijn in rechtse kringen in driedelig grijs en een mantelpakje met parelketting toch bon ton. Je moet met slimmigheid je maatschappelijke verantwoordelijkheid enigszins kunnen inperken. Waar of niet? We zijn tenslotte allemaal mensen met zwakheden.

Inflatie als direct gevolg van het fenomeen van de rente.

Stel er is 1 miljard euro aan geldmiddelen als munten en bankbiljetten in omloop in een land. In dat land is een wettelijke marktrente geldig om het economische en financiële stelsel te laten functioneren. De rente stellen wij voor het gemak op 10 procent omdat dat gemakkelijk rekenen is en eenvoudig te begrijpen waarom het hier gaat.

In een economie als de onze draait de geldmassa per jaar ca. drie keer door de economie waarmee een Bruto Nationaal Product wordt gerealiseerd. Maar daarover gaat ons voorbeeld niet. Het gebruik van geld dat via banken aan de samenleving te beschikking staat kost de samenleving dus 10 procent rente per jaar. Wat gebeurt er dan na een jaar? Dat ene miljard is de basis van de geldhoeveelheid die vanwege de rente in een jaar met tien procent groeit omdat de rente een abstracte en virtuele bron van geld- of kapitaalschepping is. Na een jaar is er dus 1,1 miljard aan munten in omloop, terwijl de productie en de prijzen die daarbij horen gebaseerd zijn op slechts een enkel miljard aan geldmiddelen in omloop. Wat je nu ziet is dat de waarde van de munt tegenover de gelijkblijvende productie van goederen en diensten niet meer klopt. Dit omdat vanuit het absolute niets tien procent meer aan geld in de maatschappij rondgaat, tegenover het beginbedrag dat ooit in omloop is gebracht.

Iedere econoom en bankier weet dat bij gelijkblijvende productie het geld vanwege de groei via de rente van 10% met geldschepping ca. 9% minder waard is geworden. In onze maatschappij hebben we een beleid dat de inflatie moet beperken met als doelstelling in de EU van maximaal 2,5% per jaar. Wanneer de rente dus hoger is dan 2,5%, dan betekent dat eenvoudigweg dat wanneer die waardevermindering niet plaatsvindt er een ander mechanisme is dat het verschil compenseert. Dat is financiële bezitsvorming op de beurs en op de kapitaalmarkt. De autogiro van het systeem creëert steeds meer nieuw geld dat wordt omgezet met leningen aan landen en bedrijven in kapitaal. Een hele tijd gaat dat goed, maar er komt een moment, en dat zien we nu gebeuren, dat de kapitaalballon leeg moet lopen. De vraag is alleen hoe kan en gaat dat gebeuren? We kunnen heel praktisch weer eens oorlog gaan voeren met pakweg de Chinezen of de Russen. Maar dan wel met een tegenstander die ook bij ons met bommen en granaten de zaken moet kunnen kapot gooien, want anders blijft het kapitaal gewoon bestaan in het land dat niet gebombardeerd wordt. Zie bijv. de VS na de Tweede Wereldoorlog.

Het verhaal is nog niet af maar moet even weg.

(Psalm 146:3)

Ik ben er weer. Wat denk je van de schuldvergeving van de door Jezus Christus zelf aangeraden oplossing voor schuld?

Zie de column van prof. dr. A. Knoester
Rente en meedenken, gevaarlijke dan heroïne
Geld en de diefstal van rente door de banken
Vragen aan de minister van Financiën, Zalm
Derde Kamervragen voor de nabeschouwing van Prinsjesdag
Algemene Financiële Beschouwingen 1998, Kamerlid Th.J.M. Hendriks


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/rente.htm

Disclaimer