Safety manager ing. A.M.L. van Rooij waarschuwt Philips Medical Systems

EuroStaete . . . EKC . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Wolmanzouten

Safety manager ing. A.M.L. van Rooij waarschuwt Philips Medical Systems
Klik voor de analyse die waarschuwt voor stoffen in o.a. griepvaccins

Aandacht gevraagd voor het conflict bij persconferentie van premier Balkenende
Die professor is prof.dr.ir. A.F.P van Putten als deskundige voor het rechtsbedrijf

Zembla onthulde op 11 oktober 2009 een groot milieuschandaal rond stookolie voor zeeschepen
Dat is kinderspel bij de gezondheidsgevaren van wolmanzouten in hout met KOMO-keur en CTB-licentie

Overzicht van de correspondentie

Safety manager ing. A.M.L. van Rooij confronteert de Raad van State met eigen uitspraken

Aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende

Philips bewijs vervalsing comutergegevens uwv over A.M.L. van Rooij
Philips brief 10-09-2008 van minister Donner aan het UWV
Philips brief 12-05-2009 van UWV aan A.M.L. van Rooij
Philips brief 16-12-2009 aan het UWV
Philips brief 22-10-2008 van UWV aan A.M.L. van Rooij
Philips brief 4-08-2008 van UWV aan A.M.L. van Rooij
Philips brief 9-12-2009 aan het UWV
Philips brieven 12-05-2009 en 14-12-2009 van UWV aan van Rooij Holding BV
Philips gespreksnotitie 23-12-2009 met UWV.pdf
Philips ontvangstbevestiging brief 16-12-2009 aan UWV.pdf
Philips ontvangstbevestiging brief 9-12-2009 aan UWV
Philips uitspraak 11-12-2009 Raad van State inzake Pasterkamp
Brief 18 december 2009 aan Philips bedrijfsarts H. Mol

Aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende

Philips besluit officier van justitie 16-12-09
Philips project chemisch afvalbedrijf 1983-1984 blz. 1-12
Philips project chemisch afvalbedrijf 1983-1984 blz. 12-17

Aandacht voor 't conflict bij persconferentie van premier Balkenende

Safety manager A. van Rooij sommeert minister Donner om de vaccinaties te stoppen!
Safety manager Ad van Rooij confronteert de Raad van State met eigen uitspraken !!
 
Safety manager ing. A.M.L. van Rooij waarschuwt directie Philips Medical Systems !
Klik voor de analyse die waarschuwt voor stoffen in o.a. griepvaccins (documentatie)
Open brief n.a.v. de uitzending van 't Buitenhof over het imago van de rechtspraak
De zaak van Mr. E. Louwes ontwikkelt zich tot de dictatuur van binnenlands bestuur