Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Gemeenten jagen op de verdwenen 50,9 miljard spaargeld voor de AOW
Overzicht van de gemeenten waarvan de raadsleden allen een oproep hebben gekregen

Overzicht van gemeenten waarvan de gemeenteraadsleden een oproep hebben gekregen

Omroep Flevoland, Maastricht, Zwolle, Eindhoven, Tilburg, Huizen, Almere, Lelystad, Ermelo, Loppersum, Oldambt, Noordoostpolder, Nieuwegein, Zeewolde, Dronten, Bussum, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, De Haag, Emmen, Putten, Rheden, Groningen, Zoetermeer, Harderwijk, en er volgen nog meer. Zie daarvoor de grote mailinglijst

Compliment Omroep Flevoland, een perfecte presentatie.

Ik heb alle video’s bekeken en mis bij alle lijstrekkers de zorgen voor de nieuwe taken vanuit politiek: Den Haag
Hoe financieren wij de taken die Den Haag op ons bord schuift voor o.a. jeugdzorg, thuishulp en WMO.... ??

Waar vinden de partijen het geld om die taken te kunnen uitvoeren, los van de expertise? Alleen de ChristenUnie heeft kennelijk een klein potje gereserveerd, wat op geen stukken na voldoende is om alles te kunnen uitvoeren. Het wordt in 2015 doodgewoon een sociaal drama.  Niet alleen in Lelystad, maar overal in Nederland waar de geldkraan wordt dichtgedraaid ten behoeve van de export. Want dat is het oogmerk van de regering in Den Haag. Concurrentie met het niveau van sociale bescherming is leidraad voor werkgelegenheid binnen de eigen grenzen. Niemand vraagt zich af of er wel genoeg geld in omloop is om alle economische functies te bedienen. Want zonder beschikbaar geld is er geen werkgelegenheid en productie; en evenmin consumptie van wat NIET geproduceerd kon worden door het ontbreken van voldoende financiële middelen. Je kunt vandaag geen brood eten dat morgen pas gebakken wordt.

Hier ligt de kern van deze mail aan alle partijen en media in Flevoland. Hierbij wordt verwezen naar de eis van de kandidaten in Emmen om het verdwenen fonds voor de AOW weer tot leven te wekken (met een enkele druk op de knop) en voor alle gemeenten het saldo van 50,9 miljard euro ter beschikking te krijgen voor het effectief financieren van alle taken die politiek Den haag van VVD, PvdA, en de gedoogpartijen D66, CU en SGP tot nu toe weigeren te financieren. Dit door met bezuinigingen doelbewust de economie te laten krimpen. Dit door met bewijsbare boekhoudfraude 50,9 miljard euro spaargeld te laten verdwijnen. Ook de miljoenennota bevatte valse elementen in de periode dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  miljarden in het fonds stortte voor de financiering van de AOW van de grijze golf voor na 2020.

Hierbij worden alle partijen opgeroepen om samen aan Den Haag de eis te stellen dat fonds te herstellen. In de fraaie presentatie van de lijsttrekkers ontbreekt die van de Groep Hop. Dat is jammer en schaadt zuivere  informatie voor de kiezer voor hun speerpunten van de WMO, jeugdzorg en thuishulp. 

·          

  Het is duidelijk dat ook minister Dijsselbloem met de blanke billen bloot moet in de Tweede Kamer om net als staatssecretaris Weekers (belastingen) en minister Plasterk (afluisteren AIVD) verantwoording af te leggen over het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer met valse informatie in de miljoenennota’s op rij; en het achterhouden van cruciale informatie mb.t. de ontbrekende audit van het Spaarfonds voor de AOW. Het onzinnige besluit van de Kamer om het op te laten heffen komt daarmee in een beschamend daglicht te staan; want boekhoudfraude in de bij de troonrede aangeboden miljoenennota is onacceptabel. Voor enkele duidelijke blunders van de regering verwijs ik naar mijn bezoek aan premier Rutte m.b.t. de Advocatenwet en de financiering van de overname van ABN-AMRO en de persconferentie van vicepremier Asscher m.b.t. de structuur van de staatsschuld. Verder vraag ik aandacht voor de zwendel in de civiele rechtspraak bij ongewenste bewijsvoering van fraude en machtsmisbruik bij o.a. faillissementen met ministeriële aanwijzing voor oplegging van Art 12 procedures. Kortom en om met Shakespeare  te eindigen: “There is something rotten in the state of the Netherlands”.

  Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

  1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
  2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
  3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
  4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer
  5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
  6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
  7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
  8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen
  9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW

   

Schulden bij ouderen ontstaan vooral door een te laag inkomen
Ton Schoo van de Drentse Ouderen Partij jaagt op 50,9 miljard gestolen spaargeld voor de AOW

Arnold Bergmans van de Groep Hop in Zoetermeer

Bekijk het onthullende interview met uitnodiging aan alle kandiaat-raadsleden

Alie Tulp (nr. 10) laat geen spaan heel van het kiezerfsbedrog van de grote partijen

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW
4) Registeraccountant drs. Leo Verhoef geeft commentaar op het antwoord van Algemene Rekenkamer
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen

SDN-rubrieken
Economische onderwerpen
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Voorvechter Jaap Duppen: Ouderen eisen verhoging AOW
AOW spaarpot = bevriezing inkomens de komende 20 jaar
Seniorenpartij: Het schizofrene spaarfonds van de AOW
De AOW is een halve eeuw oud, Lang leve de AOW
Redacteur Brockhus is 65 geworden en ontvangt nu een karige AOW
Sociale prestatie van Nederland inclusief de AOW
Waarom laat Wouter Bos Zalm liegen over fiscalisering AOW ??
Topambtenaren stellen voor het recht op AOW pas bij 67
AOW is heel goed betaalbaar met wat politieke wil en discussie
Betaalbaarheid sociale voorzieningen ruimschoots aangetoond
De staatsschuld is een zegen en ook 'n schild tegen kapitaalvernietiging op de beurs
Nederland is de meest genereuze schuldeiser tussen de internationale crediteuren
Economische rugwind geeft Zalm een luxeprobleem, een begrotingsoverschot dreigt
Veel Nederlandse huishoudens maken schulden en zien geen bezuinigingen meer zitten
Duizenden miljarden worden uitgeleend zonder dat iemand het overzicht heeft
Klem tussen armoe en de bewindvoerder
Onderzoekers Nyenrode vrezen teveel aan marktwerking en toenemend eigenbelang
Creditnota van f 3.000.000.000.000 uit 1986 voor de Derde Wereld
Geld, het DNA van de economie
De euroramp treft ons allemaal!
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Homepage van oud-Tweede Kamerlid Hendriks (ex-AOV)

Terug naar het begin


steun SDN op ING: NL57 INGB 0000 NL57 INGB 0000 7084 52Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/mailing-gemeenteraden.htm

Disclaimer